Yüzünde Bir Yer: Sema Kaygusuz’un romanı (2009) * “Ah” ve “Tüh” başlıklı iki bölümden meydana gelen romanda anlatıcı kahraman babaanne Bese’nin torunu, fotoğrafçı bir genç kadının içsesi, ruhu veya anlatamadıklarını anlamlandıran kendi içindeki diğer benliği olarak adlandırılabilir. Bu anlatıcı kahraman romanda kimi zaman bir parçası olduğu genç kadının hayatına babaanne Bese’nin hayatını kimi zaman dinler tarihinden peygamberleri anlatarak hayatının şimdiki bölümünün nasıl kişisel tarihinin bir parçası haline geldiğini gösterir. Romanda genç kadının babaannesi Bese’nin Dersim’deki katliamdan kurtulanlar arasında yer alması, genç kadının yıllar sonra babaannesinin köyüne gittiğinde yaşadıkları, Beşiktaş’taki evi, Hıdrellez’de fotoğraf çekmesi, farklı zamanların birbiri üstüne bindirilmesiyle anlatılır. * Roman boyunca incir farklı zaman ve anlatılarla genç kadının anlatısıyla birleştirilerek bir metafor haline getirilmiştir. (İllk baskı Doğan Kitap 2009, Metis Yayınları 2014)