.

Prof. Dr. Fikret Turan ile Ahmedî’nin İskendernâme’si Üzerine

Türkçenin Kadim Metinleri podcast serisi kaldığı yerden devam ediyor. Bu bölümde Fatih Bakırcı, Prof. Dr. Fikret Turan ile Ahmedî’nin İskendernâme’sini konuşuyor.

Dinlemek için:

Fikret Turan: Lisansına Uludağ Üniversitesi’nde başladı, İstanbul Üniversitesi’nde devam etti. Yüksek lisansını 1991 yılında New York Üniversitesi’nde yaptı. 1996 yılında ise doktora çalışmasına Harvard Üniversitesi’nde devam etti. Çalışma alanları Türk Dil Bilimi, Filoloji, Ortadoğu ve Balkan incelemeleri üzerine olan Turan, İstanbul Üniversitesi’nde ders vermeye devam etmektedir.