.

Esra Dicle Anlatıyor: “Aksaray’dan Bir Perihan’da Teatrallik”

Esra Dicle, Suat Derviş’in Aksaray’dan Bir Perihan isimli kitabında “teatralliğin roman söyleminin kurulumunda oldukça önemli bir araç olduğunu” belirtiyor, bir kavram olarak “teatralliğin metnin anlam üretiminde ne denli etkili bir unsur” olduğunu tespit ediyor. Dicle; ailesi Aksaray’da yaşayan, kendisi de ilk gençlik yıllarını Aksaray’da geçirmiş bir karakter olarak Perihan ve ailesinin, hep dışarıdan bir göz tarafından izlendikleri bilinciyle, endişesiyle hareket ettiklerini, bu durumun da kendisini “teatrallik” kavramına götürdüğünü ifade ediyor.

Dinlemek için:

Esra Dicle, lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Boğaziçi Üniversitesi’nden Türk Dili ve Edebiyatı alanında aldı. Doktora tezi “Resmî İdeoloji Sahnede / Kemalist İdeolojinin İnşasında Halkevleri Dönemi Tiyatro Oyunlarının Etkisi” İletişim Yayınları tarafından 2013 yılında yayımlandı. İkinci kitabı “Ben Yüz Çiçekten Yanayım / Nâzım Hikmet Tiyatrosunda Metinler-Türler-Söylemler”, 2020 yılında İmge Kitabevi Yayınları’ndan çıktı. 2003-2008 yılları arasında Kadir Has Üniversitesi’nde Türk Dili dersleri veren Esra Dicle 2005 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi’nde Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü’nde Dr. Öğretim Görevlisi olarak görev yapıyor; Türk Dili derslerinin yanında modern tiyatro, uyarlama kuramı ve teatrallik üzerine de çeşitli dersler veriyor.