.

2020 Yılında Öykü: Sürekli Çoğalan Bir Tür

Kemal Gündüzalp

Geldik yolun sonuna, artık bu derleme ve saptamaları yapmama kararı aldım. Bu yıl kesin olarak sonlandırıyorum. Çünkü hedeflediğim on yılı aştım, Artık yalnızca bir kötü alışkanlığı sürdürmüş oluyorum. Açıkçası elimdeki veriler “ziyan” olmasın gibi bir amaç bu. Kuşkusuz önceki yıl olduğu gibi artık yalnızca kendim için yaptığım bu derlemede ilk ve yeni öykü kitaplar dışında öteki kitaplar, dolayısıyla buna eklediğim öykü ödülleri ve öykücü ölümleri de olmayacaktır.

Şimdi aradan onca zaman geçtikten sonra tıpkı 2018 ve 2019 yıllarında olduğu gibi, bir biçimde değerlendirilsin diye düşündüğüm için bu son notlar yazılıyor.  On yıl boyunca yapmaya çalıştığım gibi 2020 yılında da yine öyküyü bazı sayısal veriler ve saptamalar düzeyinde genel çizgileriyle değerlendirmeye çalışacağım. Ancak bu kez ilk ve yeni öykü kitapları dışında toplu, seçme, toplu, kolektif, çeviri, içinde öykü olan, öykü ve öykücü üzerine kitaplar konunun dışındadır. Onlarla ilgili verileri derlememiş ve toplamamıştım. Zaten artık gerek de duymuyordum.

2020 yılında yayımlanan öykü kitabı sa­yısını toplamda önceki yıllarla karşılaştırabilmek açısından, son on iki yılın sayısal bakımdan görülebilmesi için aşağıda her zaman olduğu gibi bir çizelge sunulacaktır. Çizelgedeki veriler önceki yıllara ilişkin bilgileri gösterme ereğiyle sunulmuştur. Elbette elimde sürekli güncellenen bir çizelge vardı. Çizelgede veri eksikliği nedeniyle yalnızca ilk ve yeni öykü kitaplarıyla sınırlı olacak. Saptamalarıma göre gerek ilk, gerekse yeni öykü kitaplarında önceki tüm yıllara göre çok büyük bir artış görülmektedir. Örneğin en çok kitabın yayımlandığı 2019 yılına göre ilk kitaplarda 18 kitaplık artış, ancak yeni kitaplarda 21 kitaplık bir düşüş görünüyor. Genel toplamda ise, 2019 yılında 574 kitapla önceki yıllardan fazla ama 2019 yılına göre 3 kitap daha az yayımlanmış demektir.

Veriler incelendiğinde bu yıl ilk öykü kitabı (409 ki­tap) yayımının yeni öykü kitabının (165 kitap) neredeyse iki buçuk katına yaklaştığı görülüyor. Böylece bu yıl yazın dünyasına 409 yeni öykücü katılmış oluyor! Bu durumda 168 yıllık (1852-2020) süreçte Türkiye öykü serüveninde, öykü kitabı yayımlanmış yazar sayısı küçük hata payıyla 4.563 yazar olmuştur.

Belirtildiği gibi 2020 yılında toplam ilk ve yeni öykü kitabı 574’e ulaşmıştır. 2020 yılının öykü kitaplarına gelince: Kitap sıralaması daha önce olduğu gibi yine yayınevlerinin yayımladığı ilk ve yeni öykü kitapları toplam sa­yısına göre alfabetik olarak yapılacaktır. Bu yıl dikkati çeken bir konu da şudur: Çok fazla yayınevi, oransal olarak biraz daha fazla kitap yayımlamıştır. 215 yayınevi toplamda 574 kitap yayımlamışken, yayınevi başına, 2, 6 kitap düşmektedir.

Bu çerçeveden bakıldığında 2020 yılında en çok öykü kitabı yayımlayan yayınevleri arasında 43 kitapla yine Cinius Yayınları başı çekmektedir. Öyle sanıyorum ki, Cinius ilk kez bir yılda bu kadar çok öykü kitabı yayımlamıştır. Demek insanların parası var ve kendi kitaplarını yayımlayabiliyorlar. Ne güzel! İkinci sırada ise 25 kitapla Dorlion Yayınları yer alıyor. KD Yayınları 19 kitapla üçüncü; Gece ve Kutlu Yayınları 12’şer kitapla dördüncü sırada yer alırken, Klaros ve Luna Yayınları 11’er kitapla beşinci sırada kalıyorlar.  Şule ve Tunç Yayınları 10’ar; İletişim ve Ketebe Yayınları 9’ar; Favori, Hece, İkinci Adam, İz, İzan, Kanguru ve Tilki ise 7’şer kitap yayımlamışlardır.

Alakarga, Doğan, Edebiyatist, Everest, İthaki, Ötüken, Plata-nus Publishing ve Pruva Yayınları 6’şar; Artshop, Az, Ceren Kültür, Çınaraltı, Gülnar, Sel ve Sıfır Yayınları 5’er; Çimke, Hayal, Kara Karga, Lakin, Nota Bene ve Yapı Kredi Yayınları 4’er; Artplus, Can, Çolpan, Dergâh, Eksik Parça, İndie, Kafe Kültür, Kent, Kora, Morena, Muhit, Notos, P, Sapiens ve Tasfiye Yayınları 3’er; Akçağ, Ahbap, Alter, Anatolia, Arı Sanat, Ateş, Baygenç, Bengisu, Bilge Kültür, Bilgi, Boy, Cenevre Fikir Sanat, Cezve, Dava Adamı, Elpis, Etki, Hayy, Ihlamur, İki Nokta, J-J, Kadran, Karakum, Kerasus, 40 Kitap, Kırmızı Kedi, La, Liman, Mahlas, Metis, Okur, Omca, Ozan, Pagos, Poesis, Porsuk Kültür, Profil, Siyah, Ürün, Yade, Yazardan Direkt, Yediveren ve Yitik Ülke ise 2’şer kitap yayımlamışlardır.

Önceki yıllarda olduğu gibi, 2020 yılında da öyküye verdikleri önem açısından birer kitap yayımlayan yayınevleri şöyle sıralanabilir: A7, Anadolu Kitap, Anima, Ar, Ardis, Arketip, Armoni, Atlas Akademi, Ay, Ayata, Başka Yerler, Başlık, Beka, Bellade, Beyan, Biyog. Net İlet., Boramir, Bozcaada Mendirek, Cool, Cumhuriyet, Dağhan Külegeç, Deka, Destek, Dex, Doğu, Dokuz, Duvar, E, Edebi Şeyler, Edisyon, Efe Akademi, Elephant, Eşik, Eyobi, Fa, Fam, Festival, Hangi, Herdem, Holden, İdeal Kültür, İnkılâp, Jurnalist, Kalkedon, Kanes, Kanon, Kaos Çocuk Parkı, Karamuk, Kardelen, Karina, Kavim, Kırmızı Leylek, Kırmızı ve Siyah, Kitapana, Kitap Arası, Kitap Ata, Kut, Kutu, Kültür Ajans, Lamure, Lejand, Librum, Lis Basın, Maceraperest, Manos, Martı, Mat, Mecaz, Meşe, MGV, Mola, MonoKL, Mühür, Na, Nika, Nios, Oğlak, Onur, Öteki, Özge Günaydın, Palet, Panga, Panama, Papirüs, Peri, Perseus, Phoenix, Pika, Pikaresk, Postiga, Potink, Potkal, Saniye Acun, Sarissa, Seyla, Sfenks, Simer, Sinada, Siyah Beyaz, Sokak, Sola Unitas, SR, Tekin, Temren, The Roman, Tulpars, Ütopya, Velespit, Verita, Vivo, Yazılı Kâğıt, Yegâne, Yeni İnsan, Yılkad, Yüzleşme ve Zinde. Bir kişi de “kendi”  kitabını yayımlamıştır.

Aşağıdaki çizelgede görüleceği üzere yayımlanan 574 öykü kitabının yaklaşık üçte ikisi (409’u) ilk öykü kitabıdır. Önceki yıllarda da belirttiğim gibi, bu yazılara başladığım yıldan beri dik­katimi çeken bir şey de şu oluyor: Her yıl mutlaka birkaç ozanın ilk öykü kitabı yayımlanıyor. Ozanların da öyküye yönelmesini olumlu görüyorum. Görüleceği üzere bu yıl da Altay Ömer Erdoğan (Hiçliğin Orta Yerinde), Arif Ay (Saat Yirmi Dörtte Saksafon Dersi),  Fuat Çiftçi (Emek Şövalyesi), Gültekin Emre (Sek Sek), Mehmet Mümtaz Tuzcu (Tam Karşımda, Tam Ortada), Şahin Taş (Öykünün Dönüşü) gibi 6 ozanın ilk öykü kitabı, Ahmet Günbaş (Ateş Çekirdeği), Ali F. Bilir (Denize Varınca), Ali Ozanemre (Gerçek Ayışığı), Aydoğan Yavaşlı (Aşktan Öte Bize Yakın),  Onur Akyıl (Açık Dövüş) gibi 5 ozanın ise yeni öykü kitabı yayımlandı. Toplamda 11 ozan öykü kitabı yayımlamış oluyor. Ayrıca oyuncu Alper Saldıran’ın da yeni öykü kitabı (Kırmızı Odadan Hikâyeler) kitabı yayımlandı.

Yayımlanan Öykü Kitapları Bakımından

On+ Son iki Yılın Karşılaştırılması

(2009-2018/2019-2020)

KitaplarYıllar
2009-201820192020
İlk Öykü Kitapları2.273391409Yeni yazar sayısı
Yeni Öykü Kitapları1.342186165Yeni kitap sayısı
Toplam Öykü Kitabı3.615577574

Yıl içinde yayımlanan ilk kitapların yazarlarının çoğunu tanıdığımı söyleyemem, bu bakımdan çok fazla dikkatimi çeken yazar da olmadı. Eleştirmen-yazar Hülya Soyşekerci’nin epeyce gecikmiş ilk öykü kitabı Aynadaki Ayna, yıllardır öyküde direnen Ferit Sürmeli’nin Burası Henüz Hiçbir Yer ve akademisyen Tamer Kütükçü’nün Geyikli’nin Sarmaşıkları adlı ilk öykü kitapları dışında, Baran Güzel (Her Kötü Geceden Sonra), Buket Arbatlı (Erkeklere Her Şey Anlatılmaz), Demet Çaltepe (Çeper), Nilgün Çelik (Gidenler) ve Sema Bayar (Kuklalar İçin İplerden Sonra Yaşam)  ilk öykü kitapları dikkati çekenler arasında sayılabilir.

2020 yılında yayımlanan bazı ilk öykü kitaplarını kısaca andıktan sonra, yeni kitaplara geçebiliriz. Yeni kitap yayımlayan çok yazar var. Doğrusu bazılarını atlamak çok zor olacak. O yüzden olabildiğince en azından kitaplarını anmak gerekiyor. Uzun yıllardan sonra öykü kitabı yayımlanan Akın Birdal (Yolu Beklenenler), bağlamlı öykülerini sürdüren B. Nihan Eren (Hayal Otel), öykü kadar roman da yazan Behçet Çelik (Herkes Kadar), öyküde direnecek gibi görünen gazeteci İsmail Saymaz (Balkon Sefası),  usta yazar Necati Mert (Fincan Fincanla), birisi roman olmak üzere toplam bir düzineyi bulan kitapla çalışkan bir yazar olan oyuncu Nilüfer Açıkalın (Dimdik Ayakta Her An Tetikte), yine uzun bir aradan sonra kitap yayımlayan Yaşar Seyman (Zine), yıllar önceki öykülerinin bir kısmını yeniden yazan ve yeni öyküler ekleyen gazeteci Zeynep Oral’ın (Yaz Yüreğim Yaz) atlanmaması gereken kitapları dışında, hepsini değilse bile anmadan geçemeyeceğim yeni öykü kitabı yayımlanan öteki dikkati çeken yazarları da alfabetik sırayla şöyle sıralamakla yetinmek durumundayım: Ahmet Sarı (Asiye’nin Haram’ı ve Annemi Bir Uğultuya Yasladılar), Ali Haydar Haksal (Zamanların Öyküsü), Ayça Erkol (Bir Kış Gecesi Misafiri), Ayşegül Devecioğlu (Arkası Mutlaka Gelir), Bora Abdo (Hayâlî’nin Tesadüfleri), Canan Tan (Anneannem İnternette), Cemal Şakar (Utanç), Çiyil Kurtuluş (Aramızda Bir Bahçe Yakınlığı), Emine Ebru (12), Fatma Barbarosoğlu (Hatıra Kadar Narin Hafıza Kadar Zalim), Figen Şakacı (Kesekli Tarla), Gamze Güller (Durmuş Saatler Dükkânı), Gündüz Öğüt (Acayiplikler Kapısı), Güray Süngü (Sayıklar Bir Dilde), Hüseyin Su (Kırklar Cemi),  İsahag Uygar Eskiciyan (Patates Jazzı), Jale Sancak (Lodosla Gelen), Mehmet Fırat Pürselim (Sakarmeke), Mehmet Güreli (Şehirli Karınca), Mehmet Kahraman (Aldatma Ustası), Mukadder Gemici (Hatırlı Yara), Müge İplikçi (Kalpten Seven İnsanlar), Neslihan Önderoğlu (Yakınlık Korkusu), Özgür Soylu (Eğer Tesadüf Değilse), Sadık Yalsızuçanlar (Allah’ın Adamları), Sevtap Ayyıldız (Ne Mutlu Apartmanı), Seyit Göktepe (Uzağa Yürüdüm Yakını Buldum),  Şafak Baba Pala (Sana da Güle Güle Nezahat), Şermin Yaşar (Deli Tarla), Tuğba Gürbüz (Kendisiymiş Gibi), Yalçın Tosun (Mesafe Şiddeti), Zafer Köse (Yolda) ve Zeynep Sati Yalçın (Unutma Sancısı).     

Genellikle genç-yeni yazarlarla kadın yazarların daha çok öykü yazdığı söylenir. Elbette genç bir yazarın öykü yazması anlaşılabilir bir durumdur. Bu çalışmaya başladığım yıldan beri, yani 2009-2019 yıllarında hem ilk hem de yeni kitaplarda erkek yazarlar çoğunluktaydı. 2016 yılında ilk kitaplarda kadın yazarlar erkek yazarlara yakınken, yeni kitaplarda fark erkek yazarlar adına açılıyordu. Bu yıl da kadın yazarlar yine azınlıkta kalıyorlar, ancak ilk kitaplarda biraz daha fazla görünüyorlar. Erkek yazarların yarısından fazla görünüyorlar. Yine de bir sayı vermek gerekirse oransal olarak, ilk kitaplarda 264-145, yeni kitaplarda 116-49.

Bir gelenek oldu benim için, yineliyorum: Başlangıçta ‘genel değerlendirme’ denmesine karşın, burada yapılan bir yıllık döküm, saptama ve listeleme çabasının birincil derecede yazınsal bir kaygısı yoktur. Daha çok ilk kitaplar zamandizinine bir ek sayılmalıdır. Yıllık öykü çalışmasını merak edenler ve ilgilenenler için bu toplu değerlendirmenin ekinde saptanabilen kitap listeleri ilişikte sunulmuştur.

Kısa öykü tarihçesinin yıl yıl izlenen kitaplarının on ikinci ve son yılı da böylece tamamlanmış oldu. Böylece bir işin daha sonuna gelmiş olduk.

Son not yerine: Son üç yıldaki değerlendirmeleri neredeyse aynı cümlelerle başlayıp benzer cümlelerle bitirdim. Başta belirttiğim bu derlemeyi yapmama kararı, Seval Şahin’in isteği üzerine sürecek gibi. Bu nedenle asıl sürpriz 2021 yılı öykü değerlendirmesinde görülecek. Meraklısına duyurulur.

Ek-2020 Yılında Yayımlanan İlk ve Yeni Öykü Kitapları

2020 YILINDA YAYIMLANAN ÖYKÜ KİTAPLARI

Hazırlayan: Kemal GÜNDÜZALP

İlk Öykü Kitapları-2020

 1. Ahmet Gökalp Yonca                           Gökyüzündeki Kum Tanesi                  Cinius Yayınları
 2. Ali Ercan Şahin                                    Konuşanlar                                          Cinius Yayınları
 3. Asaf Ekin Yeşil                                    Döngü                                                 Cinius Yayınları
 4. Arzu Kır                                              Sevda Öyküleri                                    Cinius Yayınları
 5. Batuhan Doğan                                    Bıçak Sırtı Hayatlar                              Cinius Yayınları
 6. Çetin Tarı                                            Varoluşsal Yalnızlık Öyküleri               Cinius Yayınları
 7. Çiğdem Tan                                         Jakupi-İstanbul Hikâyeleri                    Cinius Yayınları
 8. Deniz Başıbüyük                                  Leblebi                                                Cinius Yayınları
 9. Didem Erdiman                                   Öykünün Sarkacı                                 Cinius Yayınları
 10. Durmuş Furmalıoğlu                            Hüsran                                                Cinius Yayınları
 11. Gülsen Dede                                        Ayağımın Kabı                                    Cinius Yayınları
 12. Gülten Vatansever                                Geçmişim, Bugünüm, Yarınım              Cinius Yayınları
 13. Günay Uslu                                         Barış Köprüsü                                      Cinius Yayınları
 14. Hakan Ahmet Acar                              Biri Ruhtan, Diğeri Gazdan                  Cinius Yayınları
 15. Halil Erhan                                          Lümpen                                               Cinius Yayınları
 16. Halim Irgar                                          Duvar                                                  Cinius Yayınları
 17. Halit Boztepe                                       Saat 03:15                                           Cinius Yayınları
 18. Harun Mutluay                                    Karaağaç Oteli                                     Cinius Yayınları
 19. Hazım İsmetoğlu                                  Heybemden Dökülenler                        Cinius Yayınları
 20. İsmail Aydın                                        Aşk Söyletir                                         Cinius Yayınları
 21. M. Ercan Ergür                                    Kutsal Çizme                                       Cinius Yayınları
 22. Nilgün Uluğkay Akgün                        Hiçliğe Yolculuk                                  Cinius Yayınları
 23. Okan Turan                                         İnfazlık Acılar                                      Cinius Yayınları
 24. Ozan Karacı                                         Gece Yarısı Hikâyeleri                         Cinius Yayınları
 25. Ömer Kına                                           Zor Yollar                                           Cinius Yayınları
 26. Recep Alınç                                         Ruh Hırsızı                                              Cinius Yayınları
 27. Samet Eroğlu                                       Gördüğüm                                           Cinius Yayınları
 28. SemaZen                                             Ormandan Kaçan Ağaç                         Cinius Yayınları
 29. Sevin Şerbetçi                                      Süzme Bal                                           Cinius Yayınları
 30. Sultan Yavuz                                       Muhteşemler Ülkesi                             Cinius Yayınları
 31. Şakir Kapıcı                                         Toz                                                     Cinius Yayınları
 32. Şerife Tekmen Türk                             Bir Sandık Öykü                                     Cinius Yayınları
 33. Uğur Aybatan                                      Öykülerle 4 Mevsim Bodrum                Cinius Yayınları
 34. Ümmühan Yaşar                                  Umut-Mavi                                          Cinius Yayınları
 35. Yusuf Çeğil                                         İçinden İhtilal Geçen Öyküler               Cinius Yayınları
 36. Yücel Çakmak                                     Düttürü Dünya                                     Cinius Yayınları
 37. Zuhal Sekban                                       Yirmi Birinci Kat                                 Cinius Yayınları
 38. Ahmet Suat Düzgün                             Önce Babam Sonra Çinçin Öldü            Dorlion Yayınevi
 39. Ali Doğan                                            Diriler Mezarlığı                                  Dorlion Yayınevi
 40. Ali Gülcü                                            Eşiklerde                                             Dorlion Yayınevi
 41. Arzu Nurdaş                                        Leyla Günleri                                       Dorlion Yayınevi
 42. Aysel Yılmaz                                       Kum Saatindeki Akrep                         Dorlion Yayınevi
 43. Banu Bayraktarbaşı Ücel                      Denge Yoksunu                                   Dorlion Yayınevi
 44. Emine Duman                                      Dilsiz Mavi                                          Dorlion Yayınevi
 45. Halis Çiçek                                          Küs Köyden Öyküler                            Dorlion Yayınevi
 46. Hülya Cengiz                                       Zeptin                                                 Dorlion Yayınevi
 47. İklim Dora                                           Sonra Ağlarım                                     Dorlion Yayınevi
 48. Kübra Yaren Ünaldı                             Uzaylı Ayakkabıları                             Dorlion Yayınevi
 49. Mert Çelik                                           Hayat Ölüme Duyulan Bir Açlıktır        Dorlion Yayınevi
 50. Özlem Pekcan                                      İyi İnsanların Kötü İşleri                       Dorlion Yayınevi
 51. Selahattin Gider                                   Ateşten Doğanlar                                 Dorlion Yayınevi
 52. Süleyman Ateş                                     Emek Öyküleri                                    Dorlion Yayınevi
 53. Şule Kain                                            Mecruh                                                Dorlion Yayınevi
 54. Uğur Güngör                                       Kilerde Kilitli Hayat                             Dorlion Yayınevi
 55. Ahmet Özsakarya                                 Son Oyun                                            KDY
 56. Ali Demirtaş                                        Caminin Önü Hikâyenin Arkası            KDY
 57. Altay Ömer Erdoğan                            Hiçliğin Orta Yerinde                           KDY
 58. Arif Oruç                                             Kuyumcu Çırağı                                  KDY
 59. Ayla Coşkun Ceren                              Satılık Öykü                                        KDY
 60. Cihan Özmen                                       Altın Sarıçiçek                                     KDY
 61. Çağlar Simsoy                                     Beynim Göçüyor                                  KDY
 62. Emrullah Atabey                                  Dönüşüm                                             KDY
 63. Erhan Melikoğlu                                  Vırak                                                   KDY
 64. Fuat Çiftçi                                           Emek Şövalyesi                                   KDY
 65. Mehmet Kaan Yıldız                            His Kurusu                                          KDY
 66. Selim Ümütlü                                      Ömür Defterine Derkenar                     KDY
 67. Süleyman Doğan                                  Hayatı Güzelleştiren Hikâyeler             KDY
 68. Şeyma Reyhan Gözen                          Sheyma                                               KDY
 69. Adnan Uçkun                                       Gaz Kesmez                                        Luna Yayınları
 70. Alp Özdemir                                        Kapıcının Ölümü                                 Luna Yayınları
 71. Buket Uçar                                          Ocumudu                                             Luna Yayınları
 72. Fatma Koşubaşı                                   Yaşama Sancısı                                    Luna Yayınları
 73. Kadir Uslu                                           Bir Son’un Öyküsü                                 Luna Yayınları
 74. Mehmet Kaan Alpaslan                        Anima                                                 Luna Yayınları
 75. Mustafa Kemal Başol                           Kasabam Ayrılık                                  Luna Yayınları
 76. Rıza Özdemir                                       Büyük Yangın                                     Luna Yayınları
 77. Şule Turan                                           Salıncak                                              Luna Yayınları
 78. Tamu Karağaç                                     Başka Âlemin Dilencisi                        Luna Yayınları
 79. Yıldız Aka                                           Koşmak                                               Luna Yayınları
 80. Ahmet Yüksel Benlioğlu                      Böyük Kavak                                       Kutlu Yayınevi
 81. Ali Keklik                                           Diaspora                                              Kutlu Yayınevi
 82. Aşil Başar                                            Link Ki                                               Kutlu Yayınevi
 83. Berkan Karasu                                     Birlikte                                                Kutlu Yayınevi
 84. Burhan Işık                                          Savant                                                 Kutlu Yayınevi
 85. Emin Gökçen                                       Asya                                                    Kutlu Yayınevi
 86. İsmail H. Tak                                       Mathilda’yı Ararken (manzum öykü)     Kutlu Yayınevi
 87. Nilsu Aygür                                         İçimdeki Sen                                        Kutlu Yayınevi
 88. Osman Çağlar                                      Kırmızı Bisiklet                                   Kutlu Yayınevi
 89. Şahin Terlan Nezir                               Ninemin Rüyası                                   Kutlu Yayınevi
 90. Ali Beyik                                             Üç Nallı Fırtına                                    Gece Kitaplığı
 91. Ali Çınar                                             Kavşak                                                Gece Kitaplığı
 92. Asım Güneş                             Bir Ömür Dolmadan Bir Dünyayı Tüketmek      Gece Kitaplığı
 93. Kenan Öz                                            Öykü Terapisi                                      Gece Kitaplığı
 94. Doğan Kartay                                      Sevgi Adına Öyküler-1                         Gece Kitaplığı
 95. Mehmet Özdemir                                 Bulanık                                               Gece Kitaplığı
 96. Sema Kazan                                         Nazire                                                 Gece Kitaplığı
 97. Şahika Çakırca                                     Taharet Bezinin Mahareti                     Gece Kitaplığı 
 98. Şevki Dinçal                                        Tut Kalbimin Elinden                           Gece Kitaplığı
 99. Cemal Nalcı                                         Kar Duvarları 1                                    Tunç Yayıncılık
 100. Dilek Pakalın                           Doktor Civanım                                   Tunç Yayıncılık
 101. Ethem Erhan                            Kadın-Kısa Öyküler                             Tunç Yayıncılık
 102. Mansur Şöhret                         Zerdali Dalı                                         Tunç Yayıncılık
 103. Musa Dinç                               Suçsuz                                                 Tunç Yayıncılık
 104. Necla Toksöz                           Ülkemde Kadın Olmak                         Tunç Yayıncılık
 105. Neşe (Yörük) Kınay                 Sakarya’nın Kıyısında                          Tunç Yayıncılık
 106. Suat Özönder                           Denizin Getirdikleri                             Tunç Yayıncılık
 107. Şener Boy                                Tel Örgünün İki Yakası Umut               Tunç Yayıncılık
 108. Azra Kaboğlu                           Renksiz Bir Kadın                                İkinci Adam Yay.
 109. Betül Eren                               Azar Azar                                            İkinci Adam Yay.
 110. Dilek Atak/Ş                            İlk Soluk                                             İkinci Adam Yay.
 111. Emine Demirhan                      Başka Bir Hayat                                   İkinci Adam Yay.
 112. Melahat Erten Tekeşin              Sevgi Kokulu Hikâyeler                       İkinci Adam Yay.
 113. Mete Karadağ                          İçimizdeki Eşsiz Hazine                       İkinci Adam Yay.
 114. Tugay Çakı                              B’aşk’a Cümleler                                 İkinci Adam Yay.
 115. Adnan Türkoğlu                       Çinçin Hikâyeleri                                 Klaros Yayınları
 116. Cengiz Gümüş                         Elidanın Hırsızı                                    Klaros Yayınları
 117. Derviş Oğur                             Halam ve Ben                                      Klaros Yayınları
 118. Dinçer Taşdemir                      Kelleci Fırını                                       Klaros Yayınları
 119. Hasan Şahin                             Kırmızı Kravat                                     Klaros Yayınları
 120. Melike Şenyüksel                     Retro Öyküler                                      Klaros Yayınları
 121. Nurettin Akçakale                    Yol Arkadaşı Hikâyeleri                       Klaros Yayınları
 122. Baran Güzel                             Her Kötü Geceden Sonra                      Everest Yayınları
 123. Başak Baysallı                         Fresko Apartmanı                                Everest Yayınları
 124. Can Binali Aydın                     Yalnızım İnsanla Geçmiyor                  Everest Yayınları
 125. Emirhan Burak                         Her Kabilenin Bir Endişesi                   Everest Yayınları
 126. Nazlı Akçura                            Kesi Yeri                                             Everest Yayınları
 127. Öznur Yalgın                           Ağırküre                                              Everest Yayınları
 128. Ayhan Benli                             Uzlet                                                   Favori Yayınları
 129. Burak Mertler                          Yaşamdan Yansılar                              Favori Yayınları
 130. İkbal Kaynar                            Eylülden Kalan                                    Favori Yayınları
 131. Mahmut İldoğan                       Mavi Çarşaflı Kadın                             Favori Yayınları
 132. Ömer Ödemiş                           Düşlerimize Ateş Düştü                        Favori Yayınları
 133. Vedat Ulubağ                           Kırıntılar                                             Favori Yayınları
 134. Belkıs Kılıç                              Hücreden Sızan                                    Pruva Yayınları
 135. Ecem Tuba Hızarcı                   Arafta Uçan Kelebekler                        Pruva Yayınları
 136. Elif Neslihan Güney                 Bir Bardak Su                                      Pruva Yayınları
 137. Engin K. Demir                        Ölüme Bir Adım                                  Pruva Yayınları
 138. Özlem Karapınar                      Aynadaki Kadınlar                               Pruva Yayınları
 139. Zeynep Zuhal Kılınç                 Mavi Defter                                         Pruva Yayınları
 140. Sabri Gümüş                            Ben Dâhil                                            Şule Yayınları
 141. Saliha Şahin                             Oflu Hayriye’nin Köpeği                      Şule Yayınları
 142. Selman Nuriler                         Dünyanın Kemikleri                             Şule Yayınları
 143. Ünzile Akkan                           Telli Dastar                                          Şule Yayınları
 144. Yasemin Yıldız                        İlmek Hatası                                        Şule Yayınları
 145. Zeynep Emirdağ                       Büyükler İçin Oyuncaklar                     Şule Yayınları
 146. Betül Palut                               Son 15 Gün                                         Tilki Kitap
 147. Bülent Yılmaz                          Köy Hikâyeleri                                    Tilki Kitap
 148. Ceren Nur                                Maviyi Beklerken                                Tilki Kitap
 149. Diren Selimoğlu                       Unuttuğum Bazı Hikâyeler                   Tilki Kitap
 150. Fulya Yaman                           Farklı Biten Kısa Hikâyeler                  Tilki Kitap
 151. Ömer Kenar                             Aşk On Yediden Beri                           Tilki Kitap
 152. Hasan Daş                               Tahayyül                                             Az Kitap
 153. Hasan Yiğit                              Büyülü Konak                                     Az Kitap
 154. Nilüfer Çınar Gökkaya             Bir Hikâyem Var! Rengi Mavi              Az Kitap
 155. Okay Narlı                               Orda Bir Köy Var                                Az Kitap
 156. Şener İşleyen                           Muhacir Sancılar                                  Az Kitap
 157. Ayşe Öztürk                             Kara Kızın Kadınları                            Ceren Yayıncılık
 158. Gürol Fıçıcı                             Gökten Melekler İner                           Ceren Yayıncılık
 159. Hüseyin Torun                         Gün Işığına Takılan Hikâyeler              Ceren Yayıncılık
 160. Serdar Şahin                            145T Öyküleri                                     Ceren Yayıncılık
 161. Ümit Başyazgan           Öykülerle Çocukluğum, Anılarım ve Tekirdağ’ım    Ceren Yayıncılık
 162. Bağcan Töraydın                      Sessizliğin Determinantı                       Gülnar Yayınları
 163. Mehmet Gözükara                    Anadolu’dan Hikâyeler Altın Çıkını      Gülnar Yayınları
 164. Muhammed Işık                       Geven Dağına Cemreler Düşerken        Gülnar Yayınları
 165. Ömer Toraman                         Umudun 41 Düşü                                 Gülnar Yayınları
 166. Şahbettin Ali                            Son Misafir                                          Gülnar Yayınları
 167. Faik Güçlü                               Annemin Çeyizleri                               İzan Yayıncılık
 168. Kemal Tolga                            Altın Kent Yol Hikâyeleri-1                  İzan Yayıncılık
 169. Özlem Çiçek                            Sıfır                                                    İzan Yayıncılık
 170. Şahin Taş                                 Öykünün Dönüşü                                 İzan Yayıncılık
 171. Zehni Örer                               İş, Eş, Aşk Sanığı                                 İzan Yayıncılık
 172. Ali Yağan                                Dinozorların Son Günü                         Ketebe Yayınları
 173. Gülşen Funda                           Felgu                                                   Ketebe Yayınları
 174. Kürşat Çelik                             Kara Hikâye                                        Ketebe Yayınları
 175. Murat K. Murat                        Bir Zamanlar Dünyada                         Ketebe Yayınları
 176. Mahmut Sami Yıldız                Yankı Ustası                                        Ketebe Yayınları
 177. Çiçek Güçkıran                        Sır İçinde Sır (uö)                                Sıfır Yayınları
 178. Deniz Çömez                           Çok Kişili Yalnızlık                             Sıfır Yayınları
 179. Duygu Korkmaz Kara               Zeigarnik Etkisi                                   Sıfır Yayınları
 180. Nazan Akar                              Ben,+Sıfır; Yani O                               Sıfır Yayınları
 181. Onur Aktaş                              Adıydı Mutluluk Ta Ki Gidene Kadar   Sıfır Yayınları
 182. Duysal Deneyici Tatlısu            Çember                                               Edebiyatist Yay.
 183. Nihan Yıldırım                         Eski, Sonra, Şimdi                                Edebiyatist Yay.
 184. Nuran Taşhan                           Yaşadığım En Güzel Dün                     Edebiyatist Yay.
 185. Zehra Kemaloğlu Öztürk          Huzursuz Adamlar                               Edebiyatist Yay.
 186. Deniz Ceren Türkkan               Düş Mesafesi                                       İthaki Yayınları
 187. Korkut Kabapalamut  Hiç Yazılmamış Bir Öykü Kahramanının Trajik ve Sürükleyici Hikâyesi        İthaki Yayınları
 188. Mizgin Bulut                            Yokuş Aksanı                                      İthaki Yayınları
 189. Serhat Köroğlu             Bitmemiş Bir Cümlenin Noktasını Taşımak       İthaki Yayınları
 190. İbrahim Halil Çelik                  Korkunç Beyaz                                    İz Yayıncılık
 191. İsmail Güleç                            Başımdan Geçmeyen Hikâyeler            İz Yayıncılık
 192. Mehmet Şeker                          Geçti Dost Kervanı                              İz Yayıncılık
 193. Sıddık Yurtsever                      Benden Başka Herkes                           İz Yayıncılık
 194. Hakan Yakıcı                           Gitti, Kahve Gözlerini de Alıp              Platanus Publishing
 195. İsmail Hakkı Aktaş                   Yaman Sevda                                       Platanus Publishing
 196. Osman Eker                             Macır Tahsin                                       Platanus Publishing
 197. Sabahattin İzcioğlu                   Nereden Nereye                                   Platanus Publishing
 198. Gültekin Emre                          Sek Sek                                               Alakarga Yayınları
 199. Mehmet Mümtaz Tuzcu            Tam Karşımda, Tam Ortada                  Alakarga Yayınları
 200. Özkan Ali Bozdemir                 Ağız Hareketleri                                  Alakarga Yayınları
 201. Bora Asan                                Yaşamın Kıyısında                                  Artplus Yayıncılık
 202. İlhan Gedük                             Çıplak Salyangoz                                    Artplus Yayıncılık
 203. Nil Pröttel                                Düşle Gerçek Arasında                         Artplus Yayıncılık
 204. Defne Yalçın Hamdioğlu          Karanlığımdaki Işık: Zeynep                 Artshop Yayınları
 205. Kemal Sarıkartal                      Yollar Karlıydı                                    Artshop Yayınları
 206. Kerime Ural Cengiz                 Toprağın Elleri                                     Artshop Yayınları
 207. Ahmet Öztek                            Oba-Hazin Bir Göç Hikâyesi                Çimke Yayınevi
 208. Feyza Özlem Böketin               Küskünler Adası                                  Çimke Yayınevi
 209. Perihan Akçay                         Bir Çiçek Buketi                                  Çimke Yayınları
 210. Meral Kurulay                         Bana Hikâye Anlatma                          Hayal Yayınları
 211. Özer Sarıoğlu                           Kürk Mantolu Queer                            Hayal Yayınları
 212. Zeynep Kasap                          Güzel Uyu                                           Hayal Yayınları
 213. Ali Necip Erdoğan                   Diğer Şeyler                                        Hece Yayınları
 214. Engin Elman                            Afrika’nın Yapayalnız Lalesi                Hece Yayınları
 215. Sema Bayar                             Kuklalar İçin İplerden Sonra Yaşam      Hece Yayınları
 216. Burçin Tetik                             Annemin Kaburgası                             İletişim Yayınları
 217. Eyüp Aygün Tayşir                  Sabitâlem Mahallesi                             İletişim Yayınları
 218. Hayati Sönmez                         Mavi Bozkır                                        İletişim Yayınları
 219. Meral Beylem                          İki Yitik Kelebek                                 Kanguru Yayınları
 220. Onur Uludoğan                        Arızalı İlişkiler Ansiklopedisi               Kanguru Yayınları
 221. Orhan Boran                            Bodrum Alabanda                                Kanguru Yayınları
 222. Ayşen Şahin                             Olay Şöyle Oldu                                  Kara Karga Yay.
 223. Murat Nedim                           İstanbul’un Son Yılanı Nasıl Öldü?       Kara Karga Yay.
 224. Nazan Aşkalli                          Sana Gelirken Ben                               Kara Karga Yay.
 225. Hüdanur Yıldırım                     Muhayyile                                           Morena Yayınevi
 226. Menduh Bayezit                       Kadın                                                  Morena Yayınevi
 227. Tayfun Korkmaz                      Not’a                                                   Morena Yayınevi
 228. Emre Nazım Mert                     Bitmesi Gerektiği Gibi                         Nota Bene Yay.
 229. Esmahan Devran İnci               Suyun Şarkısı                                       Nota Bene Yay.
 230. M. Ender Öndeş                       Yedinci Günün Sabahında                    Nota Bene Yay.
 231. Emrah Ece                               Bozkır Hikâyeleri                                 Ötüken Yayınları
 232. Numan Altuğ Öksüz                 Ellerim Neden Siyah?                           Ötüken Yayınları
 233. Tamer Kütükçü                        Geyikli’nin Sarmaşıkları                       Ötüken Yayınları
 234. Mehmet Can Çelikkol               Zamanın Ötesinde                                Sapiens Yayınları
 235. Naz’ca                                     Cebimdeki Cesaret                               Sapiens Yayınları
 236. Ömer Faruk Tabar                    Tuhaf Şeyler                                        Sapiens Yayınları
 237. Buket Arbatlı                           Erkeklere Her Şey Anlatılmaz               Sel Yayıncılık
 238. Halil Yörükoğlu                       Kaçış Rampası                                     Sel Yayıncılık
 239. Ülkü Oktay                              Vesvese                                               Sel Yayıncılık
 240. Vedat Gençer                           Bize Hiç Böyle Anlatmadılar                Ahbap Kitap
 241. Yücel İnegöllü                         Kuyu                                                   Ahbap Kitap
 242. Süleyman Havadar                   Bal Yiyen Kuş                                     Alter Yayıncılık
 243. Süleyman Havadar                   Çökmüş Kaya Güneşi                           Alter Yayıncılık
 244. Arzu Aytur                              Albino Umutlar                                    Anatolia Kitap
 245. Ömer Küçükmehmetoğlu          Üç Arkadaş                                          Anatolia Kitap
 246. Âdem Aruk                              Yolun Sonu                                         Ateş Yayınları
 247. Sibel Yıldız                              Solmayan Ümit                                    Ateş Yayınları
 248. Mehmet Ünver                         Yarım Kalan Hikâyeler                         Baygenç Yayıncılık
 249. Serpil Baç                                Kırmızı Şemsiye                                  Baygenç Yayıncılık
 250. Buse Şahin                               Buselik Hikâyeler                                Boy Yayınları
 251. Zübeyr Kocaaslan                    Girdap                                                 Boy Yayınları
 252. Erkan Doğan                            Beyaz Zafer                                         Cenevre Fikir Sanat
 253. Kübra Su                                 Lina’nın Kırmızı Günlüğü                    Cenevre Fikir Sanat
 254. Beyza Mutlu                            Son Matruşka                                       Cezve Kitap
 255. Tuğba Coşkuner                       Bu Patika Nereye Çıkar?                      Cezve Kitap
 256. Abdulkadir Tuncay                   Hasankeyf Ağladı                                Çınaraltı Yayınları
 257. Elyesa Karagöz                        Yazılmamış Aşk Güncesi                      Çınaraltı Yayınları
 258. Evren Uzar                              Sesin Sahibi                                         Çolpan Kitap
 259. Harun Bora Tunç                      İyiler ve Galipler                                  Çolpan Kitap
 260. Beytullah Mısır                        Bir Kitapçı Çırağının Olağanüstü Hikâyesi  Dava Adamı Yay.
 261. Ekrem Yılmaz                          Pusto                                                        Dava Adamı Yay.
 262. Emine Altınkaynak                   Kendine Dolanan Sarmaşık                   Dergâh Yayınları
 263. Şenler Yıldız                            Mısır Tarlasında Bir Eksik                    Dergâh Yayınları
 264. Bülent Emrah Parlak                 Kertenkele Savunması                           Doğan Kitap
 265. Mehmet Coral                          Yeniköy’ün Çınarları                            Doğan Kitap
 266. Cenk Uras                                Geri Viteste Hız Yapanlar                     Eksik Parça Yay.
 267. Demet Çaltepe                          Çeper                                                  Eksik Parça Yay.
 268. Ali Oğuzhan Vural                   Üç Kilitli Sanduka                               Elpis Yayınları
 269. Emrah Altınbaş                        Anlamını Yitirmiş Hayatlar                  Elpis Yayınları
 270. Lavinya Öz                              Hiçbir Şeyini Bulamayana Adam          İki Nokta Kitabevi
 271. Nisa Eser                                 Gassal                                                 İki Nokta Kitabevi
 272. Nilgün Çelik                            Gidenler                                              İndie Yayınları
 273. Nilüfer Veldet                          Bonita Hasan                                       İndie Yayınları
 274. Murat Bakur                            Açık Mavi Özgürlük                            J-J Yayınları
 275. Veysi Ülgen                             Alo Yüzoniki                                       J-J Yayınları
 276. Betül Erbaş                              Dostum Az Bi’ Yaklaş                         Kadran Medya Yay.
 277. Hakan Akdeniz                         Hayalet Bir Gece                                  Kadran Medya Yay.
 278. Münire Özgencan                     Başka Düşler Zamanı                           Kafe Kültür Yay.
 279. Özlem Güzelhercan                  Kırkikindi Yağmurları                          Kafe Kültür Yay.
 280. Adil Öztürk                              Dördüncü Günün Melaneti                   Karakum Yayınevi
 281. R. Tugay Özdemir                    Servis Dışı                                           Karakum Yayınevi
 282. Ahmet Tahsin                          Yastığımda Çakır Dikenleri                  La Kitap
 283. Nihat Çapar                             Orhan Kamil’in Odası                          La Kitap
 284. Erdi Demir                               Ay Geceden İnmeli                              Lakin Yayınları
 285. Mehmet Gül                             Köy                                                     Lakin Yayınları
 286. Betül Şengül                            Söğüt Ağacı                                         Mahlas Yayınları
 287. Fatma Altuntaş                         Sesimi Duyan Var mı?                         Mahlas Yayınları
 288. Çağatay Yılmaz                       Bizi Buraya Getiren Şeyler                   Notos Kitap
 289. Özcan Yılmaz                          Akıp Giden Günlerimiz                        Notos Kitap
 290. Hasan Hüseyin Sarıbacak         Nergis                                                 Ozan Yayıncılık
 291. Sevil Bayer                              Grogren Kadınlar                                 Ozan Yayıncılık
 292. Hüseyin Nadir                          Fakabasmaz Zihni’nin Maceraları-1      Porsuk Kültür Yay.
 293. Tamer Sağcan                          Büyük Ortaklı Küçük Hikâyeler            Porsuk Kültür Yay.
 294. Ayten Görgün Smith                Hazel                                                  Siyah Kitap
 295. Duygu Güles K.                       Beşiktaş’ın Gizli Tarihi                        Siyah Kitap
 296. İsmail Sarıtaş                           Gülizar                                                Ürün Yayınları
 297. Zeynel Güney                          Karaca Kavurgası                                 Ürün Yayınları
 298. Mesut Özünlü                          Yorgun Yabancı                                   Yade Kitap
 299. Salim Taşçı                              Küs Topraklar                                      Yade Kitap
 300. Esra Erdoğan                           Kocamın Adı Ağzımın Tadı                  Yapı Kredi Yay.
 301. Mustafa Şahin                          Gömleği Yalnız                                   Yapı Kredi Yay.
 302. Yaşar Şahin Anıl                      Karşı Kıyıdaki Mağara                         Anima Yayınları
 303. Abdullah Öngüllü                     Jiyan                                                   Ar Yayınları
 304. Mustafa Yaşar                          Hayalet Çağırmak                                Ardis Kitap
 305. Kısmet Sarım                           Yaşamadan Yaşamak                           Arı Sanat Yayınevi
 306. Elif Kaymazlı                           Fürade                                                 Arketip Kitap
 307. Hulusi Gökhan Demir               İyiler “Bir Gün” Mutlaka Kazanır         Armoni Yayıncılık
 308. Hüseyin Öğüt                           Sıladan Sılaya                                      Atlas Akademi
 309. Berk Soykıran                          Bir Şey Olsun                                      Ay Yayınları
 310. Saliha Buzok                            Ağır Miras                                           Başka Yerler Yay.
 311. Nihat Güç                                Gardenya Çiçekleri                              Beka Yayınları
 312. Casim Yılmaz                          Maksadım Para Değildi                        Bellade Yayıncılık
 313. Ramazan Güneş                       Ve Sensiz                                            Bengisu Yayınları
 314. Hamza Çelenk                         Kutanlı Gülistan                                   Beyan Yayınları
 315. Arif Ay                                    Saat Yirmi Dörtte Saksafon Dersi         Bilge Kültür Yay.
 316. Mediha Ünver                          Kapısız Kilitler                                    Bilgi Yayınevi
 317. Ebru Karakaş                           Yağmur Mevsimi                                 Biyog. Net İlet.ve Y.
 318. Ferhat Korkmazcan                  Tutulma                                               Boramir Yayınları
 319. Zeynep Danışman                    Karşı Pencere                                       Bozcaada Mendirek Y.
 320. Müge Koçak                            Yankı                                                  Can Yayınları
 321. Özkan Kul                               Bu Son Olmayacak                               Cool Kitap
 322. Alper Meydan                          Karlışehir’in İnsanları                           Dağhan Külegeç Yay.
 323. Ali Kayacan                             Pertavsız                                              Deka Yayınları
 324. Aybike Ertürk                          Kibirli Palmiye                                    Destek Yayınları
 325. Kemal Hamamcıoğlu                Baldan Karanlık                                   Dex Yayınevi
 326. Emre Can Baki                         Başlayan Her Şey Biter                        Dokuz Yayınları
 327. Murat Uzunkaya                      Pencereleri Açın                                  Duvar Kitabevi
 328. İlker Aslan                               Bir İntihar Üstüne Söylenti                   Edebi Şeyler Yay.
 329. Beril Erbil                                Aynadaki Porno Yıldızı                        Edisyon Kitap
 330. Halil Bekmez                           Zamanlar Arası Uyanış                         Elephant Yayınları
 331. Cüneyt Dal                              Metin Olma Durumu                            Eşik Yayınları
 332. İlknur Güneylioğlu                   Geceyi Geçerken                                  Etki Yayınları
 333. Çağla Sezen                             Nefesim Sensin                                    Eyobi Yayınları
 334. Abdullah Kundakçı                  Koşan Ay                                            Fa Yayınları
 335. Gülsen Çakmak                        Hayallerine Uçan Güvercinler               Festival Yayıncılık
 336. Murat Dai                                Sesiyle Gelen                                       Hangi Kitap
 337. Berin Aralık                             Düz Yokuşun Sakinleri                         Hayy Kitap
 338. Gülsün Sevinç                          Çarli Çiçekleri                                     Herdem Kitap
 339. Hulusi Üstün                            Halepli Adil                                         Ihlamur Yayınları
 340. Nurşah Karaca                         Köpükten Çiçekler                               İdeal Kültür Yay.
 341. Ali Kurt                                   Solak Nene-Eski Defter                        Jurnalist Yayınevi
 342. Burhan Öztürk                         İncir Ağacının Gölgesinde Zaman         Kalkedon Yayıncılık
 343. Mutlu Pelin Alan                      Bu Bir Olsun                                       Kanes Yayınları
 344. Ubeydullah Günel                    Kitabist Manifesto                                Kanon Kitap
 345. Alpay Eglenen                         13                                                       Kaos Çocuk Parkı Y.
 346. İnayet Gökçe                            Sabır                                                   Karamuk Yayınları
 347. M. Savaş Oğuzalp                    Hatırat ve Nasihat                                Kardelen Yayınları
 348. Caner Yazıcıoğlu                     Şikayeler                                             Kerasus Yayınları
 349. Ayhan Özden                           Bir Cümle İnsanlar                               40 Kitap
 350. Zeynep Gülçin                         Yağmur Fena, Burada Kal                    Kırmızı Kedi Yay.
 351. Zekeriya Çakabey                    Vişne Reçelini Hiç Sevmem                 Kırmızı Leylek Yay
 352. Mesut Demir                            Şalvar ile Pantolon                               Kırmızı ve Siyah Yay.
 353. Ziya Kibar                               Karataş Söylencesi                               Kitap Arası
 354. Zuhal Saadet Dinç                    Omega Geçiş Sorumlusu                      Kitap Ata Yayınları
 355. Mustafa Kemal Benk                Söz                                                     Kora Yayın
 356. İpek Sıla Aras                          Palyaçonun Yakasındaki Çiçek Öldü     Kut Yayınları
 357. Melisa Yılmaz                         Üflenmemiş Rüzgârlar                         Kutu Yayınevi
 358. Reşide Gürses                          Orda Bir Ev Var Uzakta!                      Kültür Ajans Yay.
 359. Mehmet Memdoğlu                  Yırtık Ayakkabı                                   Lamure Yayınları
 360. Yağmur Ertekin                       “Ötekileri” Görmek                              Librum Kitap
 361. Selahattin Çabuker                   Algan: Kadim Mızrak                           Liman Yayınevi
 362. Nazif Çiftçi                              Bir Salıncakta Yaşamak                        Lis Basın Yayın
 363. Armağan Tunaboylu                 Cinai Tuhaflıklar                                  Maceraperest Kitaplar
 364. Uğur Kılıç                               Hayat Bir Masal                                   Martı Yayınları
 365. Sabri Fırat                                Leyl u Âdem Gizemli Adresler             Mola Kitap
 366. Hasibe Özdemir                       Bu Kardan Adam Olmaz                      MonoKL Yayınları
 367. Hatice Ebrar Akbulut                Uslanmış Gönlün                                 Muhit Kitap
 368. Ayten Alkan                            Lâmekân                                             Nika Yayınevi
 369. Ahmet Erdemli                        Melekler Orada Değildi                        Nios Yayınları
 370. Behçet Ulaş Alıcıoğlu               Günleri Büyütürken                              Okur Kitaplığı
 371. Harunhan Remzi Öztürk           Diasporada Kafkas Hikâyeleri               Omca Yayınları
 372. İnayet Çeltikçi                         Bilge Baykuş Der ki…                         Onur Kitap
 373. Ayşegül Bayar Kaya                 Gece On İki Sancıları                           Öteki Yayınevi
 374. Özge Günaydın                        Evsiz                                                   Özge Günaydın Y.
 375. Mehmet Uhri                           Hayata Misafir                                     P Kitap
 376. Hülya Soyşekerci                     Aynadaki Ayna                                    Pagos Yayınları
 377. Gülay Ertürk                            Her Şeye Rağmen                                Panga Yayıncılık
 378. Mehmet Baran Aydın               Konsifrengo                                         Peri Yayınları
 379. Necdet Adabağ                        Yabancı                                               Phoenix Yayınevi
 380. Elvan Yarma                            Bunun Bana Hediyesi Ne?                    Pika Yayınevi
 381. Turgut Kızıldağ                        Siyah Kum                                          Pikaresk Yayınevi
 382. Ferit Sürmeli                            Burası Henüz Hiçbir Yer                      Poesis Kitap
 383. Gülden Kılıç                            Kendine Dayanıyor İnsan                     Postiga Yayınları
 384. Alper Almelek                         Gülişken                                              Potink Kitap
 385. Nermin Ayduran                      Bunlar Hep Güzden                              Potkal Kitap Yay.
 386. Bayram Çağlayan                     Alizedeler                                            Saniye Acun Yay.
 387. Halis Açacak                            Sevgi Çemberi                                     Sarissa Yayınları
 388. Zahire Şenleten                        Hena                                                   Seyla Yayınları
 389. Nil Akay                                  Dürtü                                                  Sfenks Kitap
 390. Barış Ünlü                               Güvercin                                             Sinada Kitap
 391. Selma Nazik                            Dinle Evlat                                          Sokak Kitapları
 392. Sinem Lostar                            Olaysız Dağıldık                                  Sola Unitas Y.
 393. Erhan Çamurcu                        Kıyısız                                                SR Yayınevi
 394. Ayşe Yetişen                            Pandemide Hayat                                 Temren Yayınevi
 395. Ayşegül Yazmacı                     Görülmeyen Hikâyeler                         The Roman Yay.
 396. Ersin Erkan                              Yanak                                                 Tulpars Yayınevi
 397. Mustafa Çakar                         İzmir Sokakları                                    Ütopya Yayınevi
 398. Levent Okur                             Karsavuran                                          Velespit Yayınları
 399. Fatih Söyler                             Sokaktaki Atlı Kızak                            Verita Yayıncılık
 400. Fuat Uğur                                Köçek                                                 Yazardan Direkt Y.
 401. Handan Tan                             Kumru Size Emanet                             Yazılı Kâğıt Yay.
 402. Neslihan Yiğitler                      Geçmiş Muayene İstasyonu                  Yegâne Kitap
 403. Işıl Işık                                    Paranormal Hikâyeler                           Yediveren Yayınları
 404. İbrahim Taymur                       Siluetler                                               Yeni İnsan Yayınları
 405. Duygu Songül Kahraman          7 Hayattan Püskürenler                         Yılkad Yayınları
 406. Selahaddin Yıldız                     Kardelen                                              Yüzleşme Yayınları
 407. Erturan Elmas                          Kayıp Balkon                                       Zengin Yayıncılık
 408. Zeynep Karaaslan                     Sardunya Sokağı                                  Zinde Yayıncılık
 409. Alperen Özgün                         Seninle ve Senden Sonra                      Kendi Yayını

Yeni Öykü Kitapları-2020

 1. Arzu Yılmaz Dağdemir             Aden’in Ölü Kadınları                          Dorlion Yayınevi
 2. Esat Yavuztürk                         Bulanık Suyun Balıkları                       Dorlion Yayınevi
 3. H. Esat Yavuztürk                    Garip Hasan                                         Dorlion Yayınevi
 4. Oyhan Hasan Bıldirki               Dağda Böğürtlen Çayı İçmek                Dorlion Yayınevi
 5. Sema Sahillioğlu                      Sait’e Aşkla                                         Dorlion Yayınevi
 6. Veli Bayrak                             Sara Sızlayan Öyküler                            Dorlion Yayınevi
 7. Veli Bayrak                             Milli Halı                                             Dorlion Yayınevi
 8. Veli Bayrak                             Ortaya Barışık Öyküler                         Dorlion Yayınevi
 9. Ayla Özberk                            Altı Metre Davetiye                              Cinius Yayınları
 10. Duygu Erentürk                        Sınır                                                    Cinius Yayınları
 11. Hazım İsmetoğlu                      Dereden Tepeden                                 Cinius Yayınları
 12. K. Oktay Kocamaz                   Zaman Tamircisi                                  Cinius Yayınları
 13. Mustafa Semih Arıcı                 Turkuaz Rengi Düşler                           Cinius Yayınları
 14. Nilgün Uluğkay Akgün             Hepsi Bir An                                        Cinius Yayınları
 15. Behçet Çelik                            Herkes Kadar                                       İletişim Yayınları
 16. Bora Abdo                               Hayâlî’nin Tesadüfleri                          İletişim Yayınları
 17. Figen Şakacı                            Kesekli Tarla                                       İletişim Yayınları
 18. Gamze Güller                           Durmuş Saatler Dükkânı                       İletişim Yayınları
 19. İsmail Saymaz                          Balkon Sefası                                       İletişim Yayınları
 20. Sinan Sülün                              Fazlalıklar                                           İletişim Yayınları
 21. Özgül Yaşar                             Bir İhtimal Daha Var                            KDY
 22. Özgül Yaşar                             Körükçü Kız                                        KDY
 23. Özgül Yaşar                             Sesin Parçaları Köşe Bucak                  KDY
 24. Özgül Yaşar                             Boş Salıncak                                        KDY
 25. Ruhşen Doğan Nar                   Bir Gün Mutlaka Delireceğim               KDY
 26. Canan Tan                               Anneannem İnternette                          Doğan Kitap
 27. Gül Ersoy                                Sen Kimseyi Sevemezsin                      Doğan Kitap
 28. Nilüfer Açıkalın                       Dimdik Ayakta Her An Tetikte             Doğan Kitap
 29. Şermin Yaşar                           Deli Tarla                                            Doğan Kitap
 30. Ahmet Sarı                               Annemi Bir Uğultuya Yasladılar           Hece Yayınları
 31. Mehmet Kahraman                   Aldatma Ustası                                    Hece Yayınları
 32. Safiye Gölbaşı                          Seyircisiz                                             Hece Yayınları
 33. Zeynep Sati Yalçın                   Unutma Sancısı                                    Hece Yayınları
 34. Celal İlhan                               Türkü Yarası                                        Kanguru Yayınları
 35. Mete Kaynaroğlu                      Handikap                                             Kanguru Yayınları
 36. Şükrü Bilgiç                             Bursa’da Aşk Zamanı                           Kanguru Yayınları
 37. Şükrü Bilgiç                             Hüzün Hep Bizimleydi                         Kanguru Yayınları
 38. Cemal Şakar                            Utanç                                                  Ketebe Yayınları
 39. Ertuğrul Emin Akgün               Hepimizden Çok Korkuyorum              Ketebe Yayınları
 40. Güray Süngü                            Sayıklar Bir Dilde                                Ketebe Yayınları
 41. Ömer Çelik                              Ferhat Notları                                      Ketebe Yayınları
 42. Hasan Şahin                             Seyran                                                 Klaros Yayınları
 43. Hasan Şahin                             Kaçak                                                  Klaros Yayınları
 44. Mehmet Pektaş                         Yaşamak Bazen                                   Klaros Yayınları
 45. Nihal Güvenli                          Halam ve Ben                                      Klaros Yayınları
 46. Hüseyin Su                              Kırklar Cemi                                        Şule Yayınları
 47. Mustafa Uçurum                      Uçurumda Bir Gömü                            Şule Yayınları
 48. Necati Mert                              Fincan Fincanla                                    Şule Yayınları
 49. Leyla Polat                               Ölümü Gör                                          Şule Yayınları
 50. Arzu Alkan Ateş                      Mahir Efendi’nin Papağanı                   Alakarga Yayınları
 51. Ayça Erkol                               Bir Kış Gecesi Misafiri                         Alakarga Yayınları
 52. Onur Akyıl                               Açık Dövüş                                         Alakarga Yayınları
 53. Elyesa Karagöz                        Unutmak İşime Geliyor (uö)                  Çınaraltı Yayınları
 54. Salim Nizam                            Leylekli Konak                                    Çınaraltı Yayınları
 55. Salim Nizam                            Elma Kuşları                                        Çınaraltı Yayınları
 56. Ahmet Sarı                               Asiye’nin Haram’ı                                Gece Kitaplığı
 57. Doğan Kartay                           Sevgi Adına Öyküler-2                         Gece Kitaplığı
 58. Kenan Öz                                 Öykü Terapisi 2 Cehennem                   Gece Kitaplığı
 59. Esra Erman                              Tutulma Eğrisi                                     İz Yayıncılık
 60. Mustafa Başpınar                     Eksile Eksile                                        İz Yayıncılık
 61. Yunus Emre Özsaray                Noksanlar                                            İz Yayıncılık
 62. Haluk Ecevit                            Darmaperuşan                                      Kent Kitap
 63. İnan Köse                                Hepimizin Tanıdığı O Süper Kahraman Kent Kitap
 64. Polat Onat                                Koronavirüs Karantina Günlükleri         Kent Kitap
 65. Bahtiyar Aslan                         Sancı                                                   Ötüken Yayınları
 66. Hilal Koçyiğit                          Kam Ana Udaga’nın Yolu                    Ötüken Yayınları
 67. Misli Baydoğan                        Ay Han’ım                                           Ötüken Yayınları
 68. Ahmet Örs                               Kar Kesilen                                         Tasfiye Kitaplığı
 69. Ahmet Örs                               Kiralık Meydan                                    Tasfiye Kitaplığı
 70. Ahmet Örs                               Ferhat’ın Şemsiyeleri                           Tasfiye Kitaplığı
 71. Necdet Ekici                            Nazlı Senem                                        Akçağ Yayınları
 72. Yunus Kara                              Karagöl Hikâyeleri                               Akçağ Yayınları
 73. Cafer Hergünsel                       Yıldız Sineması Destanı                       Artshop Yayıncılık
 74. İbrahim Tığ                              Geçek                                                  Artshop Yayıncılık
 75. Müge İplikçi                            Kalpten Seven İnsanlar                         Can Yayınları
 76. Neslihan Önderoğlu                  Yakınlık Korkusu                                 Can Yayınları
 77. Bahar Yaka                              Tanrıgöz                                              Edebiyatist Yay.
 78. Zafer Köse                               Yolda                                                  Edebiyatist Yay.
 79. Jale Sancak                              Lodosla Gelen                                      İthaki Yayınları
 80. Mehmet Fırat Pürselim             Sakarmeke                                           İthaki Yayınları
 81. Ali Ozanemre                           Gerçek Ayışığı                                     İzan Yayıncılık
 82. Uğur Mıstaçoğlu                      Ambulift                                              İzan Yayıncılık
 83. Mahmut Baycan                       Hücremdeki Sinek                                Kora Yayın
 84. Nail Uyar                                 Meşeler Göverince                               Kora Yayın
 85. Emin Gökçen                           Hayatım Hülya                                     Kutlu Yayınevi
 86. Ülkü Şeyma Atasever               Minyonlar Efendisini Buldu                  Kutlu Yayınevi
 87. Aslıhan Kocabal                       Karanlığa Masallar                               Lakin Yayınları
 88. Göksel Altınışık                       Naklen Öyküler                                    Lakin Yayınları
 89. Ayşegül Devecioğlu                 Arkası Mutlaka Gelir                            Metis Yayınları
 90. Birgül Oğuz                             İstasyon (uö)                                        Metis Yayınları
 91. Kâmil Yeşil                             Acı Kaybımız                                      Muhit Kitap
 92. Muhsin Macit                           Fazla Uzaklara Gitme                           Muhit Kitap
 93. Aydoğan Yavaşlı                      Aşktan Öte Bize Yakın                         P Kitap
 94. Bahadır Ruhi                            Kulübe                                                P Kitap
 95. Atiye Güner Tümüklü               “Game Over’i” Sevmek                        Platanus Publishing
 96. Osman Eker                             Gurbette Gülen                                    Platanus Publishing
 97. Fatma Barbarosoğlu                 Hatıra Kadar Narin Hafıza Kadar Zalim      Profil Yayıncılık
 98. Sadık Yalsızuçanlar                  Allah’ın Adamları                                Profil Yayıncılık
 99. İsahag Uygar Eskiciyan            Patates Jazzı                                        Sel Yayıncılık
 100. Mehmet Güreli             Şehirli Karınca                                     Sel Yayıncılık
 101. B. Nihan Eren              Hayal Otel                                           Yapı Kredi Yay.
 102. Yalçın Tosun                Mesafe Şiddeti                                     Yapı Kredi Yay.
 103. Gündüz Öğüt                Acayiplikler Kapısı                              Yitik Ülke Yay.
 104. Seyit Göktepe               Uzağa Yürüdüm Yakını Buldum           Yitik Ülke Yay.
 105. Akın Birdal                  Yolu Beklenenler                                 A7 Kitap
 106. Meliha Akay                Pelitya                                                 Anadolu Kitap
 107. Kısmet Sarım               İnsanca Bakış                                       Arı Sanat Yayınevi
 108. Bolat Ünsal                  Çuğayın Közleri                                   Ayata Kitap
 109. Kenan Erzurum            Babamın Dünyası                                 Başlık Yayın Grubu
 110. Şükrü Bilgiç                 Çaylak Sosyolog                                  Bengisu Yayınları
 111. Recep Kayalı                Kamburuma Üç Sebep                          Bilge Kültür Yayınları
 112. Yaşar Seyman              Zine                                                    Bilgi Yayınevi
 113. Zeynep Oral                 Yaz Yüreğim Yaz                                Cumhuriyet Kitapları
 114. Ahmet Öztek                Bötçenim Hikâyeleri                            Çimke Yayınevi
 115. Ergin Çiftçi                  Saklı                                                    Çolpan Kitap
 116. Mukadder Gemici         Hatırlı Yara                                          Dergâh Yayınları
 117. İshak Köylü                 Bir Köy Var Uzakta                             Doğu Kitabevi
 118. Ali F. Bilir                   Denize Varınca                                    E Yayınları
 119. Esen Yel                      Dünyanın Oryantal Dönüşü                   Efe Akademi Yay.
 120. Şafak Baba Pala           Sana da Güle Güle Nezahat                   Eksik Parça Yay.
 121. Hüseyin Saklamaz        Siğil Ocağı                                           Etki Yayınları
 122. Cafer Solgun                Kırılma Yüzleşme Öyküleri                  Fam Yayınları
 123. Metin Turan                 Ama Bir Gün Bir Şey Olur                    Favori Yayınları
 124. Ahmet Günbaş             Ateş Çekirdeği                                     Hayal Yayınları
 125. Çetin Oranlı                 Ruha Dokunan İnsan Öyküleri              Hayy Kitap
 126. Mert Erez                     Hep Sociedad Yüzünden                       Holden Kitap
 127. Hulusi Üstün                Halepli Adil                                         Ihlamur Yayınları
 128. Sevtap Ayyıldız            Ne Mutlu Apartmanı                            İndie Yayınları
 129. Bâlâ Atabek                 En Sevdiğim Şarkılar                            İnkılâp Kitabevi
 130. Emine Ebru                  12                                                       Kafe Kültür Yay.
 131. Alper Saldıran              Kırmızı Odadan Hikâyeler                    Kara Karga Yay.
 132. Şuayip Odabaşı            Nefret Nasıl Düşer Gönlümüze?            Karina Kitap
 133. Mithat Önal                  Büyük Kırmızı Papağan                        Kavim Yayıncılık
 134. Enver Bahçekapılı        Mahallenin Delisi                                 Kerasus Yayınları
 135. İsa Balcı                       Bisikletçi                                             40 Kitap
 136. Mine G. Kırıkkanat       Kaf dağının Ardı Belki                         Kırmızı Kedi Yay.
 137. Fuat Alataş                   Yaşamın Geometrisi Çokgendir            Kitapana Yayınevi
 138. Hüseyin Sorgun            21. Koğuş Neyzen’le Akif                     Lejand Yayınları
 139. Zahide Özkul               Büyük Gagalı Karga                             Liman Yayınevi
 140. Hıdır Murat Doğan       Biraz Ormanda Saklanacağım               Manos Yayınları
 141. Erdal Şahin                  Salyangoz Satıcısı                                Mat Kitap
 142. İbrahim Çolak              Dağlım Hazinem                                  Mecaz Yayınları
 143. Murat Cem Miman       İpek Ayna                                            Meşe Kitaplığı
 144. Ali Haydar Haksal        Zamanların Öyküsü                              MGV Yayınları
 145. Ahmet Zeki Yeşil         Korona Müfettişi                                  Mühür Kitaplığı
 146. Yakup Güneş               Ofelya-Son Dans                                  Na Yayınları
 147. Tuğba Gürbüz              Kendisiymiş Gibi                                 Nota Bene Yay.
 148. Çiyil Kurtuluş              Aramızda Bir Bahçe Yakınlığı              Notos Kitap
 149. Adil İzci                       Canım Ada                                          Oğlak Yayıncılık
 150. Ayşe Ünüvar                Hikâyemin İncindiği Yerdeyim             Okur Kitaplığı 
 151. Abdurrahman Deveci    Söyleyemedim                                     Omca Yayınları
 152. Murat Şahin                 Soluğundan Öptüm Seni                       Pagos Yayınları
 153. Bedia Koçakoğlu          Karanlıktan Kalan                                Palet Yayınları
 154. Ferdi Demir                  Hayatın Adı ‘Biz’                                 Panama Yayıncılık
 155. Lider Erşan                  Siyah Atın Gözyaşı                              Papirüs Yayınları
 156. Murad Ertaylan            Gökten Sarkan Öyküler                        Perseus Yayınları
 157. Özgür Soylu                 Eğer Tesadüf Değilse                           Poesis Kitap
 158. Leyla Mihrinaz Engin   Sosyopat                                              Simer Yayınevi
 159. Alkım Uysal                 Un Helvası                                           Siyah Beyaz Yay.
 160. Akın Olgun                  Kül Sesleri                                           Tekin Yayınevi
 161. Bülent Yılmaz              Masallarım Köyden                              Tilki Kitap
 162. Ethem Erhan                Sihir Gibi                                             Tunç Yayıncılık
 163. Mehmet Salim              Dar Alanda Uzun Voltalar                    Vivo Yayınevi
 164. Gülümsün Tansev         Her Zamanlı Kadınlar                           Yazardan Direkt Y.
 165. Mehmet Erkan              Ölümsezen                                           Yediveren Yayınları