Tezler

Tezler: Cumhuriyet’in İlk Yıllarından Günümüze Türk Romanlarındaki Anne-Kız İlişkilerinin Psikanalitik İncelemesi

Ceylan Ersun, Tezler bölümümüzde “Cumhuriyet’in İlk Yıllarından Günümüze Türk Romanlarındaki Anne-Kız İlişkilerinin Psikanalitik İncelemesi” başlıklı tezini tanıtıyor. […]

Tezler

Tezler: Ruhsal Zamansallık Kavramı Kapsamında Projektif Bir Çalışma

“Tanpınar’ı Bergson’a, Bergson’u Tanpınar’a yaklaştıran sürekli akış hâlinde ve “yekpâre geniş bir ân” olup parçalanamayan zaman düşünceleridir (süre kavramı-Bergson). Bu düşünceye göre, gerçek zaman olan süre, gözlerin kapatılıp ruhun bir melodinin akışına bırakıldığı süreçte yaşananlara benzer.” […]

Tezler

Tezler: Oktay Rifat Şiirinde Anlam Ekonomisi

“Oktay Rifat anlam meselesini ilk günden son güne dert edinmiş ve hem kişisel edebi etkinliği süresince hem Türkçe edebiyat tarihinin gelişimi içerisinde şiirsel anlam ve varlığın dile getirilmesi arasındaki krizlerden yüksek düzeyli estetik biçimler ve ifadeler üretmeyi başarmıştır.” […]