Fatih Bakırcı: Tanpınar’a göre Mütercim Asım Efendi

Serimizin 28. gününde Fatih Bakırcı, Tanpınar’ın On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi’nde Mütercim Asım Efendi’yi ve Türkçeye yaptığı katkıları nasıl ele aldığını anlatıyor.

Dinlemek için aşağıdaki linke tıklayınız:

Tanpınar’a göre Mütercim Asım Efendi

Fatih Bakırcı: Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Yüksek lisansını Tefsirü’l-Kuran (80a-120b) Giriş-Metin-Dizin-Tıpkıbasım üzerine yapmıştır. Doktora çalışması ise Salâhî Gül ü Bülbül üzerinedir. Halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sanat Kritik için “Türkçenin Kadim Metinleri” podcastini hazırlamakta ve sunmaktadır.