Nezihe Muhiddin’in romanı (1911). Nezihe Muhiddin, 1911 yılında yayımladığı Şebab-ı Tebah adlı romanında, Fazıl Bey’in Süheyla’ya olan aşkını imkânsızlık boyutuna taşır. Romanda, Fazıl Bey’in Süheyla’ya olan aşkı etrafında birkaç aylık süreç anlatılır. Süheyla ile Necib’in evliliği sonrası Fazıl Bey’in ruh hâli etrafında gelişen süreç okuyucuya takdim edilir. Fazıl Bey, Süheyla’yı son bir kez gördükten sonra İsviçre’ye gitme kararı alır ancak bu düşüncesinden daha sonra vazgeçer. Süheyla’nın yolladığı mektuplar, Fazıl Bey’i derinden üzmekte ve düşündürmektedir. Bu mektupların birinde Necib’in öldüğünü yazar. Süheyla’nın kendisi de bu duruma daha fazla dayanamaz ve intihar eder. Fazıl Bey, Süheyla’nın ölümü dolayısıyla büyük üzüntü duyar. Onun ölümünden sonra ne yapacağını bilemez. (İlk baskı Nezihe Muhlis adıyla Tanin Matbaası, 1909).