.

Behçet Aysan ve Keder Atlası

Bengi Düşgör

bengi.dusgor@sanatkritik.com

Keder kelimesi Arapça kökenli olup anlamı Türk Dil Kurumu’na göre “acı, üzüntü, dert, ızdırap, tasa” olarak açıklanır. Arapça kdr kökünden gelip sıkıntı, bunalma anlamlarını da barındırır. Duyguların içinde melankoliye en çok yaklaşan duygusal durumlardan birine işaret eder. Behçet Aysan şiiri de kederli bir şiirdir. Hüzün, yas, özlem, ayrılık, kayıp yaşantısının getirdiği keder duygusu dizelerden taşar. Keder Atlası’nda ölüm ve keder, tarçın kokulu bir aşkın izini sürer.

Yazının devamı Bengi Düşgör’ün Şair Divanı’nda.