.

Yaprak Zihnioğlu Anlatıyor: Suat Derviş’in İstanbul’u

Bu bölümde Yaprak Zihnioğlu, Suat Derviş’in İstanbul röportajlarına değiniyor.

Dinlemek için:

Yaprak Zihnioğlu, siyaset bilimi, feminist tarih ve kadın tarihi alanında araştırmacı, yazar. ‘80 sonrası Yeni Feminist Hareket’te yer aldı. BÜ Üniversitesi SBE Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden yüksek lisansını aldı (1998). Erken Cumhuriyet dönemi feminizm-kadın tarihi üzerine çalışmaları Kadınsız İnkılap (Metis 2003); makaleleri Pazartesi, İmlasız, Bireylikler, Tarih ve Toplum, Feminist Tahayyül, Çatlak Zemin ve Toplumsal Tarih’te yayınlandı. Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce (İletişim, 8, 9, 10. cilt) makaleleri ve Encylopedia of Islam Three (Brill Online)’de “Latife Bekir Çeyrekbaşı” maddesi yer aldı (2021). Türkiye’de feminist tarih ve yakın tarih üzerine çalışmalarını sürdürüyor.