.

Doç. Dr. Şermin Kalafat ile İngiliz Sözlükçü Redhouse Üzerine

Doç. Dr. Şermin Kalafat ile Osmanlı’da bir İngiliz sözlükçü “Redhouse” ve kayıp eseri Hazinetü’l-Aziziyye üzerine konuştuk.

Dinlemek için:

Doç Dr. Şermin Kalafat:

Şermin Kalafat, 23 Mart 1984’te İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimi İstanbul’da tamamladı. Trakya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 2007 yılında mezun oldu. Lisans öğrenim hayatı boyunca TEV bursiyeri olan Kalafat, iki kez üstün başarı ödülünü kazandı. Yüksek lisansını yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Dili Anabilim dalında 2009 yılında tamamladı ve akabinde Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Anabilim dalında doktoraya başladı. 2010’da Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili Anabilim dalında araştırma görevlisi oldu ve doktorasına burada devam etti. 2012 yılında tezini başarıyla tamamlamak için İstanbul Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı ve 3. sınıfa kadar okudu. 2014 Aralık ayında Araştırma Görevliliğinden ayrılarak İngiltere’ye gitti ve Yunus Emre Enstitüsü Londra Türk Kültür Merkezi’nde Türkçe okutmanı olarak çalıştı. Haziran 2015’te doktora tezini savundu. Şubat 2016’da İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Anabilim dalında Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaya başladı. 29 Mayıs 2020’de Doçentliğini aldı. Halen Medeniyet Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Kalafat, 2015 yılında ünlü sözlükçü Sir James W. Redhouse’un literatürde kayıp olarak bilinen Hazinetü’l-Aziziyye fi’l-Lugati’l-Osmaniyye isimli eserinin 4. cildini buldu ve günümüzde bu sözlükle ilgili çalışmalar için yeni bir saha oluşturdu. 2017 yılında ise ünlü Fransız Türkolog Jean Deny’nin literatürde geçmeyen bir sözlük hazırlığı içinde olduğunu tespit ederek ve sözlüğe dair bilgileri paylaşarak yepyeni bir bilginin ortaya çıkmasını sağladı. Doktora tezi, Kanuni Döneminde yazılmış bir matematik kitabının dil hususiyetleridir. Kalafat bu alandaki çalışmalarını bir uzmanlık alanı olarak çerçevelemiş ve bilim tarihi terminolojisiyle ilgilenmiş ve bu bilgilerini topladığı “Türkî Hisâb” adlı farklı bir terim tasnifi sunduğu eseriyle doçentliğini almıştır. Kendisi tarihi metin çalışmaları kapsamında Osmanlı matematik eserlerinin dili ve terminolojisini bir uzmanlık alanı olarak çalışan tek Türk dilcisidir. Doktora öncesi ve sonrası pek çok yayını bulunan Kalafat’ın doktora tezi Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü’nden basılmıştır. İngilizce, Farsça ve Fransızca bilmektedir. Uzmanlığı sebebiyle Ebru ve Hat sanatlarıyla ilgili olan Şermin Kalafat ayrıca bir hobi olarak klasik kemençe çalmaktadır.