.

Şerif Eskin: Enstitü ne işe yarar?

Serimizin son gününde Şerif Eskin, Saatleri Ayarlama Enstitüsü‘nde “enstitüsü”nün işlevlerini anlatıyor.

Dinlemek için aşağıdaki linke tıklayınız:

Şerif Eskin: 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 2012’de aynı bölümde “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserleri ve Estetiğinde Bergson Felsefesinin İzdüşümleri ve Kurucu Rolü” başlıklı yüksek lisans çalışmasını Prof. Dr. M. Fatih Andı’nın danışmanlığında tamamladı. Yüksek lisans tezi Dergâh Yayınları tarafından Zaman ve Hafızanın Kıyısında – Tanpınar’ın Edebiyat, Estetik ve Düşünce Dünyasında Bergson Felsefesi başlığıyla kitaplaştırıldı. 2012 yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Eskin, “Cumhuriyet Türkiyesi’nde (1923-1950) Ulusal Kimlik ve Hafıza İnşası Bağlamında Edebiyat Faaliyetleri” başlıklı doktora tezini 2017’de tamamladı. Araştırmalarında edebiyat ve felsefe, edebiyat ve ulusal kanon, edebiyat ve hafıza gibi alanlara yoğunlaşmaktadır. İstanbul Ünviersitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesidir.