.

2019 Yılında Öykü: Çok Kitaplı Öyküler

Kemal Gündüzalp

Aslında 2018 yılından sonra başta ilk öykü kitapları olmak üzere yeni öykü kitaplarını da listelemeyecektim. Çünkü başta hedeflediğim on yıllık zamandizini sona ermişti. Ancak bir tür “kötü alışkanlık”  gibi, yine de kendim için 2019 yılında da listelemeye başlamıştım. Herhangi bir yerde yayımlamayı düşünmediğim için de bir değerlendirme yapmamıştım. Elimde ne işe yarayacağını bilmediğim kitap listeleri vardı. Bir farkla: Bu kez ilk ve yeni öykü kitapları dışında öteki kitapları, dolayısıyla buna eklediğim öykü ödülleri ve öykücü ölümlerini de not almamıştım. Çünkü yalnızca ilk ve yeni öykü kitaplarıyla ilgilenmek istemiştim. Bu nedenle de yazıyı kısa tutmaya çalışacağım.

Şimdi aradan onca zaman geçtikten sonra tıpkı 2018 yılındaki kitaplar için yaptığım gibi yine yazık olmasın, bir biçimde değerlendirilsin diye düşündüğüm için bir şeyler yazmaya kalkışıyorum.  Çünkü bu kez aklımda gerçekten de yazınsal bir değerlendirmeden çok, derlenen onca kitap listesi nedeniyle, söz konusu olan kısa öykü tarihçesi ve özellikle ilk öykü kitapları zamandizini bağlamında kitaplaştırma hevesi ağır basıyordu.

On bir yıl boyunca yapmaya çalıştığım gibi 2019 yılında da yine öyküyü bazı sayısal veriler ve saptamalar düzeyinde genel çizgileriyle değerlendirmeye çalışacağım. Ancak bu kez ilk ve yeni öykü kitapları dışında toplu, seçme, toplu, kolektif, çeviri, içinde öykü olan, öykü ve öykücü üzerine kitaplar konunun dışındadır. Onlarla ilgili verileri derlememiş ve toplamamıştım. Zaten artık gerek de duymuyordum.

2019 yılında yayımlanan ilk ve yeni öykü kitabı sa­yısını toplamda önceki yıllarla karşılaştırabilmek açısından, son on bir yılın sayısal bakımdan görülebilmesi için aşağıda her zaman olduğu gibi bir çizelge sunulacaktır. Çizelgedeki veriler önceki yıllara ilişkin bilgileri gösterme ereğiyle sunulmuştur. Elbette elimde sürekli güncellenen bir çizelge vardı. Çizelge veri eksikliği nedeniyle yalnızca ilk ve yeni öykü kitaplarıyla sınırlı olacaktır. Saptamalarıma göre gerek ilk, gerekse yeni öykü kitaplarında önceki tüm yıllara göre çok büyük bir artış görülmektedir.  Örneğin en çok kitabın yayımlandığı 2017 yılına göre bile ilk kitaplarda 60 kitaplık, yeni kitaplarda da 21 kitaplık bir artış görünüyor. Toplamda ise, 2019 yılında 577 kitapla önceki yıllardan çok fazla, 2018 yılına göre ise 133 kitap daha fazla yayımlanmış demektir. Bu fark bile örneğin 2009 yılının ilk kitaplarından (129) daha çoktur.

Veriler incelendiğinde bu yıl ilk öykü kitabı (391 ki­tap) yayımının yeni öykü kitabının (186 kitap) iki katını geçtiği görülecektir. Böylece bu yıl yazın dünyasına 391 yeni öykücü katılmış oluyor! Bu durumda 167 yıllık (1852-2019) süreçte Türkiye öykü serüveninde, öykü kitabı yayımlanmış yazar sayısı çok küçük hata payıyla 4.154 yazar olmuştur.

Belirtildiği gibi 2019 yılında toplam ilk ve yeni öykü kitabı 577’ye ulaşmıştır. 2019 yılının öykü kitaplarına gelince: Kitap sıralaması daha önce olduğu gibi yine yayınevlerinin yayımladığı ilk ve yeni öykü kitapları toplam sa­yısına göre alfabetik olarak yapılacaktır. Bu yıl dikkati çeken bir konu da şudur: Çok fazla yayınevi, oransal olarak biraz daha fazla kitap yayımlamıştır. 208 yayınevi toplamda 577 kitap yayımlamışken, yayınevi başına 2, 7 kitap düşmektedir.

Bu çerçeveden bakıldığında 2019 yılında en çok öykü kitabı yayımlayan yayınevleri arasında 29 kitapla yine Cinius Yayınları başı çekmektedir. İkinci sırada ise 25 kitapla Dorlion Yayınları yer alıyor. Can Yayınları 17 kitapla üçüncü; Kutlu Yayınları 14 kitapla dördüncü sırada yer alırken; Everest ve Klaros Yayınları 12’şer kitapla beşinci sırada kalıyorlar.  Gece Kitaplığı 11, Kanguru 10, İnkılâp, İthaki, Sokak ve Şule Yayınları 9’ar;  İletişim, Mecaz, Nota Bene ve Ötüken ise 8’er kitap yayımlamışlardır.

Az, h2o ve Karina Yayınları 7’şer,  Alakarga, Doğan, İz, Ketebe, Morena, Ozan ve Post 6’şar; Dedalus, İkinci Adam, Tunç, Yitik Ülke Yayınları 5’er;  Baygenç, Bengisu, Bilge Kültür, Bilgi, Ceren, Edebiyatist, Kara Karga, Okur, Profil, Sıfır, Sisyphos ve Yapı Kredi Yayınları 4’er; Artshop, Ateş, Dergâh, Eksik Parça, Expoze, Favori, Hece, Kafekültür, Kamer, Karakum, Kırmızı Kedi, Liman, Manos, Meda, Oğlak,  Perseus, Sel, Telgrafhane ve Yason Yayınları 3’er; A7, Akıl Fikir, Akis, Bellade, Boyalıkuş,  Diyanet İşleri Başkanlığı, Doğu, Ebabil, Elephant, Elpis, Günce, Hayal, Hayy, Herdem, Heyamola, Hiç, Hiperlink, İmleç, İstek, Kanon, Karınca, Kent, 40 Kitap, Ki, Klasör, Kora, Kurgu, Kutu, Kuzgun, Küsurat, Lakin, Luna, Meşe, MGV, Mihenk, P, Pruva, Puslu, Serencam, Sola Unitas, The Roman, Tropikal, Velespit ve Yeni İnsan ise 2’şer kitap yayımlamakla yetinmişlerdir.

Önceki yıllarda olduğu gibi, 2019 yılında da öyküye verdikleri önem açısından birer kitap yayımlayan yayınevleri şöyle sıralanabilir: Alkun, Anadolu Ay, Anatolia, Anima, Apsis, Arı Sanat, Arines, Arketip, Artikel, Asmaaltı, Ay, Aya, Başka Kafa, Başlık, Berfin, Bilim ve Sanat, 1984, Boramir, Büyükada, Büyük Kitaplar, Can (AAA), Cevahir, Cumhuriyet, Çimke, Çolpan, Dağhan Külegeç, Dahi, Destek, Diga, Dönence, Duvar, E, Edebi Şeyler, Ekin, El, Elfene, Enki, Erkam, Etki, Efsus, Gaye Genç Adam, Gece Akademi, Gita,  Göl, Hükümdar, IQ, İkinokta, İnceyazı, J-J, Kadran, Kaos Çocuk Parkı, Kategori, Kavim, Kaynak, Kişisel, Kitap Dostu, Kitap Otağı, Koç Üniversitesi, Kuledibi, Kumran, Kuzey Işığı, Kümbet, Lethe, Libros, Liya, Mana, Maşuk, Mevsimler, MonoKL, Motto, Mundi, Nebula, Nesin, Neziher, Nisan, Octopus, O’Tıp, Porsuk Dergisi, Potkal, Romans, Rumuz, Sancı, Sapiens, Sayda, Semerci, SFN, Sinada, Sitav, Somet, Son Çağ, Tara, Temmuz, Temren, Tilki, Tolstoy, Tudem, Türk Edebiyatı Vakfı, Ütopya, Vapur, Varlık, Vaveyla, Yakın ve Zebra Yayınları.

Yayımlanan Öykü Kitapları Bakımından

On+Son Bir Yılın Karşılaştırılması

(2009-2018/2019)

KitaplarYıllar
2009-20182019
İlk Öykü Kitapları2.273391Yeni yazar sayısı
Yeni Öykü Kitapları1.342186Yeni kitap sayısı
Toplam Öykü Kitabı3.615577

Yukarıdaki çizelgede görüleceği üzere yayımlanan 577 öykü kitabının yaklaşık üçte ikisi (391’i) ilk öykü kitabıdır. Önceki yıllarda da belirttiğim gibi, bu yazılara başladığım yıldan beri dik­katimi çeken bir şey de şu oluyor: Her yıl mutlaka birkaç ozanın ilk öykü kitabı yayımlanıyor. Ozanların da öyküye yönelmesini olumlu görüyorum. Bu yıl toplamda 9 ozanın ilk ve yeni kitapları yayımlanmıştır. Görüleceği üzere bu yıl ölümünden yıllar sonra Ceyhun Atuf Kansu’nun ilk öykü kitabı (Baba Yağmur Bitti) yayımlandı. Ali Özgür Özkarcı (Dört Köşeli Kambur) ve Hayrettin Geçkin (Lirbah) ilk öykü kitapları yayımlayan ozanlar. Bu çerçevede yine Cahit Sıtkı Tarancı (Yağmurdan Sonra Güneş) yeni öykü kitabı dikkati çekenler arasında yer aldı. Ozanlardan Bilsen Başaran (Dudak Uykusu ), Güven Pamukçu (Sana İnandığım İçin Yine Kendime Kırıldım), Hüseyin Peker (Hasır Lokantası), İbrahim Tığ (Söğe), Onur Akyıl (Az Kazanan Yoldaşlar Çok Kazanan Yoldaşlar) ve Zeynep Uzunbay ise (Çoğunluk Dersleri) yeni öykü kitapları yayımlanan ozanlar. Oyuncu Aydemir Akbaş (Cambaz) ve Nejat İşler’in de (Ben Hep Senin Yanındaydım) ilk öykü kitapları yayımlandı.

Yıl içinde yayımlanan ilk kitapların yazarlarının çoğunu tanıdığımı söyleyemem, bu bakımdan çok fazla dikkatimi çeken yazar da olmadı. İlk kadın yazar ve romancılardan sayılan Emine Semiye’nin Terbiye-i Etfale Ait Üç Hikâye adlı ilk öykü kitabının yıllar sonra yayımlanması önemliydi. Bunun dışında Ayşe Bağcivan (Alim-uö), Barış Müstecaplıoğlu (Gerçekler Kırıldı), Demet Çizmeli         (Dünyanın Ortasında), Etem Oruç (Meyhaneci Şahap), Hâle Sert (Çocukça Bir Direniş) ile Vedat Özdemiroğlu’nun (Vedat Bey’in Görkemli Hayatı) ilk öykü kitapları dikkati çekenler arasında sayılabilir. Ayrıca daha önce Kürtçe öykü kitabı yayımlanan Sırrı Ayhan’ın (Dikiz Aynasında Yüzler) Türkçe ilk kitabı da yayımlandı.

2019 yılında yayımlanan bazı ilk öykü kitaplarını kısaca andıktan sonra, yeni kitaplara geçebiliriz. Yeni kitap yayımlayan çok yazar var. Doğrusu bazılarını atlamak çok zor olacak. O yüzden olabildiğince en azından kitaplarını anmak gerekiyor. Hepsini değilse bile anmadan geçemeyeceğim bir kısmını şöyle sıralamakla yetinmek durumundayım: Abdullah Ataşçı (Susmak Derdi), Abdullah Harmancı (Behçet Bey Neden Gülümsedi?), Ahmet Büke (Varamayan), Ahmet Ümit (Aşkımız Eski Bir Roman), Ali Haydar Haksal (Kalemin Ucu), Ali Lidar (Büyük Kederler Küçük Öyküler), Arzu Bahar (Kayıp), Ayça Erkol (Sonra Sincaplar Geldi), Banu Özyürek (Poz), Cafer Hergünsel (Benim Güzel İnsanlarım), Canan Tan (Issız Kadınlar Sokağı), Cemil Kavukçu (Balyozla Balık Avı), Doğu Yücel (Öldüğünü Google’dan Öğrenen Adam), Doğukan İşler (Dünya Kiracısı), Emin Gürdamur (Herkesten Sonra Gelen), Emine Batar (Uzayan Gölgeler), Engin Barış Kalkan (Anonslu Kaset Doldurulur), Ercan y Yılmaz (Son Güzel Günlerimiz), Erendiz Atasü (Şairin Ölümü), Ethem Baran (Döngel Dünya), Faruk Duman (Kaptan Kanca’nın Bir Macerası ile Öbür Yeni Öyküler ve Doğa Betiği), Fatma Barbarosoğlu (İçimdeki Sazlar Başka Söz Başka), Feryal Tilmaç (Sen Yabancı Değilsin), Fulya Bayraktar (Bana Öyle Tuhaf Bakma), Güzide Ertürk (Loretta), Habib Bektaş (Dünya Hayal Kurma Günü), Hakan Bıçakcı (Normal Nefes Almaya Devam Edin), Halil Genç (Aşk Yakışır İnsana), Handan Acar Yıldız (Açık Unutulmuş Mikrofon), Hatice Meryem (Bir Kadını Öldürmeye Nereden Başlamalı?), Hidayet Sayın (Sana Ne Ramazan Bey), Hüzeyme Yeşim Koçak (Sevdalı Bir Yelpaze), Kadri Öztopçu (Kimsenin Bilmediği İnsanlar), Mahir Ünsal Eriş (Kara Yarısı ve Sarıyaz), Merve Koçak Kurt (Naz Kahvesi), Mevsim Yenice (Bilinmeyen Sular), Mine G. Kırıkkanat (Adı Öküzden Sonra Gelen), Mine Söğüt (Gergedan), Mustafa Kurt (Bilek Güreşçisi), Onur Çalı (Kaplumbağa Makamı), Pınar Öğünç (Beter-otu), Selahattin Demirtaş (Devran), Seray Şahiner (Hepyek), Şengül Can (Devamsız), Şermin Yaşar (Gelirken Ekmek Al) ve Zafer Doruk (Kimselere Yâr Olmayan Kuşlar). Burada anılamayan yazarlar için liselere bakılmasında yarar vardır.

Genellikle genç-yeni yazarlarla kadın yazarların daha çok öykü yazdığı söylenir. Elbette genç bir yazarın öykü yazması anlaşılabilir bir durumdur. Bu çalışmaya başladığım yıldan beri, yani 2009-2018 yıllarında hem ilk hem de yeni kitaplarda erkek yazarlar çoğunluktaydı. 2016 yılında ilk kitaplarda kadın yazarlar erkek yazarlara yakınken, yeni kitaplarda fark erkek yazarlar adına açılıyordu. Bu yıl da kadın yazarlar yine azınlıkta kalıyorlar, ancak ilk kitaplarda hiç de az sayılmazlar. Toplamda 189 kadın yazara karşılık, 388 erkek yazarın kitabı yayımlanmıştır: Yeni kitaplarda oran133-53 iken,  ilk kitaplarda 136-255 olmuştur.

Bir gelenek oldu benim için, yineliyorum: Başlangıçta ‘genel değerlendirme’ denmesine karşın, burada yapılan bir yıllık döküm, saptama ve listeleme çabasının birincil derecede yazınsal bir kaygısı yoktur. Daha çok ilk kitaplar zamandizinine bir ek sayılmalıdır. Yıllık öykü çalışmasını merak edenler ve ilgilenenler için bu toplu değerlendirmenin ekinde saptanabilen kitap listeleri ilişikte sunulmuştur.

Kısa öykü tarihçesinin yıl yıl izlenen kitaplarının on birinci yılı da böylece tamamlanmış oldu. Gelecekte artık yalnızca iş olsun diye benzer bir derleme-toparlama yapılabilir.

Ek: 2019 Yılında Yayımlanan İlk ve Yeni Öykü Kitapları

2019 Yılında Yayımlanan Öykü Kitapları

Hazırlayan: Kemal Gündüzalp

İlk Öykü Kitapları-2019

 1. Adnan Güzelöz                        Eşek Borsası                                                   Cinius Yayınları
 2. Ahmet Toprak                         Bir Paralel Evrenler Öyküsü                            Cinius Yayınları
 3. Ahmet Türkoğlu                      Ruhum Aysel                                                  Cinius Yayınları
 4. Ayşe Adviye Güzeldoğu          Kedinin Seyir Defteri                                      Cinius Yayınları
 5. Aytekin Çınar                          En Büyük Matematikçi                                    Cinius Yayınları
 6. Çağdaş Çetinkaya                    Mafya Öyküleri                                                Cinius Yayınları
 7. Dr. Düş Gezgini                       Bana Aşkı Sordular “Bence Kırmızı” Dedim     Cinius Yayınları
 8. Emel Altınay Yılmaz               Yeleğimin İç Cebi                                           Cinius Yayınları
 9. Ferdi Gül                                 Aşkın Kara Deliği                                           Cinius Yayınları
 10. Ferdi Kibar                              Korkunun Ecele Faydaları                               Cinius Yayınları
 11. Filiz Erdinç                             MS’li Hikâyeler                                              Cinius Yayınları
 12. Gizmen Özkan                         İkiz Düşler                                                      Cinius Yayınları
 13. İbrahim Keleş                          Zennişan                                                         Cinius Yayınları
 14. M. Selim Atlıhan                     Bilmiyorum                                                    Cinius Yayınları
 15. Murat Buzlu                            Aşk ve Köpekler                                             Cinius Yayınları
 16. Murat Dal                                Şeker Hatun                                                    Cinius Yayınları
 17. Osman Gökçe                          Öyküntü                                                         Cinius Yayınları
 18. Sadık Atuk                              Gelincik Durağı                                              Cinius Yayınları
 19. Savaş Çeçen                            Bir’den Bir’e                                                   Cinius Yayınları
 20. Selma Koruk                           Dünden Yarına Fısıltılar                                  Cinius Yayınları
 21. Yasemin Yaşa                         Küçük Yeşil Bodur Ağaçlar                             Cinius Yayınları
 22. Yusuf Özlem Yılmaz               Kırmızıyla Ben                                               Cinius Yayınları
 23. A. Göknur Gürcan                   İki Yol                                                            Dorlion Yayınevi
 24. Aden                                       Kutsal Kan                                                      Dorlion Yayınevi
 25. Ayçanur Erad                          Bir Küçük Melodi                                           Dorlion Yayınevi
 26. Banu Çavuşoğlu                      Renkli Dünyalar                                              Dorlion Yayınları
 27. Cengiz Adıbelli                        Son Tebessüm                                                 Dorlion Yayınevi
 28. Emel Akay                              Tan Vakti Düşleri                                            Dorlion Yayınları
 29. Eray Sarıkaya                          Müjgan                                                           Dorlion Yayınevi
 30. Fatih Tunç                               Yalnızlığın Kimsesizliği                                  Dorlion Yayınevi
 31. Güngör Kibaroğlu                    Kapıyı Çalan Kimdir?                                      Dorlion Yayınevi
 32. Gürler Koçak                           Boşanma Hikâyeleri                                         Dorlion Yayınevi
 33. Harun Turanoğlu                     Kum ve Köpük                                                Dorlion Yayınevi
 34. Hüseyin Çatal                          Tepelikli Güvercin                                          Dorlion Yayınevi
 35. Leyla Asan                              Zaman Masalcısı                                             Dorlion Yayınevi
 36. Mehmet Edemen                     Olmadık Düşler                                               Dorlion Yayınevi
 37. Murat Hiçyılmaz                     Canı Sıkılıyordu Ölümün                                 Dorlion Yayınevi
 38. Osman Kurt                             Aykırı                                                             Dorlion Yayınevi
 39. Rami Bozan                            İntihar Eden Bir Gencin Bulunan Notları          Dorlion Yayınevi
 40. Sait Özden                               Tanrım Kollarını Açar mısın?                          Dorlion Yayınevi
 41. Tolga Ozan                              Görünmez Yollar                                             Dorlion Yayınları
 42. Ümmet Caner                          Eskimeyen Ayakkabılar                                    Dorlion Yayınevi
 43. Veli Koçak                              Abes                                                               Dorlion Yayınevi
 44. Adil Gökşin                             Eskisi Gibi Olmadı                                          Kutlu Yayınevi
 45. Alper Sadıç                             Bir Filtre Öykü Alayım                                    Kutlu Yayınevi
 46. Aydın Fidan                            Çok Uzaklara                                                  Kutlu Yayınevi
 47. Ebruli                                      Ayçiçekleri                                                     Kutlu Yayınevi
 48. Gazel Yiğit                              Kızıl Yılandan Sonra                                       Kutlu Yayınevi
 49. Hatice Meraklı                         Ayna                                                              Kutlu Yayınevi
 50. Muhammed Salih Gedik           Davet                                                              Kutlu Yayınevi
 51. Orhan Çelik                             Organik Eylem                                                Kutlu Yayınevi
 52. Samet Saydam                         Gizli Saklı                                                       Kutlu Yayınevi
 53. Samet Türkyurdu                     Turuncu Radyo                                               Kutlu Yayınevi
 54. Serkan Mavuçiçek                   Kambur Gölge                                                Kutlu Yayınevi
 55. Turan Gökmenoğlu                  Taşçı                                                               Kutlu Yayınevi
 56. Volkan İşcan                           En Yakın Arkadaşı                                          Kutlu Yayınevi
 57. Burak Toprak                          Askıda Kalan Mutluluklar                                Klaros Yayınları
 58. Ceyda Sevgi Ünal                    İzmarit                                                            Klaros Yayınları
 59. Edip Yeşil                               Yalnız Ağaç                                                    Klaros Yayınları
 60. Emre Utaş                               Somnus                                                          Klaros Yayınları
 61. Güler Kalem                            Toprak Duman ve Kedi                                    Klaros Yayınları
 62. Hayrettin Geçkin                     Lirbah                                                             Klaros Yayınları
 63. Murat Yazıcı                           Kül Dönümü                                                   Klaros Yayınları
 64. Özge Burçak-Öztürk Güven     Dostlar Apartmanı                                           Klaros Yayınları
 65. Özlem Keskin                          Dünya Kaç Kere                                              Klaros Yayınları
 66. Selcan Kınal                            Pipo İçen Kadınlar                                          Klaros Yayınları
 67. Şahin Güvenç                          İki Ayaklılar, Dört Ayaklılar, Doğaları             Klaros Yayınları
 68. Zeynel Çok                             Bir Nehir Ölürken Sesini Kaybeder                  Klaros Yayınları
 69. Demet Danki Erken                 Pardon Çıkaramadım                                       Kanguru Yayınları
 70. Erkan Özaydın                         Şah ve Mara                                                    Kanguru Yayınları
 71. M. Reşit Suyusal                      Payiz                                                              Kanguru Yayınları
 72. Mete Kaynaroğlu                     Sandık                                                            Kanguru Yayınları
 73. Neriman Calap                        Mor Hırkalı Şahmeran                                     Kanguru Yayınları
 74. Nurcan Balıbey                        Palamarkalı Kadınlar                                       Kanguru Yayınları
 75. Sezer Yorgun                          Bay X’in Ajanı                                                Kanguru Yayınları
 76. Sultan Altan                            Yaşamak İçin Acele                                        Kanguru Yayınları
 77. Ş. Didem Keremoğlu               Yine Hüzzam                                                  Kanguru Yayınları
 78. Yalçın Tecimer                        Kendi Cenazesini İzleyen Adam                       Kanguru Yayınları
 79. Abdullah Doğan                      Beyaz Karanfil                                                Gece Kitaplığı
 80. Ali Özdemir                            Yol Gösteren Öyküler                                      Gece Kitaplığı
 81. Birkan Biliceli                         Neden Bizleri Bırakırlar                                  Gece Kitaplığı
 82. Büşra Nur Çakmak                  Mavi Gün                                                       Gece Kitaplığı
 83. Enes Akkoyun                         Firâk ile Berî                                                   Gece Kitaplığı
 84. Enes Osman Aba                     Yusuf ile Züleyha Aşka Giydirilmiş Hüzün       Gece Kitaplığı
 85. Lokman Aybars                       Öykü Santrali                                                  Gece Kitaplığı
 86. Seda Tansuker                         Firari Harfler                                                   Gece Kitaplığı
 87. Zeynep Erdemir                       Umutlu Rüyalarım                                           Gece Kitaplığı
 88. Ali Hodul                                G. Ö. Ç.                                                           Sokak Kitapları Y.
 89. Firdevs Kırgın                         Sükût Buğulu Gözlerde                                    Sokak Kitapları Y.
 90. Gülten Gümüş (Narşap)            Geride Kalan Gözlerim                                    Sokak Kitapları Y.
 91. Mehmet Akın Altuğ                 Man Adası Maceraları ve Nicola                      Sokak Kitapları Y.
 92. Mehmet Ali Ünal                     Demir Kapının Ardı                                         Sokak Kitapları Y.
 93. Nilgün Hücümenoğlu               Herkesin Anlatacak Bir Hikâyesi Vardır           Sokak Kitapları Y.
 94. Sevgi Sarıtaç Yılmaz                Solgun Seher                                                   Sokak Kitapları Y.
 95. Tijen Şanlı Aslan                     Ti 1 Öyküler                                                   Sokak Kitapları Y.
 96. Zeynepnur Baydemir               Sevgiye Dair                                                   Sokak Kitapları Y.
 97. Ayşenur Tanrıverdi                  Yeryüzünün Derinliklerinde Olup Bitenler        h2o Kitap
 98. Gül Gülsün Yıldız                    “Seni Koruyan Kadınlar Var Bu Dünyada!”      h2o Kitap
 99. Meliha Yıldırım                       Zaman O Zaman Değil                                    h2o Kitap
 100. Özgür Kayım               Anlatılanların Gerçekle Uzaktan İlgisi Vardır    h2o Kitap
 101. Ramazan Güngör         Yalpa                                                              h2o Kitap
 102. Serpil Seyhan Gürbüz  Madamlar Gidince Anladık                              h2o Kitap
 103. Aykut Karlı                 Livorluk                                                          Karina Yayınevi
 104. Gonca Gül Kurtulmuş  Kapılar                                                           Karina Yayınevi
 105. Güngör Ağrıdağ Mungan  Pencereler                                                       Karina Yayınevi
 106. Mehmet Çifci              Yer Öyküleri                                                   Karina Yayınevi
 107. Nalan Temeltaş            Ayışığı Avukatlık Bürosu                                Karina Yayınevi
 108. Şerife Ünüvar              Sevgi Gülü                                                      Karina Yayınevi
 109. Ali Özgür Özkarcı        Dört Köşeli Kambur                                        Everest Yayınları
 110. Mehmet Mahsum Oral Barbarlarla Beklerken (uö)                               Everest Yayınları
 111. Meral Saklıyan            Uzağa Gidemem                                              Everest Yayınları
 112. Sultan Komut              Öte                                                                 Everest Yayınları
 113. Zehra Çelenk               Hayatta Kalma Rehberi                                    Everest Yayınları
 114. Emin Doğan                Kara Dut                                                         Morena Yayınevi
 115. Murat Mahya Gürses    Mathilda’nın Son Arzusu                                 Morena Yayınevi
 116. Musa Avcı                   Müzmin                                                          Morena Yayınevi
 117. Neslihan Karalioğlu Alpagut    Rodrigo’yla Tango                                          Morena Yayınevi
 118. Ümit Polat                   Ahraz                                                             Morena Yayınları
 119. Ayşe Filiz Yavuz         Pak Türk’ün Karısı Maria                                Ötüken Yayınları
 120. Caner Çaylak               Semud’un Torunları                                        Ötüken Yayınları
 121. Kudret Ayşe Yılmaz     Dağılmış Dağ                                                  Ötüken Yayınları
 122. Sinan Terzi                  Derdimize Çare Bir Çiçek                                Ötüken Yayınları
 123. Yeşim Monus              Çivit Mavisi                                                    Ötüken Yayınları
 124. Derya Atsan                Kullar Cidarı                                                   Şule Yayınları
 125. Fatma Tavukçuoğlu     Labirent Dönemeci                                          Şule Yayınları
 126. Hande Aydın               Palas Pandıras                                                 Şule Yayınları
 127. İmran Elagöz Taşkın    Kusurlu Heykel                                               Şule Yayınları
 128. Nevzat Sazak               Kavurga Kızılı                                                Şule Yayınları
 129. Fatih Çimen                 Gönüle Ağıt Düşünce                                      Ceren Kültür Y.
 130. Hasan Şahin                Naciye’yi Vurdular                                          Ceren Kültür Y.
 131. Pınar Cebe Temizyürek    Bülbülüm Altın Kafeste                                   Ceren Kültür Y.
 132. Seniha Akbal               Bitmeyen Sevgi                                               Ceren Kültür Y
 133. Adalet İldeniz Sezer     Mor Düşler                                                     İkinci Adam Yay.
 134. Hülya Şatak                 Manisa Tarzanı                                               İkinci Adam Yay.
 135. Kemal Nur                   Güvercinin Kanadı                                          İkinci Adam Yay.
 136. Merve Aral                  Diyar-ı Aşk                                                     İkinci Adam Yay.
 137. Abdullah Yıldırım        Sus Yeri                                                          İz Yayıncılık
 138. Ayşegül Genç              Ceylan Uykusu                                               İz Yayıncılık
 139. Regaib Albayrak          Gözümde Yaş Görseler                                    İz Yayıncılık
 140. Veysel Altuntaş            Yaşamak Sandığım                                         İz Yayıncılık
 141. Erman Çağlar               O Sırada                                                          Kara Karga Yay
 142. Erkan Kolçakköstendil Mukadderat                                                     Kara Karga Yay.
 143. Turgut Yasalar             Müsait Bir Yerde İnecek Var                            Kara Karga Yay.
 144. Vedat Özdemiroğlu      Vedat Bey’in Görkemli Hayatı                         Kara Karga Yay.
 145. İrem Ertuğrul               Mahalledeki Hayalet                                       Ketebe Yayınevi
 146. M. Fatih Kutlubay        Misak’ın Aynaları                                           Ketebe Yayınevi
 147. Mustafa Nezihi Pesen   Benden Önce Ölme                                         Ketebe Yayınevi
 148. Silvan Alpoğuz            Dünyayı Başlarına Yıkacağız                           Ketebe Yayınevi
 149. Adige Batur                 Kumkertişin Kalbi                                           Mecaz Yayınları
 150. Peyami Safa Gülay       Dünyayı Kurtarırken                                       Mecaz Yayınları
 151. Selim Baki                   Bir Kısa Camel                                                Mecaz Yayınları
 152. Vedat Sağlam              Kahraman Kadınlar                                         Mecaz Yayınları
 153. Ela Kiçik                     Bir Gün Sineği                                                Nota Bene Yayınları
 154. Hakan Sipahioğlu        Kıyamet Ha Kıyamet                                       Nota Bene Yayınları
 155. Özgür Çırak                 Sıcacık Bir Ev                                                 Nota Bene Yayınları
 156. Serkan Gezmen            Bir Kalem Kuş Olmuş                                     Nota Bene Yayınları
 157. Caner Temiz                Mayra 1980                                                    Ozan Yayıncılık
 158. Hasan Yüksel              Çocukluğum İki Buçuk Lirada Soldu                Ozan Yayıncılık
 159. Mehmet Yücel             Hayal Taciri                                                    Ozan Yayıncılık
 160. Sırrı Ayhan                  Dikiz Aynasında Yüzler                                  Ozan Yayıncılık
 161. İbrahim Başer              Yâr Elinden Şehir Olsa İçilir                            Post Yayınevi
 162. Mahmut Yıldırım         Anayolun Uzağında                                         Post Yayınevi
 163. Önder Tüfekçi             Seyyah                                                            Post Yayınevi
 164. Yıldız Sert                   Yıldızlı Hikâyeler                                            Post Yayınevi
 165. Ayşegül Yeşilyurt        Ruh 1-2-3                                                       Sıfır Yayınları
 166. Mustafa Okumuş         Kâtibin Kitabı                                                 Sıfır Yayınları
 167. Nazlı Gömeç               Mutlu Ölmek İstiyorum                                    Sıfır Yayınları
 168. Sibel Karabulut            Kar Kiraz Kuşu (uö)                                        Sıfır Yayınları
 169. Gülsüm Işıldar             Pamuk Prenses Olamamak                               Tunç Yayıncılık
 170. Perihan Çakmak           Ya Maviysen?                                                 Tunç Yayıncılık
 171. Vahit Sonay Yazgan     Ne Var ne Yok                                                Tunç Yayıncılık
 172.  Zeynep Karaaslan       Kâğıt Kuşlar                                                    Tunç Yayıncılık
 173. Ayşe Dündar               Gökbilimcinin Salyangozu                               Yitik Ülke Yay.
 174. Deniz Çöğendezoğlu    Kocam Yine Âşık Oldu                                    Yitik Ülke Yay.
 175. Gökhan Kutluer           Bulut Fabrikası                                                Yitik Ülke Yay.
 176. Ruhşen Doğan Nar       İçimdeki Robot                                               Yitik Ülke Yay.
 177. Ahmet Murat Bülbül    Herkesin Bildiği Hikâyeler                              Az Kitap
 178. Hasan Atasever            Delikanlı Abi                                                  Az Kitap
 179. İbrahim Özkarabulut    Limonata Ağacı                                              Az Kitap
 180. Ebru Zeynep Dişiaçık   Kadife                                                            Baygenç Yayınları
 181. Merih Doğan               İki Gökyüzü                                                    Baygenç Yayınları
 182. Zühtü Ulukapı             İlkgenlik Öyküleri                                           Baygenç Yayınları
 183. Barış Müstecaplıoğlu   Gerçekler Kırıldı                                             Doğan Kitap
 184. Erkmen Özbıçakçı       Gölgede Yanmak                                            Doğan Kitap
 185. Hakan Kurtaş               Defo                                                               Doğan Kitap
 186. Cemal Bozkurt             Yolculuk Bir Nefes                                          Edebiyatist Yay.
 187. Fatih Ayan                   On Bir Öykü                                                   Edebiyatist Yay.
 188. Hasan Armaca             Yalnız Başına Hüzün Tek Başına Mutluluk       Edebiyatist Yay.
 189. Belma Sezik                Hoşça Kal Zaman                                            Eksik Parça Yay.
 190. Hatice Kocabay            Halaza                                                            Eksik Parça Yay.
 191. Önsel Külük                Yaklaşık 40 Çöp                                             Eksik Parça Yay.
 192. Cafer Karatepe             Sisler Evreni                                                   Favori Yayınları
 193. Şaduman Kabacı          Sardunya Kokusu                                            Favori Yayınları
 194. Şinasi Türüdü              Duvardaki Çizgiler                                          Favori Yayınları
 195. Ayşe Bağcivan             Alim (uö)                                                        Hece Yayınları
 196. Betül Ok                      Olmayan Şeyler Yüzünden                              Hece Yayınları
 197. Hâle Sert                      Çocukça Bir Direniş                                        Hece Yayınları
 198. Candaş Tolga Işık        40                                                                   İnkılâp Yayınevi
 199. Fatih Türkmenoğlu      Her Perşembe Saat 4’te                                    İnkılâp Yayınevi
 200. Sinan Tuzcu                Aşkın Kursağında Kalan                                  İnkılâp Yayınevi
 201. Esra Aydın                  Kiralık Öyküler                                               Kamer Yayınları
 202. Eyüp Hayta                 Gizemli Yolculuk                                            Kamer Yayınları
 203. Fuat Duymaz               Akşamdan Öten Horozlar                                Kamer Yayınları
 204. Ercan Kaygas              Gölgesi Beyaz                                                 Karakum Yayınları
 205. İsmet Emre                  Dijital Yazılar                                                  Karakum Yayınevi
 206. Mahir Çiçek                 Rüzgâr ve Babam                                            Karakum Yayınevi
 207. Ali Hikmet Eren           Defter                                                             Medakitap
 208. Gökhan Tok                Aveiro Balıkçısı                                              Medakitap
 209. Kerem Şahinboy          Sevgili Dagmara                                              Medakitap
 210. Abdurrahman Özer      Güllerle Konuşan Adam                                  Perseus Yayınları
 211. Murat Serdar Arslantürk    Kibar Küfürler                                                Perseus Yayınları
 212. Seda Deniz Asan          Profesyonel Hayaller                                       Perseus Yayınları
 213. Ayhan Sinci                 İmkânım Olsaydı                                             Sisyphos Yayınları
 214. Didem Meram             Sahi Nerede Kalmıştık?                                    Sisyphos Yayınları
 215. Şükrü Özkan                Ebrar ve Ebabil Kuşu                                      Sisyphos Yayınları
 216. Ceyhun Atuf Kansu      Baba Yağmur Bitti                                           Telgrafhane Yayınları
 217. Serkan Fırtına              Ruh Bağışı                                                       Telgrafhane Yayınları
 218. Tolga Sarıaslan            Karanfil ve Ekmek                                          Telgrafhane Yayınları
 219. Ahmet İhsan                “İnsan” Tırnak İçine Sığar mı?                         Yason Yayıncılık
 220. Bensu Karaçor             Adım Öğretmen                                              Yason yayıncılık
 221. Volkan Koçak              Hoş Geldin Mutlu Ölüm                                   Yason Yayıncılık
 222. Kamile Özdemir          Solan Hayatlar                                                Ateş Yayınları
 223. Uğurcan Kaya              Balan Dağı Hikâyesi                                        Ateş Yayınları
 224. Ayşegül S. Nesin         Palyaço Balık                                                  Bellade Yayıncılık
 225. Elif Türa                      Şenay’ın Tuhaf Hikâyesi                                 Bellade Yayıncılık
 226. Ayhan Aktan               4 Öz                                                                Bengisu Yayınları
 227. Kazım Özatak              Hayatın İç Yüzüne Yansıyan Anlar                  Bengisu Yayınları
 228. Ali Turgay Karayel      Karşılaşma                                                      Bilgi Yayınevi
 229. Fuat Yalçın                  Tren Tam Vaktinde Geldi                                Bilgi Yayınevi
 230. Akın Çetin                   Keşke Burada Olsaydı                                     Dedalus Kitap
 231. Tuna Yukay                 Kan Akacak ve Bitecek                                    Dedalus Kitap
 232. Eda İşler                      Kaza Süsü                                                       Dergâh Yayınları
 233. Elif Hümeyra Aydın     Doğum Lekesi                                                Dergâh Yayınları
 234. Betül Şatır                    Kalbe Dokunan Hikâyeler                                Diyanet İşl. Baş. Y.
 235. Lamia Levent Abul      Bitmeyen Hikâye                                            Diyanet İşl. Baş. Y.
 236. İshak Köylü                 Kızıl Gülün Hikâyesi                                       Doğu Kitabevi
 237. Tülay Savaş                 Çok mu Sosyal Bu Medya?                              Doğu Kitabevi
 238. Ömer Serdar                Mektebin Bacaları                                           Ebabil Yayıncılık
 239. Selim Erdoğan             Sekerat                                                           Ebabil Yayıncılık
 240. Mehmet Kırış               Gizemli Kütüphane                                         Elephant Yayınları
 241. Ramazan Olgun           Papatyalar Solarken                                         Elephant Yayınları
 242. Cemil Korkmaz            Merhamet Et Bana                                          Elpis Yayınları
 243. Vuslat Guraslan           Bir Arkadaşım                                                 Elpis Yayınları
 244. Güngör E. Eroğlu         Senden Gelen Ölüm                                        Expoze Yayınları
 245. Ömer Faruk Temel       Bu Satırlarda Cinayetler Var                            Expoze Yayınları
 246. Ayşe Polat                   Bak! Ne Diyor Yüreğin                                    Günce Yayınları
 247. Emine Çakır                Parantez Yollar                                               Günce Yayınları
 248. Cem S. Türkdönmez    Pasifik Sığınağı                                               Hayal Yayınları
 249. Ebru Deniz Ayhan       Gecenin Fildişi Kayıkları                                 Hayal Yayınları
 250. Semra Özkan               Yeşil Valiz                                                      Heyamola Yayınları
 251. Volkan Gönenç            Kaybolmamış Kıtadan Hikâyeler                      Heyamola Yayınları
 252. Karina Solmaz Akça    Hiç Kimse ile Yazışmalar                                Hiç Yayınları
 253. Zehra Başkaya Çavdar Mavi Pencereler                                              Hiç Yayınları
 254. Ekrem Özbay               Yörükler Böyle Ölür                                        Hiperlink Yayınları
 255. Erdinç Alaca-Bayram Turan     Hâlâ Umut Var…                                            Hiperlink Yayınları
 256. Beril Erem                   Ruhdanlık                                                       Kafekültür Yayıncılık
 257. Eda Geven                   Bir Düzine Öykü                                             Kafekültür Yayıncılık
 258. Defne Morgül              Sarhoş Martı                                                   Kanon Kitap
 259. Erdem İçel                   Dördüncü Kattaki Lunapark                             Kanon Kitap
 260. Ali Kafkasyalı             Topal Asker                                                    Karınca Yayınları
 261. Mesuda Aydın Demiroğlu    Kadın Hep Kadın                                            Karınca Yayınları
 262. Ceylan Koryürek          Dokunulmamış                                                Kora Yayın
 263. Mahmut Baycan           Zilli Saat                                                         Kora Yayın
 264. Mustafa Soyuer            Ellerin Elime Değdiği Zaman                           Kutu Yayınları
 265. Uğur Morkaya             İçimde Bir Ses Kaldı                                       Kutu Yayınları
 266. Bilge Sinan                  Hamam Bebek                                                Kuzgun Kitap
 267. Emin Balta                   Yeşillik                                                           Kuzgun Kitap
 268. Burak Aksak                Ben Orada Değildim Üstelik Siz de Yoktunuz        Küsurat Yayınları
 269. Melis İşiten                  Hikâyemi Ben Seçtim                                      Küsurat Yayınları
 270. Emrah Olkaç               Galip                                                              Luna Yayınları
 271. Kadir Uslu                   Her Şey Hiçbir Şeyden                                    Luna Yayınları
 272. İsmail Doruk               Kışla Köpekleri                                                Manos Yayınları
 273. Mahmut Fikirsindi       Pazartesi Sendromu                                         Manos Yayınları
 274. Çağatay Yaşmut           Benim Canım Ailem                                        Oğlak Yayınları
 275. Daryo D. Beskinazi      Melek Tokadı                                                 Oğlak Yayıncılık
 276. Barış Soydan               Kediler ve Erkekler                                         The Roman Yay.
 277. Mutlu Hesapçı             Kambur Aşkın Duruşu                                     The Roman Yay.
 278. Birsel Alver Yazıcı      O Masal Anlatmadı Ben İnandım…                  Velespit Yayınları
 279. Deniz Zeka                  Sadece Bir Cümle İçin Yazılmış Öyküler          Velespit Yayınları
 280. Neşe Koçak                 Uygunsuzlar                                                   Yeni İnsan Yayınevi
 281. Özer Akdemir              Doğa ve Direniş Öyküleri                                Yeni İnsan Yayınları
 282. İsa Balcı                      Roni                                                               40 Kitap Yayınları
 283. Sedat Veyis Örnek       Hi ve Diğer Hikâyeler                                      40 Kitap Yayınları
 284. Ahmet Menderes         Kafes                                                              A7 Kitap
 285. Zeliha Ergün                Hazeran Çiçeği                                                Akıl Fikir Yayınları
 286. Selim Uluç                   Buzlu Duman                                                  Akis Kitap
 287. Demet Çizmeli             Dünyanın Ortasında                                        Alakarga Yayınları
 288. Serkan Işık                  İşin İçinde İş Var                                             Alkun Kitap
 289. Volkan Altınbaş           Donuk Adam                                                   Anima Yayınları
 290. Hasan Yiğit                  Kiralık Çocuk                                                 Apsis Kitap
 291. Hakkı Yıldıran             Delik Çoraplar                                                Arines Yayıncılık
 292. Hasan Uyurkulak         Odak Kara Mizah Öyküleri                              Arketip Kitap
 293. Ersin Şare                    Yalnız                                                             Artikel Yayıncılık
 294. Nuray Gök Aksamaz    Tezus                                                              Artshop Yayınları
 295. Abdülkadir Özkan        İsimsiz Sesler                                                  Asmaaltı Yayınevi
 296. Hasan Atilla                 Şüpheli Şahıslar                                              Ay Yayınları
 297. Özge Budak                 Düş Kapanı                                                     Aya Kitap
 298. Mevlâna İdris              Şizofreni Risalesi                                            Başka Kafa Yay.
 299. Erdal Karasu                Gözün Yükseklerde Olsun                               Başlık Yayın Grubu
 300. Etem Oruç                   Meyhaneci Şahap                                            Berfin Yayınları
 301. Mustafa Everdi            Kılçıklı Hikâyeler                                            Bilge Kültür Sanat
 302. Sevil Kesimal              Dut Kokusu                                                    Bilim ve Sanat Yay.
 303. Çerkez Bozdağ            Masum Hatalar                                               Boramir Yayınları
 304. Ümran Ersin                Anısı Olmayan Sokak                                      Boyalıkuş Yayınları
 305. Aydemir Akbaş            Cambaz                                                          Büyükada Yayınları
 306. Sezar Destanoğlu         Haklı İntiharın Eşiğinde                                   Büyük Kitaplar Y.
 307. Faruk Turinay              Şapkamın İçindeki Kıraathane                          Can Yayınları
 308. Mehmet Kılıç               Yeni Dünya Düzeni                                         Can Yayınları (AAA)
 309. Hüseyin Suphi             Toprak Haber Götürür                                     Cevahir Yayınları
 310. Osman Nuri Koçak      Hasarlı Hayatlar                                              Çimke Yayınevi
 311. Ahmet Balcı                Parmak Hesabıyla İki Kişi                               Çolpan Kitap
 312. Alper Özkutlu              Zaman Azdı Dedem Ondan Azdı                      Dağhan Külegeç Y.
 313. Şuayb Alıcı                  Yolda(N) Kalanlar                                           Dahi Yayıncılık
 314. Uğur Yılmaz Arlıer      Bay Marshall’ın Gecekonduları                        Diga Kitap
 315. Mehmet Asaf Kaleoğlu      Kurşun Dağa Gitti                                           Dönence Yayınları
 316. Ramazan Çebi             Gemideki Kız                                                 E Yayınları
 317. Ramazan Köksal          Nemrosa                                                         Ekin Basım Yayın
 318. Kasım Koç                  Patikadaki Ateş                                               El Yayınları
 319. Fevziye Şimdi              Yüzleşme                                                       Elfene Dünya Y.
 320. Özkan Yaşa                 Basit                                                               Enki Yayınları
 321. Selma Sağlamtaş          Yüreğimde Tutamadıklarım                             Etki Yayınları
 322. Caner Kurt                   Neş’e                                                              Efsus Yayınları
 323. Ali Hışıroğlu                Müntehâ                                                         Gaye Genç Adam Y.
 324. Selin Onay                   Mazeppa                                                         Gece Akademi
 325. Esme Kati                    Yalnız Öldüler                                                Göl Kitap
 326. Enver Kemal Adak       İhsan ile Yasemin                                            Hükümdar Yay.
 327. Emine Semiye             Terbiye-i Etfale Ait Üç Hikâye                         IQ Kültür Sanat Y.
 328. Kara Kalem                 Benperest                                                       İki Nokta Kitabevi
 329. Nurhan Suerdem          Maruzatım Var                                                İletişim Yayınları
 330. Orhan Kocadağ            Kırkbirinci Gün                                               İnceyazı Yayınları
 331. Güldem Şahan             Cesur Yürekler                                                İstek Yayınları
 332. Ercan Başer                 Hayat Gibi                                                      İthaki Yayınları
 333. Mukaddes Erdoğdu Çelik     Hayal ve Hayat                                               J-J Yayınları
 334. Asena Gülsüm Güneş   Ütopya ve Günahkâr Filler                               Kadran Yayınevi
 335. Onur Özgüner              Paradise Pansiyon                                           Kaos Çocuk Parkı
 336. Yıldız Akdemir            Kastamonu Hikâyeler                                      Kategori Yayıncılık
 337. Mithat Önal                 Yorgun Bir Yazdı O                                        Kavim Yayıncılık
 338. Nermin Ergenekon       Doğu Sineması                                                Kaynak Yayınları
 339. Feridun Oral                Üç Kapılı Kısmet Hanı                                     Kırmızı Kedi Yay.
 340. Ayça Öztorun              Her Yanımız Olmuş Mizah                              Kişisel Yayınlar
 341. Engin Memiş               Masum Hayaller ve Kısa Hikâyeler                  Kitap Dostu Yayınları
 342. Ali Rıza Altınkaya       Buhran                                                           Kitap Otağı Yayınevi
 343. Muammer Kayahan      Mihalıççık                                                      Klasör Yayıncılık
 344. Mehmet Fatih Özbey    Buraya Bakarlar                                              Koç Üniversitesi Yay.
 345. Nazmi Özüçelik           Kalbi Kırıklar Cenneti                                     Kuledibi Yayınları
 346. Fatma Özger Bilgiç-Orhan Oyanık   Yürekten Damlayan Öyküler                            Kumran Yayınları
 347. Buket Başaran Akkaya    Öteki Beriki                                                    Kurgu Kültür M. Y
 348. Evrim Şencan Gürtunca    Siyah Giyen Kadınlar                                      Kuzey Işığı Yayınları
 349. Semih Yıldız                Derin Uyku                                                     Lethe Yayınları
 350. Seymen Bozaslan         İçinden Yol Geçen Hayatlar                             Libros Yayınları
 351. Zahide Özkul   Yere Yattım, Gökyüzüne Baktım, Yıldızları Tek Tek Saydım         Liman Yayınevi
 352. Dilek Eker Öztürk        Rüzgârın Öfkesi                                              Mana Kitap
 353. Arzu Yılmaz Dağdemir     Hesap Sordum Yüreğine                                  Maşuk Kitap
 354. Ahmet Serkan Tokel    Deniz Gören Pencere                                       Meşe Kitaplığı
 355. Oğuzhan Öztürk           Tekli Koltuk                                                   Mevsimler Kitap
 356. Gökhan Serter              Ben, Pıhtı                                                        MGV Yayınları
 357. Sedat Dörtkardeş          Kafamdaki Ruh                                               Motto Yayınları
 358. Nejat İşler                    Ben Hep Senin Yanındaydım                           Mundi Yayınları
 359. Kaan Kara                   Pele’nin Öldüğü Yaz                                       Nebula Kitap
 360. Kadriye Bakşi              Karpuz Mevsimi                                             Nesin Yayınevi
 361. Yıldırım Erkan Tavşan    Biraz Sen Bulaştır Bana                                    Nisan Kitabevi
 362. Aylin Özsancak Sağdıç    İçimizde Bunca Yalnızlık Sırasını Beklerken    Octopus Yayınevi
 363. Malum(i) Oktar            Öylesine                                                         O’Tıp Kitabevi
 364. Aşıti Uzun                   Küçük Odalar                                                 P Kitap Yay.
 365. Gökçe Güneyoğlu        Rölanti Supi                                                    Porsuk Dergisi Yay
 366. Nilgün Akad                Cihadiye 1332                                                 Potkal Kitap Yay.
 367. Hüseyin Kural             Kısa Çizgiye Kısa Diyebilenlerin Hikâyesi       Profil Yayınları
 368. Özlem Göktaş              Kuşlu Süveter                                                 Pruva Yayınları
 369. Kezban Kabakcı           İyi Geceler Gemisi                                          Puslu Yayıncılık
 370. Gülşah İslamoğlu         Ortaya Karışık Mevzular                                 Romans Yayınları
 371. Emran Vural                Yedi Hayat                                                     Rumuz Yayınları
 372. Ömer Faruk Aydın       İlk Devre                                                         Sancı Yayınları
 373. Nuray Temizer             Az Şekerli Hikâyeler                                       Sapiens Yayınları
 374. Sevgi Gürbüzoğlu        Sevgi Kelebekleri                                            Sayda Yayınları
 375. Ömer Sidar Şahin         Bir Ağaç Gölgesi                                             Semerci Yayınları
 376. Hikmet Kızıl                Çay da mı İçmeyek?                                        Serencam Yayınevi
 377. Alişan Başgönül           Ah Maria                                                        SFN Yayınları
 378. İsmail Alkın                 Kelebekname                                                  Sinada Yayınları
 379. Emin Sarı                     Kayıp Öyküler Zeryan’dan Kaçış                               Sitav Yayınevi
 380. H. Meriç Doruk            İçimden Kuşlar Havalandı                               Sola Unitas Y. 
 381. Mukaddes Özçelik       Gurbet Yolu                                                    Somet Yayınları
 382. Alper Uğur Atlı            Kuruntucu                                                       Tara Kitap
 383. Ali Emre                      Diz Çökmeyen                                                Temmuz Kitap
 384. İlkay Yılmaz                Bir Ölüm Tutanağı                                          Temren Yayınevi
 385. Mehmet Ali Öztürk      Geliştiren ve Değiştiren Hikâyeler                    Tilki Kitap
 386. Muharrem Kalkan        Hamal                                                             Tropikal Kitap
 387. Tuncay Günaydın        Her Şey Mümkün                                            Türk Ed. Vakfı Y.
 388. Batuhan Aşıktoprak     Kurdun Postu                                                  Varlık Yayınları
 389. Ayâsya                        Üçün Gizemi Öyküleri                                     Vaveyla Yayınları
 390. Suat Çağlayan              İyi Pençe                                                         Yakın Kitabevi
 391. Ferdi Çetin                   Evimizi Böyle Yaktım                                     Yapı Kredi Yay.

Yeni Öykü Kitapları-2019

 1. Ahmet Büke                            Varamayan                                                     Can Yayınları
 2. Aziz Gökdemir                        Yangından Sonra                                             Can Yayınları
 3. Cahit Sıtkı Tarancı                   Yağmurdan Sonra Güneş                                 Can Yayınları
 4. Can Göknil                              Can’lı Yolculuk                                              Can Yayınları
 5. Cemil Kavukçu                        Balyozla Balık Avı                                          Can Yayınları
 6. Doğu Yücel                             Öldüğünü Google’dan Öğrenen Adam              Can Yayınları
 7. Erendiz Atasü                          Şairin Ölümü                                                    Can Yayınları
 8. Ezgi Polat                                Hiçbir Yerin Ortasında                                     Can Yayınları
 9. Fadime Uslu                            Ay Eskir Gün Işırken                                       Can Yayınları
 10. Gamze Arslan                          Kanayak                                                         Can Yayınları
 11. Kadri Öztopçu                         Kimsenin Bilmediği İnsanlar                            Can Yayınları
 12. M. Sadık Aslankara                 Ondancı                                                          Can Yayınları
 13. Mahir Ünsal Eriş                      Kara Yarısı                                                     Can Yayınları
 14. Mahir Ünsal Eriş                      Sarıyaz                                                            Can Yayınları
 15. Mevsim Yenice                        Bilinmeyen Sular                                             Can Yayınları
 16. Şengül Can                              Devamsız                                                        Can Yayınları
 17. Ahmet Kırkavak                      Kararsız Zaman, Zamansız Ölüm                     İthaki Yayınları
 18. Ali Lidar                                  Büyük Kederler Küçük Öyküler                        İthaki Yayınları
 19. Arzu Uçar                               Bir Küçük Delilik                                            İthaki Yayınları
 20. Birol Tezcan                            Ayağına Taş Değmesin                                    İthaki Yayınları
 21. Bülent Ayyıldız                        Gölgesiz Matiz                                                İthaki Yayınları
 22. Feryal Tilmaç                          Sen Yabancı Değilsin                                      İthaki Yayınları
 23. Kaan Koç                                Arka Direkte Yalnız                                        İthaki Yayınları
 24. Şeyma Koç                              Ben Bir Uçurum İncisiyim                               İthaki Yayınları
 25. Ayhan Uçar                             Gök Ağlıyordu                                                Cinius Yayınları
 26. Ayhan Uçar                             Otuz Öykü                                                      Cinius Yayınları
 27. Ayhan Uçar                             Ayvalık’ta Yalnızım                                        Cinius Yayınları
 28. Fuat Çetin                                Emsalden Günüz Olur mu?                              Cinius Yayınları
 29. Hidayet Sayın                          Sana Ne Ramazan Bey                                    Cinius Yayınları
 30. İsmail Güner                           Kal                                                                 Cinius Yayınları
 31. Zeki Sevim                              Yoksullar ve Köpekler                                     Cinius Yayınları
 32. Abdullah Ataşçı                       Susmak Derdi                                                  Everest Yayınlar
 33. Banu Özyürek                         Poz                                                                 Everest Yayınları
 34. Murat Çelik                             Eve Dönmeyen Hayvan                                   Everest Yayınları
 35. Mustafa Orman                        Ovada Paldır Küldür                                        Everest Yayınları
 36. Orçun Ünal                             Bu Ben Değilim                                               Everest Yayınları
 37. Ömer Arslan                            Güneşi Kötü Evler                                           Everest Yayınları
 38. Seray Şahiner                          Hepyek                                                           Everest Yayınları
 39. Engin Barış Kalkan                  Anonslu Kaset Doldurulur                               İletişim Yayınları
 40. Ethem Baran                           Döngel Dünya                                                 İletişim Yayınları
 41. Hakan Bıçakcı                         Normal Nefes Almaya Devam Edin                  İletişim Yayınları
 42. Hatice Meryem                        Bir Kadını Öldürmeye Nereden Başlamalı?       İletişim Yayınları
 43. Pınar Öğünç                            Beterotu                                                          İletişim Yayınları
 44. Sedef Betil                              Parçalar ve Zerreler                                         İletişim Yayınları
 45. Selahattin Demirtaş                  Devran                                                           İletişim Yayınları
 46. Can Yılmaz                             Hayatım Roman                                              İnkılâp Kitabevi
 47. Onur Gökşen                           Fazla Sıfır Beş Ucun Var mı?                           İnkılâp Kitabevi
 48. Onur Gökşen                           Keşke Japon Olsaydım!                                    İnkılâp Kitabevi
 49. Onur Gökşen                           Kesin Temassızlık Var!                                    İnkılâp Kitabevi
 50. Onur Gökşen                           Bir Taksiciye Üç Kere Susarsan Bir Daha Konuşmaz          İnkılâp Yayınevi
 51. Umur Bugay                            Karılar ve Kocalar                                           İnkılâp Yayınevi
 52. Arzu Bahar                              Kayıp                                                             Alakarga Yayınları
 53. Ayça Erkol                              Sonra Sincaplar Geldi                                      Alakarga Yayınları
 54. Deniz Karanfil                         Çağanozlar İndiğinde                                      Alakarga Yayınları
 55. Halil Genç                               Aşk Yakışır İnsana                                          Alakarga Yayınları
 56. Onur Çalı                                Kaplumbağa Makamı                                      Alakarga Yayınları
 57. Ali Kâzım Görücü                   Öldürülen Aşklar                                             Dorlion Yayınevi
 58. Sadık Aslan                             Soğuktu ve Kar Yağıyordu                               Dorlion Yayınevi 
 59. Sadık Aslan                             Bâlik’te Ölmek                                               Dorlion Yayınevi
 60. Ülkü Taşlıova                          Galaça’ya Koşmak                                          Dorlion Yayınevi
 61. Eyyüp Akyüz                          Delinin Biri                                                     Mecaz Yayınları
 62. İbrahim Çolak                         Dağlım Dağ Çiçeğim                                       Mecaz Yayınları
 63. İbrahim Çolak                         Kâğıttan Geminin Kaptanı                               Mecaz Yayınları
 64. Yunus Meşe                            Geçmiştir Belki                                               Mecaz Yayınları
 65. Fulya Bayraktar                       Bana Öyle Tuhaf Bakma                                  Nota Bene Yayınları
 66. Güner Arslan                           Bir Rumeli Rüyası                                           Nota Bene Yayınları
 67. M. Sait Taşkıran                      Büyük Umutlar Müzikholü                              Nota Bene Yayınları
 68. Polat Özlüoğlu                         Peri Kızı Af Buyrun                                         Nota Bene Yayınları
 69. Ahmet Karacan                        Anlatacak Bir Şey Yok                                    Okur Kitaplığı
 70. Gül Tanrıverdi                         Turuncu Boşluk                                              Okur Kitaplığı
 71. Serpil Tuncer                           Sinekler de Uyur                                             Okur Kitaplığı
 72. Sevda Deniz K.                        Susmak, Körlük ve Kırmızı                              Okur Kitaplığı
 73. Emine Batar                            Uzayan Gölgeler                                             Şule Yayınları
 74. Güzide Ertürk                          Loretta                                                            Şule Yayınları
 75. Hümeyra Yabar                        Hayvan Geçidi                                                Şule Yayınları
 76. İlknur Demirci                         Yedi Şefkatli Kış                                             Şule Yayınları 
 77. Adem Özbay                           Kevakib                                                          Az Kitap
 78. Hilal Kahraman                        Ekmek Kokan Sevdalar                                    Az Kitap
 79. Hilal Kahraman                        Sahibini Bekleyen Kitap                                  Az Kitap
 80. Mehtap Altan                          Kördüğümün Kanatları                                    Az Kitap
 81. Mutafa Everdi                         Metropol Mücahidi                                          Bilge Kültür Sanat
 82. Recep Kayalı                           Taşın Dediği                                                    Bilge Kültür Sanat
 83. Recep Seyhan                          Zongo’nun Değirmeni                                      Bilge Kültür Sanat
 84. Doğukan İşler                          Dünya Kiracısı                                                Dedalus Kitap
 85. Fatma Nur Kaptanoğlu             Homologlar Evi                                               Dedalus Kitap
 86. İsmail Pelit                               Kitaplara Kitap                                               Dedalus Kitap
 87. Canan Tan                               Issız Kadınlar Sokağı                                       Doğan Kitap
 88. Murat Özyaşar                         Aslı Gibidir                                                     Doğan Kitap
 89. Şermin Yaşar                           Gelirken Ekmek Al                                         Doğan Kitap
 90. Mesut Doğan                           Unutulmuş Sesler Odası                                  Ötüken Yayınları
 91. Murat Erşahin                          Küçük Sırlar Dükkânı                                      Ötüken Yayınları
 92. Serkan Üstüner                        Fazilet’in Tımarhanesinde Sekizinci Senfoni     Ötüken Yayınları
 93. Fatma Barbarosoğlu                 İçimdeki Sazlar Başka Söz Başka                     Profil Kitap
 94. Merve Koçak Kurt                   Naz Kahvesi                                                   Profil Kitap
 95. Suavi Kemal Yazgıç                Dünyanın Çekmeceleri                                    Profil Kitap
 96. Ercan y Yılmaz                        Son Güzel Günlerimiz                                     Sel Yayıncılık
 97. Zafer Doruk                            Kimselere Yâr Olmayan Kuşlar                        Sel Yayıncılık
 98. Zeynep Uzunbay                     Çoğunluk Dersleri                                           Sel Yayıncılık
 99. Ahmet Ümit                            Aşkımız Eski Bir Roman                                 Yapı Kredi Yay.
 100. Faruk Duman               Kaptan Kanca’nın Bir Macerası ve Öbür Yeni Öyküler     Yapı Kredi Yay.
 101. Mine Söğüt                  Gergedan                                                        Yapı Kredi Yay.
 102. Cafer Hergünsel           Benim Güzel İnsanlarım                                  Artshop Yayınları
 103. İbrahim Tığ                  Söğe                                                               Artshop Yayınları
 104. Furkan Yılmaz             İki Sandalye Bir Masa                                     Bengisu Yayınları
 105. Sinan Bilgin                 Sıradışı Bir Soygun                                         Bengisu Yayınları
 106. Afşar Çelik                  Adayımızsın Hayrettin                                     Bilgi Yayınevi
 107. Eşref Karadağ              Torbadaki Maksim Gorki                                 Bilgi Yayınevi
 108. Ömer Fikret Şen           Otobüs (uö)                                                     Gece Kitaplığı
 109. Şevki Atik                   Çocuk Ben                                                      Gece Kitaplığı 
 110. Cihan Aldık                 Kursak Krampları                                            Hayy Kitap
 111. Çetin Oranlı                 Ruha Dokunan Patiler                                      Hayy Kitap
 112. Erdal Altunlu               Görevimin Başındayım                                    Herdem Kitap
 113. Gencoy Sümer             Velinimet Kırtasiyesi                                       Herdem Kitap
 114. Erinç Büyükaşık          Hep Uzak                                                       İmleç Kitap
 115. M. Necat Özgür           Çemişgezek Sürgünü                                       İmleç Kitap
 116. Abdullah Harmancı      Behçet Bey Neden Gülümsedi?                        İz Yayıncılık
 117. İsmail Isparta               Deliliğin Evrensel Tarihi                                 İz Yayıncılık
 118. Galip Çağ                    Gidiyoruz Çocuk                                             Kent Kitap
 119. Polat Onat                    Gelecekten Akıl Ötesi Haberler                        Kent Kitap
 120. Emin Gürdamur           Herkesten Sonra Gelen                                    Ketebe Yayınevi
 121. Handan Acar Yıldız     Açık Unutulmuş Mikrofon                               Ketebe Yayınevi
 122. Faruk Duman               Doğa Betiği                                                     Kırmızı Kedi Yay.
 123. Sezgin Kaymaz            Benyusuf                                                        Kırmız Kedi Yay.
 124. Ferdi Amca                  Mr. Gerşon                                                     Ki Yayınları
 125. Ferdi Amca                  Herhangibiryerde                                            Ki Yayınları
 126. Göksel Altınışık           Mor Ayna Kırmızı Defter                                Lakin Yayınları
 127. Göksel Altınışık           İnsan Anlattıklarıdır                                        Lakin Yayıncılık
 128. Zahide Özkul               Acayip Bir Hikâye                                          Liman Yayınevi
 129. Zahide Özkul               Balkonumda Güvercinler                                 Liman Yayınevi
 130. Vedat Ali Kızıltepe      Bazen Deli Olmak Lazım                                 Mihenk Kitap
 131. Vedat Ali Kızıltepe      Kırk Yılın Hikâyesi                                         Mihenk Kitap
 132. Bilsen Başaran             Dudak Uykusu                                                Ozan Yayıncılık
 133. Hüseyin Can                Sevenlere Ayrılık Yakışmıyor                          Ozan Yayıncılık
 134. Hüzeyme Yeşim Koçak   Sevdalı Bir Yelpaze                                         Post Yayınevi
 135. Mahmut Yıldırım         Bozkurt Postu                                                 Post Yayınevi
 136. Ali Koçak                    Nişancı                                                           A7 Kitap
 137. Seher Keçe Türker       Çimdik’ten Dürtü’ye                                       Akıl Fikir Yayınları
 138. Selim Uluç                   Detone Hayatlar                                              Akis Kitap
 139. Kadir Çalışıcı               Yollar ve Yıllar                                               Anadolu Ay Yay.
 140. Serpil Tuncer               Filler Ölüme Yalnız Gider                               Anatolia Kitap
 141. H. İbrahim Çoraklı       Yeşil Işık                                                        Arı Sanat Yayınevi
 142. Ahmet Türkay             Ayrıksı ve Postmodern Düşler                          Ateş Yayınları
 143. Ertuğrul Sağdıç            Kireçli Duvarlar                                              Baygenç Yayınları
 144. Sevda Kaynar              İki İstasyon                                                     1984 Yayınevi
 145. Ali Rıza Arıcan            Buz                                                                 Boyalıkuş Yayınları
 146. Mine G. Kırıkkanat      Adı Öküzden Sonra Gelen                               Cumhuriyet Kitapları
 147. Gülçin Durman            Başıma Gelenler Hep Senin Yüzünden             Dergâh Yayınları
 148. Babacan Pesenkurdu    Nokta                                                             Destek Yayınları
 149. Ahmet Ordu                Gönül Borcu                                                   Duvar Yayınları
 150. Onur Akyıl                  Az Kazanan Yoldaşlar Çok Kazanan Yoldaşlar Edebi Şeyler
 151. Ferit Sertkaya              Susmağa Ağıt                                                  Edebiyatist Yayınevi
 152. Mustafa Uslu               Hâlimiz Budur                                                Erkam Yayınları
 153. Mustafa Kurt               Bilek Güreşçisi                                               Expoze Yayınları
 154. Gönül Özgül                Gönülce Öyküler                                             Gita Yayınları
 155. Murat Erşahin              Mümkünse Sıra Başı Olsun Lütfen!                  h2o Yayınları
 156. Seher Keçe Türker       Dönüşü Olmayan Yolların Göçmeni                 İkinci Adam Yay.
 157. Oğuz Dinç                   Gün İzleri                                                       İstek Yayınları
 158. Candan Selman            Komşu                                                            Kafekültür Yay.
 159. Süleyman Savaş           Neden Ağlıyorsun?                                         Karina Yayınevi
 160. Veli Bayrak                 Kimliğimi Kaybettim Hü-küm-lü-dür               Klasör Yayıncılık
 161. Zürbiye İvdik               Göz Piçi                                                          Kurgu Kültür Merkezi
 162. Osman Erdoğan           Altı Gün                                                          Kutlu Yayınevi
 163. Mehmet Pektaş            Müsaadenle Hayat                                           Kümbet Yayınları
 164. Halil Akgün                 Öyküler IV                                                     Liya Kitap
 165. Hüseyin Peker             Hasır Lokantası                                               Manos Yayınları
 166. Delal Dara Kılınç         İçimdeki Kuşlardan Yaptım Seni                      Meşe Kitaplığı
 167. Ali Haydar Haksal       Kalemin Ucu                                                  MGV Yayınları
 168. İlay Bilgili                    Talan                                                              MonoKL Kitap
 169. Emin Doğan                Ben Onu Çok Sevdim                                      Morena Yayınevi
 170. Yayla Boztaş               Sis Türküleri                                                   Neziher Yayınları
 171. Selçuk Erez                 Benimle Çıkar mısın?                                      Oğlak Yayınları
 172. Murad Ertaylan            Durduk Yere                                                   P Kitap Yayıncılık
 173. Ali Işık                        Uzaklık Yaralar                                               Pruva Yayınları
 174. Ahmet Hür                  Babamın Daktilosu-Bukalemun                        Puslu Yayıncılık
 175. Hasan Erbay                Tıptan Öte                                                       Serencam Yayınları
 176. Sevim Yılmaz              Saklı Heybem                                                 Sisyphos Yayınları
 177. Hakan Urgancı             Şimdi Elindeki Kitabı Yavaşça Yere Bırak       Sola Unitas Yay.
 178. Oğuz Özdem               Yaşanmış Nevşehir Hikâyeleri 2                      Son Çağ Yayınları
 179. Emre Kalcı                  Kesilmiş Sahneler                                           Tolstoy Yayıncılık
 180. Ali Kaya                      Günlük Ağacı                                                 Tropikal Kitap
 181. Habib Bektaş               Dünya Hayal Kurma Günü                              Tudem Yayınları
 182. Zeynep Karaaslan        Pati Hikâyeleri                                                Tunç Yayıncılık
 183. Ümran Düşünsel          Saqelenge                                                       Ütopya Yayınevi
 184. Arda Kıpçak                Değişik Bir Şey Yok                                        Vapur Yayınları
 185. Güven Pamukçu           Sana İnandığım İçin Yine Kendime Kırıldım    Yitik Ülke Yay.
 186. Özgür Yılmaz              Asil Adam                                                      Zebra Yayınları