Söyleşi

Uğur Tanyeli:”Totalitarizme direnmek doğru bildiklerimizi eleştirel bir yıkıma uğratmaksızın başarılamaz.”

Abdullah Ezik, Uğur Tanyeli ile “Yıkarak Yapmak: Anarşist Bir Mimarlık Kuramı İçin Altlık” kitabından yola çıkarak mimaride anarşi, metropol kavramları ile “yıkmak ve yeniden kurmak” üzerine söyleşti. […]

Söyleşi

Uğur Tanyeli: “Sinan nasıl olağan bir tarihsel gerçeklikse, bugün üretilmiş popüler Sinan imgesi de yine sadece başka bir tarihsel gerçeklik.”

Fikriye Yücesoy, Uğur Tanyeli ile “Mimar Sinan-Tarihsel ve Muhayyel” kitabından yola çıkarak Mimar Sinan ve mimarlık tarihi üzerine söyleşti. […]