.

Emek Erez Anlatıyor: “Ev İşçisi Kadınların Belleği”

Emek Erez, Suat Derviş’in 1935-1937 yılları arasında yaptığı röportajların derlendiği Çöken İstanbul kitabını inceliyor, “ev işçisi kadınların belleği”ne yansıyan onca söylemin bugün için nasıl bir anlam ifade ettiği üzerinde duruyor. Bu kapsamda “kent içi yoksulluk” kavramından yola çıkan Erez, bu röportajların “güvencesiz emeğin hâlâ gündem olduğu bir dünyada alt sınıfların belleğini dışa vurması bakımından işlevsel” olduğunu da belirtiyor. Bu derlemede yer alan diyaloglar, “Türkiyede emekçi kesimin bugün de devam eden sorunlarını anlaşılır kılıyor”.

Dinlemek için:

Emek Erez, kültür sanat alanında çeşitli mecralarda yazılar yazıyor.