.

Sosyal Kritik- Adı Geçen Eser’in (a.g.e) İlk Bölümünde Konuğumuz: Leyla Bektaş Ata

Yıldırım Şentürk ve Saim Buğra Kurban’ın birlikte düzenledikleri Sosyal Kritik programının “Adı Geçen Eser (a.g.e)” bölümünde, sosyal bilim alanında yapılmış güncel bir çalışma mümkünse yazarın da katılımıyla detaylı biçimde ele alınırken sosyal bilimlerde araştırma yapma pratiklerinin tartışılması hedefleniyor.

Adı Geçen Eser’in (a.g.e) ilk bölümünde konuğumuz Leyla Bektaş Ata ile “Limontepe’de Yaşamak Büyümek Beklemek: Kentsel Dönüşüm Öncesi Bir Mahalle Anlatısı” (2021) çalışması üzerine konuşuyoruz. Leyla Bektaş Ata çocukluk ve gençlik yıllarının geçtiği İzmir’in Limontepe semti üzerine oto-etnografik bir araştırmaya dayanan ve daha sonra kitaplaştırdığı doktora tez çalışmasında, ilk gecekonduların inşasından kentsel dönüşümün eşiğine gelen Limontepe’yi başta kadınlar olmak üzere semt sakinlerinin anıları, deneyimleri ve duyguları üzerinden canlı biçimde anlamayı ve aktarmayı hedefliyor.

Dinlemek için:

Leyla Bektaş Ata, Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri’nden doktora derecesini aldı. Bir süre Cardiff Üniversitesi Coğrafya ve Planlama Okulu’nda misafir araştırmacı olarak bulundu. Kent, toplumsal cinsiyet, yoksulluk üzerine anlatı ve (oto)etnografinin imkanlarıyla araştırmalar yürütüyor. Çalışmaları, çeşitli kurumlar tarafından verilen Dicle Koğacıoğlu, Ferhunde Özbay, Sevilay Kaygalak ve İlhan Tekeli ödülleri aldı. 2021 yılında yayınlanan Limontepe kitabı, Zeytinburnu Belediyesi tarafından organize edilen Kent Çalışmaları Kitap Ödülüne layık görüldü. Halen Kadir Has Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışıyor.

Yıldırım Şentürk (Prof. Dr.): MSGSÜ Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. ODTÜ’den sosyoloji lisans derecesini 1996’da alan Şentürk, daha sonra Chicago Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Yüksek Lisans (1999) ve Illinois Üniversitesi Urbana-Champaign’den de “Küreselleşme Reçetelerinin Gölgesinde Küçük Manhattan’ın Yükselişi” başlıklı doktora tez çalışmasını (2004) tamamladı. Başlıca araştırma ve ilgi alanları kent ve mekan çalışmaları, ulusaşırı çalışmalar, emek, gençlik araştırmaları, alternatif politikalar, sosyoloji teorileri, etnografik ve nitel araştırmalardır. Çeşitli araştırma projelerinde yer alan Şentürk, en son 2018- 2021 tarihleri arasında devam eden Cultural Heritage and Identities of Europe’s Future (CHIEF) başlıklı Horizon 2020 projesinin Türkiye ayağında proje yürütücülüğü yapmıştır.  

Saim Buğra Kurban: Lisans derecesini MSGSÜ Sosyoloji Bölümünde tamamladı, yüksek lisans derecesini ise Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünde devam ediyor. MSGSÜ Sosyoloji Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışan Kurban, Cultural Heritage and Identities of Europe’s Future (CHIEF) projesine araştırmacı olarak katıldı.