.

2021 Yılında Öykü: Öykü Çoğaldıkça Susmuyor!

Kemal Gündüzalp

Öykü değerlendirmelerine 2008 yılında çok değer verdiğim bir yazarın, Özcan Karabulut’un isteği üzerine başladım. Önce Hayal’de, sonra Dünyanın Öyküsü ve 14 Şubat Dünyanın Öyküsü ile Hece Dergileri’nde sürdürdüm bunu. Olmadı yine aynı arkadaşımın isteği ve ısrarı üzerine, emeği geçen tüm arkadaşların desteğiyle ama nerdeyse tek başıma üç yıl da (2012-2013 ve 2014) Öykü Yıllıkları hazırladım. Bunu yaparken başlangıçtan bugüne ilk kitaplar zamandizinini de derliyordum. Kimilerine garip gelebilir ama şu anda çocukça duygularla elimin altında bir hazinenin olduğunu düşünüyorum. Başka deyişle 169 yıllık (1852-2021) tüm ilk öykü kitaplarının listesi belki de yalnızca bende var! Ayrıca 2009-2021 yıllarındaki tüm yeni öykü kitaplarının listesi bunun içinde.

Öykü değerlendirmeleri ve yıllıkları hazırlayıp, bu işe son verdikten sonra, neden Öykünün Yolculuğu diye Kısa Öykü Tarihçesi ve İlk Kitaplar Zamandizini diye bir kitap çalışmasına dönüştürmeyeyim diye düşündüm. O yüzden on yıllık (2009-2018) bir veri elde ettikten sonra da bu kitap çalışması için işin peşini bırakmadım. Ancak son üç yıldaki (2018-2020) verileri bir yerde yayımlamadım. Bu tür bir çalışma yaptığım bilindiği halde herhangi bir dergiden de istek gelmedi.

2020 yılı öykü değerlendirmesinin sonunda şunu belirtmiştim: Açıkçası Seval Şahin’in isteği olmasaydı, yayımlamayı ve sürdürmeyi düşünmüyordum. Kendi kitap çalışmam için biriktiriyordum yalnızca. O yüzden söz konusu üç yılı belli bir kalıp içinde yazmaya çalıştım. Ancak 2021 yılında beklenmedik bir şey ortaya çıktı: Ekonomik sıkıntılara, döviz ve kâğıt sorununa karşın öykü susmuyordu. Gittikçe nicel olarak artıyor ve çoğaldıkça, bir ara tür değil, tersine yazınsal bir ana tür olduğunu gösteriyordu. Bu noktada hemen şunu da belirtmeliyim, bir önyargı gibi alınabilir, ben öznel bir yargı diyeyim, öykü hafife alınıyor! Yayımlanan kitapların çoğu, “paralı” yayınevlerince basılıyor. Bu durumda da anı, öykü yaşanmışlık, kurmaca ve gerçeklik iyice karışıyor. Çoğalma her zaman niteliğe dönüşemiyor. Şiirin başına gelenin öykünün başına gelmesini istemem. Umarım öyle olmaz.

Sürpriz nedir diye sorulabilir, başkalarını bilemem ama bence bunca sıkıntılı bir döneme karşın yedi yüzü aşkın öykü kitabının yayımlanıyor olması başlı başına bir hoş bir sürpriz sayılır. Doğrusu 2020’de 2019’dan bir eksik kitap yayımlanınca, bu yıl düşüş bekliyordum. Ancak bu notları yazdığım şu anda bile 2022 yılında 24 günde 24 öykü kitabı yayımlandığına göre bu ses daha da çoğalacak demektir.

Bu yıl öykü değerlendirmelerinin on üçüncüsünü yazıyorum. On iki yıl boyunca yapmaya çalıştığım gibi 2021 yılında da yine öyküyü bazı sayısal veriler ve saptamalar düzeyinde genel çizgileriyle değerlendirmeye çalışacağım. Elbette bu kez de ilk ve yeni öykü kitapları dışında toplu, seçme, toplu, kolektif, çeviri, içinde öykü olan, öykü ve öykücü üzerine kitaplar konunun dışındadır. Onlarla ilgili verileri son yıllarda derlemiyor ve toplamıyorum. Kişisel olarak kendi açımdan gerek duymuyorum.

2021 yılında yayımlanan öykü kitabı sa­yısını toplamda önceki yıllarla karşılaştırabilmek açısından, son on üç yılın sayısal bakımdan görülebilmesi için aşağıda her zaman olduğu gibi bir çizelge sunulacaktır. Çizelgedeki veriler önceki yıllara ilişkin bilgileri gösterme ereğiyle sunulmuştur. Elbette elimde sürekli güncellenen bir çizelge var. Çizelgedeki bilgiler yalnızca ilk ve yeni öykü kitaplarıyla sınırlı olacak. Saptamalarıma göre gerek ilk, gerekse yeni öykü kitaplarında önceki tüm yıllara göre çok büyük bir artış görülmektedir. Örneğin en çok ilk kitabın yayımlandığı 2020 yılına göre ilk kitaplarda 83 kitaplık, en çok yeni kitabın yayımlandığı 2019 yılına göre de 33 kitaplık artış söz konusu. Bu da bugüne kadar en çok kitabın yayımlandığı yıl anlamına geliyor. Genel toplamda ise, yine en çok kitabın yayımlandığı 2019 yılına göre 136 kitaplık bir artış var. 2021 yılında 713 kitapla önceki tüm yıllardan fazla kitap yayımlanmış demektir.

Veriler incelendiğinde bu yıl ilk öykü kitabı (494 ki­tap) yayımı yeni öykü kitabının (219 kitap) iki katını geçiyor. Böylece bu yıl yazın dünyasına 494 yeni öykücü katılmış oluyor! Bu durumda 169 yıllık (1852-2021) süreçte Türkiye öykü serüveninde, öykü kitabı yayımlanmış yazar sayısı çok küçük bir hata payıyla 5.060 yazar olmuştur.

Belirtildiği gibi 2021 yılında toplam ilk ve yeni öykü kitabı 713’e ulaşmıştır. 2021 yılının öykü kitaplarına gelince: Kitap sıralaması daha önce olduğu gibi yine yayınevlerinin yayımladığı ilk ve yeni öykü kitapları toplam sa­yısına göre alfabetik olarak yapılacaktır. Bu yıl da dikkati çeken bir konu da şudur: Çok fazla yayınevi, oransal olarak biraz daha fazla kitap yayımlamıştır. İrili ufaklı 240 yayınevi toplamda 713 kitap yayımlamışken, yayınevi başına, 2, 9 kitap düşmektedir.

Bu çerçeveden bakıldığında 2021 yılında en çok öykü kitabı yayımlayan yayınevleri arasında 34 kitapla yine Cinius Yayınları başı çekmektedir. Cinius geçen yıla göre 9 kitap eksikle yine de ilk sırada yer alıyor. Demek parayı verince insanlar kendi kitaplarını yayımlayabiliyorlar. Buna ne denebilir ki? İkinci sırada ise 24 kitapla Dorlion Yayınları yer alıyor. Üçüncü sırayı ise 22 kitapla Platanus Publishing Yayınları alıyor. KlarosYayınları 19 kitapla dördüncü sırada yer alırken, Edebiyatist Yayınları 15 kitapla beşinci sırada kalıyor. Gece ve Sokak Kitapları 14’er kitap yayımlarken, Artshop, İletişim ve Tilki Yayınları 13’er; İthaki Yayınları 12; Kanguru Yayınları 11; İzan, Ketebe ve Şule Yayınları 10’ar; Alakarga, Çıra, İz ve Pruva Yayınları ise 9’ar kitap yayımlamışlardır.

Epona, İkinci Adam ve Yapı Kredi Yayınları 8’er; Everest, Hece, Holden, Kırmızı Leylek ve Liman Yayınları 7’şer; Gülnar, Karina, Muhit, Nota Bene ve Notos Yayınları 6’şar; Ateş, Can, Doğan, İmgenin Çocukları, Kara Karga, KDY, Ötüken, Sel ve Simer Yayınları 5’er; Beyaz Fil, Çınaraltı, Ekşi Karga, Favori, Luna, Okur Kitaplığı, Otantik, Pikaresk ile Vacilando 4’er; Alfa, Alaska, Anatolia, Bengisu, Beyan, Elpis, Herdem, Günce, Kafe Kültür, Kavim, Kırmızı Kedi, Kutlu, Liman, Loras, MonoKL, Panu, Profil ve Yeni İnsan Yayınları 3’er; Akıl Fikir, Altıkırkbeş, Alter, Ares, Artikel, Baygenç, Cenevre, Çimge, Dergâh, Destek,  DKY, Edisyon, Efsus, Eşik, Fa, X10,  Hayal, İnsancıl, Kaos Çocuk Parkı, Karahan, Kırmızı Çatı, Kırmızı ve Siyah, Kibele, Kronoloji, Kutu, Kuzey Işığı, Küsurat, Meneviş, Mevsimler, Müptela, Oğlak, Parya, Paşa, Puslu, Sander, Scala, Smirna, Yazılama ve Yegâne Yayınları ise 2’şer kitap yayımlamışlardır.

Önceki yıllarda olduğu gibi, 2021 yılında da öyküye verdikleri önem açısından birer kitap yayımlayan yayınevleri şöyle sıralanabilir: Amorf, Anadolu Ay, Ar, Ardis, Atayurt, Atlı Karınca, Avesta, Ay, Az, Babek, Baraka, Barış, Başkayerler, Başlık, Belge, Berikan, Beyaz Bulut, Bilgesina, Bilim ve Sanat, Billur, Bireysel Bilgelik, Biz, Boğaziçi, Boy, Buğday, Büyüyenay, Ceres, Cumhuriyet, Çınar, Çolpan, Dara, Dava Adamı, Dionysos, Dipnot, Dörtlük, Ebabil, Edebi Şeyler, Epsilon, Erdem, Etki,  Eyobi, Festival, Flora, Gençokur, Göl, Hayykitap, Hülagü, IQ Kültür, İlksatır, İnkılab, İnkılâp Kitabevi, İskenderiye, İzdiham, Kafa Kâğıdı, Kayıhan, Kesit, 40 Kitap, Kimlik, Kitap At, Kitap Doku, Kora, Kökler, Kule, Kurmaca Akademi, La, Lakin, Lamure, Lepisma Sakkarina, Librum, Mahya, Manos, Mantis, Mat, Mavi Gök, MBK Halk Kütüphanesi, MGV, Mona, Myrina, Nebula, Nesil, Omca, Onto, Orient, Ozan, Öteki, Pagos, Papirüs, Paris, Potink, Pegem, Perseus, Post, Potkal, Roza, Sakin, Sapiens, Sayda, Selvi, Semerkand Aile, Sen, Siyah Beyaz, Sonçağ, Sözcükler, Su, Tara, Tekin, Telgrafhane, Telmih, The Roman, Tılsım, Truva, Tunç, Türkiye Diyanet Vakfı, Uludaz, Uyanış, Ütopya, Varlık, Velespit, Yakamoz, Yamen, Yason, Yeni Anadolu, Yeşil Elma, 21, Yitik Ülke, Yörünge, Zarif, Zengin, Zeyrek ve Zinde.

Aşağıdaki çizelgede görüleceği üzere yayımlanan 713 öykü kitabının yaklaşık üçte ikisi (494’ı) ilk öykü kitabıdır. Önceki yıllarda da belirttiğim gibi, bu yazılara başladığım yıldan beri dik­katimi çeken bir şey de şu oluyor: Her yıl mutlaka birkaç ozanın ilk öykü kitabı yayımlanıyor. Son yıllarda ozanlar da öykü yazmaya başladılar. Ozanların da öyküye yönelmesini olumlu görüyorum. Bunca yıl sonra, 2020 yılında Tevfik Fikret’in de kaçırdığım öyküleri (Senin İçin) ortaya çıktıktan sonra ozanların her zaman bir biçimde öykü yazdıklarını düşünüyorum.  Kuşkusuz genç ya da yeni yazarların birçoğunu tanımıyorum, ancak yine de şiir yazanlar arasından görüleceği üzere bu yıl da çocuk yazınıyla tanınana Mustafa Ruhi Şirin (Dünyanın En Yalnız Yerinde) ve Zeynep Kurada (Üst Üste Giydirdiler Beni) ilk öykü kitaplarını yayımladılar. Ayrıca Ali Özenç Çağlar (Ekmeği Taştan Oyanlar), E. Bülent Yardımcı (4 öykü kitabı), Betül Tarıman (Sinekler Şehri) ve Nilüfer Altunkaya (Katı Olmayan Şeyler) gibi ozanlar yeni öykü kitapları yayımlananlar. Böylece toplamda 6 ozanın ilk ve yeni öykü kitabı yayımlanmış oldu.

Yayımlanan Öykü Kitapları Bakımından

On+ Son Üç Yılın Karşılaştırılması

(2009-2018/2021)

KitaplarYıllar 
2009-2018201920202021 
İlk Öykü Kitapları2.273391411494Yeni yazar sayısı
Yeni Öykü Kitapları1.342186165219Yeni kitap sayısı
Toplam Öykü Kitabı3.615577576713 

Yıl içinde yayımlanan ilk kitapların yazarlarının çoğunu tanıdığımı söyleyemem, bu bakımdan çok kitaba karşın çok fazla dikkatimi çeken yazar da olmadı. Yine de Arzu Hiçyılmaz (Geçer Diyenler, Sizde Nasıl Geçti?), Ayşe Özlem İnci (Yerin Dibinden Geliyorum), Çilem Dilber (Kuyruklu Yalan), Derya Sönmez (Sırça Kanatlar), Elif Erdoğan (Dokuzdan Küpe Çiçeği), Elif Sena Ergin (Kaybolduğun Sularda Yüzüyorum), Esra Özdemir Demirci (Deli Cesareti), Kadir Işık (Herkesten Uzakta), Nazlı Deniz Güler (İçi Güzel Olsun), Nisan Erdem (Gör İhtarı), Segâh Gümüş (Dört Mevsim Gazozu) Şeyma Subaşı (Taylar Güzel Kaval Çalar), Ümran Kartal (Harf Öncesi) gibi bazı yazarlar ilk kitaplarıyla öne çıktılar. Bu arada Erol Hızarcı (Ahbap Ferdinand) ve Ziya Gürel’in (Sessizliği Dinlerken) sürpriz ilk kitapları dışında Yaşar Nabi Nayır Ödülü’nü kazanan Elif Nur Aybaş’ın (Çocukluk Ormanına Altı Olta) ilk kitabı dışında Emine Semiye’nin yayımlanmamış öykülerinin (Hikâyeler) ilk kez kitaplaşması da dikkati çeken öykü kitapları oldu.  

2021 yılında yayımlanan bazı ilk öykü kitaplarını kısaca andıktan sonra, yeni kitaplara geçebiliriz. Yeni kitap yayımlayan çok yazar var. Doğrusu bazılarını atlamak çok zor olacak. Tamamı için ek listeye bakılabilir. O yüzden olabildiğince en azından bazılarının kitaplarını anmak gerekiyor.

Abdullah Harmancı (2 kitap/Baltan Taşa Değecek ve Bilgenin Gölgesi), Ahmet Sait Akçay (Joburg, Benim), Ahmet Tulgar (Arzunun Serbest Dolaşımı), Akif Hasan Kaya (Serçe Risalesi), Âlim Kahraman (Bak Bahar Gelmiş), Atiye Güner Tümüklü (4 kitap/Can Yangısı, Döngü Kuşları, Hormonlu Aşk ve Kaşık Büyüsü), Barış Bıçakçı (Doğum Lekesi Gibi Bir Gülümseme), Behçet Çelik (Patikaların İyi Yanı), Canan Tan (Önce Sen Vardın), Candan Selman (Ejder Meyvesi Kadar Pembe), Deniz Çöğendezoğlu (Buz Üzerinde Tango), E. Bülent Yardımcı (4 kitap/Deli Hilmi, Garbis, Kemoterapik Düşler ve Yalnızlık Eğrisi), Eda İşler (Görünür Bir Yerde), Emin Gürdamur (Yasak Ağacın Altında), Ethem Baran (Güzelliğini Gördükçe Ağlayasım Geliyor), Eylem Ata Güleç (Uzak Değil), Ferda İzbudak Akıncı (Ölü Düşler Kasabası), Feyza Hepçilingirler (Lahanistan), Gaye Boralıoğlu (Alâmetler Kitabı), Gülçin Göktay (Sazlıkların Arasında), Habib Bektaş (Öykü Unutmamaktır), Halit Payza (Vakvak Dalında Hüthüt), Handan Tan (2 kitap/İki Küçük Islak Fare ve Tozda Ayak İzleri), Hasan Özkılıç (Kadana), Hidayet Sayın (Kukla), Hüseyin Su (Ağılı! Ağılı!), Kâmil Erdem (Yok Yolcu), M. Özgür Mutlu (Dönme Dolap Düşleri), Metin Turan (Başka Türlüsü), Muhsin Kızılkaya (Onca Açlık Varken), Murat Gülsoy (Belirsiz Bir Ânın Kıyısında), Murat Uyurkulak (Hoca Baba Amca Ben), Mustafa Çiftci (Ağlaya Ağlaya Öldük Anam Bacım), Müslüm Kabadayı (Yeniden Hayal Kurabilmek), Müzeyyen Çelik (Bütün Ağırlıklarım), Necip Tosun (Gidilmemiş Yerlerin Türküsü), Özden Günay (Su), Remzi Karabulut (Cellât Nazikti), Ruhşen Doğan Nar (Kıyamet Geliyorum Der), Sadık Yalsızuçanlar (3 kitap/Ali’nin Parçaları, Gelecek Yakındır ve Ters Lale), Sayıl Cengiz Gündoğdu (Kutup Yıldızı), Semra Aktunç (Aşkefza), Semra Bülgin (Kara Kaplı), Sevim Kesimal (İndigo Günlükleri), Sibel Eraslan (Ayrılık Üzüntülerin Annesidir), Simlâ Sunay (Yalancı İçin Bir Boşluk), Suzan Bilgen Özgün (Maviydi Beklenen), Şermin Yaşar (Kalk Yerine Yat), Şiir Erkök Yılmaz (Fil Kazası), Şükran Yücel (Âlim Kadın Çıkmazı), Tuba Kumaş (Uç), Tunç Kurt (Hayatlarınızdan Alacaklıyım), Ü. Gülsüm Bülbül (Yüreğim Dünyada Misafir), Yekta Kopan (Bana Kuşlar Söyledi), Yıldız Ramazanoğlu (Cam Kenarı), Zafer Doruk (Karsambaç), Zehra Tırıl (Kapıların Kışında).          

Bu arada belirtmeli: Oyuncu Gürgen Öz (Kötü Bir Gün) ikinci öykü kitabını yayımladı. Aslı Akarsakarya adı farklı olan dosyası, yeni kitabıyla (Buraya Kısıldık Sanırım) Yunus Nadi Öykü Ödülü’nü kazandı. Nahid Sırrı Örik’in kitaplaşmamış öyküleri 2 kitap olarak yayımlandı: Kibar Fahişe Zeynep ve Fatma Hanım’ın Evine Bir Erkek Lazım. Aynı biçimde Suat Derviş’in de yeni öyküleri (Fukara Ölüsü) yayımlandı.                                    

Genellikle genç-yeni yazarlarla kadın yazarların daha çok öykü yazdığı söylenir. Elbette genç bir yazarın öykü yazması anlaşılabilir bir durumdur. Bu çalışmaya başladığım yıldan beri, hem ilk hem de yeni kitaplarda erkek yazarlar çoğunluktaydı. 2016 yılında ilk kitaplarda kadın yazarlar erkek yazarlara yakınken, yeni kitaplarda fark erkek yazarlar adına açılıyordu. Bu yıl da yeni kitaplarda kadın yazarlar yine azınlıkta kalıyorlar (143-76). Ancak ilk kitaplarda hiç de az sayılmazlar (328-166). Toplamda (471-242) ise erkek yazarların yarsından az fazla görünüyorlar. 

Bir gelenek oldu benim için, yineliyorum: Başlıkta ‘genel değerlendirme’ denmesine karşın, burada yapılan bir yıllık döküm, saptama ve listeleme çabasının birincil derecede yazınsal bir kaygısı yoktur. Daha çok “öykünün yolculuğu”nda ilk kitaplar zamandizinine bir ek sayılmalıdır. Yıllık öykü çalışmasını merak edenler ve ilgilenenler için bu toplu değerlendirmenin ekinde saptanabilen kitap listeleri ilişikte sunulmuştur.

Didim, 24 Ocak 2022

Ek-2021 Yılında Yayımlanan İlk ve Yeni Öykü Kitapları

İlk Öykü Kitapları-2021

 1. Alirıza Taktakoğlu                   Cangıl Cungul                                                 Cinius Yayınları
 2. Banu Akeloğlu                        Fâni Öyküler                                                   Cinius Yayınları
 3. Birol Çetin Üstündağ               Kurtuluş Mevsimi                                           Cinius Yayınları
 4. Çağdaş Can                             Adındaki Harfler                                             Cinius Yayınları
 5. Duygu Döner                           Bütün Sevgililerime Aynı Parfümü Aldım        Cinius Yayınları
 6. Emrah Türkan                         Toz                                                                 Cinius Yayınları
 7. Ergül İlter                                Kelebekler Savrulduğunda                               Cinius Yayınları
 8. Fatma Bay                               Söz Var Kaderin Olur                                      Cinius Yayınları
 9. Gülcan Baran Turan                 İncirler Çiçek Açmaz                                       Cinius Yayınları
 10. Güneş Tufan                            Başrol Sensin                                                  Cinius Yayınları
 11. Harun Cenani                          Ah Be Abi!..                                                   Cinius Yayınları
 12. İlhan Ateş                                Büyülü Gece                                                   Cinius Yayınları
 13. İsmail Yalınlar                         Ceviz İçi Öyküler                                            Cinius Yayınları
 14. İsmet Cerit                               Buğdaydan Ekmeğe                                        Cinius Yayınları
 15. M. Ertuğrul Tuna                     Küçük Bir Elma Hikâyesi                                Cinius Yayınları
 16. Meral Aydos                           Dalgaların İzleri                                              Cinius Yayınları
 17. Nesrin Özkan Aştı                   Dünden Bugüne Hikâyeler                               Cinius Yayınları
 18. Nilda Uluğ                               Deniz Kabuğu                                                 Cinius Yayınları
 19. Nilgün Uluğkay Aktürk            Bu da Geçer                                                    Cinius Yayınları
 20. Özgür Bayındır                        Ruhi Hoca ve Sayko Liseliler                           Cinius Yayınları
 21. Özkan Aksoy                           Hengâmeler                                                    Cinius Yayınları
 22. Saffet Ünal                              İki Yakada Bir Yürek                                      Cinius Yayınları
 23. Servet Sarıçiçek                       Önsen Bağı                                                     Cinius Yayınları
 24. Şahize Nur Öztuna                   Birileri                                                            Cinius Yayınları
 25.  Ulaş Demir                             Salkım Söğüt                                                   Cinius Yayınları
 26. Yasemin Ateşman                    Duvardaki Resimler                                        Cinius Yayınları
 27. Barış Özer                               Vadi                                                               Klaros Yayınları
 28. Bedros Dağlıyan                      Dengbejin Gölgesinde                                     Klaros Yayınları
 29.  Emrah Kirişçi                         S Hikâyeler                                                     Klaros Yayınları
 30. Fevzican Çelik                         Gökyüzünde Gezebiliyorken                            Klaros Yayınları
 31. Gülşen Dede                            Kendine Gökyüzü Ismarla                               Klaros Yayınları
 32. Kıvanç Kılavuz                        Kaos Notları                                                   Klaros Yayınları
 33. Mehmet Dönmez                     Olay Ufku                                                       Klaros Yayınları
 34. Neslihan Kanuncu Seçkin         Soteria-Hatay’da ve Hayatta Kadın                  Klaros Yayınları
 35. Orhan Yıldırım                        Rüzgârın Kızı                                                  Klaros Yayınları
 36. Ozan Uzun                              Çatılarda Ölüm Var                                         Klaros Yayınları
 37. Rahime Kösem Alcan              Yoğun Bakımda Umut                                     Klaros Yayınları
 38. Sadık Güvenç                          Alçağın Teki                                                   Klaros Yayınları
 39. Selami Çınarcı                         İçimdeki Mezar                                               Klaros Yayınları
 40. Tolgay Hiçyılmaz                    Eksik Dişler Tarihi                                          Klaros Yayınları
 41. Yasemin Evren                        Aşure Kazanı                                                  Klaros Yayınları
 42. Yaşar Nadir Atilla                    Öykülerle Bir Zamanlar Adana                        Klaros Yayınları
 43. Yonca Enderer Altan               Tulpa                                                              Klaros Yayınları
 44. Veysel Kobya                          Zamansız                                                        Klaros Yayınları
 45. Ziya Şeker                               Alo Kızım… Gömleğimi Değiştiremedim         Klaros Yayınları
 46. Anıl Alacaoğlu                        Başka Yasalar                                                 Dorlion Yayınevi
 47. Berfin Ökmen                          Kargo                                                             Dorlion Yayınevi
 48. Cahit Kaya                              Dünya Sineğe Baktı                                         Dorlion Yayınevi
 49. Çağrı Çığ Sığırcı                      Güzel İntikamlar                                             Dorlion Yayınevi
 50. Emre Ergel                              Saygon’da Kızarmış Kurbağa                           Dorlion Yayınevi
 51. Ferit Bugenç                            Koza                                                               Dorlion Yayınevi
 52. Hasan Ali Karakaya                 Silinmez Bu Yazı                                            Dorlion Yayınevi
 53. Haşim Berkay Uyanık              Yahya Rodoptan                                             Dorlion Yayınevi
 54. Mustafa Karaçam                    Pinokyo’nun Hammaddesi                               Dorlion Yayınevi
 55. Naki Selmanpakoğlu                İnsan Dediğin…                                              Dorlion Yayınevi
 56. Nedret Demir                          İşte Hazinenin Sırları                                       Dorlion Yayınevi
 57. Nurşen Alıcıer                         Tanrı Orada mısın?                                          Dorlion Yayınevi
 58. Safira                                      Sığacak Bir Yer                                               Dorlion Yayınevi
 59. Samet Koyuncu                        Golgota’da Bir Ressam                                    Dorlion Yayınevi
 60. Serap Ay Zor                           Güney Marmara Ada Hikâyeleri                       Dorlion Yayınevi
 61. Tayfun Yahşi                           Tango                                                             Dorlion Yayınevi
 62. Uğur Şen                                 Grafiti Hikâyeler                                             Dorlion Yayınevi
 63. Yusuf Adsoy                           Üç Kadın Üç Hikâye                                       Dorlion Yayınevi
 64. Zeynep Özlem Çağman            Uyumadan Önce                                             Dorlion Yayınevi
 65. Ahmet Demir                          İşte Beklediğim Öğretmen                               Platanus Publishing
 66. Ayşe Karaosman                     Çoban Ateşi                                                    Platanus Publishing
 67. Erdal Aksoy                            Böğürtlen                                                        Platanus Publishing
 68. Hasan Yurduşen                      Kitabımda Gün Işığı                                        Platanus Publishing
 69. Hüseyin Taşkın                        Özge Öyküler                                                 Platanus Publishing
 70. Kayhan Kırmızıgil                   Cinayet-Bir Kasaba Eğlencesi                          Platanus Puplishing
 71. Mehmet Malkoçoğlu                Kan Kardeşler                                                 Platanus Puplishing
 72. Mehmet Nuri Öncüler              Hoşça Kal Lota (uö)                                        Platanus Publishing
 73. Muzaffer Aksoy                      Yaşanmış Hayat Öyküleri                                Platanus Publishing
 74. Nisan Başçiftçi                        12 Öfkeli Kadın                                              Platanus Puplishing
 75. Ramazan Öncel                        Sıradan Militan                                               Platanus  Publishing
 76. Sedat Yalçın                            Kutup Işıkları                                                  Platanus Publishing
 77. Yusuf Durdu                           Buğday Yolculuğu (uö)                                    Platanus Publishing
 78. Ahmet Karakayan                    Gönlümün Odaları                                           Tilki Kitap
 79. Arzu Aytan                             Smokin Kedi Tomris                                       Tilki Kitap
 80. Busenur Yüksel                        Özgürlük                                                        Tilki Kitap
 81. Güler Doğru                            Hüzün Kuşu Benim Adım, Hüzünleri Uçuran… Tilki Kitap
 82. Gülgün Tuna                           Tırmık                                                             Tilki Kitap
 83. Güner Özcan Ekti                    Sıkıcı Oyun                                                     Tilki Kitap
 84. Hamdi Demirel                        Kemer Düğme Düğüm                                     Tilki Kitap
 85. Hikmet Seven                          Hayat ‘Kıssa’dır                                              Tilki Kitap
 86. Mehmet Altun                         Anneme Küstüm                                             Tilki Kitap
 87. Serkan Yalçın                          Siyah Beyaz Mutlu Hikâyeler                          Tilki Kitap
 88. Yalçın Bodur                           Biletsiz Yolcu                                                 Tilki Kitap
 89. Yahya Kemal Doğan                Sevgili Ülkem                                                 Tilki Kitap
 90. Seher Özden Bozkurt               Eskimeyen Günler                                           Tilki Kitap
 91. Bayram Sarı                            Mimozalar Çürürken                                       Edebiyatist Yay.
 92. Caner Turan                            Akordiyoncu                                                   Edebiyatist Yay.
 93. Çağdaş Turan                          Bir Kahraman Adayının Güncesi                      Edebiyatist Yay.
 94. Erkan Solmaz                          Diğer Ülke Vatandaşı                                      Edebiyatist Yay.
 95. Gonca Ataç                             Ah                                                                  Edebiyasit Yay.
 96. Güray Işık                               Kaygıların Küçük Meydanı                              Edebiyatist Yay.
 97. Kübra Coşkun Yiğit                 Ruhumun Atlası                                              Edebiyatist Yay.
 98. Melek Koç                              Mutsuz Kadınlar Kulübü                                 Edebiyatist Yay.
 99. Özgür Yalnızça                        Öleceğini Bilen Kadınlar                                 Edebiyatist Yay.
 100. Özlem Yanmaz            Kırk Birinci Evin Banyosu                               Edebiyatist Yay.
 101. Tuğba Erlik                  Ayrılığı Aşkla Sevdim                                     Edebiyatist Yay.
 102. Turhan Yıldırım           Kara Gergedan                                                Edebiyatist Yay.
 103. Ali Tokcan                  Gökkuşağı                                                      Gece Kitaplığı
 104. İlhami Nalbantoğlu      Kısa Kıssa Öyküler-4                                      Gece Kitaplığı
 105. İpek Bayraktar             Zaman Mekân Eğrisinde Öyküler                     Gece Kitaplığı
 106. M. Türker Turgut         Bilinç Öyküleri 1                                            Gece Kitaplığı
 107. Mehmet Ramazan Yurtsever             Hayatlı Ev                                           Gece Kitaplığı
 108. Mukadder Çimen         Doğadan Gelen Mektup                                    Gece Kitaplığı
 109. Necdet Nabi Canik       Beyaz Atıyla Bulutlarda                                  Gece Kitaplığı
 110. Nerin Yayın                 Yaşanmamış Duygular                                    Gece Kitaplığı
 111. Nurten Demirel            Tövbemi Bozdum Anne                                   Gece Kitaplığı
 112. Öznur Çakan               Özür Dilerim Çocuk                                        Gece Kitaplığı 
 113. Yakup Tunç                 İki Kız Kardeş                                                 Gece Kitaplığı
 114. Ayşe Görücü               Güne Uyan-Son Uyku                                     Artshop Yayıncılık
 115. Cemile Kurtaş              Lâl                                                                  Artshop Yayıncılık
 116. Derya Akar Balcı         Buluta Astım Resmini                                     Artshop Yayıncılık
 117. Elvan Ucur                  Geçmişe Dönmüşken Yüzüm                           Artshop Yayıncılık
 118. Funda Ergenekon         Rahatsız Öyküler Kitabı                                  Artshop Yayıncılık
 119. İlkay Genç                   Ukde                                                              Artshop Yayıncılık
 120. Meltem Akhan             Denge                                                             Artshop Yayıncılık
 121. Mesut Nöbetçigil         Vicdan Kuaförü                                              Artshop Yayıncılık
 122. Mustafa Bakır              Boz Yılanın Fate Aşkı                                     Artshop Yayıncılık
 123. Zeynep Kurada            Üst Üste Giydirdiler Beni                                Artshop Yayıncılık
 124. Adıgüzel Özgüven       Varna Nere Hınıs Neree                                   Sokak Kitapları Y.
 125. Ayfer Güreli                Demirden Cennet                                            Sokak Kitapları Y.
 126. Çağrı Ziyan                  Yıkılası Anavarza                                            Sokak Kitapları Y.
 127. Emel Artam                 Mevsimsiz                                                      Sokak Kitapları Y.
 128. Halise Aydoğdu           Bir Umut Işığı Olalım Çocuklarımıza               Sokak Kitapları Y.
 129. Kültekin Pirim             Küçük Çılgın Öyküler                                     Sokak Kitapları Y.
 130. Övünç Ezgi Yılmaz      Yalnız İnsanlar Tuvali                                     Sokak Kitapları Y.
 131. Perran Öncel                Kısa Film Senaryoları                                      Sokak Kitapları Y.
 132. Saliha Arslan               Y(ara)                                                             Sokak Kitapları Y.
 133. Türkan Vardan Baydar    Öğretmen Türküsü                                          Sokak Kitapları Y.
 134. Ayşen Türkman           Arayış                                                             Kanguru Yayınları
 135. Buse Çetiner Üzer        Her Yerde Ses Var                                          Kanguru Yayınları
 136. Erhan Dinçer               Güvercinlerin Kısa Tarihi                                Kanguru Yayınları
 137. Esin Aytaçoğlu            Aynada Gelincik                                             Kanguru Yayınları
 138. Fırat Demir                  Bazı Günahlar                                                 Kanguru Yayınları
 139. Gülhan Davarcı            Çok Özel Dostlar Kulübü                                 Kanguru Yayınları
 140. Mesime Elif Ünalmış   Geçmişe Yolculuk                                           Kanguru Yayınları
 141. Özden Değirmenci       Bozguna Uğramış Bahçe                                 Kanguru Yayınları
 142. Duran Emre Kanacı      Yapı ve Yasa                                                  Epona Kitap
 143. Hakan Kökcü               Kemikler ve Komşuluklar                                Epona Kitap
 144. İlayda Özcan               Madam’ın Unuttukları                                     Epona Kitap
 145. Onurhan Ersoy             Geri Dön Her Şey Berbat Edildi                        Epona Kitap
 146. Salih Tokgözoğlu         Yıldızlı Çukur                                                 Epona Kitap
 147. Şeyda Başer Eroğlu      Huzurun Tarifi Yok                                         Epona Kitap
 148. Yasemin Onat              Nihayetinde Dönülen Yerler                            Epona Kitap   
 149. Asuman Toprak Deniz       Portakal Yokuşu                                              Holden Kitap
 150. Bahadır Cüneyt Yalçın    Şapşallar                                                         Holden Kitap
 151. Can Uçar                     Yarın Gene Oynarız                                        Holden Kitap
 152. Cem Tunçer                 Juvenil                                                            Holden Kitap
 153. Hasan Onur Kaya         Uzun Günlerin Hasadı                                     Holden Kitap
 154. Serkan Gülpınar           Zerban                                                            Holden Kitap
 155. Şehnaz Erkan               Ölmeden Önce                                                Holden Kitap
 156. Bayram Özdemir          Aşk Yanmakla Başlar                                      İkinci Adam Yay.
 157. Burak Çelik                 Sahipsiz Yok Oluş                                           İkinci Adam Yay.
 158. Cem İmren Şahin         Araf’ta Bir Gün                                                İkinci Adam Yay.
 159. Erim Mert Dursun        Dil Hun                                                           İkinci Adam Yay.
 160. Galip Önlü                   Öfkem Kendime                                              İkinci Adam Yay.
 161. Hasan Morkoç             Samed                                                             İkinci Adam Yay.
 162. Mert Dikmen               Topuklu Çizmeler                                            İkinci Adam Yay
 163. Adnan Sungur              Düş Lekesi                                                      İzan Yayıncılık
 164. Burhan Tat                  Gönül Dâhil                                                    İzan Yayıncılık
 165. Gülümser Öğütçü Ersöz   Anna                                                               İzan Yayıncılık
 166. Itır Ekici                      Aslında                                                           İzan Yayıncılık
 167. Mahmut Tolon             Bir Varmış                                                      İzan Yayıncılık
 168. Roni Nasır Kaya          Besna                                                              İzan Yayıncılık
 169. Saba Öymen                Suna, Güler, Beyza                                          İzan Yayıncılık
 170. Atakan Boran              Şey veya Şeyler                                               İthaki Yayınları
 171. Burcu Ünlü                  Kapanda Bir Hayal                                          İthaki Yayınları
 172. Çağla Çinili                  Kendimi Doğurmadan Önce                             İthaki Yayınları
 173. Hakan Sarıpolat           Cıs                                                                  İthaki Yayınları
 174. Halil Tekeş                  Yük                                                                İthaki Yayınları
 175. Zeynep Tuğçe Karadağ     Alaybozan                                                      İthaki Yayınları
 176. Deniz Yıldırım             Mümkün                                                         Alakarga Yayınları
 177. Nazlı Deniz Güler        İçi Güzel Olsun                                                Alakarga Yayınları
 178. S. Soner Selçuklu            Günah Keçisi: Kısa Öyküler ve Büyükler için Masallar     Alakarga Yayınları
 179. Seyhan Aslan Hanotte  Geçti Bitti Meyhanesi                                      Alakarga Yayınları
 180. Şebnem Balevi             Olmaz Diye Düşündüğümüz Şeyler                  Alakarga Yayınları
 181. Aişe Deliboran             Ovanın Zehraları                                             Ateş Yayınları
 182. Ercan Mehmet Aksüt    Umutsuz Ruhlar Mezarlığı                               Ateş Yayınları
 183. Fatih Kaplan                Alperenler                                                       Ateş Yayınları
 184. Gülderen Ata               Ses Duyma Sınırı                                             Ateş Yayınları
 185. İsmail Demirtaş            Kerpiç Ev                                                        Ateş Yayınları
 186. Ahmet Doğanay           Çoban Yıldızı                                                  Karina Yayınevi
 187. Coşkun Deniz              Fulya, Karınca ve Kaplumbağa                         Karina Yayınevi
 188. D. Delibaş                   Günebakan Sıcaklığı                                        Karina Yayınevi
 189. Emre Topsakal             Bir Ağustos Tereddüdü                                    Karina Yayınevi
 190. Hasan Hilmi Şakar       Anaç-Kümes Dünyası                                      Karina Yayınevi
 191. Cüneyt Buğra Demir    Kutsal Mağara                                                 KDY
 192. Oğuz Karasu                Ardışık Cümleler Kitabı                                   KDY
 193. Onur Özkoparan          Mırıldanmalar                                                 KDY
 194. Sencer Berrak              Masa(l)ları Birleştirelim                                   KDY
 195. Tahir Kesgin                Tuhaf Öyküler                                                 KDY
 196. Ayşe Kavak-İlhan Kılıç   Kanserle Savaşanlar Kulübü                             Kırmızı Leylek Y.
 197. İlhan Kılıç                   Zamanın Birinde                                             Kırmızı Leylek Y.
 198. Murat Orçan                Öykü Palas                                                      Kırmızı Leylek Y.
 199. Rıfat Fırat                    Bugün Canlı Ders Var mı Hocam?                    Kırmızı Leylek Y.
 200. Yüksel Karahan           Taşlara Yazılan Öyküler                                  Kırmızı Leylek Y.
 201. Burçe Bahadır              Deliliğe Zarif Bir Giriş                                     Nota Bene Yay.
 202. Çilem Dilber                Kuyruklu Yalan                                               Nota Bene Yay.
 203. Demet Özdemir            İçimden İnsanlar Düşüyor                                Nota Bene Yay.
 204. Emin Şir                      Hayırlı Devrimler Uşağım                                Nota Bene Yay.
 205. Vicdan Özerdem          Siyasi                                                              Nota Bene Yay.
 206. Aziz Avcı                    İnceldiği Yerden Başlamak                              Notos Kitap
 207. Cihan Çakan                Geçmiş Zaman Ambarı                                    Notos Kitap
 208. Deniz Kuzu                 Ölüm Kalım Öyküleri                                      Notos Kitap    
 209. Doğuş Benli                 Mutluluğumuza                                                Notos Kitap
 210. Kadir Işık                    Herkesten Uzakta                                            Notos Kitap
 211. Serhat Uyumaz            Gidiş                                                               Notos Kitap
 212. Abdullah Enis Savaş    Beni Beklemeyin                                             Pruva Yayınları
 213. Ali Güney                    Grafen Bulut                                                   Pruva Yayınları
 214. Kadriye Şerbetçi          Sesimi Duymadan Geçen                                 Pruva Yayınları
 215. Kuddusi Demir            Kibrit                                                              Pruva Yayınları
 216. Ümit Köksal                Bakakaldığı Yerlerin Sıradanlığı                       Pruva Yayınları
 217. Ali Akif Sivrikaya        İncirli Zeybek                                                  Şule Yayınları
 218. Emre Şahin                  Hurdacı Lirası                                                 Şule Yayınları 
 219. Esra Özde                    Salacak Takvimi                                              Şule Yayınları
 220. Fatih Namlı                  Garavu                                                            Şule Yayınları
 221. Rukiye Yeğinol            Tek Odalı Ev                                                   Şule Yayınları
 222. İlhami Akan                Begonvil Rüyası                                              Çınaraltı Yayınları
 223. Kemal Avci                 Kavak Ağacı                                                   Çınaraltı Yayınları
 224. Mesut Akdağ               Kumdan Kaleler                                              Çınaraltı Yayınları
 225. Murat Cahid Kuvvet     Buğdaydan Hayatlar                                        Çınaraltı Yayınları
 226. Erhan Akın                  Kilden Baba Anadolu Hikâyeleri I                    Çıra Yayınları
 227. Nazan Özen                 Annemin Saati                                                 Çıra Yayınları
 228. Yasemin Kapusuz        Sonu Olmayan Yaz(g)ılar                                Çıra Yayınları
 229. Yunus Emre Vural       Gelevera Deresi                                               Çıra Yayınları
 230. Ayşegül Gezgin           Hikâye Anlatamayan Kadın                             Ekşi Karga Yay.
 231. Metehan Tutar             İnzivaya Çekilenler Kabristanı                         Ekşi Karga Yay.
 232. Selçuk Karadağ            Uykusuzluk Hikâyeleri                                    Ekşi Karga Yay.
 233. Zican Göksu                Sarı Zamanlar                                                  Ekşi Karga Yay.
 234. Ahu Çetin                    Dalgaların Kıyısında                                        Gülnar Yayınları
 235. Devran Sinanoğlu        Sur Halkı Kralı                                                Gülnar Yayınları
 236. Gülhan Avşar              Vaveyla                                                          Gülnar Yayınları
 237. İnci Yılmaz Şimşek      Şen Yuva                                                        Gülnar Yayınları
 238. Esra Özdemir Demirci      Deli Cesareti                                                   Hece Yayınları
 239. İsmail Sert                   Toprak Ayna                                                   Hece Yayınları
 240. Segâh Gümüş              Dört Mevsim Gazozu                                       Hece Yayınları
 241. Sercan Ceylan              Eşikte ve Eksik                                                Hece Yayınları
 242. Ahmet Yetik                Kapkaraydınlık                                                İz Yayıncılık
 243. Merve Çakır                Üç Yüzlü Ejderhanın Anlamsız Hikâyesi          İz Yayıncılık
 244. Sahra Tahiroğlu           Kocaman Kocaman Ben                                  İz Yayıncılık
 245. Şeyma Subaşı              Taylar Güzel Kaval Çalar                                 İz Yayıncılık
 246. Ceylin Erbak Aytekin   Zamandan Kaçan Ayrılık                                 Kara Karga Yay.
 247. Erol Hızarcı                 Ahbap Ferdinand                                             Kara Karga Yay.
 248. Fatoş Beykal                Cinai Absürtler ve Yakın Katillerim                 Kara Karga Yay.
 249. Gökhan Yücel              Olmayan Şeyler                                               Kara Karga Yay.
 250. Ahmet Melih Karauğuz     Sis Nasıl Olsa Dağılır                                       Ketebe Yayınları
 251. Elif Sena Ergin             Kaybolduğun Sularda Yüzüyorum                    Ketebe Yayınları
 252. Mahmut Coşkun          Kendini Tanımadan Ölmek Korkusu                 Ketebe Yayınları
 253. Mustafa Aplay             Neden Bıçkın Bir Delikanlı Olamadım              Ketebe Yayınla
 254. Erdi Gök                      Cennet Sürgünü                                               Luna Yayınları
 255. İsmail Tağa                  Bir Hikâyem Var!                                            Luna Yayınları
 256. Levent Tukuş               Radyocu Corona-Aşk ve Hapishane                  Luna Yayınları
 257. Leyla Yalçın                Kırılgan                                                           Luna Yayınları
 258. Fatma Kalkan              Umut Kadere Yazıldı (uö)                                Simer Yayınevi
 259. Şenay T. E. K.              Benim Acım Mor                                            Simer Yayınevi
 260. Volkan Çekirdek          Mata                                                               Simer Yayınevi
 261. Vuslat Müzeyyen Dursun      Merhametin Mavisi                                         Simer Yayınevi
 262. Kadir Ersoy                 Kiminle Gülüyorsan Ona Aitsin                        Alaska Yayınevi
 263. Veysel Altunbay          Aşkın Ayrılık Hali                                           Alaska Yayınevi
 264. Zeynel İren                  Zorlu Yıllar                                                     Alaska Yayınevi
 265. İsa Akgül                     Yürüyenden Dönene                                        Bengisu Yayınları
 266. Kadir Tekin                 Hayattan Anlar                                                Bengisu Yayınları
 267. Zafer Çarboğa              Ra’dan Düşenler                                              Bengisu Yayınları
 268. Defne Suman               Yitik Ülke                                                       Doğan Kitap
 269. Göktuğ Canbaba                      Çatlaklar                                             Doğan Kitap
 270. Rıza Akın                                Babamın Yalanları                               Doğan Kitap
 271. Gökhan Bakar                         Sahipsiz Şeyler                                    Everest Yayınları
 272. Nazlı Kırcı                               Denize Doğru                                      Everest Yayınları
 273. Nisan Erdem                           Gör İhtarı                                            Everest Yayınları
 274. Afi Can                                    Balığın Arzusu                                    Günce Yayınları
 275. Hande Ersöz                            Evren Öyküleri                                    Günce Yayınları
 276. Halil İbrahim Sungur                Kaçamak                                             Günce Yayınları
 277. Hakan Kaya                            Yeniden Doğuş-7 Ölümcül Günah        Herdem Kitap
 278. Reha Avkıran                          İnsanlık Hali                                        Herdem Kitap
 279. Tarık Ziyad                             Mandalina Kabukları                           Herdem Kitap
 280. Ayşe Özlem İnci                      Yerin Dibinden Geliyorum                   İletişim Yayınları
 281. Mahsum Ece                           Dağılmalar                                          İletişim Yayınları
 282. Vuslat Çamkerten                    Görenler Olmuştur                               İletişim Yayınları
 283. Dadal Ugan                             Mandalın Keşfi                                     İmgenin Çocukları Y.
 284. Elida Zerri                               Reşo ile Bozo                                      İmgenin Çocukları Y.
 285. Rıdvan Yıldız                          Mutlu’nun Rüyası                                İmgenin Çocukları Y.
 286. Erhan Merdanoğulları              Kaç Kaç Gezmece Öyküler                  Kavim Yayıncılık
 287. Kifayet Telli                            Leyli Meccani Hikâyeleri                     Kavim Yayıncılık
 288. Tunç Şanad                             Ters Köşe Hikâyeler                            Kavim Yayıncılık
 289. Abdullah Özdemir                   Sıcak Ekmek                                       Kutlu Yayınevi
 290. Emine Kahraman                     Karaağaç                                             Kutlu Yayınevi
 291. Nurullah Çakmak                    Çok Manidar                                       Kutlu Yayınevi
 292. Dursun Altun                           Öğretmen                                            Liman Yayınevi
 293. Onur Bilge                               Semiray 1001 Gece Öyküleri-1            Liman Yayınevi
 294. Orhan Elibol                            Zamanıdır                                           Liman Yayınevi
 295. Abdullah Kasay                       Mutlak Bir Çıkmaz Yol                        Loras Kitap
 296. Emine Acar                             Hangi Pencere                                     Loras Kitap
 297. Mehtap Gül                             Muteber Günler                                    Loras Kitap
 298. Ayşegül Bostancı                     Dünyamın Dibi                                    MonoKL Yayınları
 299. Elif Demirel                            Hazin                                                  MonoKL Yayınları
 300. Nazlı Ayça Özkarahan             Şeytan Düğünü                                    MonoKL Yayınları
 301. Mahiye Gürenli                        Sarımsakçı Konağında Söyleşiler         Panu Kitap
 302. Muzaffer Özdoğan                   Bir Kızıl İki Mavi                                Panu Kitap
 303. Turan Gökmenoğlu                  Babakale Altınkum Öyküleri                Panu Kitap
 304. Devrim Altıkulaç                     Eksilme                                               Pikaresk Yayınevi
 305. Esra Özdağ                              Kaktüs                                                Pikaresk Yayınevi
 306. M. Bülent Bingöl                     Lostradamus                                       Pikaresk Yayınevi
 307. Ahmet Şimşek                         Hammurabi                                         Vacilando Kitap
 308. Alp Türkol                              Biz İse Yalnızca Arabalardık                Vacilando Kitap
 309. Mustafa Okumuş                     Belki de Gerçekten Mümkündür Dönmek    Vacilando Kitap
 310. Eren Tümer                             Yol (uö)                                              Vayeyla Yayıncılık
 311. Filiz Yılmaz                            Yazının Girdabında (uö)                      Vayeyla Yayıncılık
 312. Zafer Yıldırım                         Kum Saati                                           Vayeyla Yayıncılık
 313. Elif Erdoğan                            Dokuzdan Küpe Çiçeği                        Yapı Kredi Yay.
 314. Kerem Bakıcı                          Toprakta Büyür mü İnsan?                   Yapı Kredi Yay.
 315. Makbule Aras Eivazi               Sonun Bacakları                                  Yapı Kredi Yay.
 316. Arzu Hiçyılmaz                        Geçer Diyenler, Sizde Nasıl Geçti?       Alfa Yayınları
 317. Rewhat                                    Dert Bende                                          Alfa Yayınları
 318. Yaprak Koçak                         Yüz Kıyafetleri Dükkânı                      Altıkırkbeş Yay.
 319. Yasemin Olur                          Kral Süleyman Kasaya Lütfen              Altıkırkbeş Yay.
 320. Aslan Kuliyev                         Yağmuru Sevmiyordu                          Anatolia Kitap
 321. Hamza Öztürkçü                      Boncuktan Yapma Çiçek                     Anatolia Kitap
 322. Eylem Çağlı                             Yağmurdan Kaçarken…                      Ares Yayınları
 323. Öznur Türk Özöncel                İz Bırakan Kardelenler                         Ares Yayınları
 324. Melike Erekli                           Koparmadan Kokla Çocukluğunu         Artikel Yayıncılık
 325. Özge Çakan                             Hayaşk                                               Artikel Yayıncılık
 326. Aziz Özbilgiç                          Kırlangıç Yuvası                                 Beyan Yayınları
 327. Vejdi Bilgin                             Behremend-Üç Öykü                           Beyan Yayınları
 328. Ayla Rusçuklu                         Aynalı                                                 Cenevre Fikir Sanat
 329. Yavuz Bal                               Zâhir-Evvel Zaman Masalları               Cenevre Fikir Sanat
 330. Naz Kaya                                Galata’da Yedi Renk                           DKY Yayınevi
 331. Özlem Barlok                          Hayat Baydıysa Seni Böyle Alayım      DKY Yayınevi
 332. Durul Demirkaya                     Kum İskelesi                                       Edisyon Kitap
 333. Ümran Kartal                          Harf Öncesi                                         Edisyon Kitap
 334. Ahmet Haldun Terzioğlu          Tetikçi-Yazgı                                      Efsus Yayınları
 335. Hasan Kocamanoğlu                Diğer Yarım                                        Efsus Yayınları
 336. Mustafa Ağır                           Kültablasından Taşanlar                       Elpis Yayınları
 337. Nazlı Feyza Erhan                   Hayata Dair Ufak Sıkıntılar                  Elpis Yayınları
 338. Enes Can                                 Hiçbir Özelliği Olmayan Adamın Hikâyesi Eşik Yayınları
 339. Rumeysa Topal                        Başka Bahar                                        Eşik Yayınları
 340. Atilla Yıldız                             Doktor Yasemen                                 Fa Yayınları
 341. Ekin Ali Eryılmaz                    Dönüşüm                                            Fa Yayınları
 342. Hakan Okan İşcan                    Açılırken Tek Kilitli                            Favori Yayınları
 343. Nevzat Sinan                           Elvide                                                 Favori Yayınları
 344. Halil Orhan                             Yaşandıysa Eğer Adı Hayat                  X10 Kitap
 345. Hatice Demir                           Dolunay Görmemiş Geceler                 X10 Kitap
 346. Nurdan Aladağ                        Çantanın Gizemi                                 Hayal Yayınları
 347. Ümit Beştepe                           Adeta                                                  Hayal Yayınları
 348. Ayşegül Cengiz                        Kıyıya Vuran                                      Kafe Kültür Yay.
 349. Özlem Tüm                             Lal                                                      Kafe Kültür Yay.
 350. Ayhan Yavuz Açıkgöz             Olabilitesi Yüksek Hikâyeler                Karahan Kitabevi
 351. Kubilay Altuntaş                     Ötağçenin Sakinleri                             Karahan Kitabevi
 352. Fatih Kazım Kuruçaylı             O Eski Günler                                     Kırmızı Çatı Yay.
 353. Ulaş Karakaya                         Yarına Kalan                                       Kırmızı Çatı Yay.
 354. Hüseyin Koçarslan                   Kurşunun Soğuk Yüzü                         Kırmızı ve Siyah Y.
 355. Ömer Faruk Alpdoğan             Feministçe                                          Kırmızı ve Siyah Y.
 356. Basri Doğu                              Gözucu Öyküleri                                 Kibele Yayınları
 357. Nimet Çetiner                          Deliler İçinde                                      Kibele Yayınları
 358. Elif Gökçe Önem                     Perdesiz Hayatlar                                Kronoloji Yayınları
 359. Selen Öngörü                          İçimizde Kalanlar                                Kronoloji Yayınları
 360. Furkan Pişgin                          Babam Bir Ormanmış                          Kutu Yayınları
 361. Menekşe Okyay                       Erguvan Kırıkları                                Kutu Yayınları
 362. Fatih Parlak                             Apartman Kâmil                                  Kuzey Işığı Yay.
 363. İlknur Ergun                            Beni Azat Et                                        Kuzey Işığı Yay.
 364. Hasan Erimez                          Evvel Zaman Öyküleri                         Ötüken Yayınları
 365. Merve Sevde Selvi                   Düğümlere Bitişik                               Ötüken Yayınları
 366. Haşim Akten                           Masal mıydı?                                      Parya Kitap
 367. İsmail Aydın                           Kazdağlı Halamın Masalları                 Parya Kitap
 368. Bade Afitap                             Son Kadeh                                          Paşa Yayınları
 369. Dilek Atak Ataş                       Yüreğindeki Güzellik                          Paşa Yayınları
 370. Emek Servi-Burak Candan                Düzlük Otu                                         Puslu Yayıncılık
 371. Gönül Aksoy Altun                  Düş Ağacı                                           Puslu Yayıncılık
 372. Fırat Uran                                Olamayanlar                                       Sander Yayınları
 373. Umut Kısa                               Mutluluktan Ölen Adam                      Sander Yayınları
 374. Behlül Ablak                           Ada Vapuru                                        Scala Yayıncılık
 375. Mutlu Günay                           Başlangıç                                            Scala Yayıncılık
 376. Derya Sönmez                         Sırça Kanatlar                                     Sel Yayıncılık
 377. Ferhat Eroğlu                           Göçenlerin Ardı Kapı Duvar                Sel Yayıncılık
 378. Arzu Armağan Akkanatlı             Başka Oyun Yok                                 Yegâne Kitap
 379. Hakan Dağdeviren                   Bir İhtimal                                           Yegâne Kitap
 380. Musa Güven                            İçimde Ne Var Doktor?                        Akıl Fikir Yayınları
 381. Tekin Ertuğ                             Demir Çıra                                          Alter Yayıncılık
 382. Menekşe Gülben                      Yalnızlık Bakanlığı                              Amorf Kitap
 383. Cağfer Karadaş                        Bizim Evin Hâlleri                               Anadolu Ay Yay.
 384. M. Nuri Özen                          Sinem                                                 Ar Yayınları
 385. Kıvanç Tanrıyar                      Tekinsiz Sorularla Baş Başa                 Ardis Kitap
 386. Barış Tetik                               72. Saat                                               Ay Yayınları
 387. Şadi Oğuzhan                          İçinde Anne Geçen Şarkılar                  Az Kitap
 388. Bülent C. Karaköse                  Kaçak Hayatların Kaçık Müdavimleri   Babek Yayınları
 389. Sevim Sewe Ünal                    İspanyol Komşu                                  Baraka Kitap
 390. Doğan Tanyeri                         Yalnızçam                                           Barış Kitap
 391. Nursen Demir                          Eski Bir Gramofon                              Başkayerler Yay.
 392. Gülseren Naldöken                  Kırmızı Traktör                                    Baygenç Yayıncılık
 393. Musa Karbadağ                        Su Karadan Güvenli Anne                    Belge Yayınları
 394. Ünal Kılıç                                Dokuz Kırmızı                                    Berikan Yayınları
 395. Meryem Serel                          Dansöz- Bir Vukuat Çıkacak                Beyaz Fil Yay.
 396. Mehmet Oral                           Çerçevelenmeyen Kareler                    Bilgesina Yayınları
 397. Müge Arbak                            Anlat Dedi Hayat                                 Bireysel Bilgelik Y.
 398. Orçun Masatçı                         Kim Lan Bu Radyodaki?                      Biz Kitap
 399. Ömer Rahmi Serim                  Yürek Yangını                                    Boy Yayınları
 400. Sinan Mutver                           İstanbul Sizlere Ömür                          Ceres Yayınları
 401. Zekiye Yüksel                         Özgecan Dilan ve Leyla                       Cumhuriyet Kitapları
 402. Yüce Yöney                            Karanlıkta Zikzak                                Çınar Yayınları
 403. Halil İbrahim Sezer                  Güzel Yürekli Murtaza                        Çimke Yayınevi
 404. Emrah İnan                             Karanlık Bazı Akşamlar                       Çolpan Kitap
 405. M. Kalman                              Sevgi Sınır Tanımaz                            Dara Yayınları
 406. Merve Can                              Bazı Kaldıramadığım Yükler                Dergâh Yayınları
 407. Burcu Mutlugil                        Çözün İpleri Sabahın Sahibine Gidiyoruz    Destek Yayınları
 408. Öznur Balaban                         Afedersin                                            Dionysos Yayın Grp.
 409. İbrahim Yıldız                         Sakalsız Bir Oğlanın Özensiz Notları    Dipnot Yayınları
 410. Yahya Bilican                          Yumurtanın Hikmeti                            Dörtlük Yayınları
 411. Kadir Koç                                Bu Efsane Hikâyeler’den neden Haberim Yok!   Erdem Yayınları
 412. Cevat Yörür                            Hayal Ülkesi                                       Eyobi Yayınları
 413. Cemile Gamsız                        Annemin Çeyiz Sandığı                        Festival Yayıncılık
 414. Cemaliye Tosun                      Bezden Salıncak                                  Flora Kitap
 415. Muhammet Emin Oyar             Klavyeşör                                           Gençokur Yayınları
 416. Özcan Kıyıcı                           Yürek Yangınları                                 Göl Yayınları
 417. Kasım Hasan Ünal                   Rabarba                                              Hayykitap
 418. Hakan Aydın                           Sonsuza Dek                                       Hülagü Yayınevi
 419. Emine Semiye                         Hikâyeler                                            IQ Kültür Sanat Yay.
 420. Özge Sarıoğlu                          Şişenin Dibi                                        İlksatır Yayınevi
 421. Abdülkerim Karaağaç              Dişim Çok Ağrıyor Doktor Bey            İnkılab Yayınları
 422. Hakan Gügercinoğlu                Kertenkelenin Gözü                             İnsancıl Yayınları
 423. Ali Kemal Temuçin                 İnsanlar İnsancıklar                             İskenderiye Yayınları
 424. İhsan Yıldırım                         Dolandırıcılık Kursu                            Kafa Kâğıdı Yay.
 425. Ali Bozkurt                             Benim Annem Avukat                         Kayıhan Yayınları
 426. Ömür Ceylan                           Ömürlük Şarkılar                                 Kesit Yayınları
 427. İlhan Taşçı                              Rüzgârımı Kestiler                              Kırmızı Kedi Yay.
 428. Faruk Karaaslan                      Ariba                                                  Kimlik Yayınları
 429. Erdem Yılmaz                         Beyaz Oda                                          Kitap At Yayınları
 430. Bekir Teke                              Ieew’in Öyküsü                                    Kitap Doku Yay.
 431. Mustafa Tokgöz                      Ağıldaki Kızılcık                                 Kora Yayın
 432. Z. Abidin Dânâlıoğlu               Sade Hayat                                          Kökler Kitap
 433. Ozan Orday                             Hüzün de Bir Renktir                           Kule Kitap
 434. Betül Bozkurt                          Ya Kaygın Kanatlanırsa                       Kurmaca Akademi
 435. Devrim Yakut                          Aklımın Aynalı Çarşısı                        Küsurat Yayınları
 436. Handan Altın                           Beş Duvar Bir Oda                              La Kitap
 437. Ali Ergur-Göksel Altınışık       İç İçe                                                   Lakin Yayınları
 438. Ercan Demirci                         Nazaro Fobi                                        Lamure Yayınları
 439. Ayşe Ay                                  Ana Dolu Hikâyeler                             Lepisma Sakkarina Y.
 440. Emir İlgen                               Sarhoşluk                                            Librum Kitap
 441. Necdet Subaşı                          Evrengiz İçerideki Havalar                   Mahya Yayınları
 442. Hakan U. Öztürk                     Boşluğa Savrulan                                Mantis Yayınları
 443. İbrahim Bilgin                         Oy’un Büyük                                       Mat Kitap
 444. Muhammet Erdevir                  Lav Denizindeki Ada                           Mavi Gök Yayınları
 445. Merve Çetin                            Yıldız Tozu Öyküleri                           MBK Halk Kütüp. Y.
 446. Musa Yaşaroğlu                      Mukaddes Yükün Hamalı                    MGV Yayınları
 447. Neşe Uygun                             Aşk ile Yazılan Hû ile Okunan Öyküler        Mona Kitap    
 448. Mustafa Ruhi Şirin                   Dünyanın En Yalnız Yerinde               Muhit Kitap
 449. Ayşen Bozkuş                         Unutma Beni Çiçeği                            Müptela Yayınları
 450. Emel Dereboylu Poulain          Beşi İki Geçiyor                                  Myrina Yayınları
 451. Orhan Eskiköy                         Komşular                                            Nebula Kitap
 452. Mustafa İlhan Ahi                    Üzüm Buğusu                                     Nesil Yayınları
 453. Rabie Ruşid                             Kırlangıç Yüreklilere                           Omca Yayınları
 454. Emre Arslan                            Dâhiyane Delilik                                 Onto Yayınevi
 455. Çiğdem Önal                           Efsunlu Kelimeler                               Orient Yayınları
 456. Sergül Vural                            Suskun Cemre                                     Otantik Kitap
 457. Doğu Kaşka                            Kaplumbağayı Öldürmek                     Öteki Yayınları
 458. Barış Güven                            Kör Dilenciler                                     Papirüs Yayınevi
 459. Savaşkan İlmak                        Okullar Değil, Okulların İçindeki Hikâyeler         Pegem Akademi Y.
 460. İlke Mırık                                Her Şey Mümkün                                Perseus Yayınları
 461. Ceval Kaya                             Cenap Bey Bir Üniversite Hocası         Post Yayın
 462. Fatma Ekeman                         Pazar Günleri Dans                              Potkal Kitap Yay.
 463. Mirza Eli                                 Metruk Çocuk                                     Sakin Kitap
 464. Mustafa Burak Kurt                 Allah’tan Çav Bella’yı Vermemiş         Sapiens Yayınları
 465. Abdülkerim Dinç                     Pembe Sardunyalar                              Sayda Yayınları
 466. M. Tahir Hatipoğlu                  Hatça’nın Dünyası (uö)                        Selvi Yayınevi
 467. Emine Müberra Baydar            Sevde                                                  Sen Yayınları
 468. Ahmet Gökay Çelik                 Mahalleli                                             Siyah Beyaz Yay.
 469. Halil Çıkrıklar                         En Önemlisi…                                    Sonçağ Yayınları
 470. Ziya Gürel                               Sessizliği Dinlerken                             Sözcükler Yayınları
 471. Mehmet Tepebaşı                    Portakal Çiçeği Kokusu ve Bir de Adana    Su Yayınevi
 472. Özlem Çadırcı                         Birtakım Fısıltılar                                Tara Kitap      
 473. Selahattin Yazar                      Aydoğdu Karakolu                              Telmih Kitap
 474. Feyza Doyran                          Yalnızlık Senfonisi                              The Roman
 475. Kazım Demir                           Aynanın Öteki Yüzü                            Tılsım Yayınevi
 476. Ezgi Yaz                                 Ayrılık Sancıları                                  Truva Yayınları
 477. Esra Aydınbaş                         Avlu-Dünyada Bir Gizli Bahçe             Türkiye Diyanet Vakfı Y.
 478. Arif İsa Akten                         Gece 2                                                 Uludaz Yayınları
 479. İnanç Özgen                            Öz’lü Hikâyeler                                   Uyanış Yayınevi
 480. Yusuf Egritağ                          Gulav’ın Amerika Parası                      Ütopya Yayınevi
 481. Elif Nur Aybaş                        Çocukluk Ormanına Altı Olta               Varlık Yayınları
 482. Aslı Kaprol                              Ya Hiç Yoksak?                                  Velespit Yayınları
 483. Serap Ercan                             Beklerken Büyüdüm                            Yakamoz Yayınevi
 484. Gamze Yüce                            Ara Sıcak Öyküler                               Yamen Kitap
 485. Handan Canak                         Işıklı Barış Kalemleri                           Yason Yayıncılık
 486. Emre Falay                              Düş Değil                                            Yazılama Yayınevi
 487. Mesut Ethem Kavallı                Geçmişle Yüzleşirken Eksik kalmış Hikâyeler     Yeni Anadolu Y.
 488. Melih Aşanlı                            Kazdağları Öyküleri                            Yeni İnsan Yay.
 489. Serap Dursun Tentik                Kundura                                              Yeşil Elma Yay.
 490. Erdem Özçelik                         Rüyanda Gör Ama İnanma                   21 Yayınları
 491. Mehmet Temren                      Zamansız Hikâyeler                             Yörünge Yayınları
 492. Burak Tayiz                            Yazık Oldu Süleyman Efendi’ye          Zarif Yayınları
 493. Eylül Çiftçi                              Pembe Kelebeğin Yolculuğu                Zeyrek Yayıncılık
 494. Remzi Özkan                           Karınca Fabrikası                                Zinde YayıncılıkYeni Öykü Kitapları-2021
 1. Ali Özenç Çağlar                     Ekmeği Taştan Oyanlar                        Klaros Yayınları
 2. Bedros Dağlıyan                      Taş Meselleri                                       Klaros Yayınları
 3. E. Bülent Yardımcı                  Yalnızlık Eğrisi                                    Klaros Yayınları
 4. E. Bülent Yardımcı                  Garbis                                                 Klaros Yayınları
 5. E. Bülent Yardımcı                  Kemoterapik Düşler                             Klaros Yayınları
 6. Halit Payza                              Vakvak Dalında Hüthüt                        Klaros Yayınları
 7. Handan Tan                             Tozda Ayak İzleri                                Klaros Yayınları
 8. Handan Tan                             İki Küçük Islak Fare                            Klaros Yayınları
 9. Müslüm Kabadayı                   Yeniden Hayal Kurabilmek                  Klaros Yayınları
 10. Osman Akalın                         4 Haziran                                            Klaros Yayınları
 11. Ruhşen Doğan Nar                  Kıyamet Geliyorum Der                       Klaros Yayınları
 12. Sadık Güvenç                          Alçağın Teki                                       Klaros Yayınları
 13. Selahattin Yılmaz                    Umut Ne Yana Düşer Anne                  Klaros Yayınları
 14. Yaşar Nadir Atilla                    Adana’nın Yolları Taştandı                  Klaros Yayınları
 15. Zeynel Çok                             Efendi Hazretleri                                 Klaros Yayınları
 16. Ahmet Tulgar                          Arzunun Serbest Dolaşımı                   İletişim Yayınları
 17. Aylin Balboa                           Ateş Sönene Kadar                              İletişim Yayınları
 18. Barış Bıçakçı                           Doğum Lekesi Gibi Bir Gülümseme     İletişim Yayınları
 19. Behçet Çelik                            Patikaların İyi Yanı                             İletişim Yayınları
 20. Deniz Poyraz                           Dünya Unutana Kalır                           İletişim Yayınları
 21. Dilek Türker                            İpekten Örer Zırhını                             İletişim Yayınları
 22. Ethem Baran                            Güzelliğini Gördükçe Ağlayasım Geliyor    İletişim Yayınları
 23. Gaye Boralıoğlu                      Alâmetler Kitabı                                  İletişim Yayınları
 24. Hande Ortaç                            Daha İyi misin?                                    İletişim Yayınları
 25. Mustafa Çiftci                         Ağlaya Ağlaya Öldük Anam Bacım      İletişim Yayınları
 26. Ali Rıza Arıcan                        Bir Avuç Hayat                                    Cinius Yayınları
 27. Ayhan Uçar                             Çile (Özlüyorum)                                Cinius Yayınları
 28. Halit Boztepe                          Mavi Pelikan                                       Cinius Yayınları
 29. Hazım İsmetoğlu                     Orada Bir Ev Var İçimde                     Cinius Yayınları
 30. Hidayet Sayın                          Kukla                                                  Cinius Yayınları
 31. Işıl Ertören David                    Özçekim Merakı                                  Cinius Yayınları
 32. Münir Göker                           Benim Sosyal Medyam                        Cinius Yayınları
 33. Yusuf Çeğil                             Ege Çarpar Adamı                               Cinius Yayınları
 34. Atiye Güner Tümüklü              Can Yangısı                                         Platanus  Publishing
 35. Atiye Güner Tümüklü              Kaşık Büyüsü                                      Platanus  Publishing
 36. Atiye Güner Tümüklü              Hormonlu Aşk                                    Platanus Publishing
 37. Atiye Güner Tümüklü              Döngü Kuşları                                     Platanus Publishing
 38. Gülçin Göktay                         Sazlıkların Arasında                            Platanus Publishing
 39. Osman Eker                            Orası Uzun Hikâye                              Platanus Publishing
 40. Osman Eker                            Gerisi Hikâye Zaten                             Platanus Publishing
 41. Osman Eker                            Elimizden Gelen Bu                            Platanus Puplishing
 42. Yakup Tunç                            Çocuk Aklı Çocuk Haklı                      Platanus Publishing
 43. Fuat Sevimay                          Gör Bağır                                            İthaki Yayınları
 44. M. Özgür Mutlu                       Dönme Dolap Düşleri                          İthaki Yayınları
 45. Mert Balaban                           Müjdemi İsterim                                  İthaki Yayınları
 46. Nilüfer Altunkaya                    Katı Olmayan Şeyler                           İthaki Yayınları
 47. Suat Derviş                              Fukara Ölüsü                                       İthaki Yayınları
 48. Tuba Kumaş                            Uç                                                       İthaki Yayınları
 49. Arda Arel                                Ölü Piksele Ağıt                                  Ketebe Yayınları
 50. Elif Genç                                 Yeryüzü Genişlerdi                              Ketebe Yayınları
 51. Emin Gürdamur                       Yasak Ağacın Altında                          Ketebe Yayınları
 52. Hüseyin Ahmet Çelik               Bozdünya                                           Ketebe Yayınları
 53. M. Fatih Kutlubay                   Ben Denizlerden Hangisiyim?              Ketebe Yayınları
 54. Necip Tosun                            Gidilmemiş Yerlerin Türküsü               Ketebe Yayınları
 55. Murat Gülsoy                          Belirsiz Bir Ânın Kıyısında                  Can Yayınları
 56. Murat Uyurkulak                     Hoca Baba Amca Ben                          Can Yayınları
 57. Mustafa Çevikdoğan                Geçecek Zaman                                   Can Yayınları
 58. Ramazan Güngör                     Gökçukuru                                          Can Yayınları
 59. Yekta Kopan                           Bana Kuşlar Söyledi                            Can Yayınları
 60. Erhan Akın                              Çığlıkları Tüketmek Anadolu Hikâyeleri II Çıra Yayınları
 61. Erhan Akın                              İki Can Tek Yürek Anadolu Hikâyeleri III  Çıra Yayınları
 62. Erhan Akın                              Ardına Bakmadan Anadolu Hikâyeleri IV   Çıra Yayınları
 63. Hülya Aktaş                            Yolun Sonu                                         Çıra Yayınları
 64. Şakir Kapcı                             İçimizdeki Gurbet                                Çıra Yayınları
 65. Ali Kâzım Görücü                   Deli Diyemediklerim                           Dorlion Yayınevi
 66. Haşim Berkay Uyanık              Benim Kendi Kütüphanem                   Dorlion Yayınevi
 67. Musa Bilgen                            Harman Yeri                                       Dorlion Yayınevi
 68. Musa Bilgen                            Destegül                                              Dorlion Yayınevi
 69. Ömer Faruk Aydın                   İkinci Devre                                        Dorlion Yayınevi
 70. Abdullah Harmancı                  Baltan Taşa Değecek                           Muhit Kitap
 71. Aynur Dilber                           Geceleyin Bir Mümkün                        Muhit Kitap
 72. Betül Nurata                            Her Şey Çok Güzel Başlamıştı              Muhit Kitap
 73. Selma Aksoy Türköz               Aynı Yağmur                                      Muhit Kitap
 74. Sibel Eraslan                           Ayrılık Üzüntülerin Annesidir              Muhit Kitap
 75. Eylem Ata Güleç                     Uzak Değil                                          Yapı Kredi Yay.
 76. Gökhan Yılmaz                        Hevesin Kaçış Yönü                            Yapı Kredi Yay.
 77. Semra Aktunç                          Aşkefza                                              Yapı Kredi Yay.
 78. Şiir Erkök Yılmaz                    Fil Kazası                                            Yapı Kredi Yay.
 79. Zehra Tırıl                               Kapıların Kışında                                Yapı Kredi Yay.
 80. Betül Tarıman                         Sinekler Şehri                                      Alakarga Yay.
 81. Deniz Tarsus                           Ben Murtaza                                       Alakarga Yay.
 82. Nilgün Çelik                            Hotman’ın Öyküleri                             Alakarga Yay.
 83. Remzi Karabulut                     Cellât Nazikti                                      Alakarga Yay.
 84. Anıl Mert Özsoy                      Herkes Her Şeyin Farkında                  Everest Yayınları
 85. Eda İşler                                  Görünür Bir Yerde                              Everest Yayınları
 86. Faruk Turinay                          Dipsiz Göl                                           Everest Yayınları
 87. Simlâ Sunay                            Yalancı İçin Bir Boşluk                        Everest Yayınları
 88. Akif Hasan Kaya                     Serçe Risalesi                                      İz Yayıncılık
 89. Bülent Ata                               Aynı Rüyanın  İnsanları                      İz Yayıncılık
 90. Osman Cihangir                       Gerçekten Gerçeği Yansıtmamaktadır   İz Yayıncılık   
 91. Yıldız Ramazanoğlu                Cam Kenarı                                         İz Yayıncılık
 92. Onur Bilge                               Define 1001 Gece Öyküleri-2               Liman Yayınevi
 93. Onur Bilge                               Sevda 1001 Gece Öyküleri-3                Liman Yayınevi
 94. Onur Bilge                               Ayna 1001 Gece Öyküleri-4                 Liman Yayınevi
 95. Şevki Atik                               Altın Zincir                                         Liman Yayınları
 96. Hüseyin Akın                          Bu Senin Hikâyen                               Pruva Yayınları
 97. İsmail Demirel                         Yaprağın Düştüğü                               Pruva Yayınları
 98. Sevgi Korkusuz                        Bir Adım Ötesi Gece                           Pruva Yayınları
 99. Yunus Develi                          Vadiler                                                Pruva Yayınları
 100. Alişan Karahan            Bakır Tencerelerdeki Sihirli Arılar        Sokak Kitapları Y.
 101. Alişan Karahan            Benim İnsanlarımın Yol Hikâyeleri      Sokak Kitapları Y.
 102. Alişan Karahan            İnsansız Dünya                                    Sokak Kitapları Y.
 103. Süer Kalkan                 Zembil Hikâyeleri                               Sokak Kitapları Y.
 104. Bünyamin Demirci       Olup Bitmeyenler                                Şule Yayınları
 105. Hilal Kahraman            Hiç Böyle Yapmazdı                           Şule Yayınları
 106. Hüseyin Su                  Ağılı! Ağılı!                                         Şule Yayınları
 107. Mehmet Babalıoğlu      Herkes Unutmadan Önce                     Şule Yayınları
 108. Hatice Dökmen            Âdem’in İzleri                                     Artshop Yayınları
 109. Özlem Barlok              Kahve Molasında İki Öykü                  Artshop Yayınları
 110. Raif Zor                       Çakma Hırsız                                      Artshop Yayınları
 111. Meryem Serel  Matruşka Apartmanı Yarım İş Lastikler mi Cami mi?     Beyaz Fil Yay.
 112. Meryem Serel              Saklı Ağıtlar                                        Beyaz Fil Yay.
 113. Musa Dinç                   Kısa Dalga                                          Beyaz Fil Yay.
 114. Banu Bayraktarbaşı Ücel  Tatlı Ekşi                                             Gece Kitaplığı
 115. İbrahim Polat               Üçüncü Günün Akşamı                        Gece Kitaplığı
 116. Mehmet Ramazan Yurtsever Aforizma                                            Gece Kitaplığı
 117. Ahmet Sait Akçay        Joburg, Benim                                     Hece Yayınları
 118. Arzu Özdemir              Kısa Devre                                          Hece Yayınları
 119. Müzeyyen Çelik           Bütün Ağırlıklarım                              Hece Yayınları
 120. Leyla Serpil                 Kar Kokusu                                         İzan Yayıncılık
 121. Mehmet Doğan Karakuş  Çıkı                                                     İzan Yayıncılık
 122. Turan Horzum             İç Çekişlerimiz                                    İzan Yayıncılık
 123. Mete Kaynaroğlu         Açma Kapıyı… Gıcırdar                      Kanguru Yayınları
 124. Ş. Didem Keremoğlu    Evliliğim Sadist Bir Monolog               Kanguru Yayınları
 125. Ü. Gülsüm Bülbül        Yüreğim Dünyada Misafir                   Kanguru Yayınları
 126. Fatma Pekşen              Kuş Ebrusu                                         Otantik Kitap
 127. Fatma Pekşen              Halayığın İncileri                                Otantik Kitap  
 128. Fatma Pekşen              Salkım Söğütler Suya Küsmüş             Otantik Kitap  
 129. Ayşe Göktürk Tunceroğlu    Yirminci Yüzyılda Kalan Şehir            Ötüken Yayınları
 130. Berna Güzey Yırtıcı     Balkabağı                                            Ötüken Yayınları
 131. Recep Yılmaz              Çerçici                                                Ötüken Yayınları
 132. Hüseyin Kural             Bizi Üzen Bütün Kanatlar                    Profil Kitap
 133. Sadık Yalsızuçanlar     Ali’nin Parçaları                                  Profil Kitap
 134. Sadık Yalsızuçanlar     Ters Lale                                             Profil Kitap
 135. Kâmil Erdem               Yok Yolcu                                          Sel Yayınları
 136. Semra Bülgin               Kara Kaplı                                          Sel Yayıncılık
 137. Zafer Doruk                 Karsambaç                                          Sel Yayıncılık
 138. Canan Tan                   Önce Sen Vardın                                 Doğan Kitap
 139. Şermin Yaşar               Kalk Yerine Yat                                  Doğan Kitap
 140. Ramazan Yılmaz         Kınalı Parmakların Büyüsü                  Gülnar Yayınları
 141. Ramazan Yılmaz         Beyaz Atın Süvarisi                             Gülnar Yayınları
 142. Dilek İşcen Akışık       Zamansız Saat                                     Edebiyatist Yay.
 143. Fatma Burçak              Tahtaboşa Gelen Kuşlar                       Edebiyatist Yay.
 144. Cafer Karatepe             İnli Kaya                                             Favori Yayınları
 145. Metin Turan                 Başka Türlüsü                                     Favori Yayınları
 146. E. Bülent Yardımcı      Deli Hilmi                                           İmgenin Çocukları Y.
 147. Özgür Yılmaz              Sonrası Savruluş                                  İmgenin Çocukları Y.
 148. Nezihe Altuğ               Yüznâme                                            Kaos Çocuk Parkı Y.
 149. Rahime Sarıçelik          Oğullara Mektuplar                              Kaos Çocuk Parkı Y.
 150. Elvan Çubukçu            Köpek Düşü                                        Kırmızı Kedi Yay.
 151. Feyza Hepçilingirler     Lahanistan                                          Kırmızı Kedi Yay.
 152. Veysel Altunbay          Kocamı Ben Öldürdüm                        Kırmızı Leylek Yay.
 153. Zekeriya Çakabey        Yalnızlığa Düşen Cemre                      Kırmızı Leylek Yay.
 154. Latif Batı                     Koyun Sürüsü                                     Meneviş Yayınları
 155. Latif Batı                     Sancaktar                                            Meneviş Yayınları
 156. Adil Karagöz               Maskeli Hikâyeler-Korona Öyküleri     Mevsimler Kitap
 157. Sadık Yalsızuçanlar     Gelecek Yakındır                                Mevsimler Kitap
 158. Nahid Sırrı Örik           Kibar Fahişe Zeynep                            Oğlak Yayınları
 159. Nahid Sırrı Örik           Fatma Hanım’ın Evine Bir Erkek Lazım     Oğlak Yayınları
 160. Serpil Tuncer               Yorgunum Mitral                                Okur Kitaplığı
 161. Sevda Deniz K.            Sana Anlatacaklarım Var                     Okur Kitaplığı
 162. Habib Bektaş               Öykü Unutmamaktır                            Smirna Yayınları
 163. Hasan Özkılıç              Kadana                                               Smirna Yayınları
 164. Jan Devrim                  Meczubun Oğlu                                   Yeni İnsan Yay.
 165. Neşe Koçak                 Gölgedeki Yüzler                                Yeni İnsan Yay.
 166. Fırat Kızıltuğ                Hikâyeler                                            Akıl Fikir Yayınları
 167. Şükran Yücel               Âlim Kadın Çıkmazı                            Alfa Yayınları
 168. Tekin Ertuğ                  Kırık Köşe Taşları                               Alter Yayıncılık
 169. Fatma Türkdoğan         Kırıldığım Yerden Büyüdüm                Anatolia Kitap
 170. H. İbrahim Çoraklı       Kalemin Kelâmı                                  Arı Sanat Yay.
 171. Orhan Tuncay              Papağan Barı                                       Atayurt Yayınevi
 172. Muhsin Kızılkaya        Onca Açlık Varken                              Avesta Yayınları
 173. Bedia Koçakoğlu         Mum Şehri Masalları II Şehribedel       Atlı Karınca Yay.
 174. Kenan Erzurum            Evde Kimse Yok                                 Başlık Yayın Grubu
 175. Mustafa Söylemez       Korona Gemisi                                    Baygenç Yayıncılık
 176. Osman Koca                Salaş                                                   Beyan Yayınları
 177. Abdullah Harmancı      Bilgenin Gölgesi                                  Beyaz Bulut Yay.
 178. Sevim Kesimal            İndigo Günlükleri                                Bilim ve Sanat Yay.
 179. Mehmet Nuri Çetin      Eski Baston                                         Billur Yayınları
 180. Cemil Çelik                 Geçmişte Kalan Köy                            Boğaziçi Yayınları
 181. Polat Onat                    Bütün Kediler Uzaylıdır                       Buğday Yayınları
 182. Âlim Kahraman           Bak Bahar Gelmiş                               Büyüyen Ay Yay.
 183. Osman Nuri Koçak      Oda                                                     Çimke Yayınevi
 184. Beytullah Mısır            Harikulade Yolculuklar                        Dava Adamı Yay.
 185. Erhan Genç                 Kimsenin Atlamadığı Balkonlar            Dergâh Yayınları
 186. Gürgen Öz                   Kötü Bir Gün                                      Destek Yayınları
 187. Fikri Özçelikçi             Ah Şu Ömrümüz                                   Ebabil Yayınları
 188. Aslı Akarsakarya         Buraya Kısıldık Sanırım                       Edebi Şeyler
 189. Osman Akyol              Küp Kokusu                                        Elpis Yayınları
 190. Gülhan Tuba Çelik       Onlar ve Köpekleri                              Epona Kitap
 191. İclâl Nur                      Kırlangıç Sabahı                                  Epsilon Yayınevi
 192. Hayri Bökü                  Kasnaklı                                             Etki Yayınları 
 193. Cem İmren Şahin         Yanılsamalar                                       İkinci Adam Yay.
 194. Sait Almış                    Hangimizin Yarası Yok ki                    İnkılâp Kitabevi
 195. Sayıl Cengiz Gündoğdu    Kutup Yıldızı                                      İnsancıl Yayınları
 196. Zeynep Kahraman Füzün Matruşka Atölyesi                               İzdiham Yayınları
 197. Candan Selman            Ejder Meyvesi Kadar Pembe                Kafe Kültür Yay.
 198. Erman Çağlar               O Sırada İkinci Kitap                           Kara Karga Yay.
 199. Aykut Karlı                 Misafir Öyküler                                   Karina Yayınevi
 200. İsa Balcı                      İnek                                                    40 Kitap
 201. Turan Gökmenoğlu      Mavi Yosun                                        Kutlu Yayınevi
 202. Kaan Burak Şen           Mutlu Kemikler                                   Küsurat Yayınları
 203. Tunç Kurt                    Hayatlarınızdan Alacaklıyım                Manos Yayınları
 204. Pelin Erdoğan              Uçan İnekler                                       Müptela Yayınları
 205. Numan Karanlık          Dağlar Duman Daday Öyküleri 2         Ozan Yayıncılık
 206. Ferda İzbudak Akıncı   Ölü Düşler Kasabası                            Pagos Yayınları
 207. Muammer Kıranoğlu    Modern Zaman Öyküleri Kadınlar        Paris Yayınları
 208. Özden Günay               Su                                                       Pikaresk Yayınevi
 209. Alper Almelek             Büyülü Gerçekçilik                              Potink Kitap
 210. Berkay Berkman          Lanetli Anlaşma                                  Roza Yayınevi
 211. Rümeysa Oğuz            Herkes Kalsın Sen de Gitme                 Semerkand Aile Y.
 212. Müştehir Karakaya       İçinde Eylül Biriktiren Kadın               Simer Yayınevi
 213. Akın Olgun                  El Âlem                                              Tekin Yayınevi
 214. Kaya Öztaş                  Sarı Balon                                           Telgrafhane Yay.
 215. Muhlis Şutanrıkulu      Yarpuz Kokusu                                    Tunç Yayıncılık
 216. Suzan Bilgen Özgün     Maviydi Beklenen                               Vacilando Kitap
 217. Tolga Binbay               Ruhlar Mezbahası İyi Günler Diler       Yazılama Yayınevi
 218. Deniz Çöğendezoğlu    Buz Üzerinde Tango                            Yitik Ülke Yay.
 219. Erturan Elmas              Cadılar Âlemi                                      Zengin Yayıncılık