.

Seyit Ali Kahraman ile Evliya Çelebi ve Seyahatname Üzerine

Fatih Bakırcı, Türkçenin Kadim Metinleri podcast serisinin bu bölümünde, Evliya Çelebi ve 17. yüzyılın en önemli Türkçe metni olan Seyahatname üzerine uzun yıllar çalışmalar yapan Seyit Ali Kahraman ile konuşuyor.

Dinlemek için:

Dr. Seyit Ali Kahraman, 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünden mezun oldu. 1980 yılında yüksek lisans çalışmasını aynı bölümde tamamladı. Doktora çalışması için İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne yatay geçiş yaptı. 1987-1992 yılları arasında Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde arşiv uzmanı olarak çalıştı.1993-2004 yılları arasında Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda Analitik Tasnif Şube Müdürlüğü görevinde bulundu. 1993 yılında Bulgaristan’daki Osmanlı belgelerini incelemek üzere Bulgaristan’a gitti ve Bulgaristan’daki Osmanlı belgelerini tanıtan Bulgaristan’daki Osmanlı Evrakı (1994) adıyla bir kitap hazırladı. 1999 yılında Cezayir’deki Osmanlı belgelerini incelemek üzere Cezayir’e gitti. 2004 yılında Harvard Üniversitesi, Dumbarton Oaks Enstitüsü Middle East Garden Traditions çalışma grubunda İslâm coğrafyası bahçecilik tarihi ile ilgili çalışmalara katıldı. Bu çerçevede Ekim 2005 tarihinde İspanya’nın Granada şehrinde komisyon çalışmalarında bulundu. 05 Şubat 2010-15 Ekim 2010 tarihleri arasında T. C. Cumhurbaşkanlığı’nda uzman olarak görev yaptı. Hâlen Başbakanlık Devlet Arşivleri’nde uzman-araştırmacı olarak görevine devam etmektedir. 2011 Evliya Çelebi’nin doğumunun 400. yılı dolayısıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu’nca oluşturulan yürütme kuruluna seçildi. Bu çerçevede gerek yurt dışında gerek yurt içinde, çeşitli kuruluşlarda Evliya Çelebi’yi tanıtan konferanslar verdi, seminerlere ve panellere konuşmacı olarak katıldı. Çeşitli televizyon ve radyolarda Evliya Çelebi’yi anlatan konuşmalar yaptı. 1986 yılında ara verdiği doktora çalışmasına 2011’de çıkan öğrenci affıyla geri dönüp 2013 tarihinde gazetecilik dalında Prof. Dr. Belkıs Ulusoy Nalcıoğlu’nun danışmanlığında hazırladığı “İlk Savaş Muhabirimiz Evliya Çelebi” teziyle doktor unvanını aldı.