.

Tülin Ural Anlatıyor: “Suat Derviş’in Kadınları”

Tülin Ural, Suat Derviş’in eserlerindeki kadınlar üzerinde durarak mutlu/mutsuz aileleri, erdemli fahişeleri, sahte ahlak anlayışını, ölümü, ölenleri, delirenleri gerçekçi ve hünerli bir şekilde anlattığını söylüyor. “Derviş, toplumsal koşulları hiçbir zaman gözden yitirmez. Kurgusunda karakterlerini katman katman açar.” diyor ve kadın kahramanlarının genel geçer yargıların dışına taştığını ekliyor.

Dinlemek için:

Tülin Ural, 1972 yılında doğdu. Mart 2018’de Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde, Prof. Dr. Meral Özbek danışmanlığında yazdığı “1930-1939 arasında Türkiye’de Adab-ı Muaşeret, Toplumsal Değişme ve Gündelik Hayatın Dönüşümü” adlı tezi savunarak doktor unvanını aldı. Tezde tek parti döneminde basılmış adab-ı muaşeret kitaplarında önerilen belli başlı kültürel kodları, modernleşme, milliyetçilik, seçkinlik oluşumu gibi temalar etrafında inceledi ve bu bağlamda önerilen zihniyet kalıplarını tespit etmeye çalıştı. Yeme içme sosyolojisine yönelik ilgisini, Metro Gastro dergisinde yazdığı yazılar etrafında derinleştirdi. Ayrıca edebiyat sosyolojisi ve edebiyat eleştirisi alanında düşünüp yazıyor. Çesitli üniversitelerde tarih ve sosyoloji alanında sosyoloji alanında dersler veriyor. En merak ettiği mesele, zihniyet dünyalarımızda geçmişten bugüne kalan köklü kodların neler olduğu ve nasıl dönüştüğü. Gündelik hayat, roman, popüler kültür, adab-ı muaşeret gibi alanlarda bu kodların peşine düşmeye çalışıyor. Yerli ve Milli Sırlar adlı kitabı 2020 yılında yayımlandı. Ayrıca Çınar’ın ve Derin’in annesi.