Podcast

Abdullah Ezik Anlatıyor: “Ev Neresi? Aksaray’dan Bir Perihan”

Abdullah Ezik, Suat Derviş’in 17 Aralık 1962-22 Şubat 1963 tarihleri arasında Gece Postası’nda tefrika olarak yayımlanan Aksaray’dan Bir Perihan romanı üzerinde duruyor. Roman, imparatorluktan cumhuriyete devreden bakiyeyi sorgulayan, toplumun, bir kurum olarak ailenin ve sosyal ilişkilerin zamanla nasıl yıprandığını konu ediniyor. Abdullah Ezik ise, başkahraman Ülker’in bütün hayatının “ev” imgesi üzerinden anlatıldığına dikkat çekerek buradaki “arayış”ı sorguluyor. […]

Freud Diye Diye

Baba Katline Giden Yol

Abdullah Ezik, Freud’un “baba katli” meselesinin Türk edebiyatındaki yansımalarından ve bu konunun Orhan Pamuk’un Kırmızı Saçlı Kadın romanında nasıl işlendiğinden söz ediyor. […]

Anket

Sanat Kritik Anketi: Abdullah Ezik

Sanat Kritik’te yayımladığımız Naci Sadullah’ın 1936 yılında Son Posta gazetesinde yaptığı “en iyiler” anketinin sorularını, son 20 yıldaki edebiyat ortamımız hakkında fikir sahibi olmak için günümüzün edip ve muharrirlerine sorduk. Abdullah Ezik’in cevapları burada. […]