.

Dr. Öğretim Üyesi Ümran Erdoğan ile Ali Şir Nevai’nin Mizanu’l-Evzan’ı Üzerine

turkcenın-kadım-metınlerı-fatıh-bakırcı-umran-erdogan

Türkçenin Kadim Metinleri podcast serisinin yeni bölümünde Fatih Bakırcı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ümran Erdoğan ile Ali Şir Nevai’nin Mizanu’l-Evzan’ı üzerine konuşuyor.

Spotify’da dinlemek için:

Ümran Erdoğan: 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora öğrenimini gerçekleştirdi. Tezleri İslami döneme ait Uygur harfli bir metin olan Rahatü’l Kulûb ve Harezm Türkçesi ile kaleme alınmış Sirâcü’l Kulûb üzerine hazırlanmıştır. Bugün İstanbul Üniversitesi’nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Adı geçen alanlar başta olmak üzere tarihi Türk lehçeleri üzerine çalışmaları devam etmektedir.