.

Sibel Halfon Anlatıyor: Sembol Oluşumu Ketlendiğinde: Dick Vakası

Melanie Klein, Sigmund Frued’un izinde, psikanalizi sözcüklerin ötesine taşıyan psikanaliz tarihinin öncü kadın psikanalistlerindendir. Freud, yetişkinin içindeki çocuğu, çocuksuyu, Melanie Klein ise çocuğun ve yetişkinin içindeki bebeksiyi ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda, sınır durumlar, psikoz gibi, zihnin temas edilmesi zor erken dönem işleyişlerine ışık tutan nesne ilişkileri kuramının öncüsüdür. Kuramı başlıca Winnicott, Bion, Rosenfeld, Tustin, Meltzer, Ogden gibi pek çok kuramcıya ilham kaynağı olmuştur. Hayatının kayda değer bir zamanını, şehirler, ülkeler ve diller arası göç ile geçirmek durumunda kalan Klein, bir Klein takipçisi olan Meira Likierman’nın sözleri ile: “Sözcükler olmadan bir kavrayışa duyulan doyumsuz bir özlem” içinde, yaşamının son anlarına kadar çalışmaya, üretmeye, insan ruhunun derinliklerini keşfetmeye devam etmiştir. Göver Kazancıoğlu’nun editörlüğünde hazırlanan bu podcast serisi, o ve onun takipçilerine duyulan şükran duyguları ile hazırlanmıştır.

Sibel Halfon, Melanie Klein’ın psikanaliz tarihindeki önemli çalışması “Sembol Oluşum”u ve “Dick Vakası”nı ele alıyor.

Dinlemek için:

Sibel Halfon: Doçent Dr. Sibel Halfon İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi. Aynı üniversitenin, Klinik Psikoloji Programı Çocuk-Ergen Altdal direktörüdür.