.

Doç. Dr. Berker Keskin ile Eski Uygur Türkçesi Hukuk Vesikaları Üzerine

turkcenın-kadım-metınlerı

Fatih Bakırcı, Türkçenin Kadim Metinleri podcast serisinin bu bölümünde Doç. Dr. Berker Keskin ile Eski Uygur Türkçesi hukuk vesikaları üzerine konuşuyor.

Dinlemek için:

Doç. Dr. Berker Keskin: 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans çalışmasını 2015 yılında tamamladı. Aynı yıl Doktora öğrenimine başlayan Keskin, Eski Uygur Türkçesi hukuk belgeleri alanındaki çalışmalarını ilerletmek için TÜBİTAK desteğiyle 2018-2019 yılları arasında Göttingen Georg August Üniversitesi, Türkoloji ve Orta Asya Çalışmaları Bölümünde bulundu. 2020 yılında İstanbul Üniversitesinde Doktorasını tamamladı. Doktora tezinden hareketle hazırladığı Eski Uygur Türkçesi Hukuk Belgeleri adlı kitabı, 2022 yılında Türk Dil Kurumu tarafından yayımlandı. Çalışmalarını Göktürkçe, Eski Uygur Türkçesi, Karahanlı Türkçesi, İpek Yolu araştırmaları ve söz dizimi gibi konular üzerine yoğunlaştıran Keskin, 2023 yılında doçent ünvanını aldı. Hâlen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Dili Anabilim Dalında görev yapmaktadır.