Tanrı Beni Görüyor mu?: Murat Gülsoy’un hikâye kitabı (2010) * 19 hikâye. 74 Mercedes’te (1) fıstık yeşili bir Mercedes alan anlatıcı-kahramanın sık sık park ettiği arabayı yerinde bulamaması ve buna dair düşünceleri, Hayatım Yalan’da (2) yayınevinde çalışan Fırat’ın aslında bir hikâye kahramanı olduğunun söylenmesi, ancak bunu fark etmemesi, Karanlıkta (3) hikâyesinde asansörde kalan bir kadın ve erkeğin karanlıkta birbirleriyle konuşmaları ve yalanları, Kendi Üzerine Kapanan Köle Hakkında’da (4) kölesini anlatan bir yazarın kölesi ve kendisi hakkındaki dönüşümleri, Yazıyla İşaretlenmiş’te (5) kitap okuyan bir anlatıcı-kahramanın çocukluğunda kâbuslar görmesi üzerine onu bir şeyhe götürdüklerini hatırlaması, Kuşku’da (6) tatil dönüşü gemide karşılaşılan biriyle konuşmalar ve ona dair düşünceleri, tahminleri, İki Film Devamlı’da (7) Yasemin ve Ali’nin sinemada geçirdikleri vakit, Ali’nin Yasemin’i film arasında kaybetmesi ve sonrasında olanlar, Bize Kuş Dili Öğretildi’de (8) anlatıcı-kahramanın dayısı ve çocukluğu, Zihnin Yangın Yerinden Kurtarılmış Parçalar’da (9) kısa kısa anımsanan pasajlar, Şaire Mektuplar’da (10) bir şaire yazılmış şiirlerine dair düşünceler, In Medias Res’de (11) fotoğraflarla kurulmuş rüya ve çağrışım metinleri, Genleşen Kafka Metni’nde (12) Kafka’nın bir metninden yola çıkarak oluşturulmuş oyunbaz metinler, Ekici’de (13) bir şirket yetkilisinin görme engellilere klasikleşmiş resim sanatı örneklerini anlatma üzerine bir editöre yazdığı mektupla gönderdikleri Van Gogh’un Ekici tablosu üzerine düşündüklerini yazma isteği ve editörün yazdıkları, Yazı Çölü’nde (14) anlatıcı-kahramanın yazı üzerine içsesiyle konuşmaları, Kadının Üç Hali’nde (15) katı, buhar ve sıvı olarak nitelenen en sevdiği üç hal, Konuşan Sözlük’te (16) bazı kelimeler ve çağrışımları, Yaşamsal Geometri’de (17) çember, üçgen, kare ve çokgen üzerinden hayata dair söylemler, Her Şey Başa Dönüyor’da (18) bir şey olmasına dair beklenti ama olmaması, Tanrı Beni Görüyor mu?’da (19) bir asker, bir öğrenci ve bir yazarın ana dair düşünceleri anlatılır. * Bize Kuş Dili Öğretildi hikâyesinde resimler ve fotoğralarla birlikte metin yer almış, resim ve fotoğraflar kurmacayı devam ettiren unsrlar olarak kullanılmıştır. Buradaki tasarım Sercan Şengün’e aittir. In Medias Res hikâyesinde kullanılan fotoğraflar ise Jeffrey Baykal Rollins’e aittir. Ekici hikâyesinde de Van Gogh’un aynı isimli tablosuna yer verilmişir. * Eser, Gülsoy’un İstanbul’da Bir Merhamet Haftası’nda (2007) başladığı çağrışımlarla yazma ve deneysel edebiyata yöneliminin devamı niteliğini taşımaktadır (İlk baskı Can Yayınları 2010).