.

Prof. Dr. Vahit Türk ile Ali Şir Nevai’nin Mecalisü’n-Nefais Adlı Eseri Üzerine

turkcenın-kadım-metınlerı

Türkçenin Kadim Metinleri’nin yeni bölümünde Fatih Bakırcı, Prof. Dr. Vahit Türk ile Ali Şir Nevai’nin Mecalisü’n-Nefais adlı eserini konuşuyor.

Dinlemek için:

Prof. Dr. Vahit Türk: İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi. Yüksek öğrenimine 1978 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde başladı. 1983’te Türk Dili kürsüsünde Prof. Dr. Zeynep Korkmaz danışmanlığında “Hüseyin Nihal Atsız’ın Ruh Adam Romanının Dil ve Üslubu” başlıklı tezini hazırlayarak mezun oldu. 1985’te Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı yüksek lisans öğrenimini, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun danışmanlığında “Hatiboğlu’nun Bahrü’l-Hakayık’ı (Transkripsiyon)” başlıklı tezini hazırlayarak tamamladı. 1987’de, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda doktora öğrenimine başladı. Prof. Dr. Tuncer Gülensoy’un danışmanlığında “Nevâ’î Mecalisü’n-Nefa’is Metin-İnceleme” başlıklı tezini hazırlayarak 1990 yılında mezun oldu.