Kaan H. Ökten: Tanpınar’ın tamamlanabilir vakitsel zaman anlayışı

Serimizin 10. gününde Kaan H. Ökten, “Ne İçindeyim Zamanın” şiirinin ilk dörtlüğünden yola çıkarak Tanpınar’ın “yekpâre geniş bir ân” düşüncesini irdeliyor.

Dinlemek için aşağıdaki linke tıklayınız:

Tanpınar’ın tamamlanabilir vakitsel zaman anlayışı

Kaan H. Ökten: 1969’da Samsun’da doğdu. İstanbul Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler okudu, Paul Feyerabend üzerine yüksek lisans tezi yazdı. Bu sırada aynı yerde araştırma görevlisi oldu. 1996 – 1997 yıllarında DAAD bursuyla Almanya’da Göttingen Üniversitesi’nde Heidegger, Kant ve Hıristiyanlık konularıyla ilgili doktora çalışmalarını yürüttü. İstanbul’a döndü ve Immanuel Kant’ın barış anlayışı üzerine hazırladığı tezle 2001’de doktor oldu. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe bölümünde öğretim üyesidir.

(Görsel, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nün izniyle kulllanılmıştır. Her hakkı saklıdır.)