.

Şükufe Nihal: “Bence en kuvvetli romancı Halide Edip’tir.”

Naci Sadullah

En kuvvetli şair, romancı ve hikâyecimiz kimdir?

Romancılarımızın en kuvvetlisi?

Bence, en kuvvetli romancı Halide Edip’tir. Ve onun en kuvvetli romanı “Son Eseri”dir.

Hikâyeci?

“Reşat Nuri!”

Ya şair?

Faruk Nafiz. Onun en kuvvetli bulduğum şiiri de “Han Duvarları”dır.

Faruk Nafiz’in Yahya Kemal’den üstün bulduğunuz tarafı nedir?

Şükûfe Nihal, çarşıdan çok lazım bir şeyi almadan dönmüş gibi elini alnına vurdu ve “Sahi, bakın” dedi “Yahya Kemal’i unuttum!” Sonra Yahya Kemal benmişim gibi teselli verdi: “Neyse… Aldırmayın. Oldu bir kere…”

Naci Sadullah

Son Posta gazetesi, 10 Nisan 1936

Son Posta gazetesinden