.

2018 Yılında Öykü: Yıl Yıl Öykünün Onuncusu

Kemal Gündüzalp

Bu değerlendirme çok sonradan ve epeyce geç olarak yazıldı. Çünkü önceki yıl yazımı şöyle bitirmiştim:

“Gelecek yıl da böyle bir çalışmaya girişir miyim, açıkçası emin değilim. İki nedenle: Birincisi yoruldum, artık bu işi de varsa hevesli-gönüllü genç insanlar üstlenmeli. İkincisi, yaptığım bu ve öykü üzerine öteki çalışmalarımı yayımlama şansı olmadı. Bu nedenle boşuna kürek sallıyorum gibi geliyor bana. Hani, insan çalışmalarını yayımlayabilse, yeniden heveslenebilir, oysa yaşanan heves kırıcılığıdır. Beş yıl önce biraz da bu yüzden eleştiri çalışmalarına son vermiştim. O gün bugündür eleştiri yazmadım. Zaten gördüğüm kadarıyla ciddi anlamda bir ‘ihtiyaç’ da yok gibi… Belki gelecek yıl, sağlığım izin verirse bu çalışmanın 10. yılı ‘hatırı’na yaparım ama kesinlikle son olur. O yüzden kendime bile söz veremiyorum.”*

Öyle de oldu! Kimseye, hatta kendime bile verilmiş bir sözüm olmadığı için erteledim. Çeşitli nedenlerle yazamadım, içimden gelmedi. Zaten kimse de “yaz” diye herhangi bir öneride bulunmadı. Ancak 2018 yılının kitaplarını listelemiştim. Aradan geçen zamana karşın “ziyan” olmasını istemedim. İlgili tüm yazıları bir kısa öykü tarihçesi ve özellikle ilk öykü kitapları zamandizini bağlamında kitaplaştırma hevesi nedeniyle iki yıl sonra da olsa kısaca yazmaya çalıştım. Dolayısıyla bu gecikmiş yazı yıllık öykü değerlendirmelerinin onuncusu oluyor. Hazırlanan öykü yıllıklarını saymazsak geride bu yıllık öykü değerlendirme yazıları ve kitap listelerini derleme işi kişisel bir çalışmadan başka bir şey değildir.

On yıl boyunca yapmaya çalıştığım gibi 2018 yılında da yine öyküyü bazı sayısal veriler ve saptamalar düzeyinde genel çizgileriyle değerlendirmeye çalışacağım.

2018 yılında yayımlanan öykü kitabı sa­yısını toplamda (ilk, yeni, toplu, kolektif, çeviri, içinde öykü olan, öykü ve öykücü üzerine kitaplar bakımından) önceki yıllarla karşılaştırabilmek açısından, son on yılın sayısal bakımdan görülebilmesi için aşağıda her zaman olduğu gibi bir çizelge sunulacaktır. Çizelge­deki tüm sayısal verilerin güncellendiğini belirtmeliyim. Saptanabilen yeni kitaplar sayısal olarak eklenmiştir. Çizelgedeki veriler önceki yıllara ilişkin bilgileri de gösterme ereğiyle sunulmuştur. Saptamalarıma göre gerek ilk, gerekse yeni öykü kitaplarında 2017’ye göre bir düşüş gözlenmiştir. İlk kitaplarda 2016 yılına göre yalnızca 11 kitap, yeni kitaplarda ise 2 kitap artışı var. 2017 yılıyla karşılaştırıldığında ise, ilk kitaplarda 39 kitaplık, yeni kitaplarda da 13 kitaplık bir düşüş görünüyor. Genel toplamda ise, 2018 yılında 445 kitapla önceki yıllardan fazla ama 2017 yılına göre 52 kitap daha az yayımlanmış demektir.

Veriler incelendiğinde bu yıl ilk öykü kitabı (292 ki­tap) yayımının yeni öykü kitabının (152 kitap) iki katına yaklaştığı görül­mektedir. Böylece bu yıl yazın dünyasına 292 yeni öykücü katılmış oluyor! Bu durumda 166 yıllık (1852-2018) süreçte Türkiye öykü serüveninde, öykü kitabı yayımlanmış yazar sayısı çok küçük hata payıyla 3.763 yazar olmuştur.

Belirtildiği gibi 2018 yılında toplam ilk ve yeni öykü kitabı 444’e ulaşmıştır. 2018 yılının öykü kitaplarına gelince: Kitap sıralaması yayınevlerinin yayımladığı ilk ve yeni öykü kitapları toplam sa­yısına göre alfabetik olarak yapılacaktır. Yayınevlerinin ikinci baskı öykü kitaplarıyla, çeviri ve öteki kitaplar (seçme-toplu vb.) bu sıra­lamanın dışında tutulmuştur. Bu yıl dikkati çeken bir konu da şudur: Çok fazla yayınevi, oransal olarak az kitap yayımlamıştır. 207 yayınevi toplamda 444 kitap yayımlamışken, yayınevi başına 2, 1 kitap düşmektedir.

Bu çerçeveden bakıldığında 2018 yılında en çok öykü kitabı yayımlayan yayınevleri arasında 32 kitapla Cinius Yayınları başı çekmektedir. Gece Kitaplığı ise 15 kitapla ikinci sırayı almaktadır. İz, Nota Bene ve Şule 11’er kitapla üçüncü sırada yer alırken, Kutlu Yayınları 9 kitapla dördüncü sırada yer alıyor. Yitik Ülke Yayınları ise 8 kitapla beşinci sırada kalmaktadırlar.

İkinci Adam, Ketebe, Ötüken ve Yapı Kredi Yayınları 7’şer;  İletişim ve Sokak Yayınları 6’şar; Favori ve Heyamola Yayınları 5’er; Artshop, Can, Ceres, Dedalus, Doğan, Etki, Hece, Kara Karga, Karina, P, Peron, Sel ve Tunç Yayınları 4’er; Ayizi, Çolpan, Düşülke, Edebi Şeyler, Everest, İbrişim, İmleç, İnsan ve Hayat, Kaos Çocuk Parkı, Kırmızı Kedi, Kurgu, Kuzgun, Kümbet, Küsurat, Lakin, Ozan, Türk Edebiyatı Vakfı ve Zengin 3’er; Akçağ, Alakarga, Anatolia, Artikel, Başka Yerler, Broy, Cenevre Fikir Sanat, Çınar, Çıra, Edebiyatist, Efsus, Ekin, Eşik, Hayal, Hep, Kerasus, Kibele, Kuledibi, La, Mola, Mühür, Notos, Paris, Post, Pruva, Serencam, Sisyphos, Vapur ve Zinde Yayınları 2’şer kitap yayımlamışlardır.

Önceki yıllarda olduğu gibi, 2018 yılında da öyküye verdikleri önem açısından birer kitap yayımlayan yayınevleri şöyle sıralanabilir: A7, Abis, Admeta, Akıl Fikir, Alfa, Altın, Altiva, Anemon, Ankara Kültür Sanat,  Apra, April, Arrov, Artos, Aya, Ayışığı, Az, Babek, Barbar, Başlık, Baygenç, Bengisu, Bengü, Berikan, 5 Şubat, Beyan, Bilge Kültür, Bilgeoğuz, Bilgi, Boyalıkuş, BY, Ceren, Chiviyazıları, Cumartesi, Çınaraltı, Çimke, Çizgi, Değişim, DeliDolu, Dergâh, Derin, Destek, Doğu Batı, Dorlion, Dünya Bizim, Dünyadan Çıkış, Egemen, Eksik Parça, EOY, Ganj, Gita, Gürer, Halk Edebiyatı Dergisi, Hayy, HED, h2o, Herdem, İdeal Kültür, İncir, İndie, İthaki, İyilik Atölyesi, İzdiham, Kâğıt, Kalem Vakfı, Kalender, Kanguru, Kanon, Kent, Kent Kardeş, Ki, Kitapana, Kitap Dost, Kitap Kumpanyası, Kora, Koyu Siyah, Kozak, Kumran, Kutlu, Kutup Yıldızı, Kuzey Işığı, Küllük, Liya, Mac Medya, Mana, Manos, Meda, Mevsimler, MGV, Murat, Mylos, Na, Name, Nito, Okur, Onur, ÖDY, Papillon, Pınar, Profil, Puslu, Roza, Ruhun Gıdası, Sam, Sancı, Semerci, Ses ve İz, Seyyah, Sıfır, Sınırsız, Sinada, Sinopsis, Su, Sumru, Tefrika, Tekin, Telgrafhane, Tola, Tosbağa, Töre Devlet, Tulpars, Turkuvaz, Tün, Ubuntu, Vadi, Varlık, Vaveyla, Ve, Velespit, 7 Harf, Yeni, Yurt Kitap, Yükseliş ve Yüzleşme.

Yayımlanan Öykü Kitapları Bakımından Son On Yılın Karşılaştırılması

(2009-2018)

Yıllar2009201020112012201320142015201620172018
İlk öykü kitabı    129151191206197260235281331292
Yeni öykü kitabı9998108119126145179151165152
Toplam öykü kitabı228249299325323405414432496444
Çeviri öykü kitabı26423949443351565775
Seçme öykü kitabı657825721
Toplu öykü kitabı              7296386594
Kolektif öykü kitabı241269183024153215
Öykücü ve öykü üzerine kitap67117132696126
İçinde öykü olan kitap238541137811
Çizgi(li)-resimli öykü kitabı2114134
Derleme öykü kitabı         3
Öykü yıllığı11222111
Yeniden basılan öykü kitabı50405979277256
Y. basılan çeviri öykü kitabı18212141695
Genel Toplam304321399412479548585622913912

Yukarıdaki çizelgede görüleceği üzere yayımlanan 444 öykü kitabının yaklaşık üçte ikisi (292’si) ilk öykü kitabıdır. Önceki yıllarda da belirttiğim gibi, bu yazılara başladığım yıldan beri dik­katimi çeken bir şey de şu oluyor: Her yıl mutlaka birkaç ozanın ilk öykü kitabı yayımlanıyor. Belki çok genç ozanları iyi izleyemediğim için bilemiyorum ama bu yıl sanki daha az ozan ilk öykü kitabı yayımlamış gibi görünüyor. Ozanların da öyküye yönelmesini olumlu görüyorum. Görüleceği üzere bu yıl Ece Ayhan’ın ilk öykü kitabı (İyi Bir Güneş) yayımlandı. Ozan Murathan Çarboğa (İshak Kuşunun Çağırdığı Çocuk) ilk öykü kitabını yayımlayan ozanlardan oldu. Bu çerçevede yine şiirleriyle ozan olarak da bilinen Onur Sakarya’nın (Külüstür Metinler) ilk öykü kitabı dikkati çekenler arasında yer aldı. Arife Kalender (Herkesin Karanlığı), Betül Tarıman (Rıza Bıyık) ve İsmail Kılıçarslan ise (Kara Dursun ve Diğer Ankara Söylenceleri) yeni öykü kitapları yayımlanan ozanlar. Oyuncu Caner Cindoruk (Sessiz Şarkıcı), Engin Akyürek (Sessizlik) ve Görkem Yeltan’ın da (Sarmaşık ve Kaktüs) ilk öykü kitapları yayımlandı.

Yıl içinde yayımlanan ilk kitapların yazarlarının çoğunu tanıdığımı söyleyemem, bu bakımdan çok fazla dikkatimi çeken yazar da olmadı. Mehmet Eroğlu’nun kısa roman da sayılabilecek Kıyıdan Uzakta (uö) adlı uzun öyküsü bir ilk olması bakımından ilginçti.  Bunun dışında Ayşen Işık (Kör Dövüşü), Metin Turan (Siyah Gökkuşağı), Tomris Alpay (Gülsün, Agavni, Zilha), Yunus Nadi Eraslan (Çırak) ve Zeynep Delav’ın (Kemik Tozu) ilk öykü kitapları sayılabilir. Ayrıca Semih Öztürk’ün 2018 Yaşar Nabi Nayır Öykü Ödülü’nü kazanan Önce Dağlar Kar Tutacak adlı ilk öykü kitabıyla, Cem Kertiş’in Sennur Sezer Emek-Direniş Öykü ve Şiir Ödülleri-Öykü Birincilik Ödülü’nü kazanan Kaybolanın Hikâyesi anılmalıdır.

2018 yılında yayımlanan bazı ilk öykü kitaplarını kısaca andıktan sonra, yeni kitaplara geçebiliriz. Yeni kitap yayımlayan çok usta yazar var. Doğrusu bazılarını atlamak çok zor olacak. O yüzden olabildiğince en azından kitaplarını anmak gerekiyor. Öncelikle bu yıl yeni kitaplarını yayımlayan şu üç yazarı mutlaka okumalı: Adalet Ağaoğlu (Düşme Korkusu), Demir Özlü (Güvercinler ve Matmazeller-Düş Öyküleri) ve Işıl Özgentürk (Türkiş Dekame-ron). Dediğim gibi bu yıl çok önemli yeni öykü kitapları yayımlandı. Hepsini değilse bile anmadan geçemeyeceğim bir kısmını şöyle sıralamakla yetinmek durumundayım: Ahmet Önel (Konumlandırmalar), Ahmet Tulgar (Bakmadığınız Bir Yer Kalmıştı), Ahmet Yıldız (Alçaklık Öyküleri), Alper Akçam (Son Balık), Alper Beşe (Kırılgan), Aykut Ertuğrul (Başlangıçların Sonsuz Mutluluğu/ayrıca hazırladığı Acâibü’l Mahlûkât), Belma Fırat (Bugün Anne Gibi Değilim), Berna Durmaz (Metal Hayatlar), Cihan Aktaş (Unutulmayan), Emrah Bilge Merdivan (Cam Duvarlar), Feridun Andaç (Gün Sevincin Kavşağında), Fırat Caner (Deccal İncili), Gündüz Öğüt (Masal Dağı’nın Sırrı), Handan Gökçek (Katre), Hande Baba (Korkunun Kokusu), Hüseyin Kıran (Yaşamak Bir Çaba), Hüseyin Su (İçkanama), Kâmil Erdem (Bir Kırık Segâh), M. Özgür Mutlu (Dünyanın Çivisi), Mehmet Kahraman (Babamı Öldüren Şeyler), Melisa Kesmez (Nohut Oda), Muharrem Erbey (Baba Aharon Usta), Münir Göker (Yeni Hikâyeler), Nevra Bucak (Gece Varyasyonları), Nilüfer Açıkalın (Hüzün Süpüren), Onur Akyıl (İmparator ve Köstebek), Orçun Türkay (Tunç Bey-uö), Özlem Akıncı (Bize İyi Gelecek), Sadık Yalsızuçanlar (Deli Tomarı), Selvigül Kandoğmuş Şahin (Allah Her Yüreğe Dokunur), Senem Gezeroğlu  (Unuttum Yalnız), Serkan Türk (Uyurgezer Bir Gölge), Şermin Yaşar (Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu), Tayfun Pirselim-oğlu (Çölün Öbür Tarafı), Yunus Develi (İkinci Perde) ve Zülfü Livaneli (Gölgeler).   

Gülmece öyküsü kitaplarından birisi Kandemir Konduk’un (Ağustosta Kocam Donuyor), öteki de Muzaffer İzgü Gülmece Öykü Ödülü’nü de kazanan Semra Bülgin’in (Bozma Kızın Moralini). 2017 yılı sonunda yitirilen müebbet hükümlü Murat Saat’in ölümünden sonra yayımlanan ikinci kitabı ise: Ters Kule.

2018 yılında seçme öykü kitaplarında çok ciddi bir düşüş var. 2011 yılı (o yıl yoktu) dışında en düşük sayı. Toplu öykülerde önceki yılın yarısından da az kitap yayımlanmış: 4 kitap. Ancak kolektif öykü kitaplarında 2016 yılındakiyle eşit, ancak geçen yılın yarısından 2 daha düşük: 15 kitap. Çeviri öykü kitaplarında ise son altı yılın en yüksek sayısı söz konusu. Bu yıl da yeni baskı yapan öykü kitaplarının yanı sıra çeviri öykü kitaplarının yeni baskıları da saptanabildiği kadarıyla ayrıca listelendi. Yazının ekinde yer alacak listelerde bu sayılar ve kitaplar görülebilir. Burada bir noktaya dikkat çekmek gerekiyor: Yeniden basılan öykü kitaplarında (256 kitap) kaydı tutulan son altı yıla göre çok önemli sayılabilecek bir “yükseliş” görülmesine karşın, geçen yıldan 21 kitap daha az. Bu durum öykü adına olumlu ve sevindirici bir veridir. Öykü kitaplarının yeniden basılması, öykünün ilgi gördüğü ve okunduğu anlamına da gelmektedir.

Bu arada yıl içinde yeni baskısı yapılan çokça öykü kitabı (256 kitap) saptadığımı belirtmeliyim. Burada bazı öykü kitaplarını örnekçe bağlamında belirtmeye çalışmam bile yazıyı uzatmaktan öte bir anlam taşımayacaktır. O yüzden belki ustaların ve tanınmış yazarların kitap sayısına değinmenin yanı sıra bazı genç yazarları anmakla yetinmeliyim. Bir çözüm olarak listelere bakılması önerilebilir. Sait Faik Abasıyanık’ın 12, Ömer Seyfettin ve Tomris Uyar’ın 11’er,  Rasim Özdenören’in 9,  Ali Teoman, Cihan Aktaş, Haldun Taner, İnci Aral ve Sabahattin Ali’nin 5’er; Murathan Mungan, Yekta Kopan ve Yıldız Ramazanoğlu’nun 4’er; Ahmet Ümit, Füruzan, Mehmet Kahraman, Ömer Faruk Dönmez, Rıfat Ilgaz, Sabri Akbel, Vüs’at O. Bener, Yalçın Tosun’un 3’er; Abdullah Harmancı, Ahmet Büke, Ayfer Tunç, Ayşe Kulin, Feryal Tilmaç, Güray Süngü, Halid Ziya Uşaklıgil, Hasan Ali Toptaş, Hüseyin Su, Kadir Aydemir, Kâmil Erdem,  Kemal Tahir, Mehmet Deveci, Melisa Kesmez, Naime Erkovan, Nezihe Meriç, Onur Caymaz, Peyami Safa, Sabahattin Kudret Aksal, Samipaşazade Sezai, Serkan Türk, Tarık Tufan ve Yaşar Kemal’in ise 2’şer öykü kitabı yeni baskı yaptı.

Birer öykü kitabı yeni baskı yapan bazı yazarlarla, genç yazarlar ise şöyle: Abbas Sayar, Aslı Erdoğan, Aziz Nesin, Cemil Kavukçu, Fakir Baykurt, Halide Edip Adıvar, Kemal Ahmet, Leyla Erbil, Mine Söğüt, Necati Tosuner, Onat Kutlar, Sevim Burak, Sulhi Dölek,  Şiir Erkök Yılmaz, Tarık Dursun K., Tektaş Ağaoğlu, Tezer Özlü, Ülkü Tamer ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile şu genç yazarlar: Handan Acar Yıldız, Muharrem Erbey, Murat Saat, Neslihan Önderoğlu, Ömür İklim Demir ve Pelin Kıvrak.

En çok eski öykü kitabı yayımlayan yayınevleri de şöyle: Yapı Kredi 51, İz 24, Can 18, İş Bankası 16,  Karbon 10, Everest, Kırmızı Kedi ve Ötüken 9’ar, Metis 8, Şule ve Yitik Ülke 7’şer, Hece İthaki ve Sel 6’şar, Doğan ve Tuba 4’er, Çınar, İnkılâp ve MGV 3’er, Bengisu, Dedalus, H2O, İletişim ve Profil 2’şer kitap yayımladılar.  Yeniden basılan çeviri öykü kitaplarından ise 95 tane saptanabilmiştir. Gabriel García Márquez  5, Sâdık Hidâyet ise 4 kitapla en çok çevirisi yeniden basılan öykü kitapları yazarları olarak görünüyorlar. Yeniden baskı yapan tüm yazarlar ve kitapları listelerde görülebilir.

Genellikle genç-yeni yazarlarla kadın yazarların daha çok öykü yazdığı söylenir. Elbette genç bir yazarın öykü yazması anlaşılabilir bir durumdur. Bu çalışmaya başladığım yıldan beri, yani 2009-2017 yıllarında hem ilk hem de yeni kitaplarda erkek yazarlar çoğunluktaydı. 2016 yılında ilk kitaplarda kadın yazarlar erkek yazarlara yakınken, yeni kitaplarda fark erkek yazarlar adına açılıyordu. Bu yıl da kadın yazarlar yine azınlıkta kalıyorlar, ancak ilk kitaplarda hiç de az sayılmazlar.

Yukarıda sunulan çizelgeden de anlaşılacağı üzere 2011 yılında seçme öyküler kitabı yayımlanmamıştır. 2014 ve 2017 yıllarında yalnızca 2 kitap yayımlanırken, bu öteki yıllardan çok düşüktür. Bu yıl ise yalnızca 1 tane yayımlanmıştır. Toplu öykülerde de önemli bir düşüş söz konusu. Yayımlanan 4 kitaptan Erhan Bener’in Gün Batımı Öyküleri-Denizaşırı Öyküler/Bütün Öyküleri anılmalıdır. Bu yıl yayımlanan kolektif kitaplar, geçen yılın yarısından da az:15 kitap. Bunlardan Karanlıktaki Kadınlar (Derleyen: Orkide Ünsür), Akademisyenlerden KHK Öyküleri anılmalıdır.

Kuşkusuz kaçırdıklarım, görmediklerim vardır, ancak bu yıl öykü ve öykücüler üzerine yayımlanan saptayabildiğim kitap sayısı 6 tane. Daha önceki yıllarda da birkaç kez belirtildiği gibi, ne yazık ki artık eleştiri ve inceleme istenmiyor! Dolayısıyla görev anlamında akademisyenler dışında kimse bu alanda çalışmıyor. Öteki yazınsal türler gibi öykü de “güdük” demeyelim diye ‘öksüz ve yetim’ kalıyor diyeceğim. Öykü ve öykücüler üzerine kitaplardan Necati Mert’in Sait Faik,  Fatih Altuğ’un Kapalı İktisat Açık Metin, Selçuk Orhan’ın 100 Soruda Oğuz Atay ve Cemal Şakar’ın hazırladığı 40 Soruda Türk Öyküsü dikkati çeken kitaplar olarak anılmalıdır.

2018 yılında içinde öykü de bulunan 11 kitap yayımlanmış. Bunlardan ikisi çeviri: Ernest Hemingway-Beşinci Kol ve İspanya İç Savaşı’nın Dört Öyküsü (Çeviren: Saydam Özel) ve Wolfgang Borchert-Bütün Nesirleri (Çeviren: Burak Ş. Çelik). Bunların dışında Arif Ay-Beyhan Kanter-Erdem Dönmez- Halil İlteriş Kutlu’nun ortaklaşa hazırladıkları Edebiyat Ortamı Öykü Yıllığı 2018 ile Yusuf Atılgan’ın Siz Rahat Yaşayasınız Diye ve Kürşat Başar’ın Bazen Unutmak İstersin adlı kitapları içinde öykü olan kitap olarak yayımlanmışlardır. Bu yıl çizgili-resimli 4 kitap yayımlanmıştır.

Çeviri öykü kitapları saptamalarıma göre geçen yıllardan epeyce fazla: 75 kitap. Bunlardan bazılarını belirtmek istiyorum: Olga Tokarczuk-Aç Gözünü Artık Yaşamıyorsun (Çeviren: Neşe Taluy Yüce), Antonio Tabucchi-Kara Melek (Çeviren: Neyyire Gül Işık), Doris Lessing-Jack Orkney’nin Günaha Çağrılışı (Çeviren: Sinem Yazıcıoğlu), Nikolay Semyonoviç Leskov-Çelik Pire (Çeviren: Kayhan Yükseler), Dino Buzzati-Fırçanın Ucundaki Hikâyeler (Çeviren: Özge Parlak Temel), Zabel Yesavan-Son Kadeh (Çeviren: Mehmet Fatih Uslu), Lydia Davis-Neredeyse Hiç Hatırlamıyor (Çeviren: Betül Kadıoğlu), Horacio Quiroga-Aşk, Delilik ve Ölüm Öyküleri (Çeviren: Bülent Kale), Boris Lavrenyov-Öyle Basit Bir Şey/Sovyet Öyküleri 1 (Çeviren: Levent Özübek) dışında kolektif çevirilerden de şu kitaplar dikkate değer bulunmuştur: Pakistan Hindistan Öyküleri (Derleyen ve Çeviren: Celal Soydan), Patlayan Kuyruklu Yıldızlar-Ekspresyonist Öyküler (Çeviren: Zehra Aksu Yılmazer), Devrim Öyküleri (Rusça’dan Derleyen ve Çeviren: Ali Rıza Dırık), İran Öyküleri (Derleyen: Hasan Mirabidin, Çeviren: Zeynep Özel), Amerikan Edebiyatından Kısa Öyküler (Çeviren: Elvan Aytekin).

Kalem Kültür 7, Can 6, Yüz Kitap 5, Yapı Kredi 4, Ayrıntı 3 çeviri öykü kitabı yayımlarken, Alakarga, Alfa, DeliDolu, Everest, Hece, Helikopter, İş Kültür, İthaki ve Laputa Yayınları 2’şer çeviri öykü kitabı yayımladılar. Haksızlık olmasın diye tek çeviri öykü kitabı yayımlayan yayınevlerini de şöyle sıralayalım: Altın, Anatolia, Aras, Aylak Adam, Bilge Kültür, Bilgi, Cumartesi, Çevi-ribilim, Demavend, Dipnot, Doğan, Doğu Batı, Dorlion, Encore, Erdem, Gnome, İmge, İnkılâp, Kara Karga, Karbon, Kopernik, Kozmostar, Maya, Mitra, Notos, Pergole, Sub, Türk Edebiyatı Vakfı, Yazılama, Zengin Yayınları. Birden fazla çeviri yapmış olan çevirmenlerin adını yazınsal emeğe saygı ve değerbilirlik olarak anmak isterim. Bu yıl birden fazla çevirisi yayımlanan adlar şöyle: Esen Tezel, Hazal Yalın, Neşe Taluy Yüce, Neyyire Gül Işık

2018 yılındaki bazı öykü ödüllerini kazananları da anarak içtenlikle kutlayalım. Bu yıl da üç tür ödülden söz edilebilir: Öykü ödülleri dışında, öykücü yazarlara verilen ödüller ve onur ödül­leri. Cem Kertiş Kaybolanın Hikâyesi (Manos Y.-2018) adlı kitabıyla Sennur Sezer Emek-Direniş Öykü ve Şiir Ödülleri-Öykü Birincilik Ödülü’nü, Kemal Varol Sahiden Hikâye ile (İletişim Y.-2017) Sait Faik Hikâye Armağanı’nı, Semih Öztürk Önce Dağlar Kar Tutacak (Varlık Y.-2018) adlı kitabıyla Yaşar Nabi Nayır Öykü Ödülü’nü, Semra Bülgin Bozma Kızın Moralini (Bilgi Y.-2018) adlı kitabıyla Muzaffer İzgü Gülmece Öykü Ödülü’nü ve Yiğit Bener   Öteki Düşler (Can Y-2017) adlı kitabıyla Yunus Nadi Ödülleri Öykü Ödülü’nü kazanmıştır. Erdal Öz Edebiyat Ödülü Adalet Ağaoğlu’na, Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü İnci Aral’a verilmiştir.                                                                 

Bu yıl öykü de yazmış dört yazarı yitirdik. Merak edenler için, bu yazarların öykü kitaplarının listesi de bir anma, anımsatma olarak kitap listeleri içinde verilecektir: Ara Güler (16 Ağustos 1928 Beyoğlu İstanbul-17 Ekim 2018 İstanbul), İzzet Yasar (24 Mayıs 1951 İstanbul-13 Temmuz 2018 İstanbul), Mahmut Makal (30 Haziran 1933 Demirciköy/Gülağacı/ Aksaray-10 Ağustos 2018 Ankara) ve Ülkü Tamer (20 Şubat 1937 Gaziantep-1 Nisan 2018 Bodrum-Muğla).

Bir gelenek oldu benim için, yineliyorum: Burada yapılan bir yıllık döküm, saptama ve listeleme çabasının birincil derecede yazınsal bir kaygısı yoktur. Daha çok ilk kitaplar zamandizinine bir ek sayılmalıdır. Yıllık öykü çalışmasını merak edenler ve ilgilenenler için bu toplu değerlendirmenin ekinde saptanabilen kitap listeleri ilişikte sunulmuştur.

Kısa öykü tarihçesinin yıl yıl izlenen kitaplarının onuncu yılı da böylece tamamlanmış oldu. Gelecek artık yalnızca iş olsun diye benzer bir derleme-toparlama yapılabilir.

  Didim, 2 Kasım 2020

*Kemal Gündüzalp, “Hayat, Öyküler Toplamıdır”, Hece Öykü Dergisi

Ek-2018 Yılında Yayımlanan Öykü Kitapları

*

2018 YILINDA YAYIMLANAN ÖYKÜ KİTAPLARI

Hazırlayan: Kemal GÜNDÜZALP

İlk Öykü Kitapları-2018

 1. Ahmet Gencal                         Keşke Bugün Yarın Olsa                                 Cinius Yayınları
 2. Ali Varol                                 Ali’nin Türkü Defteri                                      Cinius Yayınları
 3. Aliye Dinçer                            İnsanlığın Keşfi-Saphirus                                 Cinius Yayınları
 4. Cenk Şahin                              Arşipel Kehanetler Denizi                                Cinius Yayınları
 5. Eda Karaltı Rentsch                 Çöller Kraliçesi                                               Cinius Yayınları
 6. Erim Cebeci                            Bir Sıkımlık Hikâyeler                                     Cinius Yayınları
 7. Etem Sevik                              Yaşadıkça Öğreneceksin                                  Cinius Yayınları
 8. Fahri Kayadibi                         Sevgi Engel Tanımaz                                       Cinius Yayınları
 9. Feriha Kalender                       Nana                                                               Cinius Yayınları
 10. Fuat Çetin                                Sokak Lambam (uö)                                         Cinius Yayınları
 11. Furkan Kurt                             Söylesem Rüzgârlara…                                    Cinius Yayınları
 12. Gülce Demirkaya                     Ayışığında Güneşi Hissettin mi?                       Cinius Yayınları
 13. H. Adil Dönmez                      Başvekil’in Mahdumu                                     Cinius Yayınları
 14. Hakan Güler                            Manikürlü Patiler                                            Cinius Yayınları
 15. Hülya Erbeyli                          Kırmızı Yolculuk                                            Cinius Yayınları
 16. Kâmuran Esen                         Farz Ederek Yaşayamazsın                              Cinius Yayınları
 17. Merve Çevik                           İçimde Kalan Biri                                            Cinius Yayınları
 18. Mithat Evecen                         Düşler Kadar Uzakta                                       Cinius Yayınları
 19. Mustafa Semih Arıcı                          Güzel Aylar Zamanı                                                         Cinius Yayınları
 20. Necdet Aracı                           Karıncanın Kardeşi Var                                    Cinius Yayınları
 21. Rukiye Gül Bakırhan               Hüsran                                                            Cinius Yayınları
 22. Selçuk Yaşar                           Akbaba ve Kahve                                            Cinius Yayınları
 23. Songül Bağıran                        Duvar                                                             Cinius Yayınları
 24. Şehim Atalay Sancar                Gerçek Bir Yaşam Öyküsü Çibi                        Cinius Yayınları
 25. Taner Özbillik                         Bir Sebeptir Aslında Aşk                                 Cinius Yayınları
 26. Umut Yıldırım                         K yıp Metin                                                     Cinius Yayınları
 27. Yılmaz Keskin                         Yüz Öykücük Yüz Gülücük                             Cinius Yayınları
 28. Doğan Özcan                           Ayarsız                                                           Gece Kitaplığı
 29. Ebru Öztürk Akça                    Büyülü Dükkân                                               Gece Kitaplığı
 30. İbrahim Polat                           Garip Bir Yolculuk                                          Gece Kitaplığı
 31. Mehmet Ali Çelik                    Kafdağı’ndan Öyküler                                     Gece Kitaplığı
 32. Meriç Aksu                             Dalgalar                                                          Gece Kitaplığı 
 33. Musa Bilgen                            Talan                                                              Gece Kitaplığı
 34. Nazan Apaydın Demir             Süveyda Çukurova’nın Kadın Öyküleri            Gece Kitaplığı
 35. Ogün Karabayır                       Gri                                                                  Gece Kitaplığı
 36. Süheyla Elmas                         Ayazda Açan Zemheri Ortancası (uö)               Gece Kitaplığı
 37. Tahir Köşker                           Öteki                                                              Gece Kitaplığı
 38. Ülkü Şeyma Atasever              Youtube İçerik Üreticisi’nin Günlüğü               Gece Kitaplığı
 39. Ümit Varlık                             Kutsal Fahişe                                                  Gece Kitaplığı
 40. Dilara Pınar Arıç                      Gülümse Hayata                                              Kutlu Yayınevi
 41. Erhan Kaya                             Sağır Zaman                                                   Kutlu Yayınevi
 42. M. A. Aksu                              Aşkça Kal Hayat                                             Kutlu Yayınevi
 43. Mehmet B.                               Islak Sarı Trenler-Eski İskele Yarasası              Kutlu Yayınevi
 44. Osman Erdoğan                       An’da Anlık Hikâyeler                                    Kutlu Yayınevi
 45. Seda Şimşek                            Bilinç Dışı Öyküler                                         Kutlu Yayınevi
 46. Şükrü Akarsu                          Hikâye Türkiye ve Almanya’dan Öyküler         Kutlu Yayınevi
 47. Yusuf İslam Şahin                   Resmi Hizmete Mahsustur                               Kutlu Yayınevi
 48. Aysu Arslantürk                      Panayırda                                                       Nota Bene Yay.
 49. Fatma Nuran Avcı                   Son Cevizlik                                                   Nota Bene Yay.
 50. Hüseyin Erdemir                     Yeşil Bir Ülke                                                 Nota Bene Yay.
 51. Mehmet Sürücü                        Ah Kamilâ                                                      Nota Bene Yay.
 52. Rüzgâr Ceyda Alpak                Yel Değirmeni Öyküleri                                  Nota Bene Yay.
 53. Şilan Avcı                               Başka Bir Hayatta                                           Nota Bene Yay.
 54. Uğur Sümer                             Çoban ile Su Perisi                                          Nota Bene Yay.
 55. Aynur Dilber                           Az Hüzünlü Bir Yer                                        İz Yayıncılık
 56. Esra Erman                              Kaf Dağı Caddesi                                            İz Yayıncılık
 57. Gülhan Tuba Çelik                   Evsizler Şarkı Söyler                                       İz Yayıncılık
 58. Hüseyin Ahmet Çelik               Sevinebilirsin Suâda İşte Yalnızız                    İz Yayıncılık
 59. Ömer Çelik                              Acı Yok                                                          İz Yayıncılık
 60. Selma Aksoy Türköz               Ölmek İçin İyi Bir Gün Değil                           İz Yayıncılık
 61. Ali Murat Binark                     Babamın Makineleri                                        Şule Yayınları
 62. Cemile Sümeyra                      Derin Dalış                                                     Şule Yayınları
 63. Ela Korgan                              Beni Biri Merak Etti                                        Şule Yayınları
 64. Emine Bayındır                        Habersiz Dağ                                                  Şule Yayınları
 65. Merve Büyükçapar                  Kristal Sapan                                                  Şule Yayınları
 66. Özlem Metin                           Alâmetifarika                                                  Şule Yayınları
 67. Asiye Müjgan Güvenli             Taş Duvarı Aşan Kahkahalar                           Favori Yayınları
 68. Ertuğrul Özkeskin                    Ne Olmuş?                                                      Favori Yayınları
 69. Metin Turan                            Siyah Gökkuşağı                                             Favori Yayınları
 70. Misbah Hicri                           İdama Yürüyen Adam                                     Favori Yayınları
 71. Semahat Ünal                          Bir Kese Öykü                                                Favori Yayınları
 72. Büşra Karaçengel                    Gün Işığım                                                      İkinci Adam Yay.
 73. Caner Girgin                            Rüzgâra Karşı Söylenen Şarkı                          İkinci Adam Yay.
 74. Emrah Adak                            Bir Zamanlar Anadolu                                     İkinci Adam Yay.
 75. Nurgül Yeşilbağ                      Kelebek                                                          İkinci Adam Yay.
 76. Yakuphan Mangır                    Yeşilmavi&Kahverengi                                    İkinci Adam Yay.
 77. Berna Güzey Yırtıcı                 Son Zeytinler                                                  Ötüken Yayınları
 78. Hüseyin Nihal Atsız                 Atsız Hikâyeler                                               Ötüken Yayınları
 79. Kübra Pehlivan                        Yüzyıllık Defter                                              Ötüken Yayınları
 80. Müfit Günay                            Sevdiğim Çiçek Adları Gibi                             Ötüken Yayınları
 81. Suphi Saatçi                            Darağacında Sallanan Bayraklar                       Ötüken Yayınları
 82. Berkant Kıray                          Sokaktaki İnsan                                               Sokak Kitapları Y.
 83. Havva Kızı                              Hoşça Kal                                                       Sokak Kitapları Y.
 84. Nur Heper                               Hikâye Üstü Az Şiir                                        Sokak Kitapları Y.
 85. Suna Güler Daldal                   Ödünç Zamanlar                                             Sokak Kitapları Y.
 86. Süer Kalkan                            Sinek Kuşu ve Atmaca                                    Sokak Kitapları Y
 87. Deniz Poyraz                           Emine’nin Yanında Konuşulmayacak Şeyler     İletişim Yayınları
 88. Emirhan Dağkan G.                 Bozlak (uö)                                                     İletişim Yayınları
 89. Mehmet Eroğlu                        Kıyıdan Uzakta (uö)                                        İletişim Yayınları
 90. Serhan Engin                           Ne Güzel Bir Sabah                                         İletişim Yayınları
 91. Ayşe Keskin                            Uzun Yıllar Sessiz                                           Yitik Ülke Yay.
 92. İlkay Yıldız                             Sepya                                                             Yitik Ülke Yay.
 93. Kuzey Karahan Saran              İki Ayaklı Hüzün                                            Yitik Ülke Yay.
 94. Melike İnci                              Örümcek Ağında Çırpınma                              Yitik Ülke Yay.
 95. Ayşe Alagöz                            Erkek Atlası                                                    Ceres Yayınları
 96. Hayal Denizkuşu                     Çukurda Bir Sabah                                          Ceres Yayınları
 97. Sinan Bayraktar-Hande Ortay       İki Dize Arası                                                  Ceres Yayınları
 98. Bekir Şakir Konyalı                 Boş Pencere                                                    Çolpan Kitap
 99. Dinçer Apaydın                        Yumuşak Oda                                                 Çolpan Kitap
 100. Ergin Çiftçi                  Korsanlar Seyir Defteri Tutmaz                        Çolpan Kitap
 101. Onur Cansız                Düşüş Öyküleri                                               Dedalus Kitap
 102. Onur Selamet               Ölü Dalgıcın Sonbaharı                                    Dedalus Kitap
 103. Utku Yıldırım              Asker Daha Fazla Elliott Smith Dinlemek İstemiyor Dedalus Kitap
 104. Aykut Günaydın          Pranga                                                            Düşülke Yayınları
 105. Onur Sakarya               Külüstür Metinler                                            Düşülke Yayınları
 106. Ulaş Çınar                   Koca Adam Masalları                                      Düşülke Yayınları
 107. Nagihan Şahin             Dokuzdolambaç                                              Hece Yayınları
 108. Soner Oğuz                  Eksik Bir Seremoni                                         Hece Yayınları
 109. Yunus Nadi Eraslan     Çırak                                                              Hece Yayınları
 110. Ahmet Karakulak         Evcilleşmemiş Hikâyeler                                 Heyamola Yay.
 111. Oğuz Şenses                İnsandan Sonra                                               Heyamola Yay.
 112. Şefik Asan                   Kitaplarımı Geri Verin                                     Heyamola Yay.
 113. Hasan Karataş              Mor Melankoli                                                Karina Yayınevi
 114. Levent Şık                   Üçüncü Şık                                                     Karina Yayınevi
 115. Tuğçe Vural                 10. Gezegen                                                    Karina Yayınevi
 116. Abidin Yağmur            Pazartesi                                                         Kuzgun Kitap
 117. Bülent Öğer                 Ağlayacaksan Sessiz Ağla                               Kuzgun Kitap
 118. Mehmet Fatih Atalay   Bilim Kurgu Öyküleri                                      Kuzgun Kitap
 119. Ayşe Bahar                  Geç Kalmışlıklara                                           Kümbet Yayınları
 120. Elif Er                          Feyezan                                                          Kümbet Yayınları
 121. Mehmet Pektaş            Düş Mevsimi                                                  Kümbet Yayınları
 122. Ayça Coşkun               Bir Tutam Sonbahar                                        Peron Kitap
 123. Hıdır Murat Doğan       Kütürt                                                             Peron Kitap
 124. Rıza Aslan                   S/özçekim                                                       Peron Kitap
 125. Alişan Karahan            Bedo’nun Düşü                                               Tunç Yayıncılık
 126. Beytullah Özilhan        Sel                                                                  Tunç Yayıncılık
 127. Selma Karaca Gökçe    Anneler de Yakar                                            Tunç Yayıncılık
 128. Kurtuluş Çoğun            Yakamoz                                                        Zengin Yayıncılık
 129. Nizamettin Uca            Nizami’ce Öykü Masal                                    Zengin Yayıncılık
 130. Saday Budaklı             Yol Boyu Sohbet                                             Zengin Yayıncılık
 131. Leda Boyacı                İki Şekerli                                                       Artikel Yayıncılık
 132. Ömer Alp Can             Kandırıldım da Darıldım                                  Artikel Yayıncılık
 133. Dilek İşcen Akışık       Dilekistan Öyküleri                                         Artshop Yayıncılık
 134. Hasan Aycın                Gökkır’ın Bahar Dansı                                     Artshop Yayıncılık
 135. Sevgican Yağcı Aksel  Kapıya Not Bıraktım                                       Ayizi Kitap     
 136. Tomris Alpay              Gülsün, Agavni, Zilha                                     Ayizi Kitap
 137. Gökhan Babacan          Pera                                                                Başka Yerler Yay.
 138. Nursen Demir              Önce Kuşlar Gitti                                            Başka Yerler Yay.
 139. Mustafa Yaşar Dilsiz    Denizin Şairi                                                   Cenevre Fikir Sanat Y.
 140. Serap Erdönmez           Ahfa                                                               Cenevre Fikir Sanat Y.
 141. Armağan Portakal        Doğma Yavrum Dünya Çok Kalabalık             Doğan Kitap
 142. Engin Akyürek            Sessizlik                                                         Doğan Kitap
 143. Hüsmen Solmaz           Çakıryıldız Zeytin Öyküleri                             Ekin Kitabevi Y.
 144. Safiye Tomruk Aydın   Taş Mektep Trilye                                           Ekin Kitabevi Y.
 145. Süleyman Mete            Uyan Behçet Rüya Görüyorsun                        Eşik Yayınları
 146. Yunus Özmodanlı        Kan Portakalı ve Uçurtma                                Eşik Yayınları
 147. Nafiz Kara                   Heybemde Hikâyeler                                       Etki Yayınları
 148. Ülkü Cankul                Dünün Gölgesi                                                Etki Yayınları
 149. Görkem Yeltan            Sarmaşık ve Kaktüs Çizer: Vahgar Aghaei        hepkitap
 150. Zeynep Delav              Kemik Tozu                                                    hepkitap
 151. M. Necat Özgür           Soğukoluk Yolunda                                         İmleç Kitap
 152. Rahime Sarıçelik          Kimliksiz Öyküler                                           İmleç Kitap
 153. Ali Kıvrak                   Mum                                                               Kaos Çocuk Parkı Y.
 154. Hakan Unutmaz           Kuşlar Cesetken Ne Düşünür İbrahim               Kaos Çocuk Parkı Y.
 155. Y.Alper Saldıran          Siyah Odadan Hikâyeler                                  Kara Karga Yay.
 156. Kutub Şimşek              Aynı Daldaydık                                               Kara Karga Yay.
 157. Erdal Alp                     Yok Bişeyim                                                   Kerasus Yayınları
 158. Ergür Altan                  Derviş’in Kavalı ve Felsefe Dersleri                 Kerasus Yayınları
 159. Elif Genç                     Düşünsene Hızır Bendim                                 Ketebe Yayınevi
 160. Hasan Harmancı          Tanımlı ve Mutlak Hüzünler                            Ketebe Yayınları
 161. Nevin Nart Bozbura     Karşıyaka’m Sevgilim                                     Kuledibi Yayınları
 162. Nevra Çağlayan           Yaşamın Perdesini Aralayan Öyküler               Kuledibi Yayınları
 163. Kaan Burak şen            Oh Kaos                                                         Küsurat Yayıncılık
 164. Özgür Akkaya             Kapattık Kardeşim                                          Küsurat Yayıncılık
 165. Meryem Gülbudak       Kırkyama                                                       La Kitap
 166. Özgür Yılmaz              Hayat Dediğin                                                 La Kitap
 167. Cemil Aydın                İnsani Müdahale                                              Lakin Yayıncılık
 168. Mustafa İlkan Sağay     Kanatlarım Olur musun?                                  Lakin Yayıncılık
 169. Numan Karanlık           İçimdeki Dağ                                                  Ozan Yayıncılık
 170. Zafer Albayrak            Artvin Artvin                                                  Ozan Yayıncılık
 171. Adnan Güngör             Üfürükten Tayyare Selam Söyle O Yâre           P Kitap
 172. Göçebe (B. Yüce)         İğde Ağacı                                                      P Kitap
 173. Aysel Özdemir             Mezopotamya’nın Kırgın Çiçekleri                  Sisyphos Yayınları
 174. Hülya Ekinci               Saman Çöpü                                                   Sisyphos Yayınları
 175. Celalettin Murat           Derin Dükkân                                                 Türk Ed. Vakfı Y.
 176. Mir Celal                     Kemterovlar Ailesi                                          Türk Ed. Vakfı Y.
 177. Kemal Çavuş               Sen Bir Şarkısın                                              Vapur Yayınları
 178. Serpil Canalan             Sabriye’yi Boğmuşum                                     Vapur Yayınları
 179. Ece Ayhan                   İyi Bir Güneş                                                  Yapı Kredi Yay.
 180. Uğur Nazlıcan             Bir Dükkânı Beklemek                                    Yapı Kredi Yay.
 181. Eda Tokuç Balbay        Zişan İki Çerkes Gencinin Öyküsü                   Zinde Yayıncılık
 182. Hüseyin Topuz            Yetim Ali                                                        Zinde Yayıncılık
 183. İlhan Baysal                Genç İhtiyarın Dürbünü                                    A7 Kitap
 184. Selda Çokbilen            Denedim, Hikâyeledim…                                Admeta Kitap 
 185. Reyhan Özçiftçi           Bu Ankara Masalı Hiç Bitmeyecek…                Akçağ Yayınları
 186. Onur Bütün                 Gülümsemeler                                                 Alakarga Yayınları
 187. Caner Cindoruk            Sessiz Şarkıcı                                                  Alfa Yayınları
 188. M. Sabit Yakar             Geveze Katil                                                   Altiva Kitap
 189. Recep Örek                 Gölgelerin Sessizliği                                        Anatolia Kitap
 190. Nihat Mustul                Batırık Hanım                                                 Anemon Yayınları
 191. Yüksel Bölük               İyi Şeytanın Hikâyesi ve Melek Serumu            Ankara Kül. Sanat Y.
 192. Murat Sevinç               Hey Garson!                                                   April Yayıncılık
 193. Özlem Demiralev         Küçük Asi Martı                                             Arrov Kitap
 194. Osman Aktaş               Yağmur Yankıları                                           Artos Kitap
 195. Cantürk Coşkun           Tunapaşa-Zemberek                                        Ayışığı Kitapları
 196. Hayati Yolcu               Aşk Molekülü                                                 Az Kitap
 197. Öztürk Polat                Sürgün                                                            Babek Yayınları
 198. Emrah Ayhan              Suskunun Son Suskusu                                    Barbar Kitap
 199. Zafer Öztek                 Tuzda Balık                                                    Başlık Yay. Grubu
 200. Metin İmer                   Denizi Görmeyen Aç Martılar                          Baygenç Yayınları
 201. Rukiye İkbal Yıldız      Şehre Küs Adamlar                                         Bengisu Yayınları
 202. Betül Sarıaydın Çolak  Asya Ben Hep İlk Baharım                              Berikan Yayınları
 203. Ayşe Şener                  Filhakika                                                        Beyan Yayınları
 204. Hasan Boynukara         Hibrit Hikâyeler                                              Bilge Kültür Sanat
 205. Hikmet Hükümenoğlu  Aşka İnanmayanlar İçin Aşk Öyküleri              Can Yayınları
 206. Sabriye Cemboluk       Suyun Öteki Yakası                                         Ceren Yayıncılık
 207. Uğur Aktaş                  Gayrimeşru İstanbul                                        Cumartesi Kitaplığı
 208. Fatih Altınöz                Birine Bir Şey Yapmaktan Korkuyorum            Çınar Yayınları
 209. Fatih Karahan              Hümeyra 1/Umut Öyküleri 1                            Çınaraltı Yayıncılık
 210. Çetin Oranlı                 Demir Kepenkli Ev                                         Çimke Kitap
 211. İnci Aras                      Sisin Ötesinde Bir Ben Var                              Çizgi Kitabevi
 212. Murat Cem Miman            Sabahları İşe Yürüyerek Giderim                           Değişim Yayınları
 213. Önder Abay                 Bırak Sokaklar Anlatsın Bizi                            Destek Yayınları
 214. Coşkun Hepyonar        Sinek İkilisi                                                     Dorlion Yayınevi
 215. Ayşe Müzeyyen Taşçı  Kızıl Zambak                                                  Dünya Bizim Yay.
 216. Murat Çelik                 Epey                                                               Dünyadan Çıkış Y.
 217. Ayşe Yazıcı Yavuz      Öldüğüm İçin Özür Dilerim                             EOY
 218. Kaya Tanış                  Ari Erk Cetveli                                                Edebi Şeyler Y.
 219. Bahar Yaka                 Diablo’nun Günlüğü                                        Edebiyatist Yay.
 220. Caner Kut                    Vadiler Arasında Mezit                                    Efsus Yayınları
 221. Sibel Ateş Yengin        Bu Evde Kimse Oturmuyor                              Everest Yayınları
 222. Pelin Turgut                 Eriyen Ülkenin Sırları                                      Ganj Kitap
 223. Özgür Can Sultani        İşte Paris İşte Deve                                          Gita Yayınları
 224. Seçim Seziş                 Kasnaklı Kuş                                                  Hayal Yayınları
 225. Necati Demirci            Yarım Kalanlara                                              Hayy Kitap
 226. Nazlı Kübra Çevik       Kar Tanelerinin Damlayan Gözyaşları              HED Yayınları
 227. Gencoy Sümer             Göl Kıyısındaki Ev                                          Herdem Kitap
 228. Himmet Karataş           Mistik Yolcu                                                   İbrişim Kitap
 229. Dilara Aksongur          Kayıp Kadın                                                   İdeal Kültür Y.
 230. Murathan Çarboğa       İshak Kuşunun Çağırdığı Çocuk                       İncir Yayıncılık
 231. Emrah Kabba               Neyse                                                              İndie Yayınları
 232. Ahmet Pak                   Sükût İşçisi                                                     İnsan ve Hayat Kitaplığı
 233. Ayhan Koç                  Kara Havadisler Kervanı                                 İthaki Yayınları
 234. Erdal Şahin                  Kuşun Kanadı                                                 İyilik Atölyesi Y.
 235. Zeynep Kahraman Füzün Köz Yanılması                                                İzdiham Yayınları
 236. Sercan Gördüm            Hikâyeci                                                         Kâğıt Yayıncılık
 237. Ergün Tanlak               Bahtiyar Arslan’ın Cenknâmesi                        Kalem Vakfı Yay.
 238. Emine Şimşek Emiral   Hayat Boşluk Sevmez                                      Kalender Yayınevi
 239. Hatice Tarkan Doğanay    Kalbim Nefesim                                              Kanguru Yayınları
 240. Bahadır İçel                 Başka Dünyalardan Öyküler                            Kanon Yayınevi
 241. İsrafil Baran                Kapadokya Öyküleri                                       Kent Kardeş Y.
 242. Leyla Çapan                Adı Yağmur                                                    Kırmızı Kedi Y.
 243. Ferdi Amca                  N Kentinde Sıradan Bir Gün                            Ki Yayınları
 244. Cem Duman                Ben Bu Ülkeyi Çözdüm Hollanda Öyküleri       Kibele Yayınları
 245. Fuat Alataş                  Aklımın Kepenklerini İndirdim                        Kitapana Yay.
 246. Eslin İstanbul               Bir Çay Daha                                                  Kitap Dostu Yay.
 247. Emran Koyuncu           Sandıktaki Not                                                Kitap Kumpanyası
 248. Umut Kozak                İsimsiz Kabirler Gibi Modern Yalnızlıklar        Kozak Kitap
 249. Fikret Eroğlu                Erguvan Mevsimi                                            Kumran Yayınları
 250. İrem Bulut                   Babamdan Önce                                              Kutlu Yayınları
 251. Özgül Yaşar                 Beklemesinler                                                 Kutup Yıldızı Y.
 252. Mert Erez                     Şerefli Mağlubiyetler Ansiklopedisi                 Küllük Yayınları
 253. Erdal Güven                Senin Aşkın Kaç Rihter?                                  Mac Medya
 254. Aykut Bulut                 Delikli İki Buçuk Kuruş                                   Mana Kitap
 255. İlker Ülgen                  Aynadaki Yatak                                              Medakitap
 256. Cemal Yılmaz              Simitçi                                                            Mola Kitap
 257. Selma Sayar                 Düşüyorum Tut Elimden                                 Mühür Kitaplığı
 258. Yakup Güneş               Ofelya Yaprağın Rüzgârla Dansı                      Na Yayınları
 259. Hilal Koçyiğit              Kam Ana                                                        Nito Kitap
 260. Mustafa Emek             Alakasız Hikâyeler                                          Onur Kitap
 261. Büşra Çivi                   Keşfedilmemiş Bir Haritadır Yüzün                 ÖDY
 262. Suzan Aydemir Büyük Bir Parça Hayat                                               Papillon Yayınları
 263. Işıl Aksoy                    Kış                                                                  Paris Yayınları
 264. Mehmet Ali Başaran    Ceza Hikâyeleri                                              Pınar Yayınları
 265. Ülkü Taşlıova              Anamı Öldürdüm                                            Post Yayınevi
 266. Nesrin Bakırcı             Önce Benden Sonraki Sen                                Puslu Yayıncılık
 267. Nurşen Kaygısız          Suyun Gölgesi                                                Roza Yayınları
 268. Güzin Yalın                 Ziyafet                                                            Ruhun Gıdası Yay.
 269. Ayşen Işık                   Kör Dövüşü                                                    Sel Yayıncılık
 270. Mahmut Akıncı            Suzi                                                                Semerci Yayınları
 271. İpek Yüksek                Çocukluğun Bozuk Sirenleri Çalarsa                Serencam Yay.
 272. Gülten Doğruyol İncesu   Mendil                                                            Ses ve İz Yayınları
 273. Elif Güçtaş Şakar         Doğu Ekspresi Hikâyeleri                                Sıfır Yayınları
 274. Musa Can Demiralay   Affınıza Mağruren                                           Sinada Kitap
 275. Belgin Bıyıkoğlu          Hadi Gülümse                                                 Sinopsis Yayınları
 276. Hasan Kaplan              Biz Güzel Çocuklardık                                    Su Yayınları
 277. Gün Semray                Çarpık Gülüşlü Kız                                          Sumru Yayınevi
 278. Eyüp Tosun                 Kör Islık                                                         Tefrika Yayınları
 279. Levent Yanlık              Sürgün Ruhlar                                                 Tekin Yayınevi
 280. Hatice Sönmez Kaya    Gün Gülü                                                        Telgrafhane Yay.
 281. Miray Oruç                  Sudan Ucuz Havadan Pahalı                            Tosbağa Kitap Y.
 282. Kamran Nazirli            Hikâyeler                                                        Tulpars Yayınları
 283. Mustafa Akar               Gezegenin Tamahkâr Çocukları                        Turkuvaz Kitap
 284. Ahmet Turan Tiryaki    Güvercinköy                                                   Tün Kitap
 285. Sevda Dursun              Şubat Tutulması                                              Vadi Yayınları
 286. Semih Öztürk              Önce Dağlar Kar Tutacak (YNNÖÖ)                Varlık Yayınları
 287. Esra Nur Güler             İçimdeki Sen                                                   Vaveyla Yayıncılık
 288. Kenan Şahbaz              Sahibi Aynı Kuyular                                        Velespit Yayınları
 289. Celal Necati Üçyıldız   Ay Işığında Gidenler                                       Yurt Kitap Yayın
 290. Ali Ercan Kılıç             İnsanlığın Damlayan Musluğu                         Yüzleşme Yayınları
 291. Ömer Özen                  Reklam Arası                                                  5 Şubat Yay.
 292. Hayrullah Türker         Bir’in Adam’ı                                                 7 Harf Yayınları

Yeni Öykü Kitapları-2018

 1. Gülce Demirkaya                     Duygusal Rapsodi                                           Cinius Yayınları
 2. Koray Yılmaz                          Jeanne                                                            Cinius Yayınları
 3. Orhan Tez                               Sayısal Öyküler                                               Cinius Yayınları
 4. Serpil Hiçşaşmaz                     Geçit                                                               Cinius Yayınları
 5. Şeyda Koç                               Bastırılmış Duygular                                       Cinius Yayınları
 6. Ali Haydar Haksal                   Mum ile Pervane                                             İz Yayıncılık
 7. Cemal Şakar                            Adı Leyla Olsun                                              İz Yayıncılık
 8. Cihan Aktaş                            Unutulmayan                                                  İz Yayıncılık
 9. Osman Cihangir                       Hemen Hemen Hiç                                          İz Yayıncılık
 10. Senem Gezeroğlu                    Unuttum Yalnız                                              İz Yayıncılık
 11. Aykut Ertuğrul                        Başlangıçların Sonsuz Mutluluğu                     Ketebe Yayınevi
 12. Hazırlayan: Aykut Ertuğrul      Acâibü’l Mahlûkât                                          Ketebe Yayınevi
 13. Emre Ergin                              Ruh Dememi Bağışlayın                                  Ketebe Yayınevi
 14. İsmail Kılıçarslan                    Kara Dursun ve Diğer Ankara Söylenceleri       Ketebe Yayınevi
 15. Remzi Şimşek                         Sacit Kalamar; Alelade Bir Adamın Hikâyesi    Ketebe Yayınevi
 16. Aziza Rüya                             Tek Başına İyilik                                             Şule Yayınları
 17. Emine Batar                            Turuncu Ölüm                                                Şule Yayınları
 18. Hüseyin Su                              İçkanama                                                        Şule Yayınları
 19. Kâmil Yeşil                             Yazdım Öykü Oldu                                         Şule Yayınları
 20. Naime Erkovan                        Akvaryum Fırtınası                                         Şule Yayınları
 21. Betül Tarıman                         Rıza Bıyık                                                       Yapı Kredi Yay.
 22. Demir Özlü                             Güvercinler ve Matmazeller-Düş Öyküleri        Yapı Kredi Yay.
 23. Hüseyin Kıran                         Yaşamak Bir Çaba                                          Yapı Kredi Yay.
 24. İlhan Durusel                           Defterdar/Evlat Katli İçin El Kitabı                  Yapı Kredi Yay.
 25. Orçun Türkay                          Tunç Bey (uö)                                                 Yapı Kredi Yay.
 26. Belma Fırat                              Bugün Anne Gibi Değilim                               Nota Bene Yay.
 27. Muzaffer Oruçoğlu                  Işıltılar İmgeler-Ressamın Minör Dünyası         Nota Bene Yay.
 28. Naim Kandemir                       Bir Çocuğun Saflığıyla                                    Nota Bene Yay.
 29. Uğur Sümer                             Masal’ın Masalı                                               Nota Bene Yay.
 30. Benen Çetindağ                        Kırmızılı Çantalı Kadın                                    Yitik Ülke Yay.
 31. Burcu Seçmeer                        Önemli Bir Gün                                              Yitik Ülke Yay.
 32. Gündüz Öğüt                           Masal Dağı’nın Sırrı                                        Yitik Ülke Yay.
 33. Serkan Türk                            Uyurgezer Bir Gölge                                       Yitik Ülke Yay.
 34. Ahmet Tulgar                          Bakmadığınız Bir Yer Kalmıştı                        Can Yayınları
 35. Bahar Aslan                            Bakü Defteri                                                   Can Yayınları
 36. Deniz Karanfil                         Salyangozlar, Sandalyeler, Bulutlar                  Can Yayınları
 37. Nilüfer Açıkalın                      Hüzün Süpüren                                               Doğan Kitap
 38. Şermin Yaşar                           Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu                      Doğan Kitap
 39. Zülfü Livaneli                         Gölgeler                                                          Doğan Kitap
 40. Doğan Özcan                           Küçük Beyaz Falanlar                                     Gece Kitaplığı 
 41. Ergun Küzenk                         Alviran’ın Kızları                                            Gece Kitaplığı 
 42. Ülkü İşsever                            İçimdeki Deniz/Gün Luvi’den Öyküler 2          Gece Kitaplığı
 43. Ahmet G. Loras                       Beyaz Adam ve Büyük Korku                          Kurgu KM Yay.
 44. Fatma Bacara Çağlayan            Nakışlı Cezve                                                 Kurgu KM Yay.
 45. Hande Baba                             Korkunun Kokusu                                           Kurgu KM Yay.
 46. Kâmil Erdem                           Bir Kırık Segâh                                               Sel Yayıncılık
 47. Melisa Kesmez                        Nohut Oda                                                      Sel Yayıncılık
 48. M. Özgür Mutlu                       Dünyanın Çivisi                                              Sel Yayıncılık
 49. Nevra Bucak                           Gece Varyasyonları                                         Artshop Yayınları
 50. Sedat Erden                             Işıklar Kenti                                                    Artshop Yayınları
 51. Aydan Ay                               Renkli Buzlar                                                  Broy Yayınevi
 52. Nazmi Bayrı                            Kırılgan Öyküler                                             Broy Yayınevi
 53. Adil Akkoyunlu                       Güneşin Gölgesinde                                        Çıra Yayınları
 54. Ahmet Mercan                         Kirpik Ucu                                                      Çıra Yayınları
 55. Ebru Askan                             Böyle İyi mi!                                                   Edebi Şeyler Y.
 56. Onur Akyıl                              İmparator ve Köstebek                                     Edebi Şeyler Y.
 57. Burcu Atlas                             Yarın Olmaz                                                   Etki Yayınları
 58. Orhan Tez                               Yılanın Çift Uçlu Dili                                      Etki Yayınları
 59. Adalet Ağaoğlu                        Düşme Korkusu                                              Everest Yayınları
 60. Orçun Ünal                             Bu Ben Değilim                                              Everest Yayınları
 61. Arzu Alkan Ateş                      Hayy                                                              Heyamola Yayınları
 62. Fırat Caner                              Deccal İncili                                                   Heyamola Yayınları
 63. Fesih Vural                              Yitirişin Korkusu                                            İbrişim Kitap
 64. Müştehir Karakaya                  Hazanda Ölüm Olmaz Bir Çiçek Açadursa       İbrişim Kitap
 65. Berna Durmaz                         Metal Hayatlar                                                İletişim Yayınları
 66. Tayfun Pirselimoğlu                Çölün Öbür Tarafı                                           İletişim Yayınları
 67. Hüseyin Kaya                          Mevsimsiz Zamanlar                                       İkinci Adam Yay.
 68. Münir Göker                           Yeni Hikâyeler                                                İkinci Adam Yay.
 69. Erhan Genç                             Mavi Minibüs                                                 İnsan ve Hayat Kitaplığı
 70. Ümit Yüksel                            Aşk-ı Muhabbet                                              İnsan ve Hayat Kitaplığı
 71. Metin Fidan                             Jüpiter Kaç Lira?                                             Kara Karga Yay.
 72. Turgut Yüksel                          Bir Dakika Sonra Bitmiş Olacak                      Kara Karga Yay.
 73. Alper Beşe                              Kırılgan                                                          Kırmızı Kedi Yay.
 74. Kandemir Konduk                   Ağustosta Kocam Donuyor                              Kırmızı Kedi Yay.
 75. İlker Karakaş                           Çıkmaz Sokak                                                 Notos Kitap
 76. Özlem Akıncı                          Deniz Bize İyi Gelecek                                    Notos Kitap
 77. Bahtiyar Aslan                         Kar ve Düğüm Sessiz Hikâyeler                       Ötüken Neşriyat
 78. Yıldırım Türk                          Kapıdaki Yüzler                                              Ötüken Neşriyat
 79. Mehmet Uhri                           Heves Kuşu                                                    P Kitap
 80. Murad Ertaylan                        Kimse Görmedi Böyle Bir Yazı                        P Kitap
 81. Yavuz Ahmet                          İbrahim’i Beklerken Kudüs Öyküleri                Pruva Yayınları
 82. Yunus Develi                          İkinci Perde                                                    Pruva Yayınları
 83. Alper Akçam                           Son Balık                                                        Abis Yayınları
 84. Necdet Ekici                            Çolpan Yıldızı                                                Akçağ Yayınları
 85. Fırat Kızıltuğ                           Tilmaç At Hikâyeleri                                       Akıl Fikir Yayınları
 86. Orhan Veli Alıcı                      Zamansız ve Mekânsız Hikâyeler’i                   Alakarga Yayınları
 87. Tolga Gümüşay                        İstanbul Kareli Öyküler                                    Altın Kitaplar
 88. Serpil Tuncer                           Kuşları Uğurlama Sanatı                                  Anatolia Kitap
 89. Yılmaz Dönmez                      Umut Yolcuları Yaşanmış Çerkes Hikâyeleri 2  Apra Yayıncılık
 90. Işıl Özgentürk                          Türkiş Dekameron                                           Aya Kitap
 91. Nesibe Çakır                           Kadınlar ve Başka Evrenler                             Ayizi Kitap
 92. Ertuğrul Karakuş                     Balkan’dan Anadolu’ya…                               Bengü Yayınları
 93. Ata Türker                               Devedikeni                                                     Bilgeoğuz Yayınları
 94. Semra Bülgin                           Bozma Kızın Moralini (Gülmece)                    Bilgi Yayınevi
 95. Erhan Bayladı                          Hayata Dair 41 Ders                                        BY Yayıncılık
 96. Ahmet Yıldız                           Alçaklık Öyküleri                                            Boyalıkuş Yay.
 97. Nejla Bilgin                             İki Kadın Bir Umut                                         Ceres Yayınları
 98. Orhan Tuncay                          Kale Kapısından Geçmez                                 Chiviyazıları Yay.
 99. Ademhan Esen                        Harfler Bizi Terk Etmeden                               Çınar Yayınları
 100. Murat Saat                   Ters Kule                                                        Dedalus Kitap
 101. Handan Gökçek           Katre                                                              DeliDolu Yayınları
 102. Mustafa Kutlu              Sevincini Bulmak                                            Dergâh Yayınları
 103. Hasan Eken                 Yoldan Çıkan Hikâyeler                                  Derin Yayınları
 104. Özcan Doğan               Bunun Konumuzla Bir İlgisi Yok                     Doğu Batı Yay.
 105. Alper Sezener              Dünyanın Kıyısındaki Adam                            Edebiyatist Yayınevi
 106. Ayşe Dülek                 Leyl’den Kalan                                               Efsus Yayınları
 107. Mustafa Uysal             Rüya Kayıtları                                                Egemen Yayınları
 108. Feridun Andaç             Gün Sevincin Kavşağında                                Eksik Parça Yay.
 109. İlker Özünlü                Kedigözü Öyküler                                           Gürer Yayınları
 110. Mehmet Ballı               Rabarba Küçürek Öyküler                               Halk Ed. Dergisi Y.
 111. Arife Kalender             Herkesin Karanlığı                                          Hayal Yayınları
 112. Mehmet Kahraman      Babamı Öldüren Şeyler                                    Hece Yayınları
 113. Muharrem Erbey          Babam Aharon Usta                                        h2o Yayınları
 114. Tuba Kır                      Ölü Tozu                                                        İmleç Kitap
 115. Hıdır Murat Doğan       Soğuk Masal                                                   Kaos Çocuk Parkı
 116. Vacit Kelebek              İyi ki Sana Rastladım                                      Karina Yayınevi
 117. Emrah Ateş                  Güzel Şeylerin Yokluğu                                  Kent Kitap
 118. Sevsen Aslantepe         Üç Öykü Bir Ömür                                          Kibele Yayınları
 119. Nail Uyar                     Gonca Bir Güldü                                             Kora Yayın
 120. Erol Gergin                  Misafir Kızlar                                                 Koyu Siyah Kitap
 121. Sibel Güneşdoğdu        Suskun Toy Kuşları                                         Kuzey Işığı Yay.
 122. Yusuf Reha Alp           Konuşan Öyküler                                            Küsurat Yay.
 123. Fatih Çodur                          Yalnızlık Dâhil                                                  Lakin Yayınları
 124. Halil Akgün                 Öyküler III                                                      Liya Kitap
 125. Cem Kertiş                  Kaybolanın Hikâyesi                                       Manos Yayınları
 126. Emrah Bilge Merdivan Cam Duvarlar                                                 Mevsimler Kitap
 127. İbrahim Eyibilir           Ölünün Yeri                                                    MGV Yayınları
 128. Cemal Yılmaz              Yaylada                                                          Mola Kitap
 129. Abdullah Kundakçı      Galaksi Kütüphanesi                                       Murat Kitap ve Y.
 130. Akın Ersöz                  Gizemli Mektuplar                                          Mühür Yayınları
 131. Hasan Cüneyt Bozkurt Buraya Bir Şiir Gelmeli                                    Mylos Yayınları
 132. Sultan Demiroğlu         Sessizliğin Sesi                                                Name Yayınları
 133. Selvigül Kandoğmuş Şahin   Allah Her Yüreğe Dokunur                              Okur Kitaplığı
 134. Necmettin Yalçınkaya  Bir Yarım                                                        Ozan Yayıncılık
 135. Remzi Karabulut          Köksüzler                                                       Paris Yayınları
 136. Cavit Kürnek               Eşek ile Zeytin Ağacı                                      Peron Kitap
 137. M. Çağrı Küçükyıldız   Uzakta Bir Liman                                            Post Yayınevi
 138. Sadık Yalsızuçanlar     Deli Tomarı                                                    Profil Yayınları
 139. Mahir Adıbeş               Yine Başladı Türkülerine                                 Sam Yayınları 
 140. Muzaffer Oruçoğlu      Çatlaklar ve Kesitler                                        Sancı Yayınları
 141. Belgin İşbir Toğrul       Satılık Anılar                                                   Serencam Yayınları
 142. Tanju Sarı                    Çiğ Dakota                                                     Seyyah Kitap
 143. Erdinç Gültekin            Bir Uzak Yağmur                                            Sınırsız Kitap
 144. S. Nurefşan Zeren        Ali 2                                                               Sokak Kitapları
 145. Hatice Oya Kuzgun      Su Yangını Eğirdir Öyküleri                            Tola Matbaası
 146. Y.Afşar Çelik              Tuna’nın Türk’ü Tuna’nın Türküsü                  Töre Devlet Y.
 147. Muhlis Şutanrıkulu      Kar Çiçeği                                                       Tunç Yayıncılık
 148. Erhan Genç                 Şimdilik Havadisler Bunlar                              T. Ed. Vakfı Y.
 149. Hatice Oya Kuzgun      Gündüz Düşleri                                               Ubuntu Yayınları
 150. Ahmet Önel                 Konumlandırmalar                                          Ve Yayınevi
 151. A. Didem Uslu             Dervişlerle Gönül Yolculuğu                           Yeni Yayınevi
 152. M. Mustafa Müftadeoğlu Uzayıp Giden Gölgeler                                    Yükseliş Yay

2018 ÖTEKİ ÖYKÜ KİTAPLARI

Hazırlayan: Kemal GÜNDÜZALP

Çeviri Öykü Kitapları-2018

 1. Cristian Crusat-Çöl ve Yolculuğun Kısa Teorisi          Çeviren: Şevin Gülman                                    Kalem Kültür Y.
 2. Edina Szvoren-Yok, Olmasın da                                    Çeviren: Gün Benderli                                      Kalem Kültür Y.
 3. Karen Köhler-Oltalarımıza Havai Fişekler Takıldı     Çeviren: Regaip Minareci                                 Kalem Kültür Y.
 4. Marente De MoorKeyifli Hikâyeler                             Çeviren: Erhan Gürer                                        Kalem Kültür Y.
 5. Olga Tokarczuk-Aç Gözünü Artık Yaşamıyorsun     Çeviren: Neşe Taluy Yüce                               Kalem Kültür Y.
 6. Peder Frederik Jensen-Danimarka Demiryolları          Çeviren: Sadi Tekelioğlu                                   Kalem Kültür Y.
 7. Pierre J. Mejlak-Onu Görmeye Gittim                           Çeviren: Mehtap Gün Ayral                             Kalem Kültür Y.
 8. Stefan Zweig-O muydu?                                                  Çeviren: Esen Tezel                                           Can Yayınları
 9. Stefan Zweig-Bir Kalbin Çöküşü                                   Çeviren: Esen Tezel                                           Can Yayınları
 10. Antonio Tabucchi-Kara Melek                                       Çeviren: Neyyire Gül Işık                                Can Yayınları
 11. Doris Lessing-Jack Orkney’nin Günaha Çağrılışı       Çeviren: Sinem Yazıcıoğlu                              Can Yayınları
 12. Javier Marias-Kötü Niyet Öyküleri                                Çeviren: Neyyire Gül Işık                                Can Yayınları
 13. Samanta Schweblin-Ağızdaki Kuşlar                             Çeviren: Emrah İmre                                        Can Yayınları
 14. Adam Johnson-George Orwell Arkadaşımdı                              Çeviren: Deniz Keskin                                     Yüz Kitap
 15. Andrea Barrett-Tabiata Giden Bütün Yollar                 Çeviren: Figen Bingül                                        Yüz Kitap
 16. Carys Davies-Kuytu                                                          Çeviren: Yasemin Akbaş                                  Yüz Kitap
 17. Rachel Seiffert-Günün Sonu Yok                                   Çeviren: Sinem Yazıcıoğlu                              Yüz Kitap
 18. Stuart Dybek-Chicago Kıyıları                                       Çeviren: Başak Bekişli                                      Yüz Kitap
 19. Giorgio Bassani-Kuru Otların Kokusu                          Çeviren: Yelda Gürlek                                       Yapı Kredi Y.
 20. Giorgio Bassani-Surların İçinde Beş Ferrara Öyküsü    Çeviren: Leyla Tonguç Basmacı                    Yapı Kredi Y.
 21. Marc Auge-Evsiz Bir Adamın Güncesi                         Çeviren: Zeynep Büşra Bölükbaşı                  Yapı Kredi Y.
 22. Nikolay Semyonoviç Leskov-Çelik Pire                        Çeviren: Kayhan Yükseler                               Yapı Kredi Y.
 23. Chuck Palahniuk-Uydurma Bir Şeyler                           Çeviren: Damla Karadeniz                               Ayrıntı Yay.
 24. Chuck Palahniuk-Zoka                                                     Çeviren: Funda Uncu                                         Ayrıntı Yay.
 25. Herman Melville-Toplu Hikâyeler I                               Çeviren: İrfan Seyrek                                        Ayrıntı Yay.
 26. Juan Carlos Onetti-Yarın Başka Bir Gün Olacak        Çeviren: Münir H. Göle                                    Alakarga Yay.
 27. Mark Twain-Bir Köpeğin Hikâyesi                                Çeviren: Nazire Ersöz                                       Alakarga Yay.
 28. Philip K. Dick-Sokaktan Gelen Sesler                            Çeviren: Gonca Gülbey                                     Alfa Yayınları
 29. Philip K. Dick-Kader Ajanları/Toplu Öyküler 2 cilt   Çeviren: Berna Kılınçer                                    Alfa Yayınları
 30. Dino Buzzati-Fırçanın Ucundaki Hikâyeler                 Çeviren: Özge Parlak Temel                            DeliDolu Yay.
 31. Mary Shelley-Ölümlü Ölümsüz                                      Çeviren: Mavisu Kâhya                                   DeliDolu Yay.
 32. Daniil Harms-Bugün Hiçbir Şey Yazmadım                Çeviren: Erdem Erim                                        Everest Yay.
 33. Lydia Davis-Neredeyse Hiç Hatırlamıyor                    Çeviren: Betül Kadıoğlu                                   Everest Yay.
 34. Cafer Moderris Sâdıkî-Yarım Kalan Hikâye ve Diğer Öyküler     Çeviren: Yusuf Öz                                             Hece Yayınları
 35. Kolektif-Pakistan Hindistan Öyküleri                            Derleyen ve Çeviren: Celal Soydan               Hece Yayınları
 36. Fyodor Miyahloviç Dostoyevski-Küçük Kahraman   Çeviren: Hazal Yalın                                         Helikopter Y.
 37. Puşkin-Müteveffa İvan Belkin’in Hikâyeleri               Çeviren: Hazal Yalın                                         Helikopter Y.
 38. Kolektif-Patlayan Kuyruklu Yıldızlar-Ekspresyonist Öyküler  Çeviren: Zehra Aksu Yılmazer        İş B. Kültür Y.
 39. Stefan Zweig-Rahel Tanrı’yla Hesaplaşıyor                Çeviren: Gülperi Sert                                         İş B. Kültür Y.
 40. Kolektif-Yüzyılın En İyi Bilimkurgu Öyküleri             Der.: Orson Scott Card      Çev.: Hamdi Akçay    İthaki Yayınları
 41. Ursula K. Le Guin-Orsinya Öyküleri                             Çeviren: Çiğdem Erkal İpek                            İthaki Yayınları
 42. Howard Phillips Lovecraft/Henry S. Whitehead-Tuzak        Çeviren: Ertuğrul Orbay Yazanlar                 Laputa Kitap
 43. Robert E. Howard-Çatıdaki Şey                                     Çeviren: Toprak Deniz Odabaşı                     Laputa Kitap
 44. Agatha Christie- Beklenmeyen Şahit ve Diğer Öyküler       Çeviren: Çiğdem Öztekin                                 Altın Kitaplar
 45. Eyvaz Zeynalov-Borç Defteri                                          Çeviren: Ömer Küçükmehmetoğlu                Anatolia Kitap
 46. Zabel Yesavan-Son Kadeh                                              Çeviren: Mehmet Fatih Uslu                            Aras Yayıncılık
 47. Bruno Schulz-Tarçın Dükkânları                                   Çeviren: Neşe Taluy Yüce                               Aylak Adam Y.
 48. Scott Fitzgerald-Caz Çağı Öyküleri                                Çeviren: Filiz Ofluoğlu                                     Bilge Kül. San.
 49. Ernest Hemingway-Nick Adams Öyküleri                    Çeviren: Elif Derviş                                           Bilgi Yayınevi
 50. Stefano Benni-Deniz Dibindeki Bar                               Çeviren: Sema Baykal                                      Cumartesi Kit.
 51. Teffi-Aşk ve Fantastik Öyküler                                       Çeviren: Sabri Gürses                                        Çeviri Bilim Y.
 52. Bir Avuç Hurma Modern Arap Edebiyatı Öykü Seçkisi Derleyen: İbrahim Şaban                                   Demavend Y.
 53. Kolektif-40. Yılında 40 Öyküyle Farklı Bir Açıdan Star Wars      Çeviren: Kerem Sanatel                                    DEX Kitap
 54. Kolektif-Devrim Öyküleri                                 Rusça’dan Derleyen ve Çeviren: Ali Rıza Dırık          Dipnot Yay.
 55. Ursula K. Le Guin-Uçsuz Bucaksız               Çevirenler: Çiğdem Erkal İpek-Aysun Babacan         Doğan Kitap
 56. Théophile Gautier-Fantastik Öyküler                             Çeviren: Kemal Ergezen                                   Doğu Batı Yay.
 57. Kolektif-Kervan-Almanca Türkçe Bakışımlı Öyküler Çeviren: İnci Aras                                             Dorlion Yay.
 58. Franz Kafka-Ceza Sömürgesi ve Diğer Hikâyeler      Çeviren: Hüseyin Yurtdaş                                Encore Yay.
 59. Kolektif-İran Öyküleri        Derleyen: Hasan Mirabidin              Çeviren: Zeynep Özel                        Erdem Yay.
 60. Kolektif-Gotik Öyküler                                     Çevirenler: Arif Dursun, Toprak Deniz Odabaşı        Gnome Kitap
 61. R. K. Narayan-İlahlar İblisler ve Diğerleri                     Çeviren: Elif Topçugil                                       İmge Kit. Yay.
 62. Anton Çehov-Bir Devlet Memurunun Ölümü              Çeviren: Yılmaz Gruda                                     İnkılâp Yay.
 63. Jennie Hall-Viking Masalları                                          Çeviren: Servin Sarıyer                                    Kara Karga Y.
 64. Herman Melville-Kâtip Bartleby                                    Çeviren: Esra Damla İpekçi                             Karbon Kitap
 65. Kolektif-Amerikan Edebiyatından Kısa Öyküler         Çeviren: Elvan Aytekin                                    Kopernik Kitap
 66. Montague Rhodes James-Kont Magnus-Diğer Hayalet Hikâyeleri Çeviren: Kozmostar                                          Kozmostar Y.
 67. Yei Theodora Ozaki-Japon Masalları                            Çeviren: Macidegül Batmaz                            Maya Kitap
 68. H. G. Wells-Ay Işığı Masalları                                      Çeviren: Engin Süren                                        Mitra Yayınları
 69. Horacio Quiroga-Aşk, Delilik ve Ölüm Öyküleri        Çeviren: Bülent Kale                                         Notos Kitap
 70. Charlotte Perkins Gilman-Sarı Duvar Kâğıdı              Çeviren: Gizem Bayrı                                       Pergole Y.     
 71. Kurt Schwitters-Üç Öykü ve Diğer Küçük Şeyler       Çeviren: Deniz Kurt                                          Sub Yayınları
 72. Lev Nikolayeviç Tolstoy-Efendi ve Uşak                     Çeviren: Özgü Çelik                                          T. Ed. Vakfı Y.
 73. Boris Lavrenyov-Öyle Basit Bir Şey/Sovyet Öyküleri 1 Çeviren: Levent Özübek                                  Yazılama Yay.
 74. Cafer Cabbarlı-Hikâyeler                                                 Çeviren: Yurtseven Şen                                    Zengin Yay.

Seçme Öyküler-2018

1. Ömer Seyfettin                                            Seçme Hikâyeler                     Şule Yayınları

Toplu Öyküler-2018

 1. Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi         Bütün Hikâyeleri                      Büyüyenay Yayınları
 2. Erhan Bener              Gün Batımı Öyküleri-Denizaşırı Öyküler/Bütün Öyküleri 2    Kırmızı Kedi Yay.
 3. Vehbi Bardakçı                                          Dünyanın En Güzel Kitabı       Ozan Yayıncılık
 4. Bahaeddin Özkişi                                      Göç Zamanı                            Ötüken Neşriyat

Kolektif Öykü Kitapları-2018

 1. Bizim Hikâyemiz                     Derleyen: Muhammet Veysel Zortul                 Az Kitap
 2. Yara (TDB 2017 Öykü Ödülü Seçkisi)                                                             Bence Kitap
 3. Karanlıktaki Kadınlar               Derleyen: Orkide Ünsür                                   Bilgi Yayınevi
 4. Kanlakarışık                            Hazırlayan: Algan Sezgintüredi                        Çınar Yayınları
 5. Ben İstersem                                                                                                  Doğan Egmont
 6. Son Gemi Antoloji-2                                                                                       Edebiyatist Yay.
 7. Onlar’ın Öyküsü                      Hazırlayan: Ömür Sabuncuoğlu                        İnkılâp Kitabevi
 8. Kadın Masalları                                                                                              Kafekültür Yayıncılık
 9. Hasbelkader                            Yazarperest                                                     Lamure Yayınları
 10. Akademisyenlerden KHK Öyküleri                                                                 Nota Bene Yay.
 11. Dede Korkut Öyküleri              Hazırlayan: Kemal Bek                                    Özgür Yayınları
 12. Fakir Baykurt Öykü Yarışması 2017 Ödül Alan Öyküler                                   Sarıyer Bel. Kül. Y.
 13. Kimsesizler                             Derleyen: Mustafa Tenker                                Sisyphos Yayınları
 14. İstanbul’un Sakinleri                Yayına Hazırlayan: Tuğçe Isıyel                      Timaş Yayınları
 15. Ihlamur Kokulu Hikâyeler        Derleyen: Ender Haluk Derince                        Yakamoz Yayınları

Öykü ve Öykücü Üzerine Kitapları-2018

 1. Celil Oker                                             Genç Yazarlar İçin Hikâye Anlatıcılığı Kılavuzu       Altın Kitaplar
 2. Necati Mert                                          Sait Faik                                                                               Cümle Yay.
 3. Fatih Altuğ                                           Kapalı İktisat Açık Metin                                                 Everest Yayınları
 4. Hikâye Kuran Nesneler                     Editörler: A. Cüneyt Issı-Tuncay Bolat                        Hece Yayınları
 5. Selçuk Orhan                                      100 Soruda Oğuz Atay                                                     Kara Karga Yay.
 6. 40 Soruda Türk Öyküsü                    Hazırlayan: Cemal Şakar                                                Ketebe Yayınları

İçinde Öykü Olan Kitaplar-2018   

 1. Canan Tümen                                     Bir Şiir Bir Öykü                                                                Cinius Yayınları
 2. İrfan Sari                                              Alüsa                                                                                    Cinius Yayınları
 3. Ebubekir Emre Men                          Kurtlu Elma                                                                        Arı Sanat Y.
 4. Kolektif-Asarcık’tan İz                     55 Öğretmen 55 Şiir                                                           Asarcık Belediyesi Y.
 5. Ernest Hemingway-Beşinci Kol ve İspanya İç Savaşı’nın Dört Öyküsü Çeviren: Saydam Özel   Bilgi Yayınevi
 6. Yusuf Atılgan                                      Siz Rahat Yaşayasınız Diye                                             Can Yayınları
 7. Edebiyat Ortamı Öykü Yıllığı 2018      Haz.: Arif Ay-Beyhan Kanter-Erdem Dönmez- Halil İlteriş Kutlu EOY                      
 8. Seçme Yazı ve Şiirler                         Derleyen: Samet Balta                                                     Epizot Yayınları
 9. Kürşat Başar                                       Bazen Unutmak İstersin                                                   Everest Yayınları
 10. Wolfgang Borchert-Bütün Nesirleri                Çeviren: Burak Ş. Çelik                                    Hece Yayınları
 11. Mualla Cebeci                                     Mualla’dan Öykü ve Şiirler                                               Tunç Yayıncılık

Çizgili-Resimli Öykü Kitapları-2018

 1. George Saunders-Frip’in Aşırı Israrcı Pırtlakları  Resimleyen: Lane Smith        Çev.: Niran Elçi      DeliDolu Yayınları
 2. Blandina Franco-Öfke            Resimleyen: José Carlos Lollo              Çeviren: Özgür Gökmen        DeliDolu Yayınları
 3. Cem Çiçek                           Baba’nın Çocukları                                                                          Kutlu Yayınevi
 4. Cem Çiçek                           Baba’nın Çocukları Roman-Demonoloji                                      Kutlu Yayınevi

Öykü Ödülleri-2018

 1. Cem Kertiş           Kaybolanın Hikâyesi (Manos Y.-2018)         Sennur Sezer Emek-Direniş Öykü ve Şiir Ödülleri-Öykü Birincilik Ödülü
 2. Kemal Varol        Sahiden Hikâye (İletişim Y.-2017)                 Sait Faik Hikâye Armağanı
 3. Semih Öztürk       Önce Dağlar Kar Tutacak (Varlık Y.-2018)  Yaşar Nabi Nayır Öykü Ödülü
 4. Semra Bülgin       Bozma Kızın Moralini (Bilgi Y.-2018)          Muzaffer İzgü Gülmece Öykü Ödülü
 5. Yiğit Bener          Öteki Düşler (Can Y-2017)                              Yunus Nadi Ödülleri Öykü Ödülü

Onur Ödülleri ve Öykücülere Verilen Ödüller-2018

 1. Adalet Ağaoğlu                                                           Erdal Öz Edebiyat Ödülü
 2. İnci Aral                                                                     Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü       

Yitirilen Yazarlar-2018

Ara Güler (16 Ağustos 1928 Beyoğlu İstanbul-17 Ekim 2018 İstanbul)

Öykü Kitabı: Babil’den Sonra Yaşayacağız (1996) 

İzzet Yasar (24 Mayıs 1951 İstanbul-13 Temmuz 2018 İstanbul)

Öykü Kitapları: Dönüşü Olmayan Hikâyeler (1981),  Özel Sektör İmamı  (2003)

Mahmut Makal (30 Haziran 1933 Demirciköy/Gülağacı/Aksaray-10 Ağustos 2018 Ankara)

Öykü Kitapları: Bizim Köy (1950),  Kuru Sevda  (1957), Köye Gidenler (1959)

Ülkü Tamer (20 Şubat 1937 Gaziantep-1 Nisan 2018 Bodrum-Muğla)

Öykü Kitapları: Alleben Öyküleri (2008), Tarihte Yaşanmamış Olaylar (2014)

Yeniden Basılan Öykü Kitapları-2018

 1. Tomris Uyar                                        Yaza Yolculuk                                                                    Yapı Kredi Yay.
 2. Tomris Uyar                                        Dizboyu Papatyalar                                                          Yapı Kredi Yay.
 3. Tomris Uyar                                        Aramızdaki Şey                                                                 Yapı Kredi Yay.
 4. Tomris Uyar                                        Otuzların Kadını                                                               Yapı Kredi Yay.
 5. Tomris Uyar                                        Yaz Düşeri Düş Kışları                                                     Yapı Kredi Yay.
 6. Tomris Uyar                                        Ödeşmeler ve Şahmeran Hikâyesi                                 Yapı Kredi Yay.
 7. Tomris Uyar                                        İpek ve Bakır                                                                      Yapı Kredi Yay.
 8. Tomris Uyar                                        Sekizinci Günah                                                                 Yapı Kredi Yay.
 9. Tomris Uyar                                        Metal Yorgunluğu                                                              Yapı Kredi Yay.
 10. Tomris Uyar                                        Yürekte Bukağı                                                                  Yapı Kredi Yay.
 11. Tomris Uyar                                        Gezegezen Kızlar                                                              Yapı Kredi Yay.
 12. Sabahattin Ali                                      Sırça Köşk                                                                           Yapı Kredi Yay.
 13. Sabahattin Ali                                      Değirmen                                                                             Yapı Kredi Yay.
 14. Sabahattin Ali                                      Yeni Dünya                                                                        Yapı Kredi Yay.
 15. Sabahattin Ali                                      Kağnı-Ses-Esirler                                                                Yapı Kredi Yay.
 16. Sabahattin Ali                                      Kamyon/Seçme Öyküler                                                  Yapı Kredi Yay.
 17. Ali Teoman                                         Horasan El Yazması                                                         Yapı Kredi Yay.
 18. Ali Teoman                                         İnsansız Konağın İkonu                                                   Yapı Kredi Yay.
 19. Ali Teoman                                         Kırık Kalpler Terzihanesi                                                Yapı Kredi Yay.
 20. Ali Teoman                                         Öykü Uçları Çok Kısa Öyküler                                       Yapı Kredi Yay.
 21. Ali Teoman                                         Gizli Kalmış Bir İstanbul Masalı                                    Yapı Kredi Yay.
 22. Haldun Taner                                      Ayışığında “Çalışkur”                                                       Yapı Kredi Yay.
 23. Haldun Taner                                      Yalıda Sabah                                                                      Yapı Kredi Yay.
 24. Haldun Taner                                      Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu                                       Yapı Kredi Yay.
 25. Haldun Taner                                      On İkiye Bir Var                                                                Yapı Kredi Yay.
 26. Haldun Taner                                      Küçük Harfli Mutluluklar                                                Yapı Kredi Yay.
 27. Füruzan                                                Yaz Geldi Seçme Öyküler                                                Yapı Kredi Yay.
 28. Füruzan                                                Gecenin Öteki Yüzü                                                          Yapı Kredi Yay.
 29. Füruzan                                                Parasız Yatılı                                                                      Yapı Kredi Yay.
 30. Vüs’at O. Bener                                  Havva                                                                                  Yapı Kredi Yay.
 31. Vüs’at O. Bener                                  Siyah-Beyaz                                                                       Yapı Kredi Yay. 
 32. Vüs’at O. Bener                                  Kapan                                                                                  Yapı Kredi Yay. 
 33. Yalçın Tosun                                       Peruk Gibi Hüzünlü                                                          Yapı Kredi Yay.
 34. Yalçın Tosun                                       Dokunma Dersleri                                                              Yapı Kredi Yay.
 35. Yalçın Tosun                                       Anne, Baba ve Diğer Ölümcül Şeyler                            Yapı Kredi Yay.
 36. Nezihe Meriç                                       Toplu Öyküler-1                                                                Yapı Kredi Yay.
 37. Nezihe Meriç                                       Zor Yokuşu-Seçme Öyküler                                             Yapı Kredi Yay.
 38. Sabahattin Kudret Aksal                    Gazoz Ağacı ve Diğer Öyküler                                       Yapı Kredi Yay.
 39. Sabahattin Kudret Aksal                    Saatler/Seçme Öyküler                                                     Yapı Kredi Yay.
 40. Yaşar Kemal                                        Sarı Sıcak                                                                            Yapı Kredi Yay.
 41. Yaşar Kemal                                        Yolda Seçme Öyküler                                                       Yapı Kredi Yay.
 42. Kerem Işık                                           Toplum Böceği                                                                  Yapı Kredi Yay.
 43. Mehmet Baydur                                  Gözün Kahverengi Suyu                                                  Yapı Kredi Yay.
 44. Mine Söğüt                                          Deli Kadın Hikâyeleri                                                       Yapı Kredi Yay.
 45. Nâzım Hikmet                                     Masallar, Hikâyeler 1/Hikâyeler                                     Yapı Kredi Yay.
 46. Onat Kutlar                                          İshak Bütün Yapıtları                                                        Yapı Kredi Yay.
 47. Orhan Veli Kanık                               Hoşgör Köftecisi                                                                Yapı Kredi Yay.
 48. Ömür İklim Demir                              Muhtelif Evhamlar Kitabı                                                Yapı Kredi Yay.
 49. Sevim Burak                                        Afrika Dansı                                                                       Yapı Kredi Yay.
 50. Tarık Dursun K.                                  Sevmek Diye Bir Şey Seçme Öyküler                            Yapı Kredi Yay.
 51. Tezer Özlü                                           Eski Bahçe Eski Sevgi                                                      Yapı Kredi Yay.
 52. Rasim Özdenören                               Çözülme                                                                              İz Yayıncılık
 53. Rasim Özdenören                               Denize Açılan Kapı                                                           İz Yayıncılık
 54. Rasim Özdenören                               Uyumsuzlar                                                                        İz Yayıncılık
 55. Rasim Özdenören                               Kuyu                                                                                     İz Yayıncılık
 56. Rasim Özdenören                               Toz                                                                                        İz Yayıncılık
 57. Rasim Özdenören                               Hastalar ve Işıklar                                                              İz Yayıncılık
 58. Rasim Özdenören                               Çarpılmışlar                                                                        İz Yayıncılık
 59. Rasim Özdenören                               Ansızın Yola Çıkmak                                                       İz Yayıncılık
 60. Rasim Özdenören                               Çok Sesli Bir Ölüm                                                            İz Yayıncılık
 61. Cihan Aktaş                                         Azize’nin Son Günü                                                          İz Yayıncılık
 62. Cihan Aktaş                                         Suya Düşen Dantel                                                            İz Yayıncılık
 63. Cihan Aktaş                                         Fotoğrafta Ayrı Duran                                                      İz Yayıncılık
 64. Cihan Aktaş                                         Ağzı Var Dili Yok Şehrazat                                            İz Yayıncılık
 65. Cihan Aktaş                                         Unutulmayan                                                                     İz Yayıncılık
 66. Yıldız Ramazanoğlu                          Âdem’in Cevap Vermesi                                                  İz Yayıncılık
 67. Yıldız Ramazanoğlu                          Zilha Günü                                                                         İz Yayıncılık
 68. Yıldız Ramazanoğlu                          Derin Siyah                                                                        İz Yayıncılık
 69. Yıldız Ramazanoğlu                          Kırmızı                                                                                İz Yayıncılık
 70. Ömer Faruk Dönmez                         Bir Yobazın Günlüğü                                                        İz Yayıncılık
 71. Ömer Faruk Dönmez                         Hep Aynı Hikâye                                                               İz Yayıncılık
 72. Ömer Faruk Dönmez                         Bir Kitap Bir Balta                                                            İz Yayıncılık
 73. Abdullah Harmancı                           Seni Ne İhtiyarlattı                                                           İz Yayıncılık
 74. Abdullah Harmancı                           Muhteris                                                                              İz Yayıncılık
 75. Güray Süngü                                        Deli Gömleği                                                                      İz Yayıncılık
 76. Yekta Kopan                                       Aşk Mutfağından Yalnızlık Tarifleri                              Can Yayınları
 77. Yekta Kopan                                       Kediler Güzel Uyanır                                                        Can Yayınları
 78. Yekta Kopan                                       Karbon Kopya                                                                   Can Yayınları
 79. Yekta Kopan                                       Bir de Baktım Yoksun                                                     Can Yayınları
 80. Ahmet Büke                                        Cazibe İstasyonu                                                               Can Yayınları
 81. Ahmet Büke                                        Ekmek ve Zeytin                                                               Can Yayınları     
 82. Ayfer Tunç                                          Aziz Bey Hadisesi                                                             Can Yayınları
 83. Ayfer Tunç                                           Evvelotel-Saklı                                                                  Can Yayınları
 84. Cahit Sıtkı Tarancı                             Gün Eksilmesin Penceremden                                         Can Yayınları
 85. Cemil Kavukçu                                   Uzak Noktalara Doğru                                                      Can Yayınları
 86. Doğu Yücel                                          Düşler, Kâbuslar ve Gelecek Masalları                         Can Yayınları
 87. Engin Türkgeldi                                   Orada Bir Yerde                                                                 Can Yayınları
 88. Halide Edip Adıvar                            Dağa Çıkan Kurt                                                                Can Yayınları
 89. Murat Gülsoy                                       Bu Kitabı Çalın                                                                 Can Yayınları
 90. Neslihan Önderoğlu                           İçeri Girmez miydiniz?                                                     Can Yayınları
 91. Ülkü Tamer                                         Tarihte Yaşanmamış Olaylar                                          Can Yayınları
 92. Ziya Osman Saba                               Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi                                       Can Yayınları
 93. Yusuf Atılgan                                      Bütün Öyküleri                                                                   Can Yayınları
 94. Sait Faik Abasıyanık                         Semaver                                                                               T. İş B. Kültür Y.
 95. Sait Faik Abasıyanık                         Az Şekerli                                                                            T. İş B. Kültür Y.
 96. Sait Faik Abasıyanık                         Lüzumsuz Adam                                                               T. İş B. Kültür Y.
 97. Sait Faik Abasıyanık                         Sarnıç                                                                                   T. İş B. Kültür Y.
 98. Sait Faik Abasıyanık                         Son Kuşlar                                                                           T. İş B. Kültür Y.
 99. Sait Faik Abasıyanık                         Şahmerdan                                                                         T. İş B. Kültür Y.
 100. Sait Faik Abasıyanık                         Alemdağ’da Var Bir Yılan                                               T. İş B. Kültür Y.
 101. Sait Faik Abasıyanık                         Havada Bulut                                                                     T. İş B. Kültür Y.
 102. Sait Faik Abasıyanık                         Mahalle Kahvesi                                                                T. İş B. Kültür Y.
 103. Sait Faik Abasıyanık                         Havuz Başı                                                                         T. İş B. Kültür Y.
 104. Sait Faik Abasıyanık                         Kumpanya                                                                          T. İş B. Kültür Y.
 105. Sait Faik Abasıyanık                         Tüneldeki Çocuk                                                                T. İş B. Kültür Y.
 106. Samipaşazade Sezai                          Küçük Şeyler                                                                      T. İş B. Kültür Y.
 107. Leyla Erbil                                           Hallaç                                                                                   T. İş B. Kültür Y.
 108. Mehmet Zaman Saçlıoğlu                 Seçme Öyküler                                                        T. İş B. Kültür Y.
 109. Necati Tosuner                                    Bir Tutkunun Dile Getirilme Biçimi                              T. İş B. Kültür Y.
 110. Ömer Seyfettin                                    Bütün Hikâyeleri-1                                                            Karbon Kitaplar 
 111. Ömer Seyfettin                                    Bütün Hikâyeleri-2                                                            Karbon Kitaplar 
 112. Ömer Seyfettin                                    Bütün Hikâyeleri-3                                                            Karbon Kitaplar 
 113. Ömer Seyfettin                                    Bütün Hikâyeleri-4                                                            Karbon Kitaplar 
 114. Ömer Seyfettin                                    Bütün Hikâyeleri-5                                                            Karbon Kitaplar 
 115. Ömer Seyfettin                                    Bütün Hikâyeleri-6                                                            Karbon Kitaplar 
 116. Ömer Seyfettin                                    Bütün Hikâyeleri-7                                                            Karbon Kitaplar
 117. Ömer Seyfettin                                    Bütün Hikâyeleri-8                                                            Karbon Kitaplar 
 118. Ömer Seyfettin                                    Bütün Hikâyeleri-9                                                            Karbon Kitaplar 
 119. Ömer Seyfettin                                    Bütün Hikâyeleri-10                                                         Karbon Kitaplar 
 120. Ahmet Ümit                                         Şeytan Ayrıntıda Gizlidir                                                  Everest Yay.
 121. Ahmet Ümit                                         Agatha’nın Anahtarı                                                         Everest Yay.
 122. Ahmet Ümit                                         Çıplak Ayaklıydı Gece                                                     Everest Yay.
 123. Ayşe Kulin                                           Foto Sabah Resimleri                                                        Everest Yay.
 124. Ayşe Kulin                                           Bir Varmış Bir Yokmuş                                                    Everest Yay.
 125. Hasan Ali Toptaş                                Ölü Zaman Gezginleri                                                       Everest Yay.
 126. Hasan Ali Toptaş                                Geçmiş Şimdi Gelecek                                                     Everest Yay.
 127. Aslı Erdoğan                                       Kırmızı Pelerinli Kent                                                      Everest Yay.
 128. Mehmet Günsür                                  İçeriye Bakan Kim?                                                           Everest Yay.
 129. İnci Aral                                                Gölgede Kırk Derece                                                         Kırmızı Kedi Y.
 130. İnci Aral                                                Ruhumu Öpmeyi Unuttun                                                Kırmızı Kedi Y.
 131. İnci Aral                                                Ağda Zamanı                                                                     Kırmızı Kedi Y.
 132. İnci Aral                                               Sevginin Eşsiz Kışı                                                           Kırmız Kedi Y.
 133. İnci Aral                                                Uykusuzlar                                                                          Kırmız Kedi Y.
 134. Onur Caymaz                                      Herkes Yalnız                                                                     Kırmızı Kedi Y.
 135. Onur Caymaz                                      Hatırla Barbara Yağmur Yağıyordu                              Kırmız Kedi Y.
 136. Erhan Bener                         Bütün Öyküleri 1/Aşk-Muhabbet Sevda-Gece Gelen Ölüm     Kırmızı Kedi Y.
 137. Muzaffer Buyrukçu                           Mağara Bütün Eserleri/6                                                  Kırmızı Kedi Y.
 138. Peyami Safa (Y.H. Erol Üyepazarcı)   Cingöz Recai’nin Harikulâde Sergüzeştleri                   Ötüken Neşriyat
 139.  Peyami Safa (Y.H. Erol Üyepazarcı) Cingöz Recai-Kibar Serseri                                              Ötüken Neşriyat 
 140. Peyami Safa                                        İstanbul Hikâyeleri                                                            Ötüken Neşriyat
 141. Abbas Sayar                                        Yorganımı Sıkı Sar                                                            Ötüken Neşriyat
 142. Emir Kalkan                                        Kanatsız Kuşlar Şehri                                                       Ötüken Neşriyat
 143. Funda Özsoy Erdoğan                       Öğrenilmiş Çaresizlik                                                        Ötüken Neşriyat
 144. Mehmed Niyazi                                   Bayram Hediyesi                                                               Ötüken Neşriyat
 145. Metin Özdemir                                    Eşikte                                                                                   Ötüken Neşriyat
 146. Misli Baydoğan                                 Yakup’un Kanatları                                                          Ötüken Neşriyat
 147. Murathan Mungan                             Eldivenler, Hikâyeler                                                        Metis Yayınları
 148. Murathan Mungan                             Paranın Cinleri                                                                    Metis Yayınları
 149. Murathan Mungan                             Kibrit Çöpleri                                                                     Metis Yayınları
 150. Murathan Mungan                             Kırk Oda                                                                             Metis Yayınları
 151. Bilge Karasu                                        Altı Ay Bir Güz                                                                  Metis Yayınları
 152. Fatih Özgüven                                     Hep Yazmak İsteyenlerin Hikâyeleri                             Metis Yayınları
 153. Müfit Özdeş                                         Son Tiryaki Bilimkurgu Öyküleri                                   Metis Yayınları
 154. Sema Kaygusuz                                  Sandık Lekesi                                                                     Metis Yayınları
 155. Naime Erkovan                                   Olay Berlin’de Geçiyor                                                    Şule Yayınları
 156. Naime Erkovan                                   Beşinci Düğme                                                                   Şule Yayınları
 157. Naime Erkovan                                   Soğuk Taht                                                                         Şule Yayınları
 158. Hüseyin Su                                           Gülşefdeli Yemeni                                                             Şule Yayınları
 159. Hüseyin Su                                           Aşkın Hâlleri                                                                       Şule Yayınları
 160. A. Ali Ural                                           Yangın Merdiveni                                                             Şule Yayınları
 161. Sümeyra İkiz                                       Tarumar                                                                               Şule Yayınları
 162. Kadir Aydemir                                    Ay Yağmurları                                                                   Yitik Ülke Yay.
 163. Kadir Aydemir                                    Aşksız Gölgeler                                                                  Yitik Ülke Yay.
 164. Serkan Türk                                         Uzak Türk                                                                            Yitik Ülke Yay.
 165. Serkan Türk                                         Bak Önümüzde Yeni Bir Mevsim                                   Yitik Ülke Yay.
 166. Barış Çağrı Genç                                Radde                                                                                   Yitik Ülke Yay.
 167. Gökhan Kutluer                                   Bulut Fabrikası                                                                  Yitik Ülke Yay.
 168. Gündüz Öğüt                                       Masal Dağı’nın Sırrı                                                         Yitik Ülke Yay.
 169. Mehmet Kahraman                            Işıklar Açık Kalsın                                                            Hece Yayınları
 170. Mehmet Kahraman                            Minareden Düşen Ezan                                                    Hece Yayınları
 171. Mehmet Kahraman                            Babamı Öldüren Şeyler                                                    Hece Yayınları
 172. Handan Acar Yıldız                           İnatçı Leke                                                                         Hece Yayınları
 173. Hasibe Çerko                                       Us Lekesi                                                                             Hece Yayınları
 174. Müzeyyen Çelik                                  Omzumda Biri                                                                    Hece Yayınları
 175. Kemal Tahir                                         Zehra’nın Defteri Bütün Öyküleri 2                               İthaki Yayınları
 176. Kemal Tahir                                         Göl İnsanları                                                                       İthaki Yayınları
 177. Feryal Tilmaç                                      Aradım Yaz Dediniz                                                         İthaki Yayınları
 178. Feryal Tilmaç                                      Esneyen Adam                                                                  İthaki Yayınları
 179. Ali Lidar                                               Z Raporu                                                                             İthaki Yayınları
 180. Nil Sakman                                         Balık Nefesi                                                                         İthaki Yayınları
 181. Kâmil Erdem                                       Şu Yağmur Bir Yağsa                                                       Sel Yayıncılık
 182. Kâmil Erdem                                       Bir Kırık Segâh                                                                  Sel Yayıncılık
 183.  Melisa Kesmez                                  Bazen Bahar                                                                       Sel Yayıncılık
 184.  Melisa Kesmez                                  Nohut Oda                                                                           Sel Yayıncılık
 185. Ahmet Mithat Efendi                         Felsefe-i Zenan (Osmanlıca-Türkçe)                             Sel Yayıncılık
 186. Türker Ayyıldız                                  Vapurlara Küsmek                                                            Sel Yayıncılık
 187. Ali Poyrazoğlu                                    Bir Sen Kaldın Yalnızlık Gelince                                    Doğan Kitap
 188. Canan Tan                                           Aşkın Sanal Halleri                                                           Doğan Kitap
 189. Nilüfer Açıkalın                                  Hüzün Süpüren                                                                  Doğan Kitap
 190. Şermin Yaşar                                       Göçüp Gidenler   Koleksiyoncusu                                   Doğan Kitap
 191. Sabri Akbel                                          Dünyaya Meydan Okuyan Adam                                   Tuba Kitabevi 
 192. Sabri Akbel                                          Kırmızı Güllü Mavi Eşarp                                                Tuba Kitabevi 
 193. Sabri Akbel                                          Rahmet Sel Oldu                                                                Tuba Kitabevi 
 194. Sabri Akbel                                          Analar Ağlamasın                                                              Tuba Kitabevi 
 195. Rıfat Ilgaz                                            Garibin Horozu                                                                  Çınar Yayınları
 196. Rıfat Ilgaz                                            Haydi Yolunuz Açık Olsun                                              Çınar Yayınları
 197. Rıfat Ilgaz                                            Dördüncü Bölük                                                                Çınar Yayınları
 198. Halid Ziya Uşaklıgil                           Bir Hikâye-i Sevda Bütün Eserleri 7                              İnkılâp Kitabevi
 199. Refik Halid Karay                              Memleket Hikâyeleri                                                         İnkılâp Kitabevi
 200. Zafer Algöz                                          Haşırt Dı Bilekbord                                                           İnkılâp Kitabevi
 201. Ahmet Savaş Özpınar                        Vazgeçmenin Bilge Soytarısı                                         MGV Yayınları
 202. İsmail Demirel                                     Maçı Kaybettik                                                                  MGV Yayınları
 203. Selami Güder                                       Hikâyeden Hayatlar                                                          MGV Yayınları
 204. Mehmet Deveci                                   Özlemek Güzel                                                                   Bengisu Yayınları
 205. Mehmet Deveci                                   Sahabe-i Güzin Bizimkiler                                               Bengisu Yayınları
 206. Murat Saat                                           Yoksa Sen Benim En İyi Arkadaşım mısın?                Dedalus Kitap
 207. Güray Süngü                                        Köşe Başında Suret Bulan Tek Kişilik Aşk                  Dedalus Kitap
 208. Muharrem Erbey                                 Kayıp Şecere                                                                       H2O Yayınları
 209. Tektaş Ağaoğlu                                   Ölümden Hayata                                                               H2O Yayınları
 210. Tecelli                                                    Wansa Irak Öyküleri                                                         İletişim Yayınları
 211. Yakup Kadri Karaosmanoğlu          Milli Savaş Hikâyeleri Bütün Eserleri 12                      İletişim Yayınları
 212. Tarık Tufan                                         Kekeme Çocuklar Korosu                                                Profil Kitap
 213. Tarık Tufan                                         Beni Onlara Verme                                                            Profil Kitap
 214. Ziya Gökalp                                         Altın Işık                                                                             Antik Yayınları
 215. Murat Uyurkulak                                Bazuka                                                                                April Yayıncılık
 216.  Ömer Seyfettin                                   Başını Vermeyen Şehit                                                     Araf Yayınları
 217. Ara Güler                                              Babil’den Sonra Yaşayacağız                                         Aras Yayıncılık
 218. Selahattin Enis                                    Bataklık Çiçeği                                                                  Ayrıntı Yayınları
 219. A. Sırrı Özbek                                     Kökünü Arayan Çınar                                                      Belge Yayınları
 220. Recep Seyhan                                     Azazil’in Kapısında                                                          Bilge Kültür Sanat Y.
 221.  Ata Türker                                           Zor Karar                                                                             Bilgeoğuz Yay.
 222. Samipaşazade Sami                           Küçük Şeyler                                                                       Bordo Siyah Yay.
 223. Hasan Harmancı                                 Uyanmak Üzere Olan Bir Adam                                    Büyüyenay Yay.
 224.  İlknur Işık                                           Nazende Serviler                                                               C Planı Yay.       
 225.  Meryem Fehime Oruç                       Yıkık Kentten Hikâyeler                                                  Ceren Kültür Y.
 226.  Adil Akkoyunlu                                 İnsan Fotoğrafları                                                              Çıra Yayınları
 227. Mustafa Kutlu                                     Tarla Kuşunun Sesi                                                            Dergâh Yayınları
 228. Kemal Ahmet                                      Sokakta Harp Var! (uö)                                                    Edebi Şeyler Yay.
 229. Sulhi Dölek                                          Vidalar                                                                                 Eksik Parça Yayınları
 230. Murat Tuncel                                       Gölge Kız                                                                            Elfene Dünya Yay.
 231. Semih Kaplanoğlu                              Karşılaşmalar                                                                     H Yayınları
 232. Şenol Tombaş                                     Bu Bahar Sonbahar                                                          Halk Ed. Dergisi Y.
 233. Gönül Erenler                                      Deli Tozu                                                                            Hiç Yayınları
 234. Hıdır Murat Doğan                            Kütürt                                                                                   Kaos Çocuk Parkı
 235. Gündüz Vassaf                                   Boğaziçi’nde Balık                                                           Karakarga Yay.
 236. Erdal Kara                                            Kıyıya Vuran Öyküler                                                       Kerasus Yayınları
 237. Gülsüm Niyazi                                    Son Basamak (Haz.: M. Onur Hasdedeoğlu)                               Kesit Yayınları
 238. İsmail Özen                                          Babamın Şarkısı                                                               Ketebe Yayınları
 239. Şiir Erkök Yılmaz                              Enayi Bir Aşk                                                                     Koç Üni. Yay.
 240. Erol Gergin                                           Haçeş Hikâyeleri                                                               Koyu Siyah Kitap
 241. Ahmet Yüksel Özemre                      Rûhan                                                                                  Kubbealtı Neşriyat
 242. Bekir Baki Aksu                                 Buruk Yürek                                                                       Kültür Ajans Y.
 243. Fakir Baykurt                                     Sabır Dağı                                                                           Literatür Yay.     
 244. Aziz Nesin                                            Unutulmayan Rüyalar                                                      Nesin Yayınları
 245.  Mehmet Bilâl                                      Üvey                                                                                     Nota Bene Yay.
 246. Vehbi Bardakçı                                  Yarım Kalan Türkü                                                           Ozan Yayıncılık
 247.  Halid Ziya Uşaklıgil                          Aşka Dair                                                                            Özgür Yayınları 
 248. Emine Nilgün Yurtsever                   Cunda’da Yolculuk                                                           Potkal Kitap
 249. Mahir Adıbeş                                       Yarenim Var Yıldızlardan                                                Sam Yayınları
 250. Belgin İşbir Toğrul                             İyi ki Varsın                                                                        Serencam Yay.   
 251. Hasan Başdemir                                 Evvel Zaman Olur ki                                                        Sinada Kitap
 252. Leyla Civil                                            Sarı Çizmeler                                                                      Siyah Beyaz Yay.
 253. Suna Güler Daldal                              Ödünç Zamanlar                                                               Sokak Kitapları Y.
 254. Nazan Bekiroğlu                                 Nun Masallar                                                                      Timaş Yayınları
 255. Gökhan Özcan                                    Hiçbişey                                                                              Vadi Yayınları
 256. Pelin Kıvrak                                        Hiçlikte İhtimal Var                                                          Varlık Yay.

Yeniden Basılan Çeviri Öykü Kitapları-2018

1.Gabriel Garcia Marquez-On İki Gezici Öykü           Çeviren: İnci Kut                                Can Yayınları

2.Gabriel Garcia Marquez-İyi Kalpli Erendira                            Çeviren: İnci Kut                                Can Yayınları

3.Gabriel Garcia Marquez-Hanım Ana’nın Cenaze Töreni  Çeviren: İnci Kut                                Can Yayınları

4.Gabriel Garcia Marquez-Yaprak Fırtınası                Çeviren: İnci Kut                                Can Yayınları

5.Gabriel Garcia Marquez-Mavi Köpeğin Gözleri       Çeviren: Emrah İmre                         Can Yayınları

6.Roald Dahl-Öptüm Seni                                                Çeviren: Püren Özgören                    Can Yayınları

7.Roald Dahl-Senin Gibi Biri                                           Çeviren: Tülin Cansunar                  Can Yayınları

8.Roald Dahl-Şeker Hebry’nin İnanılmaz Öyküsü     Çeviren: Ülker İnce                           Can Yayınları

Julia Cortázar-Ötekinin Rüyası                                              Çeviren: Süleyman Doğru                 Can Yayınları

9.Julio Cortázar-Ayak İzlerinde Adımlar                      Çeviren: Süleyman Doğru                 Can Yayınları

10.Alice Munro-Nefret, Arkadaşlık, Flört, Aşk, Evlilik             Çeviren: Roza Hakmen                    Can Yayınları

11.Albert Camus-Sürgün ve Krallık                                               Çeviren: Tahsin Yücel                       Can Yayınları

12.Alphonse Daudet-Değirmenimden Mektuplar       Çeviren: Volkan Yalçıntoklu           Can Yayınları

13.Anton Çehov-Öyle Bir Hikâye                                  Çeviren: Nihal Yalaza Taluy           Can Yayınları

14.Dino Buzzati-Tanrı’yı Gören Köpek                        Çeviren: Rekin Teksoy                      Can Yayınları

Edgar Allan Poe-Kuyu ve Sarkaç Seçme Öyküler               Çeviren: Nazire Ersöz                        Can Yayınları

15.Fyodor Dostoyevski-Yufka Yürek Sürgün Öncesi Öyküler Çeviren: Sabri Gürses        Can Yayınları

16.Fodor Mihayloviç Dostoyevski-Tatsız Bir Olay    Çeviren: Nihal Yalaza Taluy           Can Yayınları

17.Gustave Flaubert-Üç Öykü                                        Çeviren: Samih Rifat                         Can Yayınları

18.Hermann Hesse-Gençlik Güzel Şey          Çevirenler: Kâmuran Şipal-Behçet Necatigil        Can Yayınları

19.Jean Paul Sartre-Duvar                                               Çeviren: Eray Canberk                     Can Yayınları

20.Lev Tolstoy-Polikuşka                                                Çeviren: Mehmet Özgül                    Can Yayınları

21.Patrick Süskind-Üç Buçuk Öykü                                              Çeviren: İlknur Özdemir                    Can Yayınları

22.Paul Auster-Kırmızı Defter                                        Çeviren: Münir Göle                          Can Yayınları

23.Stefan Zweig-Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu ve Üç Öykü Daha              Çeviren: Esen Tezel               Can Yayınları

24.Thomas Mann-Aldanan Kadın                                 Çeviren: Esin Tezel                            Can Yayınları

25.Anonim-Dede Korkut Hikâyeleri Kitab-ı Dedem Korkut                Çeviren: Ayşegül Çakan                   İş B. Kültür Y.

26.Edgar Allan Poe-Dedektif Auguste Dupin Öyküleri Çevirenler: M. Fuat-Y. Salman-D. Hakyemez             İş B. Kültür Y.

27.Franz Kafka-Ceza Kolonisinde ve Diğer Öyküler Çeviren: Gülperi Sert                         İş B. Kültür Y.

28.Henry James-Kısa Romanlar, Uzun Öyküler          Çevirenler: Necla Aytür-Ünal Aytür     İş B. Kültür Y.

29.Jack London-Bir Kuzey Macerası                                            Çeviren: Levent Cinemre                  İş B. Kültür Y.

30.Jules Verne-Zacharius Usta                                       Çeviren: Alev Özgüner                     İş B. Kültür Y.

31.Lev N. Tolstoy-İnsan Neyle Yaşar?                         Çeviren: Koray Karasulu                  İş B. Kültür Y.

32.Lou Andreas-Salomé-Arayışlar                                 Çeviren: İlknur İgan                           İş B. Kültür Y.

33.Mark Twain-Seçme Öyküler                                      Çeviren: Yurdanur Salman              İş B. Kültür Y.

34.Mihail Bulgakov-Genç Bir Doktorun Anıları         Çeviren: Tuğba Bolat                        İş B. Kültür Y.

35.Nikolay Vasilievich Gogol-Bir Delinin Anı Defteri/Palto/Burun              Çeviren: Mazlum Beyhan                      İş B. Kültür Y.    

36.Nikolay Vasilyeviç Gogol-Akşam Toplantıları     Çeviren: Ergin Altay                          İş B. Kültür Y.

37.Stefan Zweig-Geçmişe Yolculuk                                              Çeviren: Regaip Minareci                 İş B. Kültür Y.

38.Stefan Zweig-Lyon’da Düğün                                   Çeviren: Gülperi Sert                         İş B. Kültür Y.

39.Oscar Wilde-Mutlu Prens Bütün Masallar Bütün Öyküler             Çevirenler: Roza Hakmen-Fatih Özgüven   İş B. Kültür Y.

40.Sâdık Hidâyet-Alacakaranlık                                    Çeviren: Mehmet Kanar                   Yapı Kredi Yay.

41.Sâdık Hidâyet-Aylak Köpek                                      Çeviren: Mehmet Kanar                   Yapı Kredi Yay.

42.Sâdık Hidâyet-Diri Gömülen                                     Çeviren: Mehmet Kanar                   Yapı Kredi Yay.

43.Sâdık Hidâyet-Üç Damla Kan                                   Çeviren: Mehmet Kanar                   Yapı Kredi Yay.

44.Geoffrey Chaucer-Canterbury Hikâyeleri                               Çeviren: Nazmi Ağıl                          Yapı Kredi Yay.

45.İtalo Calvino-Bütün Kozmokomik Öyküler            Çevirenler: Eren Cendey-Şemsa Gezgin        Yapı Kredi Yay.

46.İtalo Calvino-Zor Sevdalar                         Çevirenler: Rekin Teksoy-Sermin Sayıt        Yapı Kredi Yay.

47.Jan Potocki-Hafız’ın Yolculuğu                                Çeviren: Aykut Derman                    Yapı Kredi Yay.

48.J. D. Salinger-Dokuz Öykü         Derleyen: Sevin Okyay     Çeviren: Coşkun Yerli        Yapı Kredi Yay.

49.Masallar, Hikâyeler 2/Çeviri Hikâyeler                   Çeviren: Nâzım Hikmet                    Yapı Kredi Yay.

50.Nikolay Vasilievich Gogol-Üç Hikâye    Çevirenler: Erol Güney-Orhan Veli Kanık   Yapı Kredi Yay.

51.Wolfgang Borchert-Ama Fareler Uyurlar Geceleyin            Çeviren: Kâmuran Şipal                    Yapı Kredi Yay.

52.Alphonse Daudet-Değirmenimden Mektuplar       Çeviren: Sonat Kaya                         Bordo Siyah Y.

53.Franz Kafka-Ceza Sömürgesi                                    Çeviren: Evrim Güney                      Bordo Siyah Y.

54.Guy de Maupassant-Mutluluk                                   Çeviren: Semih Atayman                 Bordo Siyah Y.

55.O. Henry-Hikâyeler (Ayrıca Türkçe-İngilizce)       Çeviren: Gürol Koca                          Bordo Siyah Y.

56.Oscar Wilde-LOrd Arthur Savile’ın Suçu (Türkçe-İngilizce)              Çeviren: Sevil Cerit            Bordo Siyah Y.

57.Theodor Storm-Hayalet Atlı Binici (uö)                  Çeviren: Genç Osman Yavaş           Bordo Siyah Y.

58.Franz Kafka-Bütün Öyküler                                      Çeviren: Kâmuran Şipal                    Cem Yayınevi

59.Rainer Maria Rilke-Bütün Öyküler                                          Çeviren: Kâmuran Şipal                    Cem Yayınevi

60.Stefan Zweig-Seçilmiş Öyküler Çevirenler: Kâmuran Şipal-Yüksel Pazarkaya            Cem Yayınevi

61.Fernando Pessoa-Bulmaca Meraklısı Quaresma   Çeviren: Işık Ergüden                        Kırmızı Kedi Yay.

62.İvan Turgenyev-Bozkırda Bir Kral Lear                 Çeviren: Sabri Gürses                        Kırmızı Kedi Yay.

63.José Saramago-Ölümlü Nesneler                                              Çeviren: Emrah İmre                         Kırmızı Kedi Yay.

64.Stefan Zweig-Ay Işığı Sokağı/Yürek Çöküntüsü Çeviren: Gülperi Sert                         Kırmızı Kedi Y.

65.Eduardo Galeano-Zamanın Ağızları                        Çeviren: Bülent Kale                         Sel Yayıncılık

66.İstván Örkény-Bir Dakikalık Öyküler                      Çeviren: Sevgi Can Aysevener        Sel Yayıncılık

67.John Steinbeck-Cennet Çayırı                                   Çeviren: Nihal Yeğinobalı                                Sel Yayıncılık

68.O. Henry-Yeşil Kapı Seçme Öyküler                       Çeviren: Haluk Erdemol                   Ayrıntı Yayınları

69.Nikolay Vasilievich Gogol-Palto                                              Çeviren: Aslı Takanay                      Ayrıntı Yayınları

70.Edgar Allan Poe-Bütün Hikâyeleri                                           Çeviren: Dost Körpe                          İthaki Yayınları

71.Washington Irving-Yukulu Kuytu Söylencesi Seçme Öyküler       Çeviren: Nagihan Çakır    İthaki Yayınları

72.Flannery O’Connor-İyi İnsan Bulmak Zor                             Çeviren: Aylin Üçler                          Metis Yayınları

73.Ursula K. L. Guin-Aya Tırmanmak ve Diğer Öyküler    Çeviren: Aslı Biçen                            Metis Yayınları

74.Cengiz Aytmatov-Yıldırım Sesli Manascı                             Çeviren: Refik Özdek                        Ötüken Neşriyat

75.Cengiz Dağcı-Rüyalarda: Ana ve Küçük Alimcan Çeviren:?                                             Ötüken Neşriyat

76.Franz Kafka-Dönüşüm                                               Çeviren: Yekta Majiskül                   Altıkırkbeş Yay.

77.Lev N. Tolstoy-İnsan Ne ile Yaşar                                           Çeviren: Kamala Imanova                Antik Yayınları

78.William Saroyan-Ödlekler Cesurdur                        Çeviren: Ohannes Kılıçdağı             Aras Yayıncılık

79.James Joyce-Dublinliler                                                              Çeviren: Fuat Sevimay                      Chiviyazıları Y.

80.Marguerite Yourcenar-Doğu Öyküleri                     Çeviren: Hür Yumer                          Helikopter Yay.

81.Ames Finn Garner-Ötekileştirmeyen Masallar      Çeviren: Devrim Evci                        Dipnot Yayınları

82.David Eagleman-Ve… Sonraki Hayattan Kırk Öykü           Çeviren: Duygu Akın                        Domingo Yayınevi

83.Jean Giono-Ağaç Diken Adam                                 Çeviren: Didem Nur Güngören        Everest Yayınları

84.Anton Pavloviç Çehov-Kırlarda Bir Gün Öyküler/ cilt 3     Çeviren: Mehmet Özgül     İletişim Yay.

85.Giovanni Boccaccio-Decameron                                             Çeviren: Rekin Teksoy                     Oğlak Yayınevi

86.Vamık D. Volkan-Atlarla Yaşayan Kadın Psikanalitik Öyküler-2 Çeviren: M. Banu Büyükkkal       Okuyan Us Yay.

87.Charles Bukowski-Sıradan Delilik Öyküleri                           Çeviren: Avi Pardo                            Parantez Yayınları

88.Stefan Zweig-Satranç                                                  Çeviren: Banu Ercan                         Pupa Yayınları

89.Fuzulî-Leyla ile Mecnun                            Çeviren ve Öyküleştiren: Mehmet Kanar                     Say Yayınları

90.Anton Çehov-Altıncı Koğuş                                       Çeviren: Derya Öztürk                      Tutku Yayınevi

91.Vladimir Dudintsev-Bir Yılbaşı Öyküsü                 Çeviren: Hale Yıldırım                      Yazılama Yayınevi

92.Jack London-Ateş Yakmak                                       Çeviren: Melis Sönmez                     Zeplin Yayınları

93.Italo Svevo-Argo ile Sahibi                                        Çeviren: Fuat Sevimay                      1984 Yayınevi