Turgay Anar: İkiye Bölünen Aşk

Serimizin 27. gününde Turgay Anar, Tanpınar’ın Huzur romanındaki Mümtaz’ın Nuran’a olan aşkını, aşkın eserde nasıl bir metafora dönüştüğünü anlatıyor.

Dinlemek için aşağıdaki linke tıklayınız:

İkiye bölünen aşk

Turgay Anar: İstanbul’da, Üsküdar’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden me­zun oldu (2001). Marmara Üniversitesi’nde yüksek lisansını (2004), İstanbul Üniversitesi’nde “Yeni Türk Edebiyatında Edebiyat Mahfilleri” çalışmasıyla doktorasını tamamladı (2011). Dokto­ra sonrası araştırmalarını Amerika’da, University of Wisconsin-Madison’da yaptı (2014-2015). Eserlerinden bazıları: Mekândan Taşan Edebiyat: Yeni Türk Edebiyatında Edebiyat Mahfilleri (2012), Sonsuzluğun Yüzleri: İkinci Yeni Şiirinde Görsel Sanatlar (2015), Viyana’dan Lond­ra’ya: Hüseyin Kâzım’ın Viyana, Almanya, Moskova ve Londra Seyahatnâmeleri (2015), Bü­yülü Bir Geçmiş Zamanının İzinde: Bosnalı Ali Şevki Hoca (2017). Âkif’in Şehirleri: İstanbul Avrupa Yakası (2019). Ayrıca Ahmet Hamdi Tanpınar ve Metin Eloğlu’nun kitaplarına girmemiş metinlerini derledi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.