.

2023 Yılında Öykü: Öykü Hâlâ Direniyor

2023-oyku-derleme-lıste

Kemal Gündüzalp

Bu yıl öykü değerlendirmelerinin on beşincisini hazırladım. On beş yıldır dergilerde yazmaya başladığım öykünün yolculuğu, başka türlü denirse öykünün kısa tarihçesi ve ilk kitaplar zamandizini altı yıldır burada yayımlanıyor. Böylece başlangıçtan bugüne dek ilk öykü kitaplar zamandizini de gittikçe genişliyor ve büyüyor. Yani 171 yıllık (1852-2023) tüm ilk öykü kitapları listelenmiş durumda. Ayrıca, 2009-2023 yılları arasındaki on beş yıllık yeni öykü kitapları toplamı da bununla birlikte kayda girmiş oluyor.

2021 yılında ekonomik sıkıntılara, döviz artışı ve kâğıt sorununa karşın öykünün susmadığını ve her yıl artarak çoğaldığını belirtmiştim. Çünkü o yıl öykünün nicel anlamda doruk yılı oldu. Şu andaki veriler bunu gösteriyor: 2021 yılında yayımlanan ilk ve yeni öykü kitapları toplamı 746 olmuştu. Bu sayı son iki yılda aşılabilmiş değil.  Buna karşın öykü bir ana tür olarak varlığını belirginleştiriyordu. Başka deyişle öykü hâlâ direniyor.

Ancak niceliğin her zaman nitelik anlamına gelmediği de bilinen bir şeydir.  Özellikle ilk kitapların çoğu büyük ölçüde “paralı” yayınevlerince basılıyor. Yani parasını veren öyküsünü kitaplaştırabiliyor. Bu durum artarak sürüyor. Geçen yıl son güncellemelere göre 636 ilk ve yeni öykü kitabı yayımlanmıştı. Bu sayının öykü tarihçesi içinde en yüksek rakam olan 2021 yılındaki sayıya göre 110 kitap daha az olduğunu belirtmeliyim. Bu yıl ise 33 kitaplık bir artış görünüyor: 669 kitap. Bu sayı 2021 yılı dışında yine de önceki tüm yıllardan fazladır.

On dört yıl boyunca yaptığım bu değerlendirmeleri yine öykünün durumunun bazı sayısal veriler ve saptamalar düzeyinde genel çizgileriyle netleştirilmesi amacıyla, önceki yıllarla karşılaştırabilmek açısından, son beş yılın görülebilmesi için aşağıda bir çizelge sunulacaktır.

Çizelgedeki veriler önceki yıllara ilişkin bilgileri gösterme ereğiyle sunulmuştur. Çizelgede on yıl (2009-2018) toplam olarak gösterilmiştir. Elbette bu çizelge sürekli güncelleniyor. Çizelgedeki bilgiler yalnızca ilk ve yeni öykü kitaplarıyla sınırlıdır. Saptamalarıma göre yayımlanan ilk öykü kitapları 2021 (513 kitap) yılı dışında yine de önceki tüm yıllardan fazla olmuştur: 486 ilk öykü kitabı. Yeni öykü kitaplarında ise 2020 (179 kitap) ve 2022 (180 kitap) ile çok yakın (183 kitap), ancak 2019 (191 kitap) ve 2021 (233 kitap) yıllarının gerisinde kalmıştır: 183 yeni öykü kitabı. Genel toplamda ise, 2022 yılına göre 33 kitaplık bir artış söz konusuyken, 2021 yılına göre 77 kitaplık bir düşüş görülmektedir.

Veriler incelendiğinde bu yıl ilk öykü kitabı (486 ki­tap) yayımı yeni öykü kitabının (183 kitap) iki buçuk katından fazladır. Böylece bu yıl yazın dünyasına 486 yeni öykücü katılmış oluyor! Bu durumda 171 yıllık (1852-2023) süreçte Türkiye öykü serüveninde, öykü kitabı yayımlanmış yazar sayısı çok küçük bir hata payıyla 6.049 yazara ulaşmış görünüyor. Aslında bu konunun ülke nüfusu bağlamında ve okur yazarlık, eğitim durumu vb. ölçütlerle işin uzmanlarınca değerlendirilmesi ne kadar ilginç olurdu. Hatta başka ülkelerle karşılaştırılması da yapılabilir.

Belirtildiği gibi 2023 yılında toplam ilk ve yeni öykü kitabı 669’a ulaşmıştır. 2023 yılının öykü kitaplarına gelince: Kitap sıralaması daha önce olduğu gibi yine yayınevlerinin yayımladığı ilk ve yeni öykü kitapları toplam sa­yısına göre alfabetik olarak yapılacaktır. Bu yıl da dikkati çeken bir konu da şudur: Önceki yıla göre daha az yayınevi, oransal olarak daha fazla kitap yayımlamıştır. Büyük küçük 209 yayınevi toplamda 669 kitap yayımlamışken, yayınevi başına, 3,2 kitap düşmektedir.

Bu çerçeveden bakıldığında 2023 yılında en çok öykü kitabı yayımlayan yayınevleri arasında 58 kitapla (geçen yıldan dört fazla) KDY başı çekmektedir. Demek parayı verince insanlar kendi kitaplarını yayımlayabiliyorlar. Buna ne denebilir ki? Bence ilk, hatta ikinci kitap için hiçbir sakıncası yoktur. İkinci sırada ise 34 kitapla Mythos Yayınları yer alıyor. Üçüncü sırada 21 kitapla Klaros Yayınları geliyor. Edebiyatist ve Şule Yayınları 16’şar kitapla dördüncü sırada yer alırken, Kitap Müptelası Yayınları 15 kitapla beşinci sırada kalıyor.

İthaki ve Metinlerarası 13’er, Dorlion 12, Artshop, Everest ve İzan 11’er kitap, Cinius 10 kitap yayımlarken, Çınaraltı ve DLS, 9’ar kitap; Ayrıkotu, Çıra, Doğan, Gülnar, İletişim, Uzam ve Yapı Kredi Yayınları ise 8’er kitap yayımlamışlardır.

Elpis, Epona, Ritim Sanat ve Sakin Kitap 7’şer; Ateş, Ketebe, Kutlu, Notos ve Ötüken 6’şar; Eksik Parça, Loras, Mahal Edebiyat, Mühür, Simer ve ŞYK 5’er; Az Kitap, Bengisu, İz, MKB,  Platanus Publishing, Platon Hukuk, Red, Romanoku ve Truva Yayınları 4’er; Alakarga, Ange, Gece Kitaplığı, Gufo, Hatıra, Hece, Myrina, Nesil, Ozan, Papirüs, SİA, Sinada ile Vacilando Yayınları 3’er; Akıl Fikir, Aleni, Anatolia, Ares, Armoni, Atayurt, Banliyö, Barış, Birnokta, Can, Ceren, Ceres, Çoban, Dergâh, Dipnot, Fabrik, Gayri Nisami, Günce, h2o, Hayalci Hücre, Karahan, Kırmızı Çatı, Kırmızı Kedi, Manos,  Mavi Nefes, Mevsimler, Özlü, Perseus, Plüton, Post, Sarmal, Sınırsız, Sidar, Tekin, Tunç, Türk Edebiyatı Vakfı, Uyanış ve Yar Yayınları ise 2’şer kitap yayımlamışlardır.

Önceki yıllarda olduğu gibi, 2023 yılında da öyküye verdikleri önem açısından birer kitap yayımlayan yayınevleri de şöyle sıralanabilir: A7, Agaris, Ahbap, Ahenk, Akıllı Zebra, Axis, Alaska, Alıç, Amorf, Apollo, April, Ar, Ark, Armada, Arte, Asmaaltı, Babek, Bam, Belge, Beyan, Bilgesina, Bir Gençlik, Birinci, Çimke, Çizgi, Çolpan, Doğan Külegeç, Değişim, Destek, DH, Dipnot, Divanyolu, Diyanet Vakfı, Doğan Solibri, Doksan Dokuz, Düş Kurguları, Efe Akademi, Ekinoks, Eşik, Fa, Favori, Fibula, Fihrist, Galeati, Gate, Gita, Gürer, Güvercin, Hep, Herdem, Hükümdar, İBK, , İkaros, İki Eylül, İmbik, İnsan ve Hayat, Kapı, Kaptan, Karakum, Karina, Kavim, Kayıp Zaman, Kent, Kırk Kandil, 40’lar Kulübü, Kırmızı, Kırmızı Leylek, Kil, Kişisel, Kitap Kulübü, Kitap Otağı, Kuledibi, Kurgan Edebiyat, Q, La, Mahfel, Mavililer, Minel, MSB Safa, Muhit, Narsist, Nobel Bilimsel, Nota Bene, Oda, Odessa, Paradigma A., Parma, Profil, Puslu, Raskol’un Baltası, Res, Sam, Sancı, Sapiens, Ser, Sitav, Son Çağ, Son Sayfa, Sumru, Telgrafhane, Türk, Ülgen, Vaveyla, Velespit, Yade, Yakın, Yeditepe, 23, Yitik Ülke, Zafer Dergisi, Zet, Zeynes.

Burada bir konuyu açıklamalıyım: Kuşkusuz yayımlanan her kitabı görme ve okuma şansım yok. Önemli olan yayımlanan öykü kitaplarını kayıt altına almaktır. Bu nedenle zorunlu durumlarda pek de ilgili olmadığım internet ortamında bazen tarama yapmak durumunda kalıyorum. Burada karşılaştığım birinci sıkıntı şudur: Birçok yayınevi yayımladıkları kitapların türünü kapağa yazmıyor ya da anlayamadığım nedenlerle bundan kaçınıyor. Örneğin kapakta “edebiyat” ya da “çağdaş” yazmak, türün anlaşılabilmesi açısından hiçbir şey anlatmıyor. İletişim Yayınları bir ara tür belirtmiyordu, son zamanlarda kapaklara “öykü” yazmakla doğru bir iş yapmış oldu. Benzer bir durum da bazı satış sitelerindeki özensizliktir. Örneğin D&R neredeyse her kitap için, kapağında öykü yazılanları bile “roman” diye niteliyor. Kitapyurdu ise genelde her anlatı kitabına “hikâye” diyor. Birçoğu da basım tarihini belirtmiyor. Bu gibi nedenlerle bazen bir kitabı birçok yerden “test” ederek, sağlamasını yaparak, türünü ve baskı tarihini doğrulamak zorunda kalıyorum. Belki sırf bu nedenle listeye alınamayanlar da oluyordur.

Aşağıdaki çizelgede görüleceği üzere yayımlanan 669 öykü kitabının üçte ikisinden fazlası (486’sı) ilk öykü kitabıdır. Önceki yıllarda da belirttiğim gibi, bu yazılara başladığım yıldan beri dik­katimi çeken bir şey de şu oluyor: Her yıl mutlaka birkaç ozanın ilk ya da yeni öykü kitabı yayımlanıyor. Son yıllarda ozanlar da öykü yazmaya başladılar. Ozanların öyküye yönelmesini olumlu görüyorum. Bu yıl da önceki yıllara göre daha az olmakla birlikte, saptayabildiğim kadarıyla üç ozanın öykü kitapları yayımlandı: Şiirleriyle tanınan Tacim Çiçek (Alışılmışın Dışında), Onur Akyıl (Bağ) ve Yelda Karataş (Nişaburi-uö) yeni öykü kitapları yayımlanan ozanlar. İlk kitap yayımlayanlar arasında başka şiir yazanlar varsa da ben bilmiyorum. Ayrıca daha önce ilk öykü kitabı yayımlanan oyuncu Engin Akyürek’in bu yıl da ikinci öykü kitabı yayımlandı: Zamansız. Bu arada ozanlar ve oyuncular dışında bu yıl iki film yönetmeni de ilk öykü kitaplarını yayımladılar: Çağan Irmak (Gözümden Deliler Taştı) ve Semir Aslanyürek (Bir Dağ Düğünü).

İlk öykü kitaplarını yayımlayan yazarların çok büyük bir bölümünü tanımadığımı ve birçoğunun adını ilk kez duyduğumu itiraf etmeliyim. Bu bakımdan onca kitaba karşın çok fazla dikkatimi çeken yazar da olmadı ne yazık ki. Yine de alfabetik sırayla birkaç kişinin adını anarak herkesin emeğinin önemli ve okunmaya değer olduğunu belirtmeliyim: Akın Çokuğurluel (Böyle Ölmek İstemiyorum), Aslıhan Duman (Gün Doğusundan Kopan Hikâyeler), Barlas Özarıkça (Hay), Çağdaş Küçük (yarın FM), Işıl Madak (Anlamsızlık Saati), Mehmet Çimen (Her Şeyin Bi’ Şeyi Vardır),  Okşan Mağara (Kendine Ait Bir Oda Bir Salon), Özlem Yılmaz (Divan Cadısı), Sevim Çiçek (Dağlar Taşlar Tanığımdır) ilk öykü kitaplarıyla dikkati çeken yazarlar oldular. Bu arada her yıl Yaşar Nabi Nayır Öykü Ödülü’nü kazanan kitap yayımlanırdı, bu yıl rastlayamadım ancak ödül alan yazarı belirtmek istiyorum: Eris İnal (Herze ve Tedvir). Bu kitap yayımlandıysa ilk öykü kitabı sayısı 487 ve toplam kitap sayısı da 670 olacaktır.       

Yayımlanan Öykü Kitapları Bakımından On + Son Beş Yılın Sayısal Olarak Karşılaştırılması (2009-2018/2023)

KitaplarYıllar
 2009-201820192020202120222023 
İlk Öykü Kitapları2.277394420513456486Yeni Yazar Sayısı
Yeni Öykü Kitapları1.337191179233180183Yeni Kitap Sayısı
Toplam Öykü Kitabı3.614585599746636669 

2022 yılında yayımlanan bazı ilk öykü kitaplarını kısaca andıktan sonra, yeni kitaplara geçebiliriz. Yeni kitap yayımlayan çok yazar var. Doğrusu bazılarını atlamak çok zor olacak. Tamamı için ilişikteki listeye bakılabilir. O yüzden olabildiğince en azından bazılarının kitaplarını anmak gerekiyor. Öncelikle usta yazarlardan başlamalıyım: Adnan Özyalçıner (Yağmurda), Necati Tosuner (Daldaki Kuş) dışında Füruzan (Akim Sevgilim) yıllar sonra bir öykü kitabı yayımladı. Ayrıca Behçet Çelik (Soluk Bir An), Cafer Hergünsel (Emirgân’ın Muhteşem Kadınları), Erendiz Atasü (Herkes Sevdiğini Öldürür), Feridun Andaç (Gönlümdeki Güz), Mario Levi (Çünkü Fısıltılar Vardı-uö), Müge İplikçi (Ah Be Melek), Sevinç Çokum’un (İlkin Kuşlar Uyanır) yeni kitapları yayımlandı. Bunların dışında dikkati çeken öteki bazı yazarların yeni öykü kitaplarını da alfabetik olarak şöyle sıralamak mümkün: Ali Lidar (Riya Tabirleri Kitabı), Arda Arel (Ben Alageyik), Ayça Erkol (Yüze Kadar Say), B. Nihan Eren (Nefeshane), Demet Eker (Yabancılar  ve Ötekiler), Emin Gürdamur (Önce Biraz Ağladılar), Emrah Öztürk (Evine Dönemeyen Adam), Esin Tepebaşılı (Görünce Sevdiğim Komşum), Faruk Duman (Kargasabunu), Ferit Sürmeli (La Minim), Figen Alkaç (Yanlışlıkla Mutlu), Gökhan Yılmaz (Boşlukdikeni), İlhan Durusel (Nadas Yılkı Aheste), Hakan Günday (Derz), İlker Karakaş (Kim Bu İnsanlar), Merve Koçak Kurt (Söz Sandığım), Mine G. Kırıkkanat (Şahsıma Ait Ada Mikronezya), Muhammet Erdevir (Karanlığı Tanıyorum), Mustafa Everdi (Dante’yle Şaman Dansı), Müslüm Kabadayı (Korona Günlerinde Yuvam), Onur Çalı (Bergama Vapuru), Polat Özlüoğlu (Sahi Adım Neydi), Recep Seyhan (Bir Sepet Hayal), Selahattin Demirtaş (DAD),  Sema Bayar (Vakitsiz Ölüler Yurdu), Semrin Şahin (Küller), Sofya Kurban (Sessizlik Çağı), Tuba Dere (Uzaklara Giden Hükümdar) ve Tuncer Erdem (Kötü Tabiat, İyi Doğa). 

Genellikle genç-yeni yazarlarla kadın yazarların daha çok öykü yazdığı söylenir. Elbette genç bir yazarın öykü yazması anlaşılabilir bir durumdur. Bu çalışmaya başladığım yıldan beri, hem ilk hem de yeni kitaplarda erkek yazarlar çoğunluktaydı. 2016 yılında ilk kitaplarda kadın yazarlar erkek yazarlara yakınken, yeni kitaplarda fark erkek yazarlar adına açılıyordu. Bu yıl da yeni kitaplarda kadın yazarlar yine azınlıkta kalıyorlar, yarısı kadar (122-61). Ancak ilk kitaplarda hiç de az sayılmazlar (290-196). Toplamda (412-257) ise erkek yazarların yarısından fazla görünüyorlar.   

Bir gelenek oldu benim için, yineliyorum: Yazıda “genel değerlendirme” denmesine karşın, burada yapılan bir yıllık döküm, saptama ve listeleme çabasının birincil derecede yazınsal bir kaygısı yoktur. Daha çok “öykünün yolculuğu”nda ilk kitaplar zamandizinine bir ek sayılmalıdır. Yıllık öykü çalışmasını merak edenler ve ilgilenenler için bu toplu değerlendirmenin ekinde saptanabilen kitap listeleri ilişikte sunulmuştur.

Didim, 4 Ocak 2024

2023 YILINDA YAYIMLANAN ÖYKÜ KİTAPLARI

  İLK ÖYKÜ KİTAPLARI-2023  
       Yazar Adı                                  Kitap Adı                               Yayınevi Adı            
Ahmet Doğru                            Zamanın Fethi                         KDY
Ahmet Karaca                           Kafamdaki Gezegen                 KDY
Ahmet Yalçin                           Lacivert Kelimeler                   KDY
Ali Doğan                                  Fare Kapanı                             KDY
Ayhan Kutlu                             Nokta.                                      KDY
Ayşegül Kurumlu                    Bana Bir Masal Anlat Anne      KDY   
Bayram Ali Okumuş                 Eşik                                         KDY
Bilge Ozan Kıran                      Çiro/Robot Öyküleri                 KDY
Bülent Keskin                           Gönlümüm Güvercini              KDY
Bülent Yardımcı                        Bodrum Hikâyeleri                   KDY
Can Karahan                             Elya Hasadı                              KDY
Candaş Koç                              Karanlık Aydınlık Öyküler       KDY
Derya Keşan                             Kim Bu El Âlem?                     KDY
Diyar Ç.                                    İmkânsızlık                              KDY
Engin Aşkın                              Terazi Kızı                               KDY
Enis Güney                               Kaçış                                       KDY
Ergün Karaca                            Ben Asteğmen Rıza                  KDY
Esra Soytürk                             Zürafalar Uçamaz                     KDY
Ezgi Elçin Oynak                      İçimi Sevinçle Dolduran           KDY
Gamze Koç İçimdeki Kelebek                      KDY
Gülcay Vural                            4D Çay Hikâyeleri                      KDY
Hakan Ortaç                             Kırak                                         KDY
Hakan Seyrekbasan                   Yağmurdagezen                        KDY
Harun Gülle                              İyice Derine Batıyoruz              KDY
Hasan Ali Gülce                        Ötekiler                                    KDY
Hasan Murat Doğan                 Yalnızlık ve Gürültü                  KDY
İbrahim Şahin Uyumaz              Ses’siz Olun                              KDY
İrfan Uğur                                 Kayıp Öyküler Atlası                 KDY
Kardelen Ç.                              Son İçin Ağıt                            KDY
Kenan Beykont                         Kabuslar Kitabı                         KDY
Mehmet Karataş                        Kilis Hikâyeleri                         KDY
Mehmet Yiğit Erdoğan              Hikâyelerde Yaşayanlar             KDY
Meva Yağmur Mersin                Değerli Hikâyeler                      KDY
Muhammed Furkan Çelenk Lamba mı Sihirli? Kaplumbağalar mı Terbiyeli?   KDY
Mustafa Dinç                            Hayal Dünyası                          KDY
Mustafa Mehmet Emin              Tarihî Öyküler                          KDY
Mustafa Yılmaz                        Çukurovalı                                  KDY
Mümin Demirel                        Halaperestin Not Defteri            KDY
Nusret Kosova                          Melankoli                                 KDY
Oğuzhan Herdi                          On Yıl                                      KDY
Oğuzhan Karaca                        Bana mısın Demeden                 KDY
Özcan Altay                              Aydın Gribi                               KDY
Özge Ak                                    Sıradan Bir Pazar Günüydü      KDY
Özgür Bağlıyalnız                     Kayşakunin                              KDY
Serdar                                       Şarkı Mırıldanan                       KDY
Şehriban Yaman                       Sâye                                         KDY
Abdullah Bıldır                         Yeterince Mutluyum                 Mythos Kitap
Arzu Bulucu                             Dünyanın En Güzel Hediyesi     Mythos Kitap
Aydın Kayabaşı                         Yokuş Yukarı Hayatlar              Mythos Kitap
Aysel Kaymaz                           Çıkmaz Sokak Öyküleri            Mythos Kitap
Barış Birinci                             Barış Kararı                              Mythos Kitap
Batu Genç                                 Mierbosra Şirketi                     Mythos Kitap
Burcu Yalçınkaya                      Gecenin Ölümü                        Mythos Kitap
Cem Alptekin                           Sör Sini                                   Mythos Kitap
Çağla Nur Kuş                          Tuhaf Ama Garip Değil             Mythos Kitap
Deniz Efil                                 Eksik Şarkı                               Mythos Kitap
Derya Tanrıverdi                       İşaretler                                    Mythos Kitap
Dilara Gürer                              Kelebekler                                Mythos Kitap
Elçin Tanüstü               Aç Kapa Dedi Tanrı Belki Düzelir        Mythos Kitap
Emin Esmer                  Bir Bir                                                 Mythos Kitap
Ercan Özkan                 Kadın, Erkek ve Kara Mizah Öyküler    Mythos Kitap
Ergün Tepecik                           Başkanı Sokan Arı                     Mythos Kitap
Ertan Erat                                 Uzak İstanbul                           Mythos Kitap
Gürcan Banger                          En Uzak Şehir                           Mythos Kitap
Hasan Taşçı                              Armut Çiçeği                            Mythos Kitap
İlhan Günay                              Bulutlara Yazılan Öyküler         Mythos Kitap
Kürşat Koray                            Peckinpah’ın İzinde                   Mythos Kitap
Mehmet Ali Zengin                   Beş Şehrin Ölümsüz Aşkları     Mythos Kitap
Mehmet Boncukoğlu     Sınırsız Hayaller Yürekli Öyküler         Mythos Kitap
Metin Arpacı                             Doğu’da Bir Öğretmen              Mythos Kitap
Ozan Çakmakoğlu                     Organik Cinayetler                   Mythos Kitap
S. Onur Avcı                             Günümüzü Gördük                   Mythos Kitap
Tevfik Çağrı Kavaklıoğlu          Karşı Binadaki Kız                   Mythos Kitap
Yıldırım Uzun                          Meczup                                    Mythos Kitap
Zeynep Kesler                           Parçadan Bütüne                       Mythos Kitap
Fahrettin Bilgiş                         Vekil Milletvekili Olunca          Klaros Yayınları
Ferhat Günlü                            Acılara Tutunmak                     Klaros Yayınları
Gökmen Akça                           Ayna Müze                               Klaros Yayınları
Göksu N. Çakır                         Pazar Kahvaltısı                        Klaros Yayınları
Hande Akbulut                         Yüzleşme                                 Klaros Yayınları
Hürriyet Ahmet                        Papatya Çıkmazı                       Klaros Yayınları
Hüseyin Yenim                         Çırak                                      Klaros Yayınları
İlhan Nevzat Gülsoy                  Hayat Gazoz Kapağı                 Klaros Yayınları
İlhan Uçuk                                Falaka                                       Klaros Yayınları
Mehmet Dönmez                      Timsaha İyi Bak                        Klaros Yayınları
Mehmet Köksal             Hayatımı Kalemimle Kazanacağım        Klaros Yayınları
Nalan Çelik                               Bir de Ne Göreyim                   Klaros Yayınları
Orhan Yıldırım                          Efra                                         Klaros Yayınları
Övünç Erdoğan                         Ağa Takılanlar                         Klaros Yayınları
Rıdvan Yıldız                            Uydur Kalabalık                       Klaros Yayınları
Şahin Küçüksüslü                     Sever misin Beni?                    Klaros Yayınları
Zeki Murat Güneş         Bunların Hepsi Senin Yüzünden Anne  Klaros Yayınları
Zeynep Mehtap Gürel                Göçmen Kuşlar Yaralı da Uçar  Klaros Yayınları
Betül Yüzüncüyıl Tavlı              Üçüncü Güz                             Edebiyatist Yay.
Burçin Tüzemen                       Yarı Gerçek Öyküler                Edebiyatist Yay.
Canan Sancak                           Kızıl Su                                   Edebiyatist Yay.
Caner Er                                   Yeni Atandım                           Edebiyatist Yay.
Esin Gülümser                          Yırtık Sayfalar                           Edebiyatist Yay.
Gizem Aydoğan                        Leblebi Makinesi                      Edebiyatist Yay.
Gülcan Çolak                           Kuş Uykusu Masalları              Edebiyatist Yay.
Halil Demir                              Kentin Gizemli Hikâyeleri        Edebiyatist Yay.
Meltem Kofoğlu                       Rüzgâr Çanı                              Edebiyatist Yay.     
Özgü Çömezoğlu                     Alacakaranlık                            Edebiyatist Yay.
Semih Şen                    Tuhaf Öyküler Görünenin Ötesinde      Edebiyatist Yay.
Sevil Taner                              Pera’da Aşk                              Edebiyatist Yay.
Turgay Yakut                          Şarkı Söylemek İstiyorum        Edebiyatist Yay.
Veda Beşgül                            Karayel                                     Edebiyatist Yay.
Ahmet Naci Ünal         Gelişen Dünyada Tekno Hikayeler         Cinius Yayınları
Ahmet Serdar Eayman              B(ir)eyin Hikâyesi                    Cinius Yayınları
Demir Yurten                          Comolokko                               Cinius Yayınları
Dilek Altun Dede                     Geçen Gün Hikâyedendir           Cinius Yayınları
Ediz Coşkun                            İki Yedili                                 Cinius Yayınları
Elmas Özer Koç                       Çisil Çisil                                  Cinius Yayınları
İsmail Göçer                            Herkes Nerede?                         Cinius Yayınları
Kamil Öztürk                           Kartevi’nin Gazabı                    Cinius Yayınları
Mehmet Saraç                          Beni Burya Attılar                    Cinius Yayınları
Yunus Emre Polat                    Bir İyilik Hali                           Cinius Yayınları
Ahmet Berk Duman                 10’ar Yıllık Yalnızlıklar            Metinlerarası Kitap
Akın Çokuğurluel                     Böyle Ölmek İstemiyorum        Metinlerarası Kitap
Barlas Özarıkça                        Hay                                         Metinlerarası Kitap
Büşra Nil                     Yerkabuğunun Bütün Kırılmışlığı         Metinlerarası Kitap
Ceyda Sevgi Ünal                    Bıçak Sırtı Kir                           Metinlerarası Kitap
İdil Gürsel Himmetoğlu   Kozmonot Apartmanı’nda İlginç Bir Davet Metinlerarası Kitap
Kemal Çavuş                           Dünyanın En Gamlı Adamı       Metinlerarası Kitap
S. Batuhan Arpacı                    Ara Karardan Rücu                  Metinlerarası Kitap
Selman Dinler                          Alelade Felaketler                    Metinlerarası Kitap
Süleyman Sönmez                    İki’den Üç’e                             Metinlerarası Kitap
Ahmet Nuroğlu                        Otobüsçü Ömer                         Kitap Müptelası Y.
Göktan Güçlü                          Kırmızıdan Maviye                   Kitap Müptelası Y.
Gülay Aybala Güllü                 Kalpobur                                 Kitap Müptelası Y.
İlyas Kök                                 Yaylada Bahar                         Kitap Müptelası Y.
Kavin İnci Geçkil                     Hâr                                           Kitap Müptelası Y.
Mustafa Düzenli                      Kekre Öyküler                          Kitap Müptelası Y.
Şuayip Odabaşı                        Adı Yeter Soyadı Yetmez          Kitap Müptelası Y.
Yasemin Gökay                        Benim Adım Zeynep                Kitap Müptelası Y.
Yaşar Karadağ                          İki Düğün Arası                        Kitap Müptelası Y.
Ahmet Kara                             Lilima                                     Şule Yayınları
Ayşe Sevim                             Kintsugi Değerli Yaralar            Şule Yayınları
Bahtiyar Gül                            Fötr Şapkalı Mezar                   Şule Yayınları
Gülnaz Eliaçık Yıldız               Bir Talanın Sevinci                  Şule Yayınları
Hatice Durmaz                         Dersimiz Canavar                      Şule Yayınları
Kübra Nazik                             Cam Bariyer                               Şule Yayınları
Özge Özen                               Soğuk Çorba                             Şule Yayınları
Resul Bulamam                        Taş Sektirme Ustası                  Şule Yayınları
Rüveyda Şener                         Dilsizler Bandosu                      Şule Yayınları
Birol Öngören                          Ve Ay Donmuştu Tepede           Artshop Yayıncılık
Cengiz Ceylan                         Benim Hikâyelerim                  Artshop Yayıncılık
Ebru Zeynep Dişiaçık               Aç Kapıyı                                Artshop Yayıncılık
Hülya Düz                   Hayvanlarla Dostluk Hikâyeleri             Artshop Yayıncılık
Nejla Kor                                 Oyunbaz                                  Artshop Yayıncılık
Ömer Gündoğan                      Efsane Hayatlar                        Artshop Yayıncılık
Sevsen Aslantepe                     Öykü Zinciri                             Artshop Yayıncılık
Vahap Taş                               Gıcırdayan Tekerlekler              Artshop Yayıncılık
Alkım Doğan                           Dünya Sakin Bir Yermiş Gibi    Ayrıkotu Yayınları
Gülcan Aksoy                          Hişt Hişt! Duyan Var mı?         Ayrıkotu Yayınları
Mustafa Deniz Serter                Sessiz                                      Ayrıkotu Yayınları
Nazan Çinko                Şarkılarını Söylemeyi Unutan Kadınlar Ayrıkotu Yayınları
Nilar Gök                                 Azgın Var!                               Ayrıkotu Yayınları
Ömür Öter                               Melek Görülecek Çağ Değildi   Ayrıkotu Yayınları
Selahattin Anatürk                   Samut                                     Ayrıkotu Yayınları
Abdullah Azizoğlu                   Killik Manzum Hikâyeler          Elpis Yayınları
Deniz Büyükbozkırlı      Verda, Siyah Köpek ve Şampanya Patlamadı    Elpis Yayınları
Ela Şentürk                              Kelebek Kadar Özgür                Elpis Yayınları
Gizem Çelebi Çamlı                 Yarınsızlar                                Elpis Yayınları
Melike Kaan                            Bilinçaltının Kayıp Odaları        Elpis Yayınları
Muhsin Doğan                         Dört 4’lük Hikâyeler                  Elpis Yayınları
Remzi Çopuroğlu                     Hissel Muhasebe                      Elpis Yayınları
Betül Erdoğan              Mum Koksun Kadınların Bedeni           İzan Yayıncılık
Erdinç Ozan                             Kalbimde İntihar Korkusu        İzan Yayıncılık
Figen Füsun Pehlivan               Kelebek Tozu                          İzan Yayıncılık
Hikmet Özkaya                        Kara Yılanın Dostluğu             İzan Yayıncılık
İrfan Akalp                              Kuyulu Kahvenin Yankısı          İzan Yayıncılık
Kudret Köksal                          Çay Ocağından Fısıltılar            İzan Yayıncılık
Şinasi Türüdü                          Kasabanın Hikâyesi                   İzan Yayıncılık
Burcu Kızılay                           Yalnız Değilsin                         Ritim Sanat Yay.
Emine Şevşere                          Duyguların Rengi                    Ritim Sanat Yay.
Furkan Küçükekinci                 Ahir Saf/Derun                         Ritim Sanat Yay.
Kübra Şahin                             Gölge Dünya                           Ritim Sanat Yay.
Melike Gümüş                         Karanlıktaki Işığın 3 Dostu       Ritim Sanat Yay.
Miray Çapraz                           Rüya mı Gerçek mi? (uö)          Ritim Sanat Yay.
Yağmur Sağlam                       Tilkiler ve Güller                      Ritim Sanat Yay.
Ahmet Melik Karauğuz            Herkese Biraz Bahar Gerek       Uzam Yayınları
Asude Akman Sönmez             Kırmızı Işık                             Uzam Yayınları
Hakan Keleş                            Acayip Melodram                     Uzam Yayınları
Hüseyin Mehmet                     Kalanlara                                  Uzam Yayınları
Kübra Yavuz                            İncir Yarası                              Uzam Yayınları
Neslihan Soydaş Yıldız             Eve Gitmeyen Yollar                 Uzam Yayınları
Özlem Kurt                             Menzile Koşan Süvariler            Uzam Yayınları
Gamze Efe                               Yine de Bir Şansımız Olmalı     Everest Yayınları
Işıl Madak                                Anlamsızlık Saati                     Everest Yayınları
Nis Tuğba Çelik                       Karanlıkta Kanto                       Everest Yayınları
Onur Bütün                 Anlatmaya Değer Bir Hikâyen Var mı? Everest Yayınları
Özlem Yılmaz                          Divan Cadısı                             Everest Yayınları
Vildan Külahlı Tanış                Çizgide Bir Kukla                     Everest Yayınları
Ayla Burçin Kahraman Onuncu Ay                               İthaki Yayınları
Burak Parmaksız                      Beni Öldürme Mesafesi             İthaki Yayınları
Gökçe Gündüç                         Nankör                                     İthaki Yayınları
Meltem Dağcı                          Dünyanın Öteki Yüzü                İthaki Yayınları
Merve Yakut                           Caravaggio Kırmızısı                 İthaki Yayınları
Uğur Demircan                        Örtü                                         İthaki Yayınları
Ahmet İşler                              Gözlerimde Öyküler                  Çıra Yayınları
H. Nur Ekinci                          Vefa Sokağı                              Çıra Yayınları
Hüseyin İlhan                          Gömü Gömen Adam                 Çıra Yayınları
Nuri Yıldız                               Çocukça Kal                             Çıra Yayınları
Sıdıka Zeynep Bozkuş              Kişisel Gelişim Hikâyeleri         Çıra Yayınları
Yusuf Tosun                            Maske Mesafe Hikâye              Çıra Yayınları
Emine Ertekin                          Temli Çiçekleri                         Dorlion Yayınevi
Mustafa Egehan Ergültekin       Yüzümden Düşen Her Parça      Dorlion Yayınevi
Pervin Göksel                           Sırrımı Kiminle Paylaşayım       Dorlion Yayınevi
Seda Tekin Horat                     Issız Mavi                                Dorlion Yayınevi
Şakir Erez                                Elimizin Emeği                         Dorlion Yayınevi
Yıldırım Kemal                        Karmakarışık                            Dorlion Yayınevi
Hikmet Şimşek                        Şehbâlden Dökülenler               Gülnar Yayınları
Alper Alkan                             Şarkısız İnsanlar                       Gülnar Yayınları
Mahmut Gökhan Akkaya          Arol                                          Gülnar Yayınları
Mustafa Baysa                         Şimdi Gidecek misin Böyle?      Gülnar Yayınları
Müjdat Er                                Dönüş                                     Gülnar Yayınları
Şebnem Kalkandelen                Benim Adım Çam Ağacı            Gülnar Yayınları
Ece Pek                                   Gizemli Saat                             Kutlu Yayınevi
Erdal Yıldırım                          Bozkır Öyküleri                        Kutlu Yayınevi
Esra Kurşun                             Gökte Dolunay Vardı                 Kutlu Yayınevi
Haluk Gönüllü                         Uzun Yastık                              Kutlu Yayınevi
Nehir Güzel                             Ölüler                                       Kutlu Yayınevi
Yağmur Rabia Nar                   Göç                                          Kutlu Yayınevi
Ahmed Çakmak                       Yitirilmeyen Umudum              DLS Yayınları
Doğukan Karakaya                   Hayat Palyaçosu                        DLS Yayınları
Elif Nur Şafak                          Karanlığımdaki Sen                   DLS Yayınları
Gaye Meryemoğlu        Ruh ve Acı Saydam Kelebeğin Düşledikleri DLS Yayınları
Hanife Kırel                             Aşk İkizi                                  DLS Yayınları
Sefa Sevenol                            Garip Bir İç Ses                         DLS Yayınları
A. Aziz Kan                             Maktul                                     Ateş Yayınları
Bahriye Kefelioğlu                   Bana Doğru                              Ateş Yayınları
Ercan Mehmet Aksüt                Umutsuz Ruhlar Mezarlığı        Ateş Yayınları
Fuat Adıgüzel                          Karanlık Işıklar                        Ateş Yayınları
Rıdvan Vançin                         Portakaldan Deniz Yaratmak    Ateş Yayınları
Derya Onaran                          Gelecek Asla Gelmeyecek         Mahal Edebiyat Y.
Emrah Kurul                            Bir Ölüm Bir Kalım                  Mahal Edebiyat Y.
Hatice Akalın                           Çok Bekleyince Acır                Mahal Edebiyat Y.
Onur Özkoparan           Vasat Adamın Maceraları-Mırıldanmalar   Mahal Edebiyat Y.
Ömer Dağlı                              Damlaların Esrarı                      Mahal Edebiyat Y.
Ayşe Ünüvar                            Yaralı Badem Ağacı                 Ötüken Yayınları
Feyza Ay                                 Denizağaçları, Kemikyüzleri     Ötüken Yayınları
Halit Ziya Doğruöz                   Müzmin Susuzluk                     Ötüken Yayınları
Müge Ceyhan               Letafetsiz Ama Evladiyelik Öğütler      Ötüken Yayınları
Samet  Çıldan                          Kuşlar Mıraathanesi                 Ötüken Yayınları
İzzet Irmak                              Mavi Bisiklet                            Simer Yayınevi
Murat Doğan                            Yaşlı Çınarın Gölgesi                Simer Yayınevi
Sevgi Gülmez                          Umut Işığı                                Simer Yayınevi
Seyfettin Avci                          Kabuk Bağlamayan Yaralar      Simer Yayınevi
Zeynep Berra B.-Menduh Bayezit      Memleketim                   Simer Yayınevi
Fatma Gülâra Işık Tuğcu          Bir Ağacın Bütün Kuşları         ŞYK Kitap
Havva Ağral                            Sahaftaki Ucubeler                    ŞYK Kitap
Mehmet Ali Işık                       Yazılmamış Hikâyeler              ŞYK Kitap
Mustafa Eroğlu                        Son Mektup                              ŞYK Kitap
Turgut Yılmaz                         Sofi Dayım                              ŞYK Kitap
A. Erol Göksu                          İthal Gelinler İthal Damatlar      Az Kitap
Cengiz Üçler                            Ya Misafir Gelirse…                 Az Kitap
Emre Timur                             Tereddüt (uö)                            Az Kitap
Günay Uysal                            Unutmabeni Mavisi                   Az Kitap
Anıl Çetinel Örselli                  Ah Bu Şarkıların                       Eksik Parça Y.
Servet Şan Durukan                 Gök Mavi Göz Mavi                  Eksik Parça Y.
Sibel Oğuz                               Annem Zeytin ve Çay                Eksik Parça Y.
Ümit Kireççi                            Sonsuzluk Odası Öyküleri          Eksik Parça Y.
Ayşegül Nevin Kaplan              Mutluluk Yolu                          MKB Halk K. Y.
Cansu Cörüt                            Enerjiyi Hisset                          MKB Halk K. Y.
Hande Yiğitdinç Türker            Zeytin Ağacı                             MBK Halk K. Y.
Merve Çetin                            Yıldız Tozu Öyküleri                 MBK Halk K. Y.
Özlem Dikeçligil                      Hayalet Bakıcısı                        Notos Kitap     
Sevim Çiçek                             Dağlar Taşlar Tanığımdır           Notos Kitap
Şefik Karakoç                          Aklından Neler Geçiyor             Notos Kitap
Yapıncak Gürerk                      Puslu Gri Parlak Sarı                 Notos Kitap
Abdullah Tanrıkulu                  Penaber                                    Red Yayınları
Ahmet İşözü                            Yadigâr’ın Yüksek Topukları     Red Yayınları
Birsen İnal                               Tentene                                    Red Yayınları
Remziye Arslan                       Şevba’nın Yazılmamış Tarihi     Red Yayınları  
Ali Nurdoğan               Islık Çalmasını Beceremeyenler             Romanoku Yay.
Erman Şahin                            Karanfilin İzi Kaldı                   Romanoku Yay.
Figen Yıldız                             Yağmurlu Yokuş, Zeki Ben!       Romanoku Yay.
Şebnem Denk                          Tengömlek                               Romanoku Yay.
Abdullah Kartal                       Hüznün Gölgesinde Bir Ömür    Bengisu Yayınları
Nalan Nesipoğlu                       Zaman Kristalleri                      Bengisu Yayınları
Songül Uslu                             Düş Bozgunu                            Bengisu Yayınları
Çağan Irmak                            Gözümden Deliler Taştı             Doğan Kitap
Talat Kırış                                Uzak Deniz Küçük Yağmur      Doğan Kitap
Zeynep Kaçar                           Tanrı ve Memeli Hayvanlar       Doğan Kitap
Bilgehan Tuğrul                       Tekil A’nın Endişesi                  Epona Kitap
Çağdaş Küçük                         Yarın FM                                  Epona Kitap
Olvido Ayşe Akan                    Tıpkı Taşı                                 Epona Kitap
Burcu Bolakan                         Hikâyeler 2                               Gece Kitaplığı
Fikret Kemal Tekin                  Kapı Çalınıyordu                       Gece Kitaplığı
Şebnem Gürler Oakman           Kalbimden Kareler                    Gece Kitaplığı
Ayşe Yaldız                             Elbisesi Duman Rengiydi           Gufo Yayınları
Enis Yurter                              Papatya Şarabı                          Gufo Yayınları
Esma Göz Nacak                      Sır                                            Gufo Yayınları
Esra Kahya                              Benim Rüyalarım Hep Çıkar      İletişim Yayınları
F. Mert Erdoğan                       Siren Sesleri                              İletişim Yayınları
Okşan Mağara                          Kendine Ait Bir Oda Bir Salon  İletişim Yayınları
Akın Ersöz                               Allı Güllü Perdeler                    Mühür Kitaplığı
Banu İmer                                Tek Kişilik Aşk                         Mühür Kitaplığı
Yunus Koşar                            Dikkat Vefa İçerir                     Mühür Kitaplığı
Songül Kişioğlu                       Su Duyar (uö)                           Papirüs Yayınevi
Suna Dirikan                            Yeniden Diriliş İçin Füg            Papirüs Yayınevi
Tahsin Çember                         Tenirşek Adem                         Papirüs Yayınevi
Gülay Taşkın                           İki Galaksi Bir Yıldız                 Platanus Publishing
Murat Aybirdi              Başka Baharlara Kalan Baharlar            Platanus Publishing
Osman Eker                 Suya Sabuna Dokunmadan                   Platanus Publishing
İlknur Taş                    Küçük Tuthaliya’nın Maceraları             Sakin Kitap
Nesibe Çakır    Antik Yunan Mitolojisinin Kadınlarına Dair Öyküler        Sakin Kitap
Özer Akdemir   Rüzgârlı Mimas Uyanmazsa Karaburun Öyküleri     Sakin Kitap
Emre Çelik                               Toksik Yalnızlıklar                     Sinada Kitap
Hasan Eşcan                            Süleyman Peygamber’in Tacı     Sinada Kitap
Mürşide Oklu Ayhan                Büyümedim Daha                     Sinada Kitap
Hüseyin Uyar                           Mucizeyi Beklerken                  Truva Yayınları
Muhammet Çavdar                   Ekmek Arası Keder                   Truva Yayınları
Şevki Dinçal                            Sokaklar Çocuk Doğurmaz       Truva Yayınları
Başar Yılmaz                           Kara Kışın Gün Işığı                 Vacilando Kitap
Cabir Özyıldız                          Eski Zaman Türküsü                 Vacilando Kitap
Elvan Kaya Aksarı                   Pandispanya Gazetesi                Vacilando Kitap
Harun Yöndem                        O Benim Gençliğimdi                Akıl Fikir Yay.
Şaban Çetin                             Bir Ada Bin Hüzün                   Akıl Fikir Yay.
Hakan Kaya                 Yaşıyor musun Diye Kontrol Ettim       Aleni Kitap
Öztekin Düzgün                       Tevabil                                     Aleni Kitap
Hamza Öztürkçü                      Boncuktan Yapma Çiçek           Anatolia Kitap
Nurcan Ören                            Eskici Dükkânı                        Anatolia Kitap
Fatma Keskin                           Kozalar ve Kelebekler              Ange Yayınları
Zeynep Kübra Kazan                Her Şey Senden Geçer               Ange Yayınları
Ferit Abuaf                  Kuşlar Öttü İsa’nın Babası Öldü            Ares Kitap
Reneta Sibel Yolak                   Büyülü Aşk Masalları                Ares Kitap
Mert Mutlu                              Aklın Ölçüsü                            Armoni Yayıncılık
Önder Karanfil                         Bazı Yaralar Yalnız Sarılır        Armoni Yayıncılık
Esra Keskin Çelik                     Son İdrak Film                        Banliyö Kitap
Kadir Horzum                          Kafamdaki Kalabalık                 Banliyö Kitap
Ercan Deva                              Umut’a Yolculuk                     Barış Kitap Bas. Y.
Tacettin Kandemir                   Okula Bakan Adam                   Barış Kitap Bas. Y.
Ahmet Erkam Saraç                  Battığımız Bataklar                  Can Yayınları
Rıdvan Hatun                          Billur Örüntüler                        Can Yayınları
Mehmet Çoğ                            Sokak Şarkıları                          Ceren Yayıncılık
Namigâr Durak Başbuğoğlu      Güz Günleri Zübüde                  Ceren Yayıncılık
Mine Türkili Ergül                   Pandemi Diyalogları                  Ceres Yayınları
Nedim Güzel                           Herkese Benden Çay                Ceres Yayınları
Ayhan Işık                               Astrotürk                                  Çınaraltı Yayıncılık
İdris Özler                                Mutluluk Uçurtması                  Çınaraltı Yayıncılık
Ayşe Ay                                  Yol Yorgunu                            Çoban Yayınları
Veli Ay                                    Aşk Bilgisi                                Çoban Yayınları
Dilara Ayşe Akdeniz                Seza Hanım ve Kedileri             Dergâh Yayınları
Fatma İçyer                              Teyzeler ve Maymunlar             Dergâh Yayınları
Ahmet Yılmaz                         Kuşlar da Ağlar                         Gayri Nizami Kitap
Reyhan Çödek                          Kelebeğin Varisleri                    Gayri Nizami Kitap
Nihat Kopuz                            O Yazar Muhtemelen Benim    h2o Kitap
Semir Aslanyürek                     Bir Dağ Düğünü                       h2o Kitap
Ebubekir Emre Men                 Son Labirent İstanbul               Hatıra Kitap
Yeşim Kale                              Hikâyelerin Prensi                     Hatıra Kitap
Aytaç Emet                  Otobüs Şoförü Olmak İsteyen Samuray Hayalci Hücre Y.
Murat Dural                             Her Şeyin Hikâyesi                   Hayalci Hücre Y.
Büşra Çelik                              Düşlerinde Elma Kokusu           İz Yayıncılık
Veysel Altuntaş                        Yaşamak Sandığım                   İz Yayıncılık
Hasan Turunç                          Yankılar ve Yansılar                Karahan Kitabevi
Ruşen Filhak                            Hevsel Bahçeleri                       Karahan Kitabevi
Alkan Kılıç                              Gölge Yontusu                        Ketebe Yayınevi
Kadir Daniş                             Belki de Yanlış Bir Leyla          Ketebe Yayınevi
Hakan Karaali                          İnsandan İnsana Yollar              Kırmızı Çatı Yay.
Levent Çanakçi                        Boran                                      Kırmızı Çatı Yay.
Ömer Vural                              Suyun Gördüğü                         Loras Yayınları
Zeynep Sayman                       Uzakların Kokusu                     Loras Yayınları
Hamdi Topçu                           Limburg Hikâyeleri                   Manos Yayınları
Hatice Sabah                            Ben Robot Değilim                 Manos Yayınları
Mehmet Galip Aksoy                Ankara’dan                              Myrina Yayınları
Umut Çetin                              Paça Rakısı                               Myrina Yayınları
Gonca Gülsel Şenler                 Çikolata Çocuk                         Nesil Yayınları
Hüseyin Tunç                          Beyaz At                                 Nesil Yayınları
Deniz Cansız                            Yıldızlara Bakanlar                  Özlü Kitap
Recep Meşe                             Öte Yaka                                  Özlü Kitap
Dilek Çolak                              Ayışığı Altında Kısa Gölgeler   Tekin Yayınevi
Mete Güner                             Kopukluk                                Tekin Yayınevi
Cengiz Akgün                          Tasula                                      Tunç Yayıncılık
Songül Kodalak                        Minnoş                                      Tunç Yayıncılık
Kaşem İsabeyli                         Beş Harflik Facia                      Türk Ed. Vakfı Y.
Nevruz Necefoğlu                    Unutamadığım Gün                 Türk Ed. Vakfı. Y.
Enise Töre Uzunoğlu               Adı: Kadınlar                           Uyanış Yayınevi
Perihan Yılmaz                        Rüzgâr ile Huysuz                    Uyanış Yayınevi
Mehmet Çimen                        Her Şeyin Bi’ Şeyi Vardır         A7 Kitap
Nesibe Molla                           Hissiyatsız                                Agaris Kitap
Türkan Kebeci                         Her ve Hiç                                Ahbap Kitap
Aslıhan Duman            Gün Doğusundan Kopan Hikâyeler       Alakarga Sanat Y.
Mehmet Memdoğlu                  Atiye Mektup                           Alaska Yayınevi
İbrahim Alparslan                    Yastık Altı Kadınları                Alıç Yayınları
Melike Pehlivan İşler                Leke                                        Amorf Kitap
Fatih Altın                               İkinci Çığlık Savaşı                  Apollo Yayınları
Afşin Kum                   Kırk Üçteki Korkunç Traktör Yağmuru April Yayıncılık
Hasan Şevger                           Masumiyet Yitimi                    Ar Yayınları
Mehmet Gören                         Esrar-ı Kehf                              Ark Kitapları
Mehmet Akpınar                      Kesişen Yollar                         Armada Yay.
Başak Altuğ                             Şimdilik Sadece Hafta Sonları   Arte Yayınları
Şevket Çetinkaya                     Ben Olmadan Olmaz                 Asmaaltı Yayınevi
Betül Şaşmaz                           Su Gibi                                     Atayurt Yayınevi
Ayşegül Kızılkaya        Annem Çiçeklerden Bir Duvardı           Babek Yayınları
Yasemin Corcor Şenbayram      Kül                                           Bam Kitap
Osman Hazır                            Nuri Dede’den Hikâyeler           Beyan Yayınları
Mehmet Oral                            Kurmaca Çalar Saat                   Bilgesina Yayınevi
Ömer Faruk Çakmak                Emanet                                     Bir Gençlik Yay.
Okan Kumbaracı                      Sal Beni O İş Bende                 Birinci Kitap
Ahmet Öztek                           Oba                                         Çimke Yayınları
Bünyamin Tan                         Emanetteki Ruhlar                   Çolpan Kitap
Burcu Demirbaş                       Bulanık                                   Doğan Külegeç Y.
Durmuş Koç                            Esrarengiz Güç                         Değişim Yayınları
Talip Emiroğlu                         Kanlı Ceket                                Destek Yayınları
Ali Osman Özdemir                 Saatsizler                                  DH Yayınları
Erdem Özgül                            Unutulmuş Ataların Gölgesi      Dipnot Yayınları
Ahmet Sırrı Arvas        Herkesin Bir Hikâyesi Var I Hoşsohbet Çay Evi Divanyolu Kitap
Dursun Ali Tökel                     Sizin Ömrünüz Kaç Saniye?      Diyanet Vakfı Y.
O. Ertuğrul Önen                     Kader Tatil Yapmaz                 Doğan Solibri Y.
Recep Belek                             Onla                                        Doksan Dokuz Yay.
Saffet Kuramaz                        Kendimden Kaçmak İsterken    Düş Kurguları Y.
Sevim Karaca                           Kopuksuz Öyküler                    Ekinoks Yayın Grubu
Nalan Aktaş                             Sokaktaki Kemancı                   Fa Yayınları
Yasin Taçar                  Çatlaklar ve Kusurlar Sayesinde            Fabrik Kitap
Meryem Ermeydan-Berk Öztürk    Kâğıdın Sırrı                        Fibula Yayıncılık
Öznur Babur                Hakuran Kafesinde Bir Gözlemci           Fihrist Kitap
Özlem Türker Eruygur             Sarı Papatyam                          Galeati Yayıncılık
Eylem Erdem Şengör                Nadide                                      Gate Yayınları
Emre Dilek                              Benden Yansıyanlar                  Gita Yayınları
Ali Talaş                                  Yitik Mucize                             Günce Yayınları
Güngör Adak                           Dört Yapraklı Yonca                Gürer Yayınları
Nursen Tuncer                         Gizemli Tatil/Köy                    Güvercin Yayınevi
Zübeyde Andıç             Kuşlar, Pıtraklar ve Tıraş Sandığı           Hece Yayınları
Nursel Özçelik                         Güz Yaşları                              Herdem Kitap
Ahmet Şakar                            Gurbet Garabet                         Hükümdar Yayınları
Ebru Kış                                  Minimal Şeyler                         İkaros Yayınları
İsmail Aslanhatun                    Adadaki Hazine                       İki Eylül Yay.
Ümit Yüksel                            Sandalyenin Kıyısına Oturanlar İnsan ve Hayat K.
Hakan Karcı                             Umutsuzlar Kaavesi                 Kaptan Kitap
Emrecan Doğan                       Karanfilim Desteden                Karakum Yayınevi
Ümit Kavak                  Yine Yağmur Yağıyor Küçük Bahçeme Karina Yayınevi
Ayten Ocak Kalınsaz                Güvercin                                 Kavim Yayıncılık
Elif Alptürk                             Sapuska                                    Kayıp Zaman Yay.
Anıl Teryaki                             Dehşet Hançeri                          Kent Kitap
Mustafa Özdamar         İçimizdeki Kafdağı ve Bilge Nine          Kırk Kandil
Büşra Demirci                          Firak                                          40’lar Kulübü
Özge Yetkiner                          Hayatımın Kadını                      Kırmızı Kedi Yay.
Mehmet Aktaş                         Bir Dil Hikâyesi                        Kil Yayınları
Nebiye Sevük                          Umut’la Umuda                       Kişisel Yayınlar
Şevket Yalçın               Hayatın Penceresinden Dökülenler         Kitap Kulübü Yay.
Perihan Onat                            Hüzün Çiçekleri                        Kuledibi Yayınları
Özgür Topsakal                        Duvarlar                                   La Kitap
Gülay Pamuk                           Uykuyla Uyanıklık Arası           Mahfel Yayıncılık
Necla Öngüç                            Cebimdeki Taşlar                      Mavi Nefes Yay.
Murat Yıldırımoğlu                  Komiser Selma                         Mavililer Yay.
Meryem Varol                          Meyyal                                     Mevsimler Kitap
Mehmet Mete               Enkazdan Mucizevi Kurtuluşlar             Minel Yayın
Habibe Korkut             Hayat Sayfasında Her Hayat Bir Kalem MSB Safa Yayın
Ali Telli           Ben Feryat Ederken Hepiniz Sağırdınız!            Nobel Bilimsel Y.
Burçe Bahadır                          Deliliğe Zarif Bir Giriş             Nota Bene Yay.
Lale Günaydın                         Gençlere İlham Veren Öyküler  Oda Kitap
Nevzat Aygün                          Karpuz Kabuğu                         Odessa Yayınevi
Yüksel Kurtul                          Kimsesizler Mezarlığı                 Ozan Yayıncılık
Süleyman Özgür Arslan            İçimizden Geçen Yaz                 Paradigma A. Yay.
Çemen Tozbey                         Akaşa’nın Doğumu                  Parma Kitap
Şevval Şaşmaz                         İçgüdü                                      Perseus Yayınevi
Hikmet Gülay              Bir Savcının Seyir Defteri-1-Çoban        Platon Hukuk Y.
Aynur Dilber                            İnsanlığın Delirimi                    Profil Kitap
Berna Bay Ünsallı        Karanlığımın Kapkara Gözleri Var         Puslu Yayıncılık
Cengiz Bulut                           Çimen Tepe                             Raskol’un Baltası Y.
Şahin Savaş                              Mümtaz’a Çark Lazım               Res Kitap
Metin Kaya                              Çetin-Ce                                   Sancı Yayınları
Vural Yiğit                              Büyüklere, Küçük Öyküler        Sarmal Kitabevi
Ekrem Bektaş                           Emeklinin Not Defteri               Ser Kitap
Necip Eren                               Yağmur Oyunları                      Sınırsız Kitap
Gamze A. Arslan                      Raviyan-ı Ahbar’dan Hikâyeler SİA Yayınları
Kadir Çat                                 Cemile                                      Sidar Yayınları
Hüsrev Koçak                          Kaybedilen Kuşak                     Sitav Yayınları
Doğancan Pınar            Frezyanın Yaprağında Altı İspinoz        Son Sayfa Yay.
Murat Ercan                             Kemik Kokusu                          Sumru Yayınevi
Selim Belenoğlu                       Dershaneciler Âlemi                  Telgrafhane Yay.
Gülsen Gülbeyaz                      Köln Radyosu Sustu                  Ters Kule Yayınları
Berrin Gambaz Demirci            Zaman-ı Zade                            Türk Yayınevi
Bedirhan Keklikci                    Mutsuzluk                                Ülgen Yayınları
Efsun Tanla                             Melez                                       Vayeyla Yayıncılık
İrem Seval Öcal                       Dünyayı Aşure Kurtaracak        Velespit Yayınları
Umay Zeynep Ünal                  Kırmızı Ayakkabı                      Yade Yayınları
Çiler Nazife Koşar                    Nar Mevsimi                             Yakın Kitabevi
Mahir Ulaş Yeşil                      Gülcemel ile Nikomedya          Yar Yayınları
Tufan Gündüz                          Bozoğlan’ın Hikâyeleri              Yeditepe Yayınevi
İrfan Söyler                  Berlin Duvarından Kız Kaçırmak           23 Yayıncılık
Muazzez Çörtelek                    Belki de Rüya Değildi               Yitik Ülke Yay.
Hüseyin Burak Uçar                 Hayalbaz                                   Zafer Dergisi Yay.
Mustafa Demir                         Yaşadığına Sevindim                Zet Yayınları

  YENİ ÖYKÜ KİTAPLARI-2023  
Yazar Adı                              Kitap Adı                                          Yayınevi Adı
Ahmet Yalçin                          İkindi Sefası                                          KDY
Emin Keven                             Maceralar  Mecelle’den                         KDY
Heyyam Ali Demir                   Sultan Sarayı Oteli                                KDY
Heyyam Ali Demir                   Düşgetiren Ağacından Masallar             KDY
İnanç Özgen                             Affetmek                                              KDY
Muhammet Yasin Çakır            Mezarlıkta Yaşayanlar                           KDY
Mustafa Everdi                         Dante’yle Şaman Dansı                         KDY
Müslüm Karakuş                      Hayvansı Şeyler                                    KDY
Nejat Akar                               Ercan Bey’in Sırları                               KDY
Özgür Çakar                             Ayna Cerihası                                       KDY
Samet Taşdan                           Baştan Kaybedenler                              KDY
Şerafettin Pekgöz                     Gülaçtı                                                 KDY
B. Nihan Eren                          Nefeshane                                            Yapı Kredi Yay.
Elif Erdoğan                            Tesadüfen Zümrüdüanka                       Yapı Kredi Yay.
Emrah Öztürk                          Evine Dönemeyen Adam                       Yapı Kredi Yay.
Faruk Duman                           Kargasabunu                                        Yapı Kredi Yay.
Füruzan                                   Akim Sevgilim                                      Yapı Kredi Yay.
Gökhan Yılmaz                        Boşlukdikeni                                        Yapı Kredi Yay.
İlhan Durusel                           Nadas Yılkı Aheste                               Yapı Kredi Yay.    
Tuncer Erdem                          Kötü Tabiat, İyi Doğa                            Yapı Kredi Yay.
İlknur Işık                                Dilek Fenerleri                                      Çınaraltı Yay.
İsmail Zorba                             Kumru ve Kadın                                   Çınaraltı Yay.
Münevver Ongun                     İşte Bu Bizim Hikâyemiz                       Çınaraltı Yay.
Nazmi Şimşek                          Girdap                                                  Çınaraltı Yay.
Polat Onat        Fantastik İcatlar Koleksiyonu-1 Uzaydaki Hapishane    Çınaraltı Yay.
Polat Onat        Fantastik İcatlar Koleksiyonu-3 Ateşin Frekansı            Çınaraltı Yay.
Polat Onat        Fantastik İcatlar Koleksiyonu-3 Kıyametten Kaçış         Çınaraltı Yay.
Ahmet Şimşek                         Midas                                                   İthaki Yayınları
Merve Koçak Kurt                   Söz Sandığım                                       İthaki Yayınları
Polat Özlüoğlu                         Sahi Adım Neydi                                  İthaki Yayınları
Semrin Şahin                           Küller                                                   İthaki Yayınları
Soner Sert                                Bir Sağır Zangoç                                   İthaki Yayınları
Turhan Yıldırım                       Modern Soslu Postmodern Makarna      İthaki Yayınları
Utku Yıldırım                          Hayatında Değil Yerin                           İthaki Yayınları
Demet Şahin                            Hızır İhtimali                                        Şule Yayınları
Fatma Türk                              Hastane Kokusu                                    Şule Yayınları
Leyla Polat                              İpliğini Pazara Çıkaracağım                   Şule Yayınları
Özlem Metin                           Hasar Raporu                                        Şule Yayınları
Rabia Berna Tümkor                Yeşeren Baston                                     Şule Yayınları
Sabri Gümüş                            Neymiş Efendim                                   Şule Yayınları
Zeynep Emirdağ                       Yüz Başlı Dünya                                  Şule Yayınları
Ahmet Suat Düzgün                 Kuyunun Çocuğu                                  Dorlion Yayınevi
Oğuzhan Öztürk                       Olumsuz Hava Şartları                          Dorlion Yayınevi
Özlem Pekcan                          Deniz Kabuğunun Şarkısı                      Dorlion Yayınevi
Uğur Şen                                 Extravaganza Hikâyeler                         Dorlion Yayınevi
Ümmet Caner                          Düş Kırığı Kitapçısı                              Dorlion Yayınevi
Veli Bayrak                              Babalar Kızlarına Verdiği Sözü Tutar    Dorlion Yayınevi
Ahmet Nuroğlu                        Hülle Vesaire                                        Kitap Müptelası Y.
Ahmet Nuroğlu                        Reyhan Bebeğim                                   Kitap Müptelası Y.
Ahmet Nuroğlu                        Melek ile Asuman                                 Kitap Müptelası Y.
Ahmet Nuroğlu                        Hilal’in Öfkesi                                      Kitap Müptelası Y.
Ahmet Nuroğlu                        Diğerleri ve Seyhan                              Kitap Müptelası Y.
Ahmet Nuroğlu                        Lastikçi Habib                                      Kitap Müptelası Y.
Engin Akyürek                         Zamansız                                              Doğan Kitap
Figen Alkaç                             Yanlışlıkla Mutlu                                  Doğan Kitap
Gülseren Budayıcıoğlu             Görünmeyen Kadınlar                          Doğan Kitap
Hakan Günday                         Derz                                                     Doğan Kitap
Müge İplikçi                            Ah Be Melek                                        Doğan Kitap
Adnan Özyalçıner                    Yağmurda                                            Everest Yayınları
Ayça Erkol                               Yüze Kadar Say                                    Everest Yayınları
Burcu Ünlü                              Ben Yokmuşum Gibi                             Everest Yayınları
Mario Levi                               Çünkü Fısıltılar Vardı (uö)                    Everest Yayınları
Öznur Yalgın                           Siyah Alfabe                                         Everest Yayınları
Ayşenur Tanrıverdi                  Serinlikler                                             İletişim Yayınları
Behçet Çelik                            Soluk Bir An                                        İletişim Yayınları
Emrah Serbes                           Memnun Kalırsın                                  İletişim Yayınları
Özgür Çırak                             Biz de Yarın Güleriz                             İletişim Yayınları
Sofya Kurban                           Sessizlik Çağı                                       İletişim Yayınları
Bünyamin Tan                         Karanlıktan Gelenler                             Mythos Kitap
Emin Esmer                             Bir İki                                                  Mythos Kitap
Emrecan Doğan                       Küçürek Düş Öyküleri                           Mythos Kitap
İdris Erdoğdu                           Yara Sızlar                                            Mythos Kitap
Seçkin Gündüz                        Cambaz                                                Mythos Kitap
Demet Eker                              Yabancılar ve Ötekiler                          Epona Kitap
Hakan Kökcü                           Kısa Mesafe                                          Epona Kitap
Şeyda Başer Eroğlu                  11.15                                                    Epona Kitap
Tuna Yukay                             Tanrıların Odası                                    Epona Kitap
Bengül Alkan                           Çekmeceler                                           İzan Yayıncılık
Emine Azboz                           Kelebeğe Dokunma                              İzan Yayıncılık
Emine Azboz                           Mızıka                                                  İzan Yayıncılık
Meral Kutluğ İlsever                 Derin ve Karanlık Öyküler                     İzan Yayıncılık
Arda Arel                                 Ben Alageyik                                        Ketebe Yayınevi
Emin Gürdamur                       Önce Biraz Ağladılar                             Ketebe Yayınları
Gülşen Funda                          Yol Deriz Ona                                      Ketebe Yayınevi
Murat K. Murat                        Tuhaf Olan Onlar                                  Ketebe Yayınevi
Ali Lidar                                  Riya Tabirleri Kitabı                             Sakin Kitap
Mercan Alper                           Rüzgârın Yükü                                     Sakin Kitap
Özer Akdemir              Rüzgârlı Mimas Uyanmazsa Karaburun Öyküleri     Sakin Kitap
Tuba Dere                                Uzaklara Giden Hükümdar                    Sakin Kitap
Cafer Hergünsel                       Emirgân’ın Muhteşem Kadınları            Artshop Yayıncılık
Özlem Barlok                           İki Yeni Mesajınız Var                         Artshop Yayıncılık
Zeynep Kurada                        Durma Anlat Bana                                Artshop Yayıncılık
Ahmed Çakmak                       Artık Acıtmıyor                                    DLS Yayınları
Elif Nur Şafak                          Suyun İçindeki Ateş                              DLS Yayınları
Seçkin Gündüz                        Bilet                                                     DLS Yayınları
Fatih Parlak                              Kaçak Yapı                                           Klaros Yayınları
Fatma Yavuz                            Bilemezsin Aysel                                  Klaros Yayınları
Orhan Yıldırım                         Tazegül/Erzurum Öyküleri III                Klaros Yayınları
Hüseyin Akın                           Kızım Seni Şaire Vereyim mi?               Loras Yayınları
Muhammet Erdevir      Karanlığı Tanıyorum                             Loras Yayınları
Nilay Erik                    Bir Yere Yolcu                                     Loras Yayınları
Ceyda Sevgi Ünal         Meme Kredisi                                       Metinlerarası Kitap
Engin Belki Yıldırım    Tuhaf İstanbul Öyküleri                         Metinlerarası Kitap
Tacim Çiçek                 Alışılmışın Dışında                              Metinlerarası Kitap
Hikmet Gülay              Bir Savcının Seyir Defteri-2-“Taciz”     Platon Hukuk Y.
Hikmet Gülay   Bir Savcının Seyir Defteri-3-Karımı Kaçırdılar  Platon Hukuk Y.
Hikmet Gülay   Bir Savcının Seyir Defteri-4-Bir Dönemin Günahları       Platon Hukuk Y.
Onur Akyıl                   Bağ                                                      Alakarga Sanat Y.
Zeynep Eşin                 Labirent, Kedi ve Kumrular                   Alakarga Sanat Y.
İbrahim Kaya               Soğuk Temmuz                                    Birnokta Kitaplığı
İbrahim Kaya               Sessiz Yanılsama                                  Birnokta Kitaplığı
Selim Erdoğan              Yine Bekleriz                                        Çıra Yayınları
Yunus Emre Vural        Tek Kelimelik Hikâyeler                        Çıra Yayınları
Sadık Aslan                  Baştan Başa                                          Dipnot Yayınları
Selahattin Demirtaş      DAD                                                    Dipnot Yayınları
Erkan Solmaz               Çırak                                                    Edebiyatist Yay.
Melda Vatancı             İnsanlık Krizi                                        Edebiyatist Yay.
Gülden Mahmud          Bizim Oralarda                                      Gülnar Yayınları
Ramazan Yılmaz          Portre Hikâyeleri                                   Gülnar Yayınları 
Recep Seyhan              Bir Sepet Hayal                                      Hece Yayınları
Sema Bayar                  Vakitsiz Ölüler Yurdu                            Hece Yayınları
Mehmet Şeker              Hana Vardık Yağmur Dindi                    İz Yayıncılık
Sıddık Yurtsever          Yarım Kalmış Bir Nehir                         İz Yayıncılık
Cihan Çakan                Yerini Yadırgayanlar                              Notos Kitap
İlker Karakaş                Kim Bu İnsanlar                                   Notos Kitap
Nurdan Aladağ             Kalbimdeki Yaraya Bak                         Mühür Kitaplığı
Zeynep Kasap              Kedi ve Adam                                       Mühür Kitaplığı
Numan Karanlık           Sawsan                                                 Ozan Yayıncılık
Sırrı Ayhan                  Dünya Dar Dünya Derya                       Ozan Yayıncılık
Onur Sakarya               Usta Resmen Aktı                                 Plüton Yayınları
Toprak Şems Tezcan    Doğal Yaşam Parkında Bir Suikast        Plüton Yayınları
Emek Servi                  Mustafa ve Halil                                   Post Yayınevi
Ercan Çalışkan             Bu Defa Farklı                                      Post Yayınevi
Erendiz Atasü              Herkes Sevdiğini Öldürür                      SİA Kitap
Onur Çalı                     Bergama Vapuru                                   SİA Kitap        
Müştehir Karakaya       Gençlik Hikâyeleri                                Ahenk Kitap
Hasan Yiğit                  Sihirbaz                                               Akıllı Zebra Y.
Necati Tosuner             Daldaki Kuş                                        Axis Yayınları
Ferit Sürmeli                La Minim                                            Aleni Kitap
İbrahim Alparslan         Muska                                                 Alıç Yayınları
Dilan Yılmaz                İnsana Dair                                          Ange Yayınları
A. Didem Uslu             Ninem Korkut’la Yolları Bohçaladıkça  Atayurt Yayınevi
Yılmaz İmanlık            Solmayan Hayaller Ressamı                  Ateş Yayınları
Zeynep Eşin                 Leyla Buradan Taşındı                          Ayrıkotu Yayınları
Recep Yıldırım             Geyik Böceği                                       Belge Yayınları
Hülya Aktaş                 Kumsaldaki izler                                  Bengisu Yayınları
Esin Tepebaşılı             Görünce Sevdiğim Komşum                 Çizgi Kitabevi
Esen Yel                      2023                                                    Efe Akademi Y.
Feridun Andaç             Gönlümdeki Güz                                  Eksik Parça Yay.
Ömer Can Coşkun        Zamanın Akışı Zehir                            Eşik Yayınları
Ümit Köksal                 Yüzümde Kaybolan Gölgeler               Fabrik Kitap
Tümay Leblebici          Çivi Topuklar                                       Favori Yayınları
Ayşe Polat                   Aynalar Çarşısı                                    Günce Yayınları
Aydan Yıldız Güneş     Aşkın Bir Kuştu Avuçlarımda               Hatıra Kitap
Ayşegül Kocabıçak       Uyku Çiçeği                                         Hep Kitap
Yelda Karataş               Nişaburi (uö)                                       İBK Yayınevi
Uygun Ahmet Aker      Garip Hikâyeler                                    İmbik Yayınları
Sevinç Çokum             İlkin Kuşlar Uyanır                              Kapı Yayınları
Mine G. Kırıkkanat      Şahsıma Ait Ada Mikronezya                Kırmızı Kedi Yay.
Yılmaz Okyay              Kumbaramdaki Öyküler                       Kırmızı Yayınları
Zekeriya Çakabey         Sarsıntı                                                Kırmızı Leylek Y.
Behiye Yılmaz             Öykü Kapısı                                         Kitap Otağı Y.
Zeynep Yenen              Elimi Bırakma                                     Kurgan Edebiyat
Polat Onat                    Seri Katil Yapay Zekâ mı?                    Q Yayınları
Mustafa Soylu              Leydi’den Nasıl Özür Dilenir                Mavi Nefes Yay.
Ercan Köksal                Gezgin Fare                                         Mevsimler Kitap
Zeki Bulduk                 Saklı Öyküler                                       Muhit Kitap
Fatin Murat Seferbeyoğlu Portakallı Gofret                                Myrina Yayınları
Polat Onat                    Gömdüğüm Ölülerin Sesleri                  Narsist Yayınları
Mustafa İlhan Ahi        Zarife İlk Aşk Öyküleri                         Nesil Yayınları
Sinan Terzi                   Pencereden Kuş Uçtu                            Ötüken Yayınları
Şevval Şaşmaz             İnsanın Binbir Çeşit Hâli                      Perseus Yayınevi
Osman Eker                 Ne Günlere Kaldık                               Platanus Publishing
Mahir Adıbeş               Muska                                                 Sam Yayınları 
Mustafa Burak Kurt      Okunmayan Kitabın Kahraman Âşıkları      Sapiens Yayınları
Vural Yiğit                   Büyüklere, Küçük Öyküler-2                Sarmal Kitabevi
Hüseyin Asar               Suha’nın Uçurtması                             Sınırsız Kitap
Burhan Babaoğlu          Mahkûm Koğuşu                                 Sidar Yayınları
Müslüm Kabadayı        Korona Günlerinde Yuvam                   Son Çağ Yay.
Ümit Polat                   Zevzek ‘Avuç İçi Öyküler’                   Truva Yayınları
Kadriye Şerbetçi           Siz Hiç Öldünüz mü?                           Uzam Yayınları
Mahir Ulaş Yeşil          Mimozalar Adadan                               Yar Yayınları
H. Adil Dönmez           Şifalı Huysuzluk Çorbası                      Zeynes Yayınları