Yaz Sıcağında Bir Esinti: Suat Derviş

Ufuk Adak Anlatıyor: “Suad Derviş’in Mahpusları”

Ufuk Adak, Suat Derviş’in 1940’lı yıllarda tefrika olarak yayımlanan Fosforlu Cevriye romanında İstanbul’un tekinsiz arka sokaklarını başarılı bir şekilde betimlerken “karakol ve cezaevini dışarıdaki hayatın bir tür mikrokozmozu” olarak gördüğüne dikkat çekiyor. […]

Podcast

Deniz Yüce Başarır Anlatıyor: “Çağının Ötesinde Bir Kadın”

Deniz Yüce Başarır, Suat Derviş’in Son Telgraf gazetesinde yayımlanan Yeniden Yaşayabilseydik romanından hareketle yazarın biyografisi ile kitapta ele aldığı karakterler arasındaki paralellikler üzerinde duruyor. Yaşadığı devrin popüler figürlerinden biri olan Suat Derviş, çalkantılı yaşantısı boyunca birçok badireler atlatmış, özellikle de eşi Reşat Fuat Baraner’in tutuklanmasının ardından yurt dışına giderek çalışmalarına Almanya’da devam etmiştir. Deniz Yüce Başarır, Suat Derviş’in Yeniden Yaşayabilseydik romanını tam da hayatında bu denli büyük değişiklikler söz konusuyken kaleme aldığını belirtiyor, bu sancılı sürecin de romana sirayet ettiğine dikkat çekiyor. […]

Podcast

Esra Dicle Anlatıyor: “Aksaray’dan Bir Perihan’da Teatrallik”

Esra Dicle, Suat Derviş’in Aksaray’dan Bir Perihan isimli kitabında “teatralliğin roman söyleminin kurulumunda önemli bir araç olduğunu” belirtiyor, “teatralliğin metnin anlam üretiminde ne derece etkili olduğu” üzerinde duruyor. Esra Dicle; ailesi Aksaray’da yaşayan, kendisi de gençlik yıllarını Aksaray’da geçiren Perihan ve ailesinin hep dışarıdan bir göz tarafından izlendikleri bilinciyle hareket ettiklerini belirtiyor ve bu durumun da kendisini “teatrallik” kavramına götürdüğünü ifade ediyor. […]

Yaz Sıcağında Bir Esinti: Suat Derviş

Banu Yıldıran Genç Anlatıyor: “Etyemezli Sârâ’nın Önlenemez Yükselişi”

Banu Yıldıran Genç, Suat Derviş’in ilk kez 1947 yılında tefrika olarak yayımlanan “Kendine Tapan Kadın” romanındaki Etyemezli Sârâ karakterini inceliyor; Derviş’in “bir aşk romanı olarak başladığı bu eserini nasıl zamanla bir sınıf romanına çevirdiği” üzerinde duruyor. Suat Derviş’in Sârâ ile hayatı iniş çıkışlarla dolu bir karakter yarattığına dikkat çeken Banu Yıldıran Genç, “onun sınıf atlama mücadelesi boyunca çevresindeki diğer karakterlerle” nasıl bir ilişki kurduğunu irdeliyor. Yazar, her ne kadar “Sârâ’dan ziyade Nazan karakterini ön plana çıkarmaya çalışsa da” Sârâ’nın kişiliğine yüklediği detay ve derinlikle onu tam bir “roman karakteri”ne dönüştürdüğünü belirtiyor. […]

Podcast

Emek Erez Anlatıyor: “Ev İşçisi Kadınların Belleği”

Emek Erez, Suat Derviş’in 1935-1937 yılları arasında yaptığı röportajların derlendiği Çöken İstanbul kitabını inceliyor, “ev işçisi kadınların belleği”ne yansıyan onca söylemin bugün için nasıl bir anlam ifade ettiği üzerinde duruyor. Bu kapsamda “kent içi yoksulluk” kavramından yola çıkan Erez, bu röportajların “güvencesiz emeğin hâlâ gündem olduğu bir dünyada alt sınıfların belleğini dışa vurması bakımından işlevsel” olduğunu da belirtiyor. Bu derlemede yer alan diyaloglar, “Türkiyede emekçi kesimin bugün de devam eden sorunlarını anlaşılır kılıyor”. […]

Söyleşi

“Hem peyzaj mimarlığı alanında hem de belgeleme ve koruma üzerine söyleyecek sözümüzün olması bu yolculuğu başlattı, öğrendiklerimizi ve deneyimimizi paylaşmak, sanırım enerjimizi de güçlü kılıyor.”

Esin Hamamcı, DS Mimarlık’ın kurucuları Sevim Aslan, Deniz Aslan ile Müze Gazhane ve Antakya Müze Otel projelerinin mimarî serüveni üzerine konuştu. […]