.

Tansu Açık Anlatıyor: “Okur, Yazar, Denemeci, Kuramcı Olarak Bilge Karasu”

“Yazı ve Düşünce: Bilge Karasu” podcast serisinde yazarlar Bilge Karasu’yu anlatıyor. Bu bölümde Tansu Açık, Bilge Karasu ile tanışıklığına ve onun denemeci, kuramcı, okur-yazar hâllerine değiniyor.

Dinlemek için:

Tansu Açık: Ankara Üniversitesi Coğrafya Fakültesi, Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü  Anabilim Dalı başkanlığını yağmış ve o görevde iken emekliye ayrılmıştır. Edebiyat, eleştiri, inceleme, kuram, fotoğraf, sinema, tiyatro konularında pek çok esere imza atmış bir yazar ve eğitimcidir. Klasik filolog ve Eski Yunan Kültürü uzmanı, karşılaştırmalı edebiyat ve kültür tarihi ile imbilim başlıca ilgi ve çalışma alanlarıdır. Yüksek lisans tezini “Aristoteles’de retorik kuramı” üzerine, doktora tezini ise Yunan tragedyalarında koronun işlevi üzerine Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde yapan Açık, asistanlığından, anabilim dalı başkanlığına, emekliliğine kadar DTCF Yunan Dili ve Edebiyatı bölümünde görev almıştır.

Atina İngiliz Arkeoloji Okulu’nda yatılı tam zamanlı öğrenci (1988-1989 ), Berkeley Üniversitesi “Liberal Sanatların Tarihsel Temelleri” Fulbright araştırma projesinde araştırmacı olmuştur (2008-2009 ve devamı 2014 yazı). 2006’daki kuruluşundan beri Şirince Arkhe Projesi’nde eskiçağın felsefe, din, edebiyat ve gündelik hayat yönleri üzerine dersler vermektedir.