.

Sevdagül Kasap Anlatıyor: “Hiç’ten Atlamak”

Bu bölümde Sevdagül Kasap, Suat Derviş’in 1935 yılında Cumhuriyet gazetesinde tefrika edilen ve ilk kez 1939’da kitaplaşan Hiç romanı üzerinde duruyor. Kadınların sevmediği erkekler Derviş’in romanlarında ikinci plandadır, yer kaplamazlar, birer “sabun köpüğü”dürler. Fakat Hiç‘te sevilmeyenler kadar sevilenler de sabun köpüğüdür. Romanın ana konusu “hiçlik” ise, artık bir karakter olarak karşımıza çıkmaktadır. Kasap, Suat Derviş’in eserlerinde intihar eden kadınların, güçlü bir ifade etme biçimi olarak işlendiğini aktarır. Hiç romanında da içine sürüklendiği konumu reddeden bir kadın ifadesi vardır.

Dinlemek için:

Sevdagül Kasap, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde lisans eğitimi aldı. Diploma çalışması olarak Emine Hızır ile birlikte Suat Derviş’in İthaki Yayınları’ndan çıkan Beni mi? adlı eserini ve çeşitli gazetelerde yayımlanmış öykülerini Osmanlı Türkçesinden Latin harflerine aktardı. Kadın Yazısı Festivali’nde kurucu organizatör olarak çalıştı. İletişim Yayınları’ndan çıkan Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Feminizm cildine “Beyaz Konferanslar” isimli çalışmasıyla katkı sundu. Suat Derviş eserlerinin yayım hazırlığında yer aldı. Everest Yayınları’nda editör olarak çalışıyor.