.

Online Erişime Açılan Arşivler

Dergiler/Kitaplar

Amargi Dergisi: (http://www.amargidergi.com/yeni/?tag=arsiv)

Arradamento Mimarlık (Mayıs-Haziran 2020)

https://bi-ozet.com/2020/05/09/arredamento-mimarlikin-mayis-haziran-sayisi-ucretsiz-dijital-erisime-acildi/

Art Unlimited 15. Yıl Özel Arşiv Sayısı:

https://5a03bd93-bca3-4a27-9e70-dcca747984d1.filesusr.com/ugd/9c95f9_54644c9c20a84e2993491d9deed3c353.pdf

Askıda Öykü dergisi:

http://askidaoyku.blogspot.com

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (2020 sonuna kadar online erişime açılan kitaplar. Yazarlar izin verdikçe kitapların sayısı artacak. O yüzden zaman zaman bakmakta fayda var.)

https://kitap.ayk.gov.tr

Ayrıntı dergi:

https://ayrintidergi.com.tr/sayi-34-bahar-2020/

Başka Dünyalar (sayı: 6-7)

https://drive.google.com/file/d/1VdGiHc4SDBi01dUUgX3EjSAUzvEr0fJh/view?ts=5ed69f32

sayı:8

https://drive.google.com/file/d/19BavgraUu5TFFCLUMdJnQpuikDFXe97x/view?ts=5f34323d

Bilgi Üniversitesi Yayınları- (Açık Erişimdeki Kitaplar)

https://bilgiyay.com/acik-kaynak-kitaplarimiz/

Birikim Dergisi Nisan (2020) sayısı: (https://www.birikimdergisi.com/dergiler/birikim/1/sayi-372-nisan-2020/10037)

Büyük İstanbul Tarihi

Defter dergisi:

https://www.metiskitap.com/catalog/archive

Dergâh Dergisi: (https://www.dergah.com.tr/dergi/dergah-dergisi)

Divan Dergisi: (https://www.divandergisi.com/)

Dünyadan Çıkış Yolları dergisi:

1 sayı:

https://drive.google.com/file/d/1S0GD8DCA-viMpeP2zt4EI3XeV6yQGzcX/view

2. sayı:

https://drive.google.com/file/d/120abRTP370zpVs9OPLOFsZDiEkytMvEv/view

3 sayı:

https://drive.google.com/file/d/1ZpXpVoI05aEl00RkGfCu35sdvxQjjviS/view

Edebiyat Dostları dergisi:

http://www.beyazmanto.com/edebiyatdostlari/

İslamcı dergiler arşivi:

http://katalog.idp.org.tr/dergiler

İstanbul Dergisi

Kebikeç dergisi:

https://independent.academia.edu/kebikeckebikec

Kadro dergisi:

https://digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/ulbbnioa/periodical/structure/3137049

Kitap-lık dergisi (Mayıs-Haziran 2020 sayısı)

https://www.yapikrediyayinlari.com.tr/dosyalar/2020/05/kitap_lik-209_mayis_haziran-2020.pdf

Kül Eleştiri, sayı:5

Kül Eleştiri

McGill Üniversitesi Kütüphanesi (Kanada), dijitalleştirilmiş Arap harfli Türkçe metinler:

https://www.jstor.org/site/mcgill/islamic-studies-library/?pagemark=eyJwYWdlIjo0LCJzdGFydHMiOnsiSlNUT1JCYXNpYyI6NzV9fQ%3D%3D&fbclid=IwAR0fSQZ1Id6snpQxk8q6lvRpMn40cURlsFfz-5kFazlRM3KPvUUv6r0kS0o&efqs=eyJsYV9zdHIiOlsiZEhWeSJdfQ%3D%3D

Metis Çeviri dergisi:

https://www.metiskitap.com/catalog/archive

Mimarlık Dergisi:

http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=arsiv

Osmanlı Hilal-i Ahmer Mecmuaları: http://osmanli-hilali-ahmer-mecmualari.kizilay.org.tr/

Öykülem: (https://oykulemdergi.blogspot.com/2020/04/oykulem-mevsimlik-oyku-dergisi.html)

Pasajlar dergisi:

https://pasajlar.dogubati.com/arsiv/

Praksis dergisi (50 ve 51. sayı):

https://dipnotkitap.com/dergiler/praksis/1/sayi-50-dunya-duzeninin-elestirel-siyasal-iktisadi-21-yuzyilda-krizler-ve-egilimler/2

https://dipnotkitap.com/dergiler/praksis/1/sayi-51-dunya-duzeninin-elestirel-siyasal-iktisadi-bolgeler-deneyimler/39

RES dergisi

RES

Sanat Dünyamız dergisi (Mayıs-Haziran 2020):

http://images.ykykultur.com.tr/upload/document/5bba2d5e-83ce-4cde-82d0-381f36268cac.pdf

Sürem (sayı:2)

https://drive.google.com/file/d/1FmEOlwPKUiqSa-jtR44zwtX2hWt7_u3M/view

Şizofreni dergisinin tüm sayıları

Şizofrengi Dergisi

“The Ottoman Crimean War (1853-1856”):

https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/45308 / https://library.oapen.org/viewer/web/viewer.html?file=/bitstream/handle/20.500.12657/45308/external_content.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Toplumsal Tarih dergisi Nisan sayısı: ( https://tarihvakfi.org.tr/dergiler/toplumsal-tarih/316/toplumsal-tarih-nisan-2020-e-dergi/382)

Toplum ve Bilim Dergisi: https://disk.yandex.com.tr/d/XaHInW3fy07NSg

TÜBİTAK e-dergi arşivi:

https://services.tubitak.gov.tr/edergi/user/index.jsp

Türk Dil Kurumu süreli yayınlar arşivi:

http://tdk.gov.tr/sureli-yayinlar-veri-tabani/

TÜBİTAK dergileri:

https://services.tubitak.gov.tr/edergi/user/index.jsp

Çok sayıda akademik dergiyi okuyabilmek için: (https://dergipark.org.tr/tr/)

Çok sayıda dergi için TÜSTAV Arşivi:

Yazı-Yorum Dergi

https://www.yazi-yorum.net/pdf-dergi/

Yeni e dergisi (Haziran 2020)

http://yenie.net/wp-content/uploads/2020/06/yeni-e-sayi-44-haziran-2020.pdf?fbclid=IwAR22n3JB95XScDYHBKOkF8ESr3Byy-83jw5ybs6T0vRH67OT_aYqLjgIIag

Kütüphaneler/Üniversiteler

Anadolu Üniversitesi Klasikleri ve Açıköğretim Kitapları (https://acikkutuphane.anadolu.edu.tr/)

Atatürk Kitaplığı: (http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr/ataturkkitapligi/index.php)

Ankara Üniversitesi Arşivi:

https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12575/1115

BİSAV

BİSAV e-arşivi

Boğaziçi Üniversitesi: (http://digitalarchive.boun.edu.tr)

Erzurum Atatürk Üniversitesi Seyfettin Özege Arşivi (http://bilgimerkezi.atauni.edu.tr/yordambt/yordam.php?aKutuphane=A&aBolum=01)

ETH Zurich e-pictures

Hakkı Tarık Us Süreli Yayınlar (http://www.tufs.ac.jp/common/fs/asw/tur/htu/index.html)

IRCİCA Farabi Kütüphanesi: (https://e-library.ircica.org)

İSAM Kütüphanesi: (http://ktp.isam.org.tr)

İstanbul Üniversitesi Gazete Arşivi (http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/GAZETE/)

İstanbul Üniversitesi Yayınları: (https://iupress.istanbul.edu.tr/tr/book/)

Kadın Eserleri Kütüphanesi (http://kadineserleri.org/)

Koç Üniversitesi Kütüphanesi: (http://cdm21054.contentdm.oclc.org/cdm/)

Kültür Bakanlığı Halk Kütüphaneleri: (http://koha.ekutuphane.gov.tr)

Marmara Üniversitesi Kütüphanesi: (https://katalog.marmara.edu.tr/yordambt/yordam.php)

Sakıp Sabancı Müzesi: (https://www.digitalssm.org)

SALT Online: (http://saltresearch.org/primo_library/libweb/action/search.do?vid=salt)

Suna ve İnan Kıraç Vakfı El Yazmaları Koleksiyonu:

https://katalog.iae.org.tr/yordambt/yordam.php?aAltTur=293

TBMM Kütüphanesi: ( https://acikerisim.tbmm.gov.tr)

Türk Tarih Kurumu (http://kutuphane.ttk.gov.tr/advanced?rule=%7B%22condition%22%3A%22AND%22%2C%22rules%22%3A%5B%7B%22id%22%3A%22author%22%2C%22field%22%3A%22author%22%2C%22type%22%3A%22string%22%2C%22input%22%3A%22text%22%2C%22operator%22%3A%22contains%22%2C%22value%22%3A%22%22%7D%2C%7B%22id%22%3A%22item_types%22%2C%22field%22%3A%22item_types%22%2C%22type%22%3A%22string%22%2C%22input%22%3A%22select%22%2C%22operator%22%3A%22equal%22%2C%22value%22%3A%225%22%7D%2C%7B%22id%22%3A%22subject_added%22%2C%22field%22%3A%22subject_added%22%2C%22type%22%3A%22string%22%2C%22input%22%3A%22text%22%2C%22operator%22%3A%22contains%22%2C%22value%22%3A%22%22%7D%5D%2C%22valid%22%3Atrue%7D)

Armağan Ekici’nin James Joyce’un Ulysses çevirisi online olarak okunabiliyor:

https://drive.google.com/file/d/1ZvgTjPITnr0raFjOfU9dk7MRhufPF2O2/view

Bilge Karasu’nun PEN America’da yaptığı konuşma:

Bilge Karasu’nun Pegasus ödülü alması dolayısıyla Amerika’da yaptığı konuşma.

Yurt Dışı Arşivleri

Archive Dijitalleştirilmiş 230 bin taşplak albüm arşivi

Vatikan Yazma Arşivi

Macar Bilimler Akademisi Türkçe El Yazmaları Arşivi

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi: (http://www.esam.org.tr/online_arsiv.php(

Bonn Üniversitesi Arşivi (http://digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/topic/view/3085789)

University of Arizona Press (https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:208&min=1&max=20)

Bristol University Press (https://bristoluniversitypress.co.uk/open-access)

Cambridge University:

https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/journals?utm_source=hootsuite&utm_medium=twitter&utm_term&utm_content&utm_campaign=MNE_campaign_MMMYY&fbclid=IwAR2n9yw1evTspVeYWSWKEj2_zaRgYu_K91r5oSsmrKWxOhTJfhlDRZxFi8w

University of Calgary Press (https://press.ucalgary.ca/open-access/)

University of California Press (https://www.ucpress.edu/blog/49700/free-access-to-all-uc-press-journals-through-june-2020/)

University Press of Colorado (https://upcolorado.com/)

Columbia University Press (https://get.vitalsource.com/vitalsource-helps)

Cornell University Press (https://www.cornellpress.cornell.edu/)

Duke University Press (https://muse.jhu.edu/journal/7)

Fordham University Press (https://www.fordhampress.com/)

University of Georgia Press (https://ugapress.org/)

University of Hawai‘i Press (https://uhpress.hawaii.edu/journals/)

Indiana University Press (https://scholarworks.iu.edu/journals/?CDpath=4_76)

İngiltere’de yazılmış tezler için; https://spiral.imperial.ac.uk/

İngiltere’de yazılmış tezler için; https://www.ebsco.com/

Johns Hopkins University Press (https://www.press.jhu.edu/)

Lever Press (https://www.fulcrum.org/leverpress)

University of Maryland Press (https://muse.jhu.edu/journal/415)

Manchester University Press (https://www.manchesteropenhive.com/)

Medieval Institute Publications (https://scholarworks.wmich.edu/medievalpress/)

University of Michigan Press (https://www.fulcrum.org/michigan)

University of Minnesota Press (http://manifold.umn.edu/)

University of Missouri Press (https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:254&min=1&max=120)

MIT Press (https://www.mitpressjournals.org/)

Monash University Publishing (https://publishing.monash.edu/open-access.html)

University of Nebraska Press (https://www.nebraskapress.unl.edu/)

University of North Carolina Press (https://uncpress.org/)

University of North Texas Press (https://untpress.unt.edu/browse/open-access/all)

Northwestern University Press (https://open.nupress.northwestern.edu/)

Ohio State University Press (https://ohiostatepress.org/books/openaccess.html)

Penn State University Press (http://www.psupress.org/)

University of Pennsylvania Press (https://www.upenn.edu/pennpress/)

Princeton University Press (https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:267&limit=format:book&min=1&max=140)

Punctum Books (https://punctumbooks.com/catalogue/)

Purdue University Press (http://blogs.lib.purdue.edu/news/2020/03/19/purdue-university-press-open-access-resources/?fbclid=IwAR03er9nzo6ZIzWhzuG5keBjQUSESBKIHxtRCw4eMUNgZmUeTymH9rI0SsM)

Rutgers University Press (https://www.rutgersuniversitypress.org/thematic/ebooks-free/list)

Springer e-books:

https://www.thebiomics.com/notes/springer-free-e-books-list.html

University of South Carolina Press (http://www.sc.edu/uscpress/)

Temple University Press (http://tupress.temple.edu/)

Texas Tech University Press (https://www.ttupress.org/)

THEMET Digital Collections:

https://libmma.contentdm.oclc.org/digital/search/collection/p16028coll7/order/artist/ad/asc

Utah State University Press (https://upcolorado.com/)

Vanderbilt University Press (https://www.vanderbilt.edu/university-press/)

Academy of Fine Arts Vienna (https://repository.akbild.ac.at/en/sammlungen_schriftenreihe/query)

University of Virginia Press (https://www.upress.virginia.edu/)

Wayne State University Press (https://www.wsupress.wayne.edu/)

University of the West Indies Press (https://muse.jhu.edu/journal/746)

Dijital Tarih web sitesi birçok zengin arşiv hakkında bilgi veren bir site. Onu da takip etmenizi öneririz:

https://www.dtarih.com/dijital-arsivler-kutuphaneler/

T.C. Kültür Bakanlığı Online Erişime Açılan Kitaplar

Arter’in Joseph Beuys çalışması

Kültür ve Turizim Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Film Arşivi:

https://filmmirasim.ktb.gov.tr/

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*