Abdülhak Hamit Tarhan’ın tiyatro oyunu (1875) * Eser, oyuna adını veren içli kız yani Sabiha üzerinden ilerlemektedir. Onun vesveseli yapısı, söylenene kolayca inanma hâli ve olumsuz düşünceye meyletmesi oyun boyunca sürer. Üvey annesi Raife Hanım ile birlikte bir aşk üçgeninin içinde kalır. Raife Hanım’ın türlü yollarla Sabiha ve çevresindekilere oynadığı oyunlara şahit oluruz. Bir gün Sabiha’ya aşığı İzzet Bey tarafından bir mektup gönderilir. Mektubu getiren İzzet’in ninesidir. Mektubu verdikten sonra Sabiha’ya uydurma bir hikâye anlatır. Öyle ki Sabiha hikâyenin de desteğiyle mektupta yazılanın etkisinde kalır ve o da İzzet’e âşık olur. İzzet bir akşam sandalla yalıya, Sabiha’nın odasına gelir. Ancak bir süre sonra gevşek bağladığı sandalın ipi kopar, sandal sürüklenir. O sırada Sabiha’nın babası Mesut Efendi gelir ve iki genci odada birlikte görür. Bu durum üzerine Sabiha düşer bayılır. Üvey annesi Raife Hanım da İzzet Bey’e göz koymuştur ve Sabiha’nın yaşadığı bu münasebetsiz olayı kendisi için bir fırsata dönüştürür. Sabiha’yı bu olay üzerinden kötüler. Sabiha’nın babası Mesut Efendi, kızı hakkında kötü düşünmez aksine birbirini seven bu iki gence inanır. Bir an evvel evlenmelerini ister. İzzet’in babası Sadi Efendi ise manevî yönü düşük, maddiyata düşkün biridir. Oğlunu zengin bir aile kızıyla evlendirmek ve oradan para kaçırmak ister. Bunun için Abdülvehhab Efend’inin kızını görür. Ancak bunun olmayacağını anladığında Mesut Efendi’ye yönelir ve ondan düğün için para ister. Mesut Efendi karşındaki düzenin farkında olmasına rağmen bu evliliği çok istediği için yalıyı satar ve parayı ona verir.

Raife Hanım Ahmet Bey’e kendisini Sabiha olarak tanıtır. Onunla bir ilişki yaşamaya başlar ve yalıyı aldırır. Parasını da yer. Ahmet Beye Sabiha hakkında kötü mektuplar yazdırır. Bu şekilde amacına ulaşır ve Sabiha verem olur. Raife Hanım Ahmet Beyden sonra Sadi Efendiyi de kandırır ve onunla bir ilişki yaşar. Sadi Efendinin Sabiha’nın babasından aldığı paraları kendisi için harcar. Son olarak Sabiha’nın ölümünü hızlandırmak için Doktor Yorgi’nin metresi olur. Diğer bir doktor tarafından çözülen düğüm Raife’nin sonunu hazırlar. Sahnenin sonu silahlı biter. Sabiha veremden öldü sanılırken Türk doktor sayesinde kurtarılır. Ahmet Bey Raife’yi vurur. Kötü olan cezalandırılmış olur.