.

Prof. Dr. Mehmet Ölmez ile Yenisey Yazıtları Üzerine

Türkçenin Kadim Metinleri’nin yeni bölümünde Fatih Bakırcı, Prof Dr. Mehmet Ölmez ile Yenisey Yazıtları üzerine konuşuyor.

Dinlemek için:

Prof. Dr. Mehmet Ölmez: İstanbul Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü.