.

Doç. Dr. Tülay Gençtürk Demircioğlu ile Osmanlı Türkçesi Metinleri Üzerine

Bu bölümde Fatih Bakırcı, Doç. Dr. Tülay Gençtürk Demircioğlu ile Osmanlı Türkçesi metinleri üzerine konuşuyor.

Dinlemek için:

Doç Dr. Tülay Gençtürk Demircioğlu, Boğaziçi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını aynı bölümde, doktorasını Marmara Üniversitesi Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda yaptı (2002). Hâlen Boğaziçi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Demircioğlu, Günay Kut yöneticiliğindeki İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Şevket Rado Yazmaları’nın kataloglanması projesinde görev aldı. Katalog 2014’te yayımlandı. Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu’nun desteğiyle “Osmanlı ve Cumhuriyet Toplumlarında Yeniden Çeviri: Ön Bibliyografya Çalışması”, “Osmanlı Edebiyat Modellerinin Oluşumunda Beylikler Döneminde Yapılan Tercümelerin İşlevleri”, “14-19. Yüzyıllarda Osmanlı Kültürünün Oluşumunda Tercümelerin İşlevleri” projelerinde de proje üyesi olarak yer aldı. İlk Türk kadın yazar olarak kabul edilen Fatma Aliye Hanım’la ilgili yayınlar yapan Demircioğlu, Mübeccel Kızıltan’la birlikte yazarın Taksim Atatürk Kitaplığı’ndaki evrakının kataloğunu yayıma hazırladı (1993). Ayrıca Fatma Aliye Hanım’ın Levâyih-i Hayat ve Enin adlı romanlarını diliçi çeviri yoluyla günümüz Türkçesine kazandırdı (2002, 2005). Fatma Büyükkarcı Yılmaz’la birlikte Kadınlar Dünyası (1913-1921) adlı derginin ilk 100 sayısını iki cilt halinde yeni harflere aktararak (2009), Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Metres adlı romanını çevrimyazı ve notlarla yayıma hazırladı (2017). Yüksek lisans ve doktorasını Çağatay edebiyatı alanında yapan Demircioğlu’nun, Çağatay şairi Ali Şir Nevayi ile ilgili makaleleri de bulunmaktadır. Osmanlı Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı paleografyası, Çağatay edebiyatı ve klasik Türk edebiyatı alanında dersler veren Demircioğlu, çalışmalarını Çağatay edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, yazmabilim ve diliçi çeviri alanlarında sürdürmektedir.