.

Banu Büyükkal Anlatıyor: Yıkıcı İnsanlık Hallerine Klein ile Bakış

Melanie Klein, Sigmund Frued’un izinde, psikanalizi sözcüklerin ötesine taşıyan psikanaliz tarihinin öncü kadın psikanalistlerindendir. Freud, yetişkinin içindeki çocuğu, çocuksuyu, Melanie Klein ise çocuğun ve yetişkinin içindeki bebeksiyi ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda, sınır durumlar, psikoz gibi, zihnin temas edilmesi zor erken dönem işleyişlerine ışık tutan nesne ilişkileri kuramının öncüsüdür. Kuramı başlıca Winnicott, Bion, Rosenfeld, Tustin, Meltzer, Ogden gibi pek çok kuramcıya ilham kaynağı olmuştur. Hayatının kayda değer bir zamanını, şehirler, ülkeler ve diller arası göç ile geçirmek durumunda kalan Klein, bir Klein takipçisi olan Meira Likierman’nın sözleri ile: “Sözcükler olmadan bir kavrayışa duyulan doyumsuz bir özlem” içinde, yaşamının son anlarına kadar çalışmaya, üretmeye, insan ruhunun derinliklerini keşfetmeye devam etmiştir. Göver Kazancıoğlu’nun editörlüğünde hazırlanan bu podcast serisi, o ve onun takipçilerine duyulan şükran duyguları ile hazırlanmıştır.

Banu Büyükkal, Klein’ın bebek ve yetişkinlerin düşlem dünyasını kavramak üzere psikanalize kazandırdığı kavramları ırkçılık, homofobi, yabancı düşmanlığı, insanın doğayı hunharca yok edişi gibi yıkıcı insan halleri için açıklayıcı bir model olarak ele alıyor ve farklı disiplinlerle psikanalizin ortak çalışabilmesi durumunda atılacak yapıcı adımlarda yine Klein’ın yol gösterici olabileceğini vurguluyor.

Dinlemek için:

Banu Büyükkal: Psikiyatrist, Psikanalist, Psike Istanbul ve IPA üyesi.