.

Funda Dörtkaş Anlatıyor: Suat Derviş Edebiyatında Şehir ve Mekân

Funda Dörtkaş, Suat Derviş’in eserlerinde şehir ve mekânları nasıl alımladığı üzerinde duruyor. Örneğin Fosforlu Cevriye romanındaki, Galata’nın, Çeşme Meydanı’nın, Beyoğlu’nun yan sokaklarının, Tophane’nin, Taşkışla’nın, Gümüşsuyu’nun, Kurtuluş’un, Mecidiyeköyü’nün “biricik” Fosforlu’sunu anlatıyor. Suat Derviş’in vefatına kadar yazdığı öykülerde, romanlarda, yaptığı röportajlarda kendine ait bir edebî anlayışın, anlatı biçimi ve içerik özgünlüğünün olduğunu söylüyor. Derviş’in romanlarında mekânın işlevini, şehirle arasında kurduğu bağı ve mesafeyi yeniden biçimlendirme şekli olarak yorumluyor.

Dinlemek için:

Funda Dörtkaş, editör ve düzeltmen. Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü bitirdi. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamladı, aynı fakültede doktora eğitimine devam ediyor. Edebiyat/inceleme yazıları, denemeler yazıyor, edebiyat söyleşileri yapıyor. Çeşitli dergiler için dosya konuları hazırladı. Yayınevlerine editörlük ve düzeltmenlik yaptı.