Online Erişime Açılan Arşivler

Dergiler/Kitaplar

Amargi Dergisi: (http://www.amargidergi.com/yeni/?tag=arsiv)

Arradamento Mimarlık (Mayıs-Haziran 2020)

Art Unlimited 15. Yıl Özel Arşiv Sayısı:

https://5a03bd93-bca3-4a27-9e70-dcca747984d1.filesusr.com/ugd/9c95f9_54644c9c20a84e2993491d9deed3c353.pdf

Askıda Öykü dergisi:

http://askidaoyku.blogspot.com

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (2020 sonuna kadar online erişime açılan kitaplar. Yazarlar izin verdikçe kitapların sayısı artacak. O yüzden zaman zaman bakmakta fayda var.)

https://kitap.ayk.gov.tr

Ayrıntı dergi:

Başka Dünyalar (sayı: 6-7)

https://drive.google.com/file/d/1VdGiHc4SDBi01dUUgX3EjSAUzvEr0fJh/view?ts=5ed69f32

sayı:8

https://drive.google.com/file/d/19BavgraUu5TFFCLUMdJnQpuikDFXe97x/view?ts=5f34323d

Bilgi Üniversitesi Yayınları- (Açık Erişimdeki Kitaplar)

Birikim Dergisi Nisan (2020) sayısı: (https://www.birikimdergisi.com/dergiler/birikim/1/sayi-372-nisan-2020/10037)

Büyük İstanbul Tarihi

Defter dergisi:

https://www.metiskitap.com/catalog/archive

Dergâh Dergisi: (https://www.dergah.com.tr/dergi/dergah-dergisi)

Divan Dergisi: (https://www.divandergisi.com/)

Dünyadan Çıkış Yolları dergisi:

1 sayı:

https://drive.google.com/file/d/1S0GD8DCA-viMpeP2zt4EI3XeV6yQGzcX/view

2. sayı:

https://drive.google.com/file/d/120abRTP370zpVs9OPLOFsZDiEkytMvEv/view

3 sayı:

https://drive.google.com/file/d/1ZpXpVoI05aEl00RkGfCu35sdvxQjjviS/view

Edebiyat Dostları dergisi:

http://www.beyazmanto.com/edebiyatdostlari/

İslamcı dergiler arşivi:

http://katalog.idp.org.tr/dergiler

Kebikeç dergisi:

https://independent.academia.edu/kebikeckebikec

Kitap-lık dergisi (Mayıs-Haziran 2020 sayısı)

https://www.yapikrediyayinlari.com.tr/dosyalar/2020/05/kitap_lik-209_mayis_haziran-2020.pdf

Kül Eleştiri, sayı:5

Kül Eleştiri

Metis Çeviri dergisi:

https://www.metiskitap.com/catalog/archive

Mimarlık Dergisi:

http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=arsiv

Osmanlı Hilal-i Ahmer Mecmuaları: http://osmanli-hilali-ahmer-mecmualari.kizilay.org.tr/

Öykülem: (https://oykulemdergi.blogspot.com/2020/04/oykulem-mevsimlik-oyku-dergisi.html)

Pasajlar dergisi:

Praksis dergisi (50 ve 51. sayı):

https://dipnotkitap.com/dergiler/praksis/1/sayi-50-dunya-duzeninin-elestirel-siyasal-iktisadi-21-yuzyilda-krizler-ve-egilimler/2

https://dipnotkitap.com/dergiler/praksis/1/sayi-51-dunya-duzeninin-elestirel-siyasal-iktisadi-bolgeler-deneyimler/39

RES dergisi

RES

Sanat Dünyamız dergisi (Mayıs-Haziran 2020):

http://images.ykykultur.com.tr/upload/document/5bba2d5e-83ce-4cde-82d0-381f36268cac.pdf

Sürem (sayı:2)

https://drive.google.com/file/d/1FmEOlwPKUiqSa-jtR44zwtX2hWt7_u3M/view

Şizofreni dergisinin tüm sayıları

Şizofrengi Dergisi

Toplumsal Tarih dergisi Nisan sayısı: ( https://tarihvakfi.org.tr/dergiler/toplumsal-tarih/316/toplumsal-tarih-nisan-2020-e-dergi/382)

TÜBİTAK e-dergi arşivi:

https://services.tubitak.gov.tr/edergi/user/index.jsp

Türk Dil Kurumu süreli yayınlar arşivi:

http://tdk.gov.tr/sureli-yayinlar-veri-tabani/

TÜBİTAK dergileri:

https://services.tubitak.gov.tr/edergi/user/index.jsp

Çok sayıda akademik dergiyi okuyabilmek için: (https://dergipark.org.tr/tr/)

Çok sayıda dergi için TÜSTAV Arşivi:


Yeni e dergisi (Haziran 2020)

http://yenie.net/wp-content/uploads/2020/06/yeni-e-sayi-44-haziran-2020.pdf?fbclid=IwAR22n3JB95XScDYHBKOkF8ESr3Byy-83jw5ybs6T0vRH67OT_aYqLjgIIag

Kütüphaneler/Üniversiteler

Anadolu Üniversitesi Klasikleri ve Açıköğretim Kitapları (https://acikkutuphane.anadolu.edu.tr/)

Atatürk Kitaplığı: (http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr/ataturkkitapligi/index.php)

Ankara Üniversitesi Arşivi:

https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12575/1115

BİSAV

BİSAV e-arşivi

Boğaziçi Üniversitesi: (http://digitalarchive.boun.edu.tr)

Erzurum Atatürk Üniversitesi Seyfettin Özege Arşivi (http://bilgimerkezi.atauni.edu.tr/yordambt/yordam.php?aKutuphane=A&aBolum=01)

ETH Zurich e-pictures

Hakkı Tarık Us Süreli Yayınlar (http://www.tufs.ac.jp/common/fs/asw/tur/htu/index.html)

IRCİCA Farabi Kütüphanesi: (https://e-library.ircica.org)

İSAM Kütüphanesi: (http://ktp.isam.org.tr)

İstanbul Üniversitesi Gazete Arşivi (http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/GAZETE/)

Kadın Eserleri Kütüphanesi (http://kadineserleri.org/)

Koç Üniversitesi Kütüphanesi: (http://cdm21054.contentdm.oclc.org/cdm/)

Kültür Bakanlığı Halk Kütüphaneleri: (http://koha.ekutuphane.gov.tr)

Marmara Üniversitesi Kütüphanesi: (https://katalog.marmara.edu.tr/yordambt/yordam.php)

Sakıp Sabancı Müzesi: (https://www.digitalssm.org)

SALT Online: (http://saltresearch.org/primo_library/libweb/action/search.do?vid=salt)

Suna ve İnan Kıraç Vakfı El Yazmaları Koleksiyonu:

https://katalog.iae.org.tr/yordambt/yordam.php?aAltTur=293

TBMM Kütüphanesi: ( https://acikerisim.tbmm.gov.tr)

Türk Tarih Kurumu (http://kutuphane.ttk.gov.tr/advanced?rule=%7B%22condition%22%3A%22AND%22%2C%22rules%22%3A%5B%7B%22id%22%3A%22author%22%2C%22field%22%3A%22author%22%2C%22type%22%3A%22string%22%2C%22input%22%3A%22text%22%2C%22operator%22%3A%22contains%22%2C%22value%22%3A%22%22%7D%2C%7B%22id%22%3A%22item_types%22%2C%22field%22%3A%22item_types%22%2C%22type%22%3A%22string%22%2C%22input%22%3A%22select%22%2C%22operator%22%3A%22equal%22%2C%22value%22%3A%225%22%7D%2C%7B%22id%22%3A%22subject_added%22%2C%22field%22%3A%22subject_added%22%2C%22type%22%3A%22string%22%2C%22input%22%3A%22text%22%2C%22operator%22%3A%22contains%22%2C%22value%22%3A%22%22%7D%5D%2C%22valid%22%3Atrue%7D)

Armağan Ekici’nin James Joyce’un Ulysses çevirisi online olarak okunabiliyor:

https://drive.google.com/file/d/1ZvgTjPITnr0raFjOfU9dk7MRhufPF2O2/view

Bilge Karasu’nun PEN America’da yaptığı konuşma:

Bilge Karasu’nun Pegasus ödülü alması dolayısıyla Amerika’da yaptığı konuşma.

Yurt Dışı Arşivleri

Archive Dijitalleştirilmiş 230 bin taşplak albüm arşivi: https://archive.org/details/georgeblood

Vatikan Yazma Arşivi

Macar Bilimler Akademisi Türkçe El Yazmaları Arşivi

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi: (http://www.esam.org.tr/online_arsiv.php(

Bonn Üniversitesi Arşivi (http://digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/topic/view/3085789)

University of Arizona Press (https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:208&min=1&max=20)

Bristol University Press (https://bristoluniversitypress.co.uk/open-access)

Cambridge University:

https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/journals?utm_source=hootsuite&utm_medium=twitter&utm_term&utm_content&utm_campaign=MNE_campaign_MMMYY&fbclid=IwAR2n9yw1evTspVeYWSWKEj2_zaRgYu_K91r5oSsmrKWxOhTJfhlDRZxFi8w

University of Calgary Press (https://press.ucalgary.ca/open-access/)

University of California Press (https://www.ucpress.edu/blog/49700/free-access-to-all-uc-press-journals-through-june-2020/)

University Press of Colorado (https://upcolorado.com/)

Columbia University Press (https://get.vitalsource.com/vitalsource-helps)

Cornell University Press (https://www.cornellpress.cornell.edu/)

Duke University Press (https://muse.jhu.edu/journal/7)

Fordham University Press (https://www.fordhampress.com/)

University of Georgia Press (https://ugapress.org/)

University of Hawai‘i Press (https://uhpress.hawaii.edu/journals/)

Indiana University Press (https://scholarworks.iu.edu/journals/?CDpath=4_76)

İngiltere’de yazılmış tezler için; https://spiral.imperial.ac.uk/

İngiltere’de yazılmış tezler için; https://www.ebsco.com/

Johns Hopkins University Press (https://www.press.jhu.edu/)

Lever Press (https://www.fulcrum.org/leverpress)

University of Maryland Press (https://muse.jhu.edu/journal/415)

Manchester University Press (https://www.manchesteropenhive.com/)

Medieval Institute Publications (https://scholarworks.wmich.edu/medievalpress/)

University of Michigan Press (https://www.fulcrum.org/michigan)

University of Minnesota Press (http://manifold.umn.edu/)

University of Missouri Press (https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:254&min=1&max=120)

MIT Press (https://www.mitpressjournals.org/)

Monash University Publishing (https://publishing.monash.edu/open-access.html)

University of Nebraska Press (https://www.nebraskapress.unl.edu/)

University of North Carolina Press (https://uncpress.org/)

University of North Texas Press (https://untpress.unt.edu/browse/open-access/all)

Northwestern University Press (https://open.nupress.northwestern.edu/)

Ohio State University Press (https://ohiostatepress.org/books/openaccess.html)

Penn State University Press (http://www.psupress.org/)

University of Pennsylvania Press (https://www.upenn.edu/pennpress/)

Princeton University Press (https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:267&limit=format:book&min=1&max=140)

Punctum Books (https://punctumbooks.com/catalogue/)

Purdue University Press (http://blogs.lib.purdue.edu/news/2020/03/19/purdue-university-press-open-access-resources/?fbclid=IwAR03er9nzo6ZIzWhzuG5keBjQUSESBKIHxtRCw4eMUNgZmUeTymH9rI0SsM)

Rutgers University Press (https://www.rutgersuniversitypress.org/thematic/ebooks-free/list)

Springer e-books:

https://www.thebiomics.com/notes/springer-free-e-books-list.html

University of South Carolina Press (http://www.sc.edu/uscpress/)

Temple University Press (http://tupress.temple.edu/)

Texas Tech University Press (https://www.ttupress.org/)

THEMET Digital Collections:

https://libmma.contentdm.oclc.org/digital/search/collection/p16028coll7/order/artist/ad/asc

Utah State University Press (https://upcolorado.com/)

Vanderbilt University Press (https://www.vanderbilt.edu/university-press/)

Academy of Fine Arts Vienna (https://repository.akbild.ac.at/en/sammlungen_schriftenreihe/query)

University of Virginia Press (https://www.upress.virginia.edu/)

Wayne State University Press (https://www.wsupress.wayne.edu/)

University of the West Indies Press (https://muse.jhu.edu/journal/746)

Dijital Tarih web sitesi birçok zengin arşiv hakkında bilgi veren bir site. Onu da takip etmenizi öneririz:

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*