.

Abdullah Ezik Anlatıyor: “Ev Neresi? Aksaray’dan Bir Perihan”

Abdullah Ezik, Suat Derviş’in 17 Aralık 1962-22 Şubat 1963 tarihleri arasında Gece Postası‘nda tefrika olarak yayımlanan Aksaray’dan Bir Perihan romanı üzerinde duruyor. Roman, imparatorluktan cumhuriyete devreden bakiyeyi sorgulayan, toplumun, bir kurum olarak ailenin ve sosyal ilişkilerin zamanla nasıl yıprandığını konu ediniyor. Abdullah Ezik ise, başkahraman Ülker’in bütün hayatının “ev” imgesi üzerinden anlatıldığına dikkat çekerek buradaki “arayış”ı sorguluyor.

Dinlemek için:

Abdullah Ezik: 1995, İstanbul doğumlu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde başladığı Türk Dili ve Edebiyatı lisans eğitimini 2017’de, Yeni Türk Edebiyatı yüksek lisans eğitimini ise 2021’de tamamladı. Aynı süreçte Otto-Friedrich-Universität Bamberg’in Oriental Studies departmanında misafir öğrenci olarak bulundu. Florida State College at Jacksonville’deki English Language Institute eğitimini 2018’de, English as a Second Language programını ise 2019’da bitirdi. Sanat Kritik, Kitap-lık, Öykü Gazetesi, Ova, Artfulliving, IAN Edebiyat, KE Dergi’de çeşitli yazı, şiir ve söyleşileri yer aldı. John Lennon: İsa’dan Bile Popüler isimli biyografisi 2019’da, Peyami Safa’nın yazılarından derlediği Ramazan Geceleri ise 2020’de yayımlandı. Doktora eğitimine Marmara Üniversitesi, Türkiyat Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı ana bilim dalında devam ediyor; Sanat Kritik ve Alakarga Yayınları’nda editör, Açık Radyo’da programcı, FMV Işık Üniversitesi’nde ise öğretim görevlisi olarak çalışıyor.