.

Prof. Dr. Zuhal Ölmez ile Şecere-i Türk ve Şecere-i Terakime Üzerine

Türkçenin Kadim Metinleri’nin yeni bölümünde Fatih Bakırcı, Prof Dr. Zuhal Ölmez ile 17. yüzyılda Çağatay Türkçesiyle yazılmış Şecere-i Türk ve Şecere-i Terakime üzerine konuşuyor.

Dinlemek için;

Prof. Dr. Zuhal Ölmez: Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi.