.

Elif Akdağ Göçek Anlatıyor: Melanie Klein’dan Günümüze

Melanie Klein, Sigmund Frued’un izinde, psikanalizi sözcüklerin ötesine taşıyan psikanaliz tarihinin öncü kadın psikanalistlerindendir. Freud, yetişkinin içindeki çocuğu, çocuksuyu, Melanie Klein ise çocuğun ve yetişkinin içindeki bebeksiyi ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda, sınır durumlar, psikoz gibi, zihnin temas edilmesi zor erken dönem işleyişlerine ışık tutan nesne ilişkileri kuramının öncüsüdür. Kuramı başlıca Winnicott, Bion, Rosenfeld, Tustin, Meltzer, Ogden gibi pek çok kuramcıya ilham kaynağı olmuştur. Hayatının kayda değer bir zamanını, şehirler, ülkeler ve diller arası göç ile geçirmek durumunda kalan Klein, bir Klein takipçisi olan Meira Likierman’nın sözleri ile: “Sözcükler olmadan bir kavrayışa duyulan doyumsuz bir özlem” içinde, yaşamının son anlarına kadar çalışmaya, üretmeye, insan ruhunun derinliklerini keşfetmeye devam etmiştir. Göver Kazancıoğlu’nun editörlüğünde hazırlanan bu podcast serisi, o ve onun takipçilerine duyulan şükran duyguları ile hazırlanmıştır.

Elif Akdağ Göçek, Melanie Klein’ın teorisinin gelişimini günümüze taşırken, “Kevin Hakkında Konuşmalıyız” filmini anne bebek ilişkisi bağlamında ele alıyor.

Dinlemek için:

Elif Akdağ Göçek: İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans- Çocuk/Ergen Altdal Programını 2012 yılında kurmuş ve 2021 yılına kadar programın direktörlüğünü yürütmüştür. Halen, aynı bölümde yüksek lisans derslerini yarı zamanlı olarak vermeye devam etmektedir.