Freud Diye Diye

Baba Katline Giden Yol

Abdullah Ezik, Freud’un “baba katli” meselesinin Türk edebiyatındaki yansımalarından ve bu konunun Orhan Pamuk’un Kırmızı Saçlı Kadın romanında nasıl işlendiğinden söz ediyor. […]