.

Karanlığın Günü İçin Sözlük Çalışması

“Karanlığın Günü İçin Sözlük Çalışması”, Sabancı Üniversitesi’nde açtığım “Leylâ Erbil Metinlerinde Toplumsal Cinsiyet ve Kendilik” dersini alan öğrencilerimden Emine Dikmen ve Deniz Saltık tarafından hazırlandı.

Bu sözlük çalışmasını Leylâ Erbil’in yedi anlatısından hareketle toplumsal cinsiyet ve kendilik etrafında yazılacak makalelere sağlam bir zemin oluşturmak amacıyla yaptık. Proje kapsamında toplumsal cinsiyet rollerinin kurmacasıyla etrafı sarılan bireyin kendiliğini kurmak için verdiği mücadele çözümlenirken dilin nasıl şekillendiği, kullanılan kelimelerin nasıl bir dünyayı imlediği de açığa çıkmaktadır. Bu minvalde Erbil’in metinlerinde bireylere atanan toplumsal cinsiyet rollerinin kurmaca yapısı sorgulanırken kelimelerin anlamlarını okurlara sunarak bir sözlük kurma deneyimini sizlerle paylaşmak istedik. Aynı zamanda genç okurlar merkeze alındığında bu metinlerin zorluğunun yalnızca kurgusal anlamda, teknik açıdan veya üslûp özellikleriyle değerlendirilemeyeceğini gördük; bu nedenle de çoğu okur tarafından zorluğu kabul edilmiş Leylâ Erbil metinlerine bir adım atmak için sözlük oluşturmanın faydalı olacağını düşündük. Kelimeleri anlamak, yazarın işaret ettiği tarihi olayların, felsefi, dini, siyasi, disiplinlerarası göndermelerin farkına varmak da metinlerin zorlayıcı taraflarından ve bunları tespit etmek yazarın dünyasını biraz daha anlaşılır kılmak adına işe yarar bir şey olarak görülebilir.

Burcu Şahin

Karanlığın Günü İçin Sözlük Çalışması