.

Serpil Çakır Anlatıyor: “Belgesel Tadında Sokak Röportajları”

Serpil Çakır, Suat Derviş’in gazetecilik serüveninden ve uzun yıllar boyu sürdürdüğü sokak röportajlarından bahsediyor. Atölye emekçilerinden seks işçilerine, kimsesiz çocuklardan göçmenlere kadar 1930 ve 40’lı yıllar boyunca birçok kişiyle röportaj yapan Suat Derviş, yaşadığı devrin sesini duyuran yazarlardan birisi olmasıyla da dikkat çekiyor. “Onun yaşam uğraşları ve kitaplarını, Türkiye ve dünyadaki siyasal ortamla beraber düşünmek gerekir,” diyen Çakır, Derviş’in “özellikle demokrasinin kesintiye uğradığı dönemlerde bu durumdan payına düşeni aldığını” ifade ediyor. Uzun yıllar sürdürdüğü gazetecilik faaliyetleri boyunca Derviş, kadın sorunlarından dış siyaset haberlerine, konferans ve kongre haberlerinden ülke gündemine kadar birçok farklı konuyla ilgilenmesiyle de devri için özel bir profil çiziyor. 

Dinlemek için:

Serpil Çakır, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. Toplumsal cinsiyeti/ iktidar ilişkilerini siyaset teorisi, tarih ve kadın çalışmaları disiplinleri üzerinden, geçmişte ve bugün aldığı biçimlerle, yazılı basını ve sözlü tarih yöntemi de katarak araştırıyor.  Osmanlı Kadın Hareketi (Metis Yayınları, 1994, 6.basım 2021), Erkek Kulübünde Siyaset (Sel Yayınları 2019) isimli kitapları yazdı. Kadın Araştırmalarında Yöntem (Necla Akgökçe ile birlikte, Sel Yayınları, 1996), Eski Harfli Kadın Dergileri Bibliyografyası (co-editör, Metis Yayınları, 1993) isimli kitapları derledi.  Kadın tarihi, sözlü tarih, feminist tarih yazımı, feminist yöntem, toplumsal cinsiyet ve siyaset, siyasal temsil/ katılım üzerine çeşitli makaleleri yayınlandı. “Türkiye’de Kadın Parlamenterler: Siyasal Temsil/ Toplumsal Cinsiyet”; “İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kurum Tarihi; Londra Müzesi’nin “Peopling London” adlı Sözlü Tarih Projesinin Londra’da yaşayan Türkler kısmı ve “Cumhuriyetin Öncü Kadınları Sözlü Tarih Projesi” isimli sözlü tarih projelerine görüşmeci ve yürütücü oldu. Çalıştığı fakültede lisans ve yüksek lisans programlarında “Karşılaştırmalı Siyaset”, “Toplumsal Cinsiyet ve Politika”, “Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler”, “Beden, Tarih, Siyaset”, “Feminizm ve Siyaset Teorisi, “Tarihsel Sosyoloji” isimli dersleri veriyor. İ.Ü. Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programında, “Feminist Teori”, “Feminist Yöntem” ve “Kadın Tarihi” isimli dersleri yürütüyor.