Halide Edip Adıvar’ın Zeyno’nun Oğlu romanı 1926 ve 1927 yıllarında Vakit gazetesinde tefrika edilmiş ve eser ilk olarak 1928’de kitap olarak yayımlanmıştır. Halide Edip Adıvar’ın Kalp Ağrısı adlı romanının devamı olan Zeyno’nun Oğlu romanında bölgeye İstanbul’dan gelen memur ve askerlerle yöre halkı arasında bir köprü olan Haso Çocuk’un macerası, 1920’li yılların sonundaki batılılaşma serüvenimizin doğudan bir görüntüsünü de yansıtır. Romanın mekanı Diyarbakır’dır. Halide Edip, bir Kürt isyanını hazırlığı dönemindeki Doğu Anadolu’yu ve oraya İstanbul’dan giden asker ve memurların yaşayışını, bazen ironik, bazen hüzünlü, bazen idealist bir üslupla yansıtır.