.

Prof. Dr. Erdoğan Boz ile Yunus Emre Divanı ve Risaletü’n-Nushiye Eseri Üzerine

Fatih Bakırcı, Prof. Dr. Erdoğan Boz ile Yunus Emre Divanı ve Risaletü’n-Nushiye eseri üzerine konuşuyor.

Prof. Dr. Erdoğan Boz: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi.