.

Prof. Dr. Aylin Koç ile Türkçe Yazılmış Tarihî Tıp Metinleri Üzerine

Bu bölümde Fatih Bakırcı, Prof. Dr. Aylin Koç ile Türkçe yazılmış tarihî tıp metinleri üzerine konuşuyor.

Dinlemek için:

Prof. Dr. Aylin Koç Giannopoulos Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Trabzon’da tamamladı. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 1995 yılında mezun oldu. 1995-1998 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İngilizce Hazırlık Eğitiminin ardından Prof. Dr. Osman Kemal KAYRA’nın danışmanlığında Kırgızların Semetey Destanı’nın bir bölümünü Türkiye Türkçesine aktararak Yüksek Lisansını tamamladı. 2005 yılında ise Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde Prof. Dr. Emine GÜRSOY NASKALİ’nin danışmanlığında “Tarihi ve Çağdaş Türk Lehçelerinde Sedalılaşma” başlıklı teziyle Doktor unvanını aldı. 1997-1999 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığının çeşitli okullarında Türkçe Öğretmeni olarak çalıştı. 1999 yılında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi, 2005 yılından itibaren de Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi Doktor ve Yardımcı Doçent Doktor olarak çalışmaya devam etti. 2012 yılında Doç. Dr. ve 2022 yılında Prof. Dr. unvanlarını aldı. Hâlen Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Lisans, yüksek lisans, doktora düzeyinde Türkiye Türkçesi Ses ve Şekil Bilgisi, Osmanlı Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi derslerini vermekte ve tez danışmanlıkları yapmaktadır. Ayrıca, bölümde Sokrates Erasmus Bölüm koordinatörlüğü; Mevlana koordinatörlüğü ve Sınıf danışmanlığı gibi idari görevleri de yürütmektedir.

Türk Kültür Tarihi, Osmanlı Türkçesi, Tarihi Tıp Metinleri alanında gerek makale, gerekse kitap olarak çeşitli yayınlar yapmıştır. Yayınlarından bazıları şunlardır: Savaş Çocukları Öksüzler ve Yetimler, Beden Kitabı, Hediye Kitabı, İğdiş, Sünnet, Bedene Şiddet Kitabı, Dürrü’l Meknûn (Saklı İnciler), Mükemmel ve Mufassal Aş Ustası, Dr. Besim Ömer’in Kaleminden Tütün, Kahve, Çay, Haşim-name, Üzüm ve Üzümle Tedavi, Afiyet Gazetesinden Aşçıbaşı Diyor ki…

1999 yılından beri Marmara Üniversitesi’nin yaptığı görevlendirmeler neticesinde Kazakistan (Abay Devlet Üniversitesi), Çin (Minzu Üniversitesi), Cezayir (Emir Adbelkader İslam Üniversitesi)’de Türkçe dersler vermiştir. Doktora sonrası araştırmasını ise bir yıl süreyle İngiltere (Manchester Üniversitesi)’de Prof. Dr. Fikret TURAN’ın danışmanlığında John Rylands Kütüphanesi’nde Türkçe elyazma eserleri inceleyerek tamamlamıştır. Ayrıca akademik düzeyde İngilizce dersler almıştır. 2012 yılından itibaren Türkiye-Yunanistan arasındaki ikili anlaşmalar doğrultusunda Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğunun düzenlediği Yunanca kurslarına devam etmiş, B2 düzeyinde Yunanca öğrenmiştir.