DOĞAN HIZLAN EDEBİYAT ELEŞTİRİ VE İNCELEME ÖDÜLLERİ 

Sanat Kritik ( https://sanatkritik.com/)2021 yılından itibaren Doğan Hızlan adına her yıl iki dalda Doğan Hızlan Edebiyat Eleştiri ve İnceleme Ödülleri verecektir. 

Doğan Hızlan Edebiyat Eleştiri ve İnceleme Ödülleri Yılın Eleştiri/İnceleme Kitabı ödülüne o yılın yayımlanmış eleştiri, inceleme dalındaki kitapları katılabilecektir.  (Bu yıl için yayımlanma aralığı 1 Ocak-31 Aralık 2023)

Doğan Hızlan Edebiyat Eleştiri ve İnceleme Makale Ödülü ise her yıl farklı temalarda olmak üzere bir makale ödülü yarışması birincisine verilecektir. Bu yılın makale ödülü yarışmasının teması “Türk edebiyatında cumhuriyet fikri”dir.

Ödülün amacı, Türkiye’deki edebiyat eleştirisini desteklemek ve genç araştırmacıları teşvik etmektir.  

Doğan Hızlan Edebiyat Eleştiri ve İnceleme Ödülleri Yılın Eleştiri/İnceleme Kitabı seçici kurul üyeleri: Çimen Günay-Erkol, Metin Kayahan Özgül, Nedret Öztokat Kılıçeri, Nilüfer Kuyaş, Oğuz Demiralp, Turhan Günay

Doğan Hızlan Edebiyat Eleştiri ve İnceleme Ödülleri Makale Yarışması seçici kurul üyeleri: Didem Ardalı Büyükarman, Hilmi Tezgör, Nevzat Kaya, Turgay Anar, Tevfika İkiz, Seval Şahin

Sorularınız için dhizlanodulu@sanatkritik.com adresiyle bağlantıya geçebilirsiniz.

Her iki daldaki ödül şartnameleri aşağıda sunulmuştur. 

Doğan Hızlan Edebiyat Eleştiri ve İnceleme Ödülü Basılı Kitap Şartnamesi

Sanat Kritik ( https://sanatkritik.com/) Türkiye’deki eleştiri ortamına destek sağlamak amacıyla Doğan Hızlan adına her yıl bir basılı kitaba Doğan Hızlan Edebiyat Eleştiri ve İnceleme Ödülü verecektir. 

1Doğan Hızlan Edebiyat Eleştiri ve İnceleme ödülü her yıl bir esere verilir. 

2. Seçici kurul Sanat Kritik tarafından belirlenen altı kişiden oluşur. Jüri, ödülün verildiği ilk iki yıl, (2021-2022 ) sabit kalacak, 2023’ten itibaren her yıl jüri başkanı jüri üyeliğini bırakarak jüri üyelerinin üzerinde mutabık kaldıkları bir yeni jüri üyesinin bir sonraki yıl seçici kurula katılmasıyla devam ettirilecektir. 

3. Ödül bir takvim yılı içinde (1 Ocak – 31 Aralık) yayımlanmış kitaplar arasından seçici kurulun  seçtiği başarılı ve değerli kitaba verilir.

5. Katılım koşulları:

a) Ödüle başvuracak yazarlar ya da yayınevleri 15 Ocak 2024 Salı akşamına kadar Meşrutiyet Cad.  Avrupa Pasajı Kat:2 No:8 Beyoğlu/ İstanbul adresine Doğan Hızlan Eleştiri ve İnceleme Ödülü’ne katıldığı belirtilerek 7 nüsha kitabı elden, posta ya da kargo ile teslim etmelidir.

b) Daha önce aynı kategoride ödül kazanmış olanlar tekrar katılamazlar. 

6. Sanat Kritik’in görevlendirdiği bir kişi katılan eserleri 1 Şubat’a kadar jüri üyelerine ulaştırır.

7. Her yıl Mayıs ayının son haftası içinde seçici kurul toplanır. Sanat Kritik tarafından görevlendirilen ödül sekreteri bütün bu toplantıların yazışmalarını yürütmek için başkanla ilişki kurar.

8. Seçici Kurul Başkanı’nın yönetiminde toplanan Seçici Kurul, gerekli görülürse eserlerin değerlendirildiği konuşmaların ardından gizli oylamaya geçer. Gizli oylamada yarıdan bir fazla oy alan eser, ödülü hak eder. Yeterli toplama varılamadığı durumlarda oylamayı kazanmış eserler üzerinde, Seçici Kurul Başkanı’nın uygun göreceği şekilde oylamalar tekrar edilir. Oy eşitliği durumunda seçici kurul başkanının ikinci oyu belirleyici olur.

9. Seçici kurul toplantısına katılamayan üyeler, oylarını kapalı zarflı bir yazıyla önceden Seçici Kurul Başkanı’na gönderirler. Bu oylar, oylamaların tekrarı sırasında değişmez.

10. Sorularınız için dhizlanodulu@sanatkritik.com adresinden bizimle bağlantıya geçebilirsiniz. 

Jüri: Çimen Günay-Erkol, Metin Kayahan Özgül, Nedret Kılıçeri Öztokat, Nilüfer Kuyaş, Oğuz Demiralp, Turhan Günay.  

Doğan Hızlan Edebiyat Eleştiri ve İnceleme Makale Ödülü Şartnamesi

Sanat Kritik ( https://sanatkritik.com/)2021 yılından itibaren Doğan Hızlan adına her yıl tekrarlanacak bir ödüllü makale yarışması başlatmıştır.

Ödülün amacı, Türkiye’deki edebiyat eleştirisini desteklemek ve genç araştırmacıları teşvik etmektir. Yarışma, tüm sosyal ve beşeri bilimler yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile ve yüksek lisans derecesini son iki sene içerisinde almış araştırmacılara açıktır. Yarışmaya katılan makaleler, üniversitelerarası bir seçici kurul tarafından değerlendirilecektir.

  • Yarışmaya katılacak makaleler daha önce yayımlanmamış, “Türk edebiyatında cumhuriyet fikri” odaklı, yeni ve özgün olmalıdır.
  • Makalenin dili Türkçe olmalıdır.
  • Değerlendirme süreci anonim olarak yürütülmektedir. Jüri üyeleri, makaleleri yazarlarını bilmeden değerlendirdikleri için makale ve özet dosyaları, isim, soy ismi, kurum belirtilmeden kaydedilmeli ve gönderilmelidir. Başvuru 5 ayrı dosya (.doc veya .pdf) içermelidir:

1) Makale (en fazla 6000 kelime, isim/ soy ismi/ kurum içermeyen anonim dosya)

Makaleler, başlık, dipnotlar ve referanslar dâhil 6000 kelimeyi aşmamalı, dipnotlar sayfa altına değil makale sonuna eklenmeli, APA alıntı sistemi kullanılmalıdır. 

2) Makale başlığı ve özeti (en fazla 500 kelime; isim /soy ismi/ kurum içermeyen anonim dosya) 

3) Özgeçmiş (eğitim geçmişi ve yayınları da içerecek şekilde ayrıntılı özgeçmiş) 

4) İletişim Bilgileri (İsim, soy ismi, kurum, yazışma ve e-posta adresi ve diğer iletişim bilgileri.)

  • Başvurular dhizlanodulu@sanatkritik.com adresine iletilmelidir.
  • Son başvuru tarihi 31 Aralık 2023’tür.

Seçici Kurul üyeleri makaleleri değerlendirirken aşağıdaki kriterleri göz önünde bulunduracaklardır: 

  • Konuyla ilgili ulusal ve uluslararası literatürün kapsamlı olarak ele alınması ve değerlendirilmesi,
  • Araştırmanın kuramsal çerçevesinin ve metodolojisinin açık ve kapsamlı bir şekilde sunulması,
  • Araştırılan konunun ve araştırma sorusunun neden önemli olduğunun, makalenin varolan akademik yazına katkısının açıkça tartışılması, 
  • Makalenin akademik yazın kurallarına uygunluğu ve özgünlüğü. 

Jüri:  Didem Ardalı Büyükarman, Hilmi Tezgör, Nevzat Kaya, Turgay Anar, Tevfika İkiz, Seval Şahin