.

“Soğuk Bir Mevsimin Eşiğinde, Yalnız Bir Kadın: Furuğ Ferruhzad”

Bengi Düşgör

bengi.dusgor@sanatkritik.com

Freud, düş çalışmasının kökeninde bilinçdışı arzunun ve onun ilişkilendiği arzu uyandıran nesnelerin varlığından söz eder. Arzu nesnesi, düş çalışması sırasında doyum sağlanma hedefiyle çeşitli anlaşılmaz biçimlerde karşımıza çıkacaktır. Bilinçdışı arzu da düş sırasında doyuma ulaştırılmaya çalışılır. Cinsel bir doyumu hedefleyen arzular da elbette gündelik yaşam içinde, yaşanılan toplumun ve ailenin yasaklarına boyun eğecek ve bastırmaya uğrayacaktır.  Furuğ Ferruhzad deyince arzu ve yasak arasına sıkışma, bastırma ve bastırılanın dönüşü üzerine düşünmek de kaçınılmaz geliyor. Onun şiiri bir patlama gibidir; belki de cinselliğin, arzunun patladığı bir o kadar da haklı bir isyankârlık içeren.

Yazının devamı Bengi Düşgör’ün Şair Divanı’nda.