Podcast

Ege Öztokat Anlatıyor: “Neriman Hikmet’i Neden Tanımıyoruz?”

Ege Öztokat, Suat Derviş’in Devrimci Kadınlar Birliği’ni birlikte kurduğu yol arkadaşı Neriman Hikmet ile olan ilişkisine değiniyor. Öztokat, Hikmet’in yolunun geçtiği kurumların arşivinden topladığı bilgiler ışığında dinleyicilerine yazar hakkında bir biyografi sunuyor. Neriman Hikmet’in Cumhuriyet döneminin önde gelen bir gazetecisi olduğunu, özellikle röportajlarının başarılarının çok konuşulduğunu söylerek şair ve solcu yanını aktarırken şu soruyu soruyor: “Ancak bunların ötesinde o aslında kimdir?”. Bu noktanın üzerine pek durulmadığını, yaşadığı dönemde işlerinden ziyade şahsiyetiyle daha çok tasvir edildiğini söyleyen Öztokat, Hikmet’in edebî ve meslekî yolculuğunu bizlere anlatıyor. […]

Podcast

Neslihan Cangöz Anlatıyor: “Kent Yoksulları”

Neslihan Cangöz, Suat Derviş’in Çöken İstanbul adı altında bir araya getirilen röportaj serisi üzerinde duruyor. Suat Derviş, bu kitapta kent yoksullarına mercek tutar. Onların nasıl koşullar altında yaşayıp çalıştığını gösterir. 1930’lu yıllarda Cumhuriyet ve Tan gazetelerinde yapılan röportajlarda Derviş, kumaşçılarla, lokanta sahipleriyle, kasapla, bakkalla, veremlilerle, yoksul hanlarda, bekar odalarında yaşayanlarla, iş kazalarına uğrayanlarla, yan kesicilerle, terzilerle, sirkecilerle konuşur. Cangöz bu konuşmalardan yola çıkarak, Derviş’in ruh ikizinin günümüzde Latife Tekin ve Pınar Öğünç olabileceğini söylüyor. […]

Podcast

Senem Timuroğlu Anlatıyor: “İnsan Beğenmediğini Sevebilir mi?”

Senem Timuroğlu, Suat Derviş’in 1928 yılında yayımlanan Gönül Gibi romanından hareketle Suat Derviş’te duygularla düşüncelerin çarpışması üzerinde duruyor. “Gönül Gibi bir kadının aşk yolculuğuna tanıklık ederken insanın tanımını duygular ekseninde yeniden masaya yatıran bir roman.” Kitabın ana kahramanı Süheyla’nın eşi İrfan’ı kaybetmesiyle başlayan süreçte kendini tanıma mücadelesini, ardından Mithat ile yaşadığı aşk ile duygularını anlamlandırması konu alan Gönül Gibi, “mükemmel insanın sadece akıldan, beyinden ibaret olmadığını, duyguların da en az düşünceler kadar önemli olduğunu vurgular. […]

Podcast

Serpil Çakır Anlatıyor: “Belgesel Tadında Sokak Röportajları”

Serpil Çakır, Suat Derviş’in gazetecilik serüveninden ve uzun yıllar boyu sürdürdüğü sokak röportajlarından bahsediyor. Atölye emekçilerinden seks işçilerine, kimsesiz çocuklardan göçmenlere kadar 1930 ve 40’lı yıllar boyunca birçok kişiyle röportaj yapan Suat Derviş, yaşadığı devrin sesini duyuran yazarlardan birisi olmasıyla da dikkat çekiyor. “Onun yaşam uğraşları ve kitaplarını, Türkiye ve dünyadaki siyasal ortamla beraber düşünmek gerekir,” diyen Çakır, Derviş’in “özellikle demokrasinin kesintiye uğradığı dönemlerde bu durumdan payına düşeni aldığını” ifade ediyor. Uzun yıllar sürdürdüğü gazetecilik faaliyetleri boyunca Derviş, kadın sorunlarından dış siyaset haberlerine, konferans ve kongre haberlerinden ülke gündemine kadar birçok farklı konuyla ilgilenmesiyle de devri için özel bir profil çiziyor. […]

Podcast

Ufuk Adak Anlatıyor: “Suad Derviş’in Mahpusları”

Ufuk Adak, Suat Derviş’in 1940’lı yıllarda tefrika olarak yayımlanan Fosforlu Cevriye romanında İstanbul’un tekinsiz arka sokaklarını başarılı bir şekilde betimlerken “karakol ve cezaevini dışarıdaki hayatın bir tür mikrokozmozu” olarak gördüğüne dikkat çekiyor. […]

Podcast

Deniz Yüce Başarır Anlatıyor: “Çağının Ötesinde Bir Kadın”

Deniz Yüce Başarır, Suat Derviş’in Son Telgraf gazetesinde yayımlanan Yeniden Yaşayabilseydik romanından hareketle yazarın biyografisi ile kitapta ele aldığı karakterler arasındaki paralellikler üzerinde duruyor. Yaşadığı devrin popüler figürlerinden biri olan Suat Derviş, çalkantılı yaşantısı boyunca birçok badireler atlatmış, özellikle de eşi Reşat Fuat Baraner’in tutuklanmasının ardından yurt dışına giderek çalışmalarına Almanya’da devam etmiştir. Deniz Yüce Başarır, Suat Derviş’in Yeniden Yaşayabilseydik romanını tam da hayatında bu denli büyük değişiklikler söz konusuyken kaleme aldığını belirtiyor, bu sancılı sürecin de romana sirayet ettiğine dikkat çekiyor. […]

Podcast

Esra Dicle Anlatıyor: “Aksaray’dan Bir Perihan’da Teatrallik”

Esra Dicle, Suat Derviş’in Aksaray’dan Bir Perihan isimli kitabında “teatralliğin roman söyleminin kurulumunda önemli bir araç olduğunu” belirtiyor, “teatralliğin metnin anlam üretiminde ne derece etkili olduğu” üzerinde duruyor. Esra Dicle; ailesi Aksaray’da yaşayan, kendisi de gençlik yıllarını Aksaray’da geçiren Perihan ve ailesinin hep dışarıdan bir göz tarafından izlendikleri bilinciyle hareket ettiklerini belirtiyor ve bu durumun da kendisini “teatrallik” kavramına götürdüğünü ifade ediyor. […]

Podcast

Banu Yıldıran Genç Anlatıyor: “Etyemezli Sârâ’nın Önlenemez Yükselişi”

Banu Yıldıran Genç, Suat Derviş’in ilk kez 1947 yılında tefrika olarak yayımlanan “Kendine Tapan Kadın” romanındaki Etyemezli Sârâ karakterini inceliyor; Derviş’in “bir aşk romanı olarak başladığı bu eserini nasıl zamanla bir sınıf romanına çevirdiği” üzerinde duruyor. Suat Derviş’in Sârâ ile hayatı iniş çıkışlarla dolu bir karakter yarattığına dikkat çeken Banu Yıldıran Genç, “onun sınıf atlama mücadelesi boyunca çevresindeki diğer karakterlerle” nasıl bir ilişki kurduğunu irdeliyor. Yazar, her ne kadar “Sârâ’dan ziyade Nazan karakterini ön plana çıkarmaya çalışsa da” Sârâ’nın kişiliğine yüklediği detay ve derinlikle onu tam bir “roman karakteri”ne dönüştürdüğünü belirtiyor. […]

Podcast

Emek Erez Anlatıyor: “Ev İşçisi Kadınların Belleği”

Emek Erez, Suat Derviş’in 1935-1937 yılları arasında yaptığı röportajların derlendiği Çöken İstanbul kitabını inceliyor, “ev işçisi kadınların belleği”ne yansıyan onca söylemin bugün için nasıl bir anlam ifade ettiği üzerinde duruyor. Bu kapsamda “kent içi yoksulluk” kavramından yola çıkan Erez, bu röportajların “güvencesiz emeğin hâlâ gündem olduğu bir dünyada alt sınıfların belleğini dışa vurması bakımından işlevsel” olduğunu da belirtiyor. Bu derlemede yer alan diyaloglar, “Türkiyede emekçi kesimin bugün de devam eden sorunlarını anlaşılır kılıyor”. […]

Podcast

Duygu Çayırcıoğlu Anlatıyor: “Aşkın Üç Hâli”

Duygu Çayırcıoğlu, Suat Derviş’in Çılgın Gibi kitabındaki aşk hikâyesini ele alıyor. Romanın kadın kahramanı Celile, hayatın seyircisi olmuş, tecrübesi az ve kendine meslek, çevre edinememiş bir isimdir. Aksiyonsuz yaşantısında bir gün “çılgın gibi” bir aşkın içine düşer. Bu dönüm noktası Muhsin’e aşık olmasıyla başlar. Hikâyenin sonunda intihar etmesi beklenen kadın figürü, hayatının aktif bir faili olmaya karar vererek Muhsin olmadan yaşamaya devam eder. Çayırcıoğlu, “Bu roman ataerkil bir toplumda çıkışsız kalmış kadının sıkışmışlığını anlatıyor.” diyor. […]